20 martie – 28 aprilie – 40 de zile de post și rugăciune pentru România

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara”. 2 Cronici 7:14

 

Perioada de 40 de zile înaintea sărbătorii Paștelui, când celebram jertfa Domnului Isus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre, și Învierea Lui, este o perioadă în care cred că DOMNUL NE CHEAMĂ SĂ NE ÎNTOARCEM la EL cu toată ființa noastră, în post și rugăciune pentru noi, familiile noastre, Biserica Lui din Romania, pentru țara noastră, România. Este chemarea Domnului de a ne ÎNTOARCE la El – din starea ca a bisericii din Laodiceea (Apoc. 3:14-22), la starea smerită a bisericii din Filadelfia (Apoc. 3:7-13), de a ne sui pe muntele Lui sfânt (Ps 24:3-6, Ps 15)

Vă chem să ne unim în această perioadă: 20 martie – 28 aprilie în post și rugăciune, în care esența este POCĂINȚA noastră de păcate personale, în care să ne cerem iertare pentru păcatele și fărădelegile comise de alții , făcând această slujire de a fi mijlocitori între oamenii pierduți și Dumnezeu.

Cartea Daniel 9:1-19 ne arată un model de rugăciune în care noi, cei ce-L cunoaștem pe Domnul, ne cerem iertare pentru păcatele comise pe teritoriul României de către locuitorii țării- cum spune Daniel- “noi și părinții noștri am păcătuit”. Chiar dacă Daniel era un om neprihănit, el și-a cerut iertare Domnului.
Daniel 9 – Daniel s-a rugat pentru restaurare dupa dărâmarea Ierusalimului (la noi vedem un asalt pentru dărâmarea Bisericii, a țării, a conducerii spirituale – Biserica, cât și a conducerii țării). Familia, Biserica, națiunea noastră sunt sub asediul puterilor întunericului.

O altă rugăciune pentru poporul care a păcătuit a făcut-o și Neemia (Neemia 1:4-7), în care Neemia, trezit de Duhul Domnului, se pocăiește pentru păcatele poporului.
Domnul Isus – pe cruce – S-a rugat pentru cei care L-au răstignit: “Tată, iartă-i că nu stiu ce fac” .

Noi, astăzi, cei ce-L cunoaștem pe Domnul, suntem chemați să ne POCĂIM- de păcate personale, ale Bisericii, ale națiunii!
2 Cronici 7:14 – „Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – atunci îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.”

Perioada aceasta de rugăciune și post ar trebui să aibă aceste 4 caracteristici:
– Pocăință intensă– să ne doară pacatele noastre, sa tânjim să ne curățim inimile, să fim plini de Duhul Sfânt.
– Tânjire după Domnul – apropiere de El, dor după Dumnezeu, foame și sete după Cuvânt și Duhul Sfant
– Rugăciune fierbinte – o comunicare pasionată, din dragoste, cu Creatorul universului și Mântuitorul nostru, mijlociri fierbinți pentru oameni, pentru țară
 Durere pentru cei pierduți– să ne doară pentru oameni, să luptăm ca sufletele lor să nu ajungă în iad!

20 martie –28 aprilie. Perioada de 40 zile este împărțită în săptămâni – în care ne vom focaliza pe anumite puncte de rugăciune:

Săptămâna 1: 20 martie – 24 martie – Personal
Săptămâna 2: 25 martie – 31 martie – Familii
Săptămâna 3: 1 aprilie – 7 aprilie – Biserică
Săptămâna 4: 8 aprilie – 14 aprilie – Națiune/populație
Săptămâna 5: 15 aprilie – 21 aprilie (Florii) – Țară
Săptămâna 6: 22 aprilie – 28 aprilie (Paștele) – Laudă, închinare, mulțumire

Cum postim: – Cum are încredințare fiecare, dar ar fi bine măcar 1-2 zile pe săptămână.
Cine poate, ar fi bine ca în acest interval să ia 21 zile de post, sau 7 zile sau 3 zile de post, odată sau de mai multe ori în timpul celor 40 de zile. Se poate posti doar cu legume și fructe (21 zile, 7 zile, 3 zile), sau cu o masa pe zi seara între orele 18-19 (21 zile,7 zile, 3 zile). Dar este dupa încredințarea fiecăruia.
Esențială este atitudinea inimii noastre și dorinta de a ne înfrâna firea noastră care poftește împotriva Duhului!
Cu toții putem posti de:

 • obiceiuri care fură timp și ne împiedică în relația cu Domnul (mers excesiv la cumpărături, timp pierdut prin magazine, timp pierdut în activități neesențiale, timp pierdut în discuții inutile)
 • timp petrecut inutil la televizor (se pot vedea scurt știrile importante sau programe crestine), post de stat pe internet- pe Facebook, alte retele de socializare, lecturi care nu zidesc
 • vorbire care nu zidește
 • mâncăruri neesențiale (mâncăruri grele, sofisticate), de forme de îmbuibare.

Săptămâna 1: 20 martie – 24 martie – Personal (ne rugăm pentru noi și familia noastră)

 • Pocăintă de orice formă de păcat din viața personală:
 • păcate aparent neimportante – cu care ne-am obișnuit și nu realizăm că întristam pe Domnul (de ex: vorbire ușuratica sau atitudini aspre, forme de mânie, agresivitate, lipsa de răbdare cu copiii, cu familia)
  – păcate ascunse – cu care ne luptăm, dar nu ieșim din ele. Tot ce este în ascuns, va ieși la lumină – e o vreme când Domnul da pe fata păcate ascunse! Fără pocăință, ne înșelăm singuri dacă vom crede că putem fi bine
  – relații păcătoase – bazate pe manipulare, control, pofta ochilor, “prietenii” din interes
  – păcate de comportament cu scuza ”eu așa sunt” (lipsa de respect, de răbdare, comportament dur, încăpățânare excesivă, izbucniri de mânie )- care justifică faptele firii și nu lasă loc roadei Duhului (caracter transformat). E o formă prin care ne împotrivim lucrării Duhului Sfânt in inimile noastre și NU vrem să ne lăsăm transformați.
  – păcate aparent neimportante – cu care ne-am obișnuit și nu realizam ca întristăm pe Domnul (de ex: vorbire ușuratică sau atitudini aspre, forme de mânie, agresivitate, lipsă de răbdare cu copiii, cu familia.
 • pocăință, curățirea inimii noastre în relația cu Domnul, lipsa pasiunii pentru Domnul, pentru Cuvânt, pentru rugăciune. Pocăința pentru înșelarea Domnului – nu am dat zeciuiala; lipsa dărniciei, a facerii de bine din viața noastră.
 • curățirea inimii noastre de neiertare. Pocăința de faptul că nu am vrut să iertăm! Decizia DE A IERTA pe TOȚI cei ce ne-au greșit, ne-au ofensat, ne-au făcut rău, ne-au batjocorit, ne-au trădat, ne-au înșelat. Să renunțăm să ne justificăm ca să nu iertăm, să renunțăm să ne facem singuri dreptate. Să cerem Domnului ajutor să putem ierta. Dar mai întâi contează DECIZIA noastră de a IERTA. Apoi Domnul ne va ajuta să fim eliberați de neiertare, amărăciune.
 • Relații în familie – restaurarea lor. Curățire de neiertare, mânie, amărăciune. Curățirea și restaurarea relațiilor între soți, a relațiilor cu copiii, cu rudele apropiate sau departate
 • relații cu frații din Trupul lui Hristos. Pocăinta de invidie, gelozie, dispreț, indiferență, egoism, condamnare, bârfă, calomnie, judecată față de poporul Domnului și mai ales față de lideri
 • Pocăință de lipsa mărturiei creștine – nu vorbim altora de Domnul, din indiferență, egoism! Să avem curaj de a vorbi!
 • Pocăință de orice forme de antisemitism sau antisionism (ura față de evrei sau față de Israel) din inimile noastre
  pocăință de lacomie, de zgârcenie, de frica zilei de mâine (nu ne încredem in Domnul pentru pâinea noastră), lipsa de înțelepciune în administrarea finanțelor, investiții fără călăuzirea Domnului
 • pocăință pentru alegeri greșite în ce priveste locul de muncă (unde se fac mai mulți bani), alergare dupa bogățiile lumii, părăsirea familiei penru a lucra în altă țară. Pocăință pentru orice forme de compromis în relatii financiare- munca la negru, plata la negru, mita
 • Relația personală cu colegii de muncă. Pocăință de atitudini greșite la locul de muncă!
 • Pocăință de compromis, înșelăciune, mită în relația cu instituțiile societății. Pocăință de atitudini greșite în instituțiile în care mergem (primarii, bănci, administrația financiară, școli, unități medicale, etc) Să nu călcăm legile! Să fim lumină, sare! Să mergem fără frica, binecuvântind locurile unde mergem și rugându-ne pentru oamenii din aceste instituții. Pocăință de orice batjocură, vorbire de rău la adresa oamenilor din instituțiile statului, din conducerea țării. Suntem datori să ne rugăm pentru ei, nu să-i judecam- judecata este a Domnului
 • Pocăință pentru orice formă de încălcare a legilor (legi de circulatie, legi fiscale, legi comerciale, etc)
 • Pocăință de vorbirea de rău despre România, de faptul că înnegrim tara prin vorbirea noastră.
  Pocăință de tot ce Domnul vă va arata personal!

Săptămâna 2: 25 martie – 31 martie – Familii
Familia proprie și extinsă

 • Pocăință pentru lipsa noastra de rugăciune pentru familia extinsă
 • Rugăciune pentru relațiile dintre soți, dintre parinți și copii. Pocăință pentru relații defectuase și restaurarea lor
 • Rugăciune intensa pentru copiii și tinerii din familie – relația lor cu Domnul, mântuire, protecție, relația lor cu părinții. mântuirea celor nemântuiți din familie (familia apropiată si familia extinsă)
 • Pocăință pentru greșelile membrilor familiei extinse; rugăciune pentru pocăința și mântuirea lor
 • Relațiile cu membrii familiei noastre și cu membrii familiei extinse – restaurarea relațiilor, a comunicării în pace și înțelepciune, iertarea celor care ne-au supărat.
 • Tot ce Domnul vă mai arată legat de familia proprie și familia extinsă

Familia din România

 • Să ne rugăm pentru legi care să sprijine familia biblică, să o protejeze, care să încurajeze creșterea copiilor. Să nu obosim în rugăciunea pentru sacralitatea familiei – așa cum a creat-o Dumnezeu.
 • Pentru puritatea inimilor copiilor noștri, pentru oprirea oricăror forme de educație sexuală nebiblică a copiilor, pentru legi bune, care să protejeze copiii din România de abuzuri fizice, emoționale, de educație sexuală denaturată, de politicile educaționale agresive ale unor grupuri.
 • Să ne rugăm pentru copiii și tinerii din țara noastră – pentru care nu se roagă nimeni. (din familii nemântuite, copii abandonați, copii prinși în rețele de trafic de persoane)
 • Pocăință pentru abandonarea copiilor de părinții plecați la muncă în străinătate (orfanii cu părinți). Pocăință pentru abandonarea copiilor în orfelinate, pentru neglijarea copiilor de părinții prea ocupați, care nu își fac timp pentru copiii lor – e tot o formă de abandon! Să ne cerem iertare pentru părinții cu inimi împietrite față de copiii lor. Să ne rugăm pentru întoarcerea inimilor părinților spre copiii lor. Să ne rugăm pentru vindecarea inimilor copiilor abandonați și reîntregirea familiilor.
 • Să ne rugăm pentru oprirea sinuciderilor în rândul copiilor. Să ne rugăm pentru ca Domnul să aducă vindecare inimilor acestor copii și tineri și ca ei să-L întâlnească personal pe Isus – Mântuitorul!
  Pocăință de AVORTURI, de sângele nevinovat vărsat în România, avorturi comise chiar de cei ce se numesc creștini.
 • Copiii din școli – pentru protecția și creșterea lor la adăpostul Domnului. Pentru păstrarea credinței creștine în educația copiilor în școli.
 • Vindecarea și reîntregirea familiilor – a celor afectate de sărăcie, violență, de plecarea unuia dintre soți la muncă, vindecarea relațiilor dintre cei doi soți, dintre copii și părinți.
 • Pocăință pentru rata mare a divorțurilor. Să ne rugăm pentru stoparea DIVORȚURILOR, pentru cauzele care duc la divorț (sărăcie, violență, alcool, imoralitate, etc.).
 • Pocăință pentru rata mare a concubinajelor în România – când foarte mulți aleg să trăiască „fără obligații” și nu știu că intră sub blestem – blestem care se extinde și asupra copiilor rezultați din astfel de relații. Să ne pocăim de acest flagel și să ne rugăm pentru trezirea acestor oameni. Să ne rugăm ca legea parteneriatelor civile să nu fie aprobată de Parlament.

Săptămâna 3: 1 aprilie – 7 aprilie – Biserica Domnului – locală și Biserica Domnului din România

Pocăință pentru :

 • lipsa dragostei agape!;
 • lipsa de pasiune în biserici; lipsa rugăciunii; limitarea lucrării Duhului Sfânt prin programe stricte;
 • lipsa de unitate în biserici și între biserici; divizări între biserici; judecăți, condamnări ale altor frați/ biserici;
 • lipsa de cooperare în Biserica din România
  dezbinări; religiozitate; idolatrie (doctrine, obiceiuri mai presus de Domnul);
 • vânzarea fraților – denunțuri, calomii; trădări – lipsă de loialitate;
 • mândrie spirituală, competiție, rebeliune; nesocotirea principiilor de autoritate spirituală în biserici;
  fățărnicie, lipsă de sinceritate, răceală, lipsa compasiunii pentru oameni, indiferență;
 • imoralitate, păcate sexuale, pornografie;
 • folosirea greșită a fondurilor; egoism, materialism
 • pocăință de activități, acțiuni, programe făcute fără călăuzirea Duhului Sfânt. Pocăință de planuri făcute de noi, fără a-L întreba pe Domnul ce vrea El să facem;
 • lipsa de împlinire a mandatului dat de Domnul: evanghelizare, ucenicizare. Pocăință pentru egoismul și indiferența noastră față de cei pierduți – că nu ne rugăm și nu acționăm în puterea Duhului Sfânt pentru evanghelizarea și ucenicizarea celor ce sunt dincolo de zidurile bisericilor;
 • pocaință că nu trăim o viață de mărturie la locul nostru de muncă, că nu vorbim de Domnul colegilor, că tăcem de teama de a nu ne face de rușine. Dar Domnul Isus spune că cine se rușinează de El înaintea oamenilor nu va fi mărturisit de Domnul înaintea Tatălui!;
 • pocăință de ignorarea Israelului de către biserici, de forme de anti-semitism din biserici, de teologia înlocuirii din biserici (care spune că Israelui a căzut și acum doar Biserica contează; este o doctrină care neagă alegerea lui Dumnezeu, care a declarat că Israelul este poporul pe care L-a ales și cu care a făcut toate legămintele);
 • pocăință că suntem ca biserica din Laodiceea în foarte multe privințe. Să ne întoarcem spre dependența totală de Domnul (biserica din Filadelfia – Apoc. 3:7-13), să ne întoarcem la dragostea dintâi (Apocalipsa 2:4);
 • pocăință de tot ce Domnul vă va arăta!
 • Să ne rugăm pentru o trezire a sfințeniei, a pocăinței în biserici! E vreme de cernere serioasă, de alegeri pentru fiecare – cui vrea să slujească și cum! În timpul acesta de har să ne rugăm ca toti creștinii să-și alinieze inimile cu Domnul, în smerenie, în curăție de inimă, în integritate, în dragoste agape, în pasiune pentru Domnul – iubind și grăbind venirea Lui!

Săptămâna 4: 8 aprilie – 14 aprilie – Națiune/populație

Pocăință pentru:

 • Idolatrie (închinare la orice altceva, nu la Dumnezeu); religii false, care au fost practicate de strămoșii neamului nostru – dacii, romanii. Să ne pocăim de orice forme de religie falsă care sunt în România de azi;
 • Să ne pocăim de idolatrie modernă care afectează așa mult populația țării:
  – de încredere în oameni (anumiți conducători, membri de familie), de încredere în bani, bogății sau relații – de forme de a pune pe altcineva sau altceva pe primul loc în viața noastră: unele persoane (copiii), unele lucruri (locul de muncă, carieră personală);
 • Să ne pocăim de cultul morților, care în vremea dacilor era însoțit de închinare prin jertfe umane (jertfirea tinerilor); Acum forma de închinare prin jertfe umane o reprezintă AVORTURILE. Să ne pocăim de forme de închinare la morți. Să ne rugăm ca legăturile morții să fie rupte de peste națiunea română de Domnul Isus Hristos, prin puterea sângelui Său.
 • Pocăință pentru traficul de persoane, de copii, care se face pe teritoriul țării, pentru că stăm pasivi și nu ne pasă, ca națiune. Să ne rugăm pentru oprirea acestor rețele de trafic de suflete;
 • Trădări – în familii, societate; trădarea conducătorilor; uciderea conducătorilor în istoria noastră – mai depărtată dar și recentă (chiar Ceaușescu);
 • Ură, violentă; ucideri, avorturi;
 • Corupție, hoție, minciună, mită, materialism, goana după bani, lipsa de integritate;
 • Lipsa de milă, de compasiune, egoism, nepăsare;
 • Vrăjitorie, ocultism;
 • Dezbinarea societății între grupuri sociale, grupuri etnice. Ura între grupuri etnice (români-maghiari; români- rromi);
 • Imoralitate, forme de păcate sexuale care sunt o urâciune în Scripturi; trăire în concubinaj;
 • Familii destrămate; divorțuri; dispreț față de părinți; nepăsare față de copii;
 • Să ne pocăim de orice forme de antisemitism la nivelul țării și să ne rugăm ca acest spirit antisemit să nu-și ridice capul în România;
 • Să ne pocăim de forme de șovinism, de naționalism extrem, dar să ne rugăm pentru trezirea conștiinței naționale, pentru patriotism real, pentru trezirea dragostei de țară în inimile românilor;
 • Să ne pocăim de vorbirea de rău a țării, de toate cuvintele de dispreț și blestem care au fost spuse de cetățenii țării despre România
 • Să ne rugăm pentru DIASPORA românească, ca acei care trebuie să se întoarcă acasă, să o facă;

Pocăință de tot ce Domnul vă va arăta!
– Să ne rugăm cu compasiune pentru toți acești oameni, ca Domnul să se îndure de ei. Să ne rugăm pentru mântuirea sufletelor lor! Toți sunt oameni, care sunt influențați de puterile întunericului, ca să facă lucruri rele. Domnul îi poate trezi/conștientiza pe fiecare. Noi însă suntem chemați să ne rugăm pentru ei, cerându-ne iertare pentru ei! Tată, iartă-i și adu vremuri de cercetare deosebite în viața fiecăruia!

Săptămâna 5: 15 aprilie – 21 aprilie – (Florii) Țară

 • Pentru România
  – Pocăință pentru păcatele comise în sistemele în care este organizată societatea noastră:
 • sistemul politic
 • sistemul economic – industrie, agricultură, transporturi,
 • comunicații, sistemul fiscal
 • sistemul de învățământ
 • sistemul de sănătate
 • sistemul juridic
 • sistemul de siguranță – armată, poliție, jandarmerie,
 • servicii de siguranță națională
 • media/cultură/artă/sport
  Să ne pocăim:
  – de fărădelegi, abuzuri comise prin institutii, pocăință pentru modificarea unor legi care favorizează corupția și fărădelegea din sistemele societății;
  – pentru mită, corupție, trafic de influență, cu periclitarea siguranței naționale. Vânzarea de resurse ale țării fără a se ține cont de interesul național;
  – pentru decizii greșite la nivel național și local, cauzate de corupție;
  – pentru relații defectuoase între segmentele societății – lipsa de unitate națională;
  – pentru trădarea interesului național în relația cu alte state prin lipsa de atitudine a autorităților țării în situații critice pentru țara noastră – în relații economice, politice, de siguranță națională;
  – pentru incitarea la ură între grupuri etnice și sociale, prin manipulare, prin dezinformare, prin pasivitatea autorităților față de abuzuri ale unor grupuri care acționează agresiv pe teritoriul României, încercând să destabilizeze și să fragmenteze România, chiar ca teritoriu;
  – de dispreț în relația instituțiilor cu oamenii – relație de dispreț în școli, spitale, mediu de afaceri față de oamenii simpli, modești, nepăsarea autorităților față de durerile și nevoile reale ale societății;
  – de toate schimbările defectuoase care s-au făcut în învățământ, sănătate, în sistemul fiscal, în economie, în gestionarea patrimoniului țării – terenuri, ape, păduri, clădiri, zăcăminte. Să ne rugăm pentru îndreptarea rapidă a acestor greșeli, care pot afecta siguranța și dezvoltarea țării;
  – de corupția din învățământ, din sistemul de sănătate, din justiție, din mediul politic, din mediul de afaceri, din sistemele de siguranță națională;
  – pentru lipsa de loialitate față de țară, lipsa de integritate, de vigilență pentru factorii de decizie din structurile de conducere si de securitate ale țării;
  pentru compromisuri și alianțe defavorabile României, făcute în plan intern și internațional, în relațiile internaționale;
  – pentru acțiuni defavorabile României în dezvoltarea economiei, a infrastructurii țării, pentru decizii fiscale care nu încurajează investițiile
  – pentru lipsa de verticalitate și curaj a autorităților române în relația cu instituții internaționale în ce privește apărarea familiei, a valorilor creștine ale societății noastre;
  – pentru toate fărădelegile și greșelile făcute în ceea ce privește siguranța energetică a țării, siguranța națională,
  – pentru compromisurile si fărădelegile comise în construcția de căi ferate și de autostrăzi;
  – pentru națiune, pentru nepăsarea față de sufletele vândute prin rețele de trafic de oameni, prostituție, pedofilie, prin rețele de trafic de droguri, de arme. Să ne rugăm pentru protecția și binecuvântarea copiilor acestei națiuni;
  – pentru cei care lucrează în mass-media (rețele de televiziune, radio, rețele de socializare) – pentru manipulări și dezinformări, pentru știri false, pentru promovarea imoralității, a corupției, a compromisului, a violenței, a minciunilor, a calomniilor, afectând sistemul de valori al unei națiuni creștine.
  – pentru corupția din domeniul artei, al sporturilor, care influențează negativ societatea.
  – Să ne rugăm pentru trezirea și curățirea conștiintelor acestor oameni de influență în națiune, a celor cu putere de decizie care guvernează țara (la nivel național, regional, local, pe sfere de activitate), pentru mântuire, teama de Domnul în inimile lor, întelepciune, integritate, curaj, claritate in decizii, competență si viziune pentru interesele esențiale ale României

 

Săptămâna 6: 22 aprilie – 28 aprilie (Paștele) – Laudă, închinare, mulțumire

 • Să mulțumim Domnului pentru jertfa Lui de pe cruce pentru noi. Să-L adorăm pe Cel ce este Mielul lui Dumnezeu, dar și pe Cel ce este Leul din Iuda. Să-L lăudăm pe Domnul „… căci e bun și în veac ține îndurarea Lui”.
 • Să ne rugăm pentru curățirea păcatelor națiunii noastre, pe care le-am mărturisit și ne-am pocăit de ele. Să ne rugăm ca sângele Domnului Isus să curățească țara noastră, ca Dumnezeu să ne vindece țara.
 • Să ne rugăm ca Domnul să rupă blestemele de moarte, de idolatrie, de sărăcie, de frică, de comunism de peste țara noastră și ca El să mustre lăcustele care au mâncat familiile noastre, țara noastră (Ioel 2:23-28).
 • Să ne rugăm pentru întoarcerea inimilor locuitorilor țării spre Domnul nostru, pentru revelația stării de păcat, pentru deschiderea ochilor celor orbiți de cel rău și pentru pocăința locuitorilor țării noastre.
 • Să ne rugăm pentru România, cu foc, pentru: protecție, binecuvântare, pace, stabilitate, integritate teritorială.
 • Să ne rugăm ca Domnul să-și aducă aminte de rugăciunile noastre și ale înaintașilor noștri care au mijlocit pentru România și să ne rugăm pentru trezirea României, pentru revărsarea slavei Domnului peste țara noastră, pentru împlinirea promisiunilor Lui pentru România. Și fie ca Domnul să aducă vremurile de înviorare, de transformare a unei națiuni prin lucrarea puterii Duhului Sfânt, după care tânjim. Fie ca România să intre deplin în voia lui Dumnezeu pentru țara noastră, să se alinieze cu cerul: „Tată, vie Împărăția TA, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ – în România, acum!
 • Să ne rugăm ca România să fie de partea Israelului, ca Romania sa fie o națiune care va fi între națiunile oi la judecata finală (Matei 25:31-46)

 

Porți ale României, ridicați-vă capetele, ca să intre Împăratul Slavei, Domnul cel viteaz în lupte, 
Domnul Vieții, Domnul Păcii, Mântuitorul și Regele nostru! (Psalmul 24) 
Chemăm Numele Domnului Isus Hristos peste poporul și teritoriul României!
Isus Hristos este Domnul României!
MARANATA!

Domnul să binecuvânteze România și Israelul!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *