SMOCHINUL: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer | Episodul 16 /52

„Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii. Când înfrunzesc, şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape. Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.” (Luca 21:29-31)

Trei întrebări: Când se va întâmpla acest lucru? Care va fi semnul venirii Tale? Care va fi semnul sfârșitului veacului? Când se termină această fază teribilă a istoriei lumii și când începe următoarea fază a istoriei lumii, faza „Împărăției Tale” de pace și de neprihănire? După cum Isus ne-a învățat să ne rugăm: „… Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi PE PĂMÂNT” (Matei 6:9-10). Acesta este contextul în care vorbește Isus despre smochin, una din imaginile din Biblie despre Israel.

Predicarea la nivel mondial a Evangheliei Împărăției marchează finalul acestei faze a istoriei lumii. Restaurarea Israelului duce la începutul fazei următoare.

Smochinul, Israelul, a venit la viață în fața ochilor noștri, de ani de zile. Profeții Israelului au spus în Vechiul Testament că, mai întâi va exista o restaurare națională a Israelului, care va fi, mai apoi, urmată de o restaurare spirituală. Profetul Ezechiel spune în Ezechiel 36:24-28: „Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră. Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi legile Mele. Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru.”

Noi suntem o generație foarte specială. Suntem generația care vede „semnele speciale ale vremurilor” împlinindu-se în fața ochilor noștri – în afara celorlalte semne ale vremurilor de la urmă, pe care le vedem întâmplându-se într-un număr tot mai mare. Ne apropiem de punctul culminant. E posibil ca noi să fim generația care va vedea venirea lui Isus în slavă. Deși chiar El Însuși spune în Faptele apostolilor 1:7: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa”. Așadar, este destul de clar că nimeni nu știe vremea când va veni El în slavă, nici chiar îngerii și nici chiar Isus, ca să nu mai vorbim de noi, ființele omenești! Totuși, cunoaștem, în general, când se „coace” vremea, iar asta privind semnele vremurilor.

Tatăl meu obișnuia să spună: „Fii atent la semne, dar nu te apuca niciodată să faci calculele! Nu dezvolta tot felul de tabele, de orare sau hărți profetice! Fii doar atent la semne”.

Unul din cele mai mari semne ale vremurilor, care se întâmplă în fața noastră, este revenirea profețită a poporului evreu în Israel, din toate părțile lumii.

Isaia 43:5-7: „Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit şi te voi strânge de la apus. Voi zice miazănoaptei: „Dă încoace!”, şi miazăzilei: „Nu opri”, ci adu-Mi fiii din ţările depărtate şi fiicele de la marginea pământului: pe toţi cei ce poartă Numele Meu şi pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit şi i-am alcătuit.”

Când citim în Biblie cuvintele „nord, sud, est, vest”, desigur că trebuie să privim harta lumii din Israel și Ierusalim, pentru că de aici își are Biblia originea. De acolo trebuie să privim la est și vest, la nord și la sud. Vedem poporul evreu întorcându-se acasă din toate colțurile pământului. Aceștia se întorc în Țara Promisă, în Israel. Acest lucru se întâmplă pentru că a sosit vremea ca Domnul să-Și aducă poporul înapoi în Țara Lui, ca semn de pregătire a revelației finale.

Preț: 25 lei | Alfa Omega Publishing – click aici pentru comandă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *