FINAL: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 39 /52

„Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului şi le-a făcut bucăţi. Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat împreună şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare şi a umplut tot pământul…” (Daniel 2:34-35)

Este important să începem să vedem încotro mergem, să observăm semnele vremurilor și să profităm de asta. Ne apropiem de finalul acestei faze a istoriei lumii. Ne apropiem de momentul în care se va desfășura ultimul imperiu mondial. Aceasta fază va include tot ce a aparținut fiecărui imperiu al omului din trecut. Va fi o ultimă încercare a puterilor întunericului de a realiza încă o dată un imperiu al păcii și neprihănirii în numele omului, dar acum la scară mondială. Un Babilon în toată regula, dar care se va termina în râuri de sânge.

În istorie, Imperiul Asirian, Imperiul Babilonian, Imperiul Medo-Persan, Imperiul grec al lui Alexandru cel Mare (împărțit între cei patru generali), Imperiul Roman și cel care a venit după acesta, s-au succedat unul după altul. S-au mărit, au înflorit și au dispărut. Dar, în cele din urmă, toți vor apărea încă o dată pe scena mondială, fiecare având propriile caracteristici principale.

Principala caracteristică a Imperiului Babilonian a fost dictatura absolută. Nebucadnețar era un dictator absolut: capul de aur al statuii – Babilonul.

Caracteristica principală a Imperiului Medo-Persan: legile de fier, legile absolute ale mezilor și perșilor. Când se emitea legea că, la o anumită dată, toți evreii urmau să fie uciși, chiar și regele Ahașveroș, sau Xerxes, nu puteau să schimbe asta. Singurul lucru pe care a putut să-l facă pentru a-și salva regina, pe Estera, și poporul ei, a fost să emită o altă lege. Și așa a făcut (Estera 8-10).

Principala caracteristică a Imperiului grecilor a fost: umanismul grec/elenismul, cu arta frumoasă și arhitectura, marii filozofi, principiile științei și tehnologiei, jocurile și sporturile (olimpice) efectuate nud, datorită frumosului corp masculin, dezvoltând din punct de vedere politic, ideea democrației: puterea față de popor, plus homosexualitatea ca o formă mai înaltă a iubirii decât cea dintre un bărbat și o femeie, considerată necesară doar pentru reproducerea și continuitatea rasei umane.

Principala caracteristică a Imperiului Roman era puterea militară absolută. Nimeni nu a putut rezista legiunilor romane. Mașina de război a trecut peste întreaga lume. Dar, într-un fel, grecii i-au cucerit pe romani. Deși bătuți și înfrânți din punct de vedere militar, modul grecesc de viață, modul grecesc de gândire și cultura greacă au cucerit inimile și mințile romanilor. Dacă erai un roman bogat, voiai să cumperi un sclav grec, bine educat, pentru a-ți învăța și educa copiii în stilul grecesc. Chiar și zeii grecilor au devenit zeii romanilor. Cele două rădăcini ale Europei de astăzi sunt modul de gândire iudeo-creștin, precum și modul de viață greco-roman.

Deși aceste imperii au prezentat fiecare diferite caracteristici principale, toate aveau un lucru în comun – ura față de evrei. Imperiul Babilonian sub conducerea lui Nebucadnețar a distrus Ierusalimul și Templul și i-a dus pe evrei în exil. Imperiul Medo-Persan a emis legi care aveau să-i distrugă pe toți evreii la o dată stabilită, lucru împiedicat numai prin intervenția Esterei. Imperiul Grec a vrut să impună elenismul/umanismul grec asupra Israelului și evreilor prin forță și prin pedeapsa cu moartea. Evreii au rezistat în războaiele macabeilor și chiar au câștigat împotriva forțelor militare grecești. Practic, a fost vorba de o luptă între duhul omului, care trăiește prin ideile lui, și cei care doresc să slujească pe Dumnezeul lui Israel, așa cum dorește El să fie slujit. Sărbătoarea Hanuka ne amintește de acea mare victorie. În final, Imperiul Roman a distrus încă o dată Ierusalimul și Templul și a dus poporul evreu în exil în întreaga lume.

Statuia din Daniel 2, pe care regele Nebucadnețar a văzut-o în visul său, va apărea încă o dată, în vremurile din urmă. Dar, în final, piatra va lovi statuia și o va zdrobi complet. Această statuie ajunge, în cele din urmă, doar un uriaș cu picioarele de lut. Capul de aur, pieptul și brațele de argint, burta și coapsele de bronz, picioarele de fier, dar și din lut, toate aceste piese vor ajunge ca pleava în vânt și vor dispărea fără urmă .

Împărăția păcii și neprihănirii va umple pământul. Sub conducerea Regelui regilor și Domnului domnilor, pacea din Ierusalim va umple întreaga lume, iar națiunile nu se vor mai pregăti pentru război. Ce viitor glorios!

preluare din cartea Semnele vremurilor,  de Rev. Willem J.J. Glashouwer Președinte Christians for Israel International 

Preț: 25 lei | comenzi@alfaomega.tv – click aici pentru comandă

Leave a Reply