ÎNGROZITOR: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 48 /52

„Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. Şi ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?” (Apocalipsa 6:15-17)

            Locuința sigură numită „Pământ” pare să se prăbușească. Soarele cu lumina și căldura lui; luna cu strălucirea ei; vara și iarna, căldura și frigul, fiecare anotimp la timp, semănatul și seceratul, vârfurile de munte cu zăpadă, insulele care se confruntă maiestuos cu furtuni violente și uragane, stelele fixate deasupra pământului; toate acele lucruri care sunt stabile vor dispărea. Ziua Domnului a sosit. Este bine să vedem că fenomenele naturale din a șasea pecete sunt strâns legate de Israel.

Când profetul Ioel profețește că Soarele va fi transformat în întuneric (Apocalipsa 6:12 descrie că Soarele s-a făcut ca un sac de păr negru de capră, folosit pentru a lega corturile) și Luna s-a făcut ca sângele, el vorbește despre Ziua Domnului, când El va aduce judecata finală asupra dușmanilor lui Israel.

Când Isaia profețește că cerurile vor fi înfășurate ca o carte și stelele vor cădea ca niște frunze uscate din viță, este vorba de judecata neamurilor, a națiunilor neevreiești și, în mod special, a Edomului (Esau), dușmanii lui Israel.

Când profețiile lui Isaia că pământul se va clătina din locul său, este vorba de judecata asupra lui Babel, adică toate nelegiuirile satanice și umane din cartea Apocalipsa, dușmanii credincioșilor în Isus Hristos și dușmanii lui Israel, capitala puterii anticreștine în vremurile de pe urmă.

Când Hagai profețește despre judecățile finale, despre clătinarea cerurilor și a pământului, el vede și marele rol pe care îl va juca Israelul, căci și el profețește despre națiunile care vor veni la noul Templu.

În mod similar, Isaia combină clătinarea munților și îndepărtarea dealurilor cu slava Israelului restaurat. Când Gog atacă pe Israel, munții vor fi răsturnați și va avea loc un mare cutremur (Ezechiel 38 și 39). Aceasta va avea loc din cauza judecății Samariei (Isaia 17:1-2). Judecata se va face asupra lui Amon, Moabului, Edomului, filistenilor, Tirului, Sidonului, Egiptului (Ezechiel 25-26, 29), și așa mai departe.

Catastrofe mari în trecut, prezent și viitor. Aceste catastrofe sunt într-un contrast puternic cu gândirea evoluționistă, care susține o dezvoltare extrem de treptată a universului și a pământului pe parcursul a miliarde de ani. Mai are loc câte o inundație, o erupție vulcanică sau un cutremur, dar nu există o catastrofă globală. Există o încredere fermă că acest lucru va continua pentru milioane de ani.

Pe insula Patmos, apostolul Ioan era în Duhul, în ziua Domnului. Aceasta este ziua cea mare a mâniei Lor. Mânia Celui care șade pe tron și a Mielului. Mielul blând, care Se lasă ucis pentru păcatele lumii, acum arde de mânie împotriva dușmanilor lui Israel și ai Bisericii Sale.

   A fost o vreme când teologia a învățat că Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu sfânt, supărat și răzbunător, dar Dumnezeul Noului Testament este un Dumnezeu iubitor, milostiv și iertător. Nu este adevărat câtuși de puțin, deoarece Dumnezeul Vechiului Testament nu este nimeni altul decât Dumnezeul Noului Testament. E plin de compasiune, de har, iertător și bogat în dragoste, dar este și sfânt, mânios și răzbunător. Isus Cel iubitor este, de asemenea, Judecătorul căruia Tatăl I-a dat toată autoritatea, precum și judecata. Mânia Mielului înjunghiat este aproape. Cine știe cât de aproape este deja…

De aceea există un imn vechi care spune: „Vino la Mântuitorul tău, nu întârzia. Vino acum la Cel care oferă mântuirea. La Cel care a lăsat cerul și pentru tine. Ascultă vocea Lui și vino”. Vino înainte de a fi prea târziu.

preluare din cartea Semnele vremurilor,  de Rev. Willem J.J. Glashouwer Președinte Christians for Israel International 

Preț: 25 lei | Alfa Omega Publishing – click aici pentru comandă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *