Puncte de rugăciune | IUNIE 2023

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

1. Rugăciune pentru Biserica Domnului din România

Ne rugăm zilnic de la ora 22:00 pentru țara noastră, pentru pacea și protecția României, iar în fiecare vineri, să ne unim în post pentru țara noastră.

continuăm să declarăm România închinată Domnului Isus Hristos! Chemăm Numele Domnului peste România! Să proclamăm pe Isus Hristos ca Domn al României, peste teritoriul și populația României! Să declarăm: România este închinată Domnului Isus Hristos! Să-L chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României.

Ne rugăm: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ – în viețile noastre și în România!

Iunie este LUNA CELEBRĂRII CINCIZECIMII! Este luna focalizării în rugăciune pentru BISERICA Domnului din România, pentru revărsarea Duhului Sfânt cu mare putere! Să ne rugăm pentru redeschiderea fântânilor de trezire din țara noastră: „Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avraam.” (Geneza 26:18)

 • Să ne rugăm pentru TREZIREA Bisericii! „… e vremea să vă treziți în sfârșit din somn.” (Romani 13:11)
 • Suntem foarte aproape de finalul istoriei așa cum prevede Scriptura. ne rugăm pentru trezirea poporului, încă nu suntem deplin conștienți că lucrurile se schimbă în jurul nostru cu o viteză foarte mare, pentru că cel rău știe că mai are puțină vreme.
 • E o VREME A POCĂINȚEI – să nu o irosim!! Doar prin POCĂINȚĂ PROFUNDĂ ne putem poziționa în acord cu cerul. Domnul ne CHEAMĂ insistent la POCĂINȚĂ – pocăință personală, pocăință pentru starea Bisericii din România, pentru starea națiunii noastre.
 • E o VREME a RECONCILIERII, a RESTAURĂRII RELAȚIILOR – în familii, în biserici, în țară.
 • E o VREME a CURĂȚIRII INIMILOR de NEIERTĂRI, de AMĂRĂCIUNI, de GELOZII, de MÂNDRII. Să ne rugăm pentru curățirea inimilor – să fim vase curate, vase de cinste în casa Domnului – ca El să poată turna tot mai mult din Slava Lui în noi! Domnul ne cheamă la sfințire și smerenie, la dedicare, la o viață de post și rugăciune, pentru a sta în picioare în această vreme (Luca 21:36).
 • E o VREME a mijlocirii pentru UNITATE – în familii, în BISERICA Domnului din România, chiar în națiunea română. (Ioan 17:21-24) Ne rugăm pentru nimicirea DEZBINĂRILOR, pentru STRÂNGEREA RÂNDURILOR în poporul Domnului. E important să fim conectați cu frații noștri și să fim informați despre realitățile spirituale! Să ne rugăm ca fiecare să onoreze liderii, să se onoreze unii pe alții. Unitate între generații, restaurarea relațiilor în Trupul lui Hristos și mobilizare corporativă în credință și acțiune pentru a impacta societatea. Reforma în Biserica din România – ca Biserica să iasă dintre ziduri, să fie gata pentru marele seceriș.
 • SĂ NE UNIM în rugăciune, veghere, în post, în acțiuni care să stăvilească valul de întuneric pentru apărarea CREDINȚEI CREȘTINE, A FAMILIILOR, A COPIILOR, A ȚĂRII noastre de valurile de întuneric ce izbesc – să ne întoarcem la Domnul, EL e soluția și ajutorul nostru. Să ne rugăm pentru creștinii din TOATE CONFESIUNILE creștine – TREZIRE, UNITATE, VEGHERE.
 • ASCULTARE de DOMNUL (Evrei 12:25-29), de Cuvântul Lui și de călăuzirea Duhului Sfânt, Cuvântul revelat în inimi și aplicarea lui în trăirea noastră. Să ne rugăm ca învățăturile greșite să NU capteze pe creștini, ca întreaga Scriptură să fie cunoscută și trăită. Să ne rugăm pentru discernământ pentru creștini care caută surse de hrană în medii online – să fie păziți de amăgiri.
 • Lucrarea în putere a Duhului Sfânt prin Biserică, prin semne și minuni, pentru ACTIVAREA DARURILOR SPIRITUALE în poporul Domnului si SLUJIRE ÎN SMERENIE. Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt, să cerem revelație și putere pentru Biserica Domnului! Să cerem REVĂRSAREA DUHULUI SFÂNT peste noi toți, peste țara noastră!
 • PREGĂTIREA MIRESEI – Biserica Domnului, să fie oricând gata pentru venirea Domnului Isus. Să ne rugăm ca Biserica din România să fie dintre fecioarele înțelepte (Matei 25:1-13), cu candele pline (Cuvânt, Duhul Sfânt), pentru întoarcere la dragostea dintâi, creștere în credință și încredere totală în Domnul.
 • Revelația identității în Hristospentru creștini, ridicare în autoritatea cu care am fost investiți în Numele lui Isus Hristos, ruperea legăturilor de frică și necredință de peste creștini, nimicirea blocajelor care țin pe creștini inactivi, timorați si lipsiți de eficiență.
 • Să ne rugăm pentru eliberare de frică și pentru pacea inimilor și a minților, ELIBERARE de FRICĂ de viitor, de situația economică. Să ne încredem în Tatăl nostru cel bun pentru provizii supranaturale în vremuri dificile (Psalmul 23) (Psalmul 37:18-19).
 • DISCERNĂMÂNT spiritual, înțelegerea vremurilor (1 Tesaloniceni 5:4-9).
 • TIMPUL nostru – Domnul să ne arate unde pierdem timp sau unde suntem furați de timp (prin activități sau relații nepotrivite). Să ne rugăm pentru intrarea în odihna Domnului, pentru eficiența în slujire, pentru ritmul Domnului în viețile noastre, pentru eliberare de agitație și hărțuiala situațiilor „urgente”, pentru înțelepciune, claritate, discernământ.
 • Curațire de idolatrie – eliberare de sub robia idolilor care aduc închinare falsă, frică, control (forme de religiozitate, frica de moarte, frica pentru ziua de mâine). Isus Hristos este Domnul!
 • VORBIREA și TRĂIREA creștinilor – să fie sare și lumină oriunde sunt sau merg. Să ne rugăm pentru creșterea sensibilității spirituale la călăuzirea Duhului Sfânt, pentru creștere în credință, în dragoste și în răbdare.
 • Alinierea Bisericii și a fiecăruia în parte la direcția și ritmul Domnului, la timpul (sezonul) spiritual în care suntem. Să ne rugăm pentruPOZIȚIONAREA creștinilor, a bisericilor, a lucrărilor creștine – în locurile și chemările specifice pe care le are Domnul pentru fiecare. Intrarea în plinătatea chemării Domnului din Marea Trimitere (Marcu 16:15-20). Să ne rugăm împotriva spiritului de competiție, de mândrie, de gelozie, care afectează lucrări creștine.
 • FAMILIIPROTECȚIA LOR, RESTAURAREA ALTARULUI DE RUGĂCIUNEÎN FAMILII – restaurarea familiilor (Hagai 1:4), a relațiilor dintre soți, ca orice formă de separare dintre soți – emoțională, mentală, chiar fizică – să fie anulată. Restaurarea relațiilor dintre părinți și copii, protecția și trezirea copiilor, a adolescenților. Să ne rugăm pentru mântuirea celor nemântuiți din familii.
 • Tânăra generație – să devină radicali pentru Isus Hristos. Să ne rugăm ca Domnul să-i umple de putere, curaj, credință, înțelepciune.
 • INTEGRITATEA creștinilor (în familie, în relații, în finanțe), ca Domnul să dea la o parte orice formă de autoamăgire – „că altfel nu se poate” (mita, minciuna, afaceri la limita legalității, necinste, înșelăciune, bani negri). Să ne rugăm împotriva compromisului sub orice formă ar fi, oricât de „nevinovat” pare. DISCERNĂMÂNT și CURAJ pentru creștini, în special pentru liderii creștini.

2. Rugăciune pentru România

În fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România (vezi Ioel 2:1, 15)

 • Noi, ca popor al Domnului, să continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării. Să ne rugăm ca Domnul să vindece țara (2 Cronici 7:14), prin puterea Sângelui Domnului Isus Hristos.
 • Să ne rugăm pentru împlinirea PROMISIUNILOR DOMNULUI pentru România (Isaia 62:4 – țara cu oameni mântuiți, România – coșul de pâine al Europei, România – o oază a Domnului, ca un Gosen) O ȚARĂ DE DORIT DE LOCUIT, o țară ca un GOSEN! Să cerem VIAȚĂ din Dumnezeu și PROTECȚIE peste POPULAȚIA ȚĂRII.
 • Străpungerea și risipirea întunericului spiritual de peste România. Să ne rugăm pentru trezire în masă a românilor.
 • Să declarăm că DESCHIDEM PORȚILE ROMÂNIEI pentru Domnul Isus Hristos – Împăratul Slavei, Domnul cel tare în lupte, Domnul oștirilor (Psalmul 24). Să ne rugăm pentru cunoștiința slavei Domnului care să inunde România (Habacuc 2:14).
 • Domnul să protejeze țara noastră de orice lucrare a puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam și să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României, la granițele țării și în interiorul țării. Să ne rugăm ca profețiile oculte rostite asupra României să fie făcute fără putere. Să ne rugăm ca planurile rele făurite împotriva României să fie scoase la lumină și anihilate prin puterea Domnului Isus Hristos. Domnul să trimită confuzie în tabăra vrăjmașilor țării noastre. Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră – oameni după inima Lui la conducerea țării.
 • OPRIREA EXTINDERII RĂZBOIULUI PE TERITORIUL ROMÂNIEI și Domnul să ne protejeze de orice consecințe ale războiului din Ucraina, pentru OPRIREA/ÎNGHEȚAREA războiului din Ucraina. Să ne rugăm ca să NU fie LOVITURI sau incidente NUCLEARE.
 • Să ne rugăm ca SECERIȘUL DOMNULUI să fie împlinit, iar puterile întunericului să nu poată grăbi evenimentele din vremea sfârșitului, ci Biserica lui HRISTOS să aștepte și să grăbească VENIREA zilei Domnului (2 Petru 3:11-12).
 • Să ne rugăm pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA si STABILITATEA României în interior și de jur împrejur și anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României, pentru deciziile liderilor țării (Președinte, Guvern, Parlament) – să fie sub călăuzirea Domnului. Să ne rugăm ca România să fie păzită de destabilizări, atacuri, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Să ne rugăm pentru INTEGRITEATEA TERITORIALĂ a țării. Să-L chemăm pe Domnul să fie El un zid de foc în jurul României și a populației ei (Zaharia 2:5). Să proclamăm pacea Lui – SHALOM – peste țară și populație.
 • Protecție față de atacuri teroriste împotriva României – armate, informatice, economice, media sau la nivelul comunicațiilor.
 • Să ne rugăm pentru VERTICALITATE în decizii în contextul relațiilor internaționale – SUA, UE, NATO, decizii bune pentru populația României și pentru interesele statului național unitar român.
 • Să ne rugăm pentru alinierea şi alianţele României în contextul actual. Să ne rugăm pentru ALINIEREA ROMÂNIEI la planurile Domnului pentru națiunea noastră. Orice deviere/ deturnare a traiectoriei țării noastre să fie corectată.
 • Anihilarea planurilor și tacticilor satanice de învrăjbire și de divizare a românilor, de fragmentare a teritoriului țării. Anihilarea provocărilor și tensiunilor interetnice în România.
 • Să ne rugăm pentru copiii României – protecție, mântuire, creșterea și educarea lor în acord cu principiile creștine. Să ne rugăm pentru familiile din România – restaurare, întregire, pace și unitate între soți. Să ne rugăm împotriva violențelor din familii, a concubinajelor, a divorțurilor. Să ne rugăm pentru ÎNTOARCEREA ROMÂNILOR ACASĂ.
 • DEZRĂDĂCINAREA CORUPȚIEI. Să ne rugăm pentru descoperire și anihilarea lucrărilor întunericului (corupție, confuzie, planuri economice ineficiente, legi nedrepte, grupuri de interese care acționează ca nuclee de forță ce târăsc țara spre haos).
 • LEGILE ȚĂRII să fie drepte. SISTEMUL JURIDIC DIN ROMÂNIA să promoveze adevăr, dreptate, după principiile biblice. Legi pentru încurajarea economiei, resurse pentru investiții și agricultură, moduri de ajutorare a celor în nevoie.
 • SIGURANȚA și independența ENERGETICĂ a României, stabilitatea, securitatea și protecția sistemului energetic. Să ne rugăm pentru protecția sistemelor de COMUNICAȚII și a sistemelor de transport – drumuri, poduri, căi ferate.
 • SIGURANȚA ALIMENTARĂ A ȚĂRII, binecuvântarea pământurilor și apelor țării, a RECOLTELOR, pentru înmulțirea FERMELOR de creștere animale, să fie HRANĂ în țară, pentru măsuri înțelepte în dezvoltarea AGRICULTURII în România, pentru dezvoltarea irigațiilor. Să ne rugăm ca România să redevină coșul de pâine al Europei.
 • Relație bună a României cu Israelul! Să ne rugăm împotriva spiritului antisemit (ura față de evrei și Israel) care se ridică și în România.
 • Oprirea valului de sinucideri, de violențe, de crime din țară, pentru anihilarea rețelelor de trafic de persoane (copii, femei), pentru oprirea vărsărilor de sânge prin avorturi.
 • Protecția populației și a țării de epidemii și dezastre naturale (cutremure, radiații, inundații, furtuni violente, incendii). Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România, și să ne rugăm în baza Psalmului 91.

3. Rugăciune pentru Israel

Este într-o perioadă de vulnerabilitate crescută. Se așteaptă să fie atacați din toate părțile de către grupări militare aflate sub influența Iranului. Israelul se pregătește de război, este cea mai gravă situație a statului Israel de când s-a înființat, acum 75 de ani.

Iranul pregătește arma nucleară și o va folosi împotriva Israelului. Iranul este în alianță cu Turcia și Rusia, cu alte națiuni din Orientul Mijlociu. Profeția biblică din Ezechiel 38-39 este foarte aproape de împlinire.

Să ne rugăm pentru protecția țării și a populației Israelului, să ne rugăm pentru pacea și integritatea Ierusalimului (să nu fie împărțit), pentru întoarcerea în Israel a evreilor de pretutindeni și pentru mântuirea lor. Să ne rugăm pentru liderii ţării – înțelepciune, putere, discernământ, claritate, curaj în deciziile pe care le iau.

Domnul ne cheamă – Biserica Lui – să stăm în mijlocire necurmată pentru Israel! Să ne pocăim de antisemitismul românilor și de teologia înlocuirii care a pătruns și în Biserică. Să ne rugăm pentru liderii României – să ia decizii de a ajuta Israelul. Să ne rugăm ca România să fie în continuare un sprijin pentru Israel.

Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu. Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Mai jos găsești fișierul PDF cu punctele de rugăciune, pregătit pentru tipărire

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *