Puncte de rugăciune | MARTIE 2022

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Pentru că este o perioadă atât de critică acum, vă chemăm la o viață de post, de rugăciune și de acțiune. Să ne rugăm neîncetat pentru pacea și protecția țării și a populației României!

Fiecare suntem chemați să ne smerim, să postim și să ne rugăm. Domnul Isus spune: “ci voi CÂND vă rugați…CÂND postiți..” (Matei 6:5,16) Rugăciunea, postul sunt parte din trăirea noastă creștină, nu sunt opționale, ci sunt un mandat, o chemare de la Domnul, sunt arme ale luminii (Romani 13: 12; 2 Corinteni 10:4).

Este o chemare de a lupta corporativ, de a ne uni în rugăciune și post. Mai mult ca până acum este importantă unitatea noastră, a celor înrolați în această lucrare de rugăciune și mijlocire.

Am pășit într-o nouă eră. Suntem tot mai aproape de A Doua Venire a Domnului!

Cuvântul Domnului din Ezechiel 38-39 este pe cale să se împlinească. Lucrurile s-au declanșat DEODATĂ – cum nu ne-am gândit și nu ne-am așteptat. Războiul a fost declanșat, dincolo de orice logică umană. În Ucraina pacea țării a dispărut brusc, într-o zi!

Domnul ne-a tot avertizat despre aceste schimbări dramatice, și ne-a chemat să ne lipim de El (Ieremia 15:19).

Doar prin El și puterea tăriei Lui vom avea PACE în INIMILE NOASTRE.

Doar prin puterea și îndurarea Lui vom avea PACE în ȚARA NOASTRĂ!

De acum, trebuie să fim pregătiți pentru situații deosebite, care vor veni brusc. Să fim gata, să ne pregătim.

Să fim tot timpul conștienți că DOMNUL este ÎN CONTROLUL istoriei. Să nu ne lăsăm copleșiți de vești rele, și mai ales de FRICĂ, ci să stăm tari în Domnul, în Cuvânt în relație strânsă cu Domnul, prin Duhul Sfânt și rugăciune. Să ascultăm de EL în orice vreme! Să veghem la pacea inimilor noastre și să nu ne lăsăm tulburați (Psalmul 27).

Să trăim după Cuvânt – în smerenie, neprihănire, integritate, în iertare și pace între noi, prețuind și mulțumind Domnului pentru că suntem atât de binecuvântați. Să fim grabnici în a-L mărturisi pe Domnul prin cuvintele și faptele noastre. Să acționăm ca oameni plini de dragostea lui Dumnezeu.

Să-i iertam pe cei care ne-au rănit, să fim cu inimi și mâini curate înaintea Lui (Psalmul 15).

Să lucrăm cât este zi! Să ne schimbăm prioritățile din viețile noastre după călăuzirea Domnului.

prețuim timpul și libertatea pe care le avem, și să lucrăm pentru Împărăția Domnului.

Haideți să continuăm să mijlocim în rugăciune!

Rugăciune pentru Biserica Domnului din România

Să continuăm să declarăm România închinată Domnului Isus Hristos! Chemăm Numele Domnului peste România.

Ne rugăm: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ –  în viețile noastre și în România!

 •  Să ne rugăm pentru poporul Domnului (Efeseni 1:17-21 și Efeseni 3:16-21)
  • pentru revelație și dragostea Lui în noi
  • pentru înțelegerea vremurilor, ca fii lui Isahar, care înțelegeau vremurile și știau ce trebuie să facă poporul Domnului
  • pentru trezirea Bisericii și pocăință reală
  • pentru focul Duhului Sfânt în noi, sfințire, smerire și rededicare față de Isus Hristos
  •  restaurarea rugăciunii
 • Umblare în îndrăzneală, curaj
  • ridicarea Bisericii în împlinirea chemării Domnului, prin puterea Duhului Sfânt
  • transmiterea Evangheliei în orice lor, oricând, cu îndrăzneală sfântă – fiecare să fie un lucrător în marele seceriș.
 • Creșterea discernământului spiritual
  •  auzirea vocii Duhului Sfânt
  •  călăuzire precisă, vigilență
  •  atenție la îndemnurile Duhului Sfânt
  •  chibzuință, înțelepciune de sus.
 • Creșterea credinței și poziționarea și alinierea inimilor creștinilor în acord  cu voia Tatălui,
 • Întoarcerea fiilor risipitori, mântuirea familiilor
 • Unitatea creștinilor – ca Trup al lui Isus Hristos din România, indiferent de confesiuni
 • Nimicirea dezbinărilor dintre creștini, din familii, a fragmentărilor din biserici
 • Relații dumnezeiești
 • Întoarcerea creștinilor la dragostea dintâi (Faptele apostolilor 2:42-44, 47)
 • Familii – să fie familii puternice, ancorate în Dumnezeu și Adevărul Scripturii
 • Restaurarea altarului de rugăciune în familii și pentru unitate în familii
 • Eliberare de frică, de confuzie, deznădejde, lipsă de speranță.

Continuăm să ne rugăm pentru UCRAINA

 • Mila și îndurarea lui Dumnezeu peste ei
 • Ajutorul Domnului și a îngerilor Lui
 • Oprirea razboiului. Să ne rugăm ca să nu fie lovituri nucleare
 • Creștinii din Ucraina
  • Domnul să-i întărească, să fie păziți de El
  • să vestească Evanghelia cu mare putere; Domnul să-i folosească pentru mântuirea multora
 • Populația Ucrainei: să se întoarcă la Domnul
  • Ne rugăm pentru siguranța lor, pentru resurse de viață, pentru protecție supranaturală peste locuitorii Ucrainei.
 • Oprirea pierderilor de vieți omenești
 • Tărie în a-și apăra identitatea lor națională, pentru împlinirea destinului lor ca națiune după planul lui Dumnezeu.
 • Curaj, înțelepciune, pentru capacitatea de a rezista fizic, emoțional și mai ales spiritual la presiunile uriașe care sunt peste ei.
 • Eliberare de frică; pentru determinare și înțelepciune;
 • Evreii din Ucraina – să fie determinați să se întoarcă în Israel, conform Scripturii.
 • Confuzie în tabăra întunericului, ca planurile de agresiune să fie fără eficiență, fără impact, să eșueze. Să ne rugăm pentru Rusia și președintele Putin, ca strategiile lor de expansiune să fie limitate. Să ne rugăm pentru timpul și direcția Domnului în aceste desfășurări de forțe în vremurile din urmă.
 • Strategiile NATO și ale Europei în această confruntare cu Rusia; să fie înțelepciune de la Domnul în decizii, în discuții, ca pacea poporului ucrainean să fie deasupra intereselor economice. Să ne rugăm intens pentru oamenii care iau decizii (de ambele părți), ca Duhul Domnului să-i copleșească, iar influențele întunericului să nu aibă acces, ci sfatul Domnului să coboare în inimile și mințile lor.

Rugăciune pentru România

 • Să-I mulțumim Domnului pentru pacea țării; doar prin harul Lui este pace în România.
 • Să ne pocăim de orice formă de idolatrie; să ne pocăim de orice formă de a ne pune încrederea în instituții, în structuri de apărare. Să ne întoarcem la Domnul și să ne punem toată încrederea în El pentru pacea și viitorul României. Să ne rugăm pentru:
 • Favoarea Domnului pentru România – în ceea ce privește pacea și siguranța țării și a populației.
 • Ca Domnul să izbăvească țara noastră de orice formă de război – militar, economic, cibernetic, climatic. Să cerem ca Domnul să trimită armatele Lui de îngeri în apărarea țării noastre.
 • Întoarcerea tuturor locuitorilor României spre Dumnezeu
 • Revărsarea Duhului Sfânt și  mântuirea locuitorilor
 • Intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România
 • Ainierea țării în acord cu planurile lui Dumnezeu
 • Împlinirea promisiunilor Domnului pentru Romania: un popor mântuit, o țară  ca un Gosen – o oază de scăpare pentru cei în necaz, coșul de pâine al Europei.
 •      Conducătorii țării
  • pentru  președintele României, prim-ministru, guvern, armata română și structurile de informații
  • pentru cei care sunt chemați în organizarea activității din țară în condiții dificile: aprovizionarea populației, siguranța energetică a țării, sistemele medicale, de transport, comunicațiile din țară. Să cerem înțelepciune dumnezeiască pentru ei, călăuzire de la Domnul și echilibru în deciziile care privesc raportarea României la războiul din Ucraina. Domnul să dea sfatul Lui liderilor României, să ia decizii în favoarea țării noastre.
 • Protecția sistemelor energetice și de transport: drumuri, poduri, baraje, căi ferate, comunicații.
 • Siguranța energetică și alimentară a țării, binecuvântarea pământurilor și apelor țării, a recoltelor, să fie hrană în țară. Să ne rugam pentru măsuri înțelepte în dezvoltarea agriculturii în Romania.
 • Împotriva oricăror bruiaje, răspândirii de mesaje false, de dezinformare și manipulare a populației, pentru stoparea oricăror amestecuri în plan intern care pot să ducă la destabilizări sociale, economice.
 • Pacea inimilor locuitorilor țării noastre; ca nicio panică, nicio frică să nu-și facă loc în comunități, ci doar dragostea de țară, a unității naționale, spiritului civic și de ajutorare.
 • integritatea teritorială a țării
  • pentru protecția României de planuri rele de  fragmentare teritorială, etnică șI socială, de învrăjbire a populației – în familii, în comunități.
 • expunerea si dezrădăcinarea corupției din toate structurile societății; oprirea oricărei forme de abuz de putere în țara noastră. 
 • legile țării – să fie în acord cu voia Domnului, nu a oamenilor, legi bune după standardele lui Dumnezeu, favorabile țării și locuitorilor.
 • păstrarea libertății de exprimare și de trăire a credinței creștine în societatea noastră, în familii, în școli, în instituții, păstrarea libertăților primite ca cetățeni
 • economia țării: restaurarea economiei, măsuri înțelepte și resurse de susținere a economiei;
 • întoarcerea românilor acasă – a acelora care nu au fost trimiși de Domnul în alte țări.
 • protecția locuitorilor și a țării de dezastre naturale, de alte epidemii (Psalmul 91)

Rugăciune pentru Israel

 • mântuire
 • întoarcerea evreilor în israel
 • protecția țării
 • pacea ierusalimului
 • timpul Domnului în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu
 • oprirea antisemitismului în România; țara noastră o relație bună cu Israelul, iar Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

Maranata! Vino, Doamne Isuse!

Leave a Reply