PERSECUȚIE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer | Episodul 22 /52

Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din lume şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: „Robul nu este mai mare decât stăpânul său.” Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni…” (Ioan 15:18-20)

În unele planificări ale vremurilor de pe urmă, întâlnim această secvență de evenimente: epoca „Bisericii” și predicarea la nivel mondial a Evangheliei se vor încheia, odată cu „răpirea” adevăratei „Biserici” creștine, care va sta în fața Scaunului de judecată al lui Hristos ca să-și primească răsplata pentru faptele făcute. Apoi, acolo în tărâmurile cerești, va avea loc „Nunta Mielului”. Pe pământ, Israel va suferi în Marele Necaz, spun ei.

Însă apostolul Ioan vede pe sfinții glorificați ca formând o mulțime îmbrăcată în haine albe, pe care nimeni nu o poate număra. Întrebarea este: De unde vin toți acești oameni? Sunt ei acolo dinaintea ultimului mare necaz? Răspunsul dat este găsit în Apocalipsa 7:14-17: „Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii.” Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie Îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogorî nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor”. Deci vor exista martiri, dar ei vor domni cu Hristos foarte curând!

Înainte de a veni „Împărăția de 1000 de ani” (Împărăția mileniului, Împărăția păcii și a neprihănirii pe pământ), două evenimente importante vor avea loc mai întâi: Marele Necaz, iar după aceea, judecata asupra națiunilor nelegiuite ale lumii (Matei 25:31-46), chiar înainte ca Împărăția Păcii și Neprihănirii să apară.

Adesea este citat pasajul din Ieremia 30:4-7, când se face referire la necazul cel mare ca fiind doar pentru Israel: „Iată însă cuvintele pe care le-a rostit Domnul asupra lui Israel şi asupra lui Iuda: „Aşa vorbeşte Domnul: „Auzim strigăte de groază; e spaimă, nu este pace! Întrebaţi şi vedeţi dacă nu cumva naşte vreun bărbat! Pentru ce văd pe toţi bărbaţii cu mâinile pe coapse ca o femeie la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate feţele? Vai! căci ziua aceea este mare; niciuna n-a fost ca ea! Este o VREME DE NECAZ PENTRU IACOV…”

Daniel 12:1 spune: „În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi O VREME DE STRÂMTORARE cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta.”

Mie mi se pare că, adesea, versetele din Ieremia 30 și Daniel 12 sunt citate doar pe jumătate. Așa cum am făcut și eu acum. Dacă, totuși, citim tot versetul 7 din Ieremia 30, acesta spune: „Vai! căci ziua aceea este mare; niciuna n-a fost ca ea! Este o vreme de necaz pentru Iacov; DAR IACOV VA FI IZBĂVIT din ea”. Iar Daniel 12:1 spune: „…va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. DAR în vremea aceea, POPORUL TĂU VA FI MÂNTUIT, şi anume oricine va fi găsit scris în carte”.

Din nou: vărsare de sânge și lacrimi, martiri și victime nevinovate, dar numai pentru o perioadă scurtă de timp. Apoi, în sfârșit, pentru Israel și pentru Biserică, va urma VICTORIA!

Da, va fi un mare necaz pentru Iacov/Israel, dar Israel va fi izbăvit din acest necaz! Va fi eliberat! Mihai, arhanghelul lui Israel, va sta alături de poporul lui Israel și, împreună cu oștirile lui cerești, va lua lupta în sfera cerească cu puterile întunericului care caută distrugerea Israelului. Aceasta înseamnă că nu va mai fi un alt „Auschwitz” în Israel, pentru poporul evreu!

Când El va reapărea pe pământ, haina Lui va fi stropită de sângele NAȚIUNILOR – nu de sângele lui Israel – pe care El le va călca în mânia Lui. Isaia 63:6 spune: „Am călcat astfel în picioare popoare în mânia Mea, le-am îmbătat în urgia Mea și le-am vărsat sângele pe pământ”. Comparați acest pasaj cu Apocalipsa 19:11-16. Deci nu va fi judecată sau mânie pentru Israel, ci pentru națiunile păgâne.

preluare din cartea Semnele vremurilor,  de Rev. Willem J.J. Glashouwer Președinte Christians for Israel International 

Preț: 25 lei / Alfa Omega Publishing  – click aici pentru comandă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *