Puncte de rugăciune | NOIEMBRIE 2023

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

ZILNIC de la ORA 22:00, ne rugăm INTENS pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României.

Ne unim în fiecare zi de VINERI în POST pentru România!

VĂ ÎNCURAJĂM SĂ VĂ ABONAȚI LA CANALUL „REȚEAUA DE RUGĂCIUNE pentru ROMÂNIA” – PE TELEGRAM.

1. Biserica Domnului din România:

RUGĂCIUNE PENTRU ISRAEL – Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu. E o vreme de separare radicală între națiunile lumii, în contextul acestui război dintre Israel și grupări teroriste. Domnul să toarne un duh de rugăciune peste Biserica Lui, ca în aceste vremuri grele să ne rugăm și să știm ce avem de făcut. E un timp în care Domnul ne mobilizează în rugăciune – pentru Israel, dar și pentru România.

Acest război este un semnal că venirea Domnului Isus după Biserica Sa este foarte aproape, că vremea neamurilor se apropie de final și vine vremea Israelului (Romani 11:25-26).

 • Ne rugăm pentru…
 • ca împietrirea în care au fost puși evreii pentru o vreme să se topească și ei să Îl primească pe Domnul Isus ca Mesia pe care-L așteaptă (Romani 11:25-26);
 • pentru mântuirea masivă a evreilor, dar și a musulmanilor din zonă. Să ne rugăm pentru vizitări ale Duhului Sfânt, pentru vise și vedenii cu Domnul Isus Hristos – prin care foarte mulți să vină la mântuire;
 • cei luați ostatici – pentru izbăvirea lor (copii, femei, tineri, soldați);
 • cei răniți și pentru cei care au pierdut membri de familie în aceste zile – pentru vindecarea și mângâierea lor;
 • unitatea poporului evreu în fața acestei agresiuni uriașe;
 • liderii guvernului, ai armatei, ai serviciilor de informații – pentru înțelepciune deosebită, curaj, călăuzire de la Domnul, tenacitate, strategii divine în luptă;
 • miracolele Domnului manifestate în Israel; Domnul să trimită armatele de îngeri în ajutorul poporului și al armatei;
 • soldații israelieni, care își apără țara și luptă pentru dreptul de a trăi liberi în țara lor;
 • ajutorarea Israelului cu resurse de hrană, medicamente, resurse materiale pentru acoperirea nevoilor celor refugiați din zonele de graniță;
 • România să ajute cât de mult se poate și mai ales să fie o țară care să stea de partea Israelului;
 • propaganda teroriștilor să nu poată să se extindă în medii online, iar oamenii să nu fie amăgiți;
 • mass-media din România să reflecte corect situația din Israel și Orientul Mijlociu;
 • antisemitismul să nu se ridice, nici în România, nici în alte țări;
 • creștinii din Israel – să fie protejați și să fie lumină între cei din jurul lor
 • protecția locuitorilor, mai ales a copiilor, pentru protecție fizică, dar și emoțională, de traumele provocate de război
 • ACEST RĂZBOI SĂ NU SE EXTINDĂ SPRE AL TREILE RĂZBOI MONDIAL!
 • țările din zonă și marile puteri să aibă o atitudine înțeleaptă în acest context și să nu contribuie la extinderea conflictului;
 • confuzie între dușmanii Israelului. Ne rugăm pentru descoperirea planurilor vrăjmașilor Israelului și anihilarea lor;
 • îndurările Domnului să fie peste Israel și locuitorii din zonă, pentru populația din Fâșia Gaza.

CONTINUĂM RUGĂCIUNEA

 • Să-L proclamăm pe Isus Hristos ca Domn al României, peste teritoriul și populația țării!
 • Să declarăm: România este închinată Domnului Isus Hristos!
 • Să-L chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României. Ne rugăm: Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în viețile noastre și în România!
 • Să ne rugăm pentru TREZIREA Bisericii! „… e vremea să vă treziți în sfârșit din somn.” Romani 13:11

Domnul ne spune: Eu vin curând! Pregătiți-vă! Fiți gata!Vremea este tot mai aproape!

Acest război din Israel este un semnal major și pentru creștini – de a se trezi! Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” (Luca 21:28)

Ne rugăm pentru pregătirea Bisericii Domnului, a noastră:

 • Este un SEZON RAPID de separare, de curățire a noastră. Să nu tânjim după lucrurile lumii (încredere în sistemele lumii).
 • Curățirea inimilor – de neiertări, amărăciuni, resentimente, mânii. RELAȚIILE noastre – curățire, VINDECARE, restaurare, întregire prin iertare, mărturisire. Trăirea într-o stare de SFINȚIRE și POCĂINȚĂ continuă și profundă. Să fim atenți să NU ne ofensăm, să fim gata să iertăm, să ne pocăim imediat! Să NU fim vulnerabili, cu garda jos – prin neiertări, mânii, amărăciuni, izolați, cu relații rupte sau afectate, încălcând autoritatea spirituală. E vremea VIGILENȚEI – să fim atenți la GLASUL DOMNULUI, împlinind poruncile Lui imediat.
 • UNITATEA duhovnicească este esențială. DOMNUL ISUS Hristos NU VINE DUPĂ O MIREASĂ FĂRÂMIȚATĂ. E vital să fim conectați cu frații în vederea încurajării, rugăciunii, acțiunilor, să nu părăsim adunarea sfinților, să respectăm autoritatea spirituală (în familie, în biserică, în slujiri). E o vreme a luptei corporative în rugăciune, a acțiunilor credinței în care să fim împreună.
 • Să ne rugăm pentru ALINIEREA noastră după planul Domnului cu noi – ca locație, ca slujire. Să fim gata la schimbări importante, să fim deschiși pentru lucruri noi, într-o dinamică accelerată, gata de a merge oriunde și oricând ne spune Domnul.
 • Ne rugăm pentru ieșirea din tiparele de rutină, de religiozitate, pentru ASCULTARE totală și grabnică de DOMNUL!
 • Ne rugăm pentru modul de operare, ca Biserică: știind cine suntem în Hristos, prin credință, în unitate, prin dragoste sacrificială, în smerenie, cu inimi de slujitori, TOATE GENERAȚIILE ÎMPREUNĂ, într-o sinergie a generațiilor (Maleahi 4:6).
 • Cuvântul Lui în noi, focul Duhului Sfânt în noi, auzirea VOCII DOMNULUI, călăuzire, viață de rugăciune și post, pasiune pentru Domnul în noi, smerenie, veghere asupra gândurilor, vorbelor și faptelor noastre. Să fim atenți la ce vorbim– despre noi, despre cei din jur, despre autorități (Iuda 10 – să nu batjocorim ce nu cunoaștem).
 • Îndrăzneală să-L mărturisim pe Domnul – oricui, oricând, fără teamă (Apocalipsa 12:11). Să punem în acțiune talanții primiți și să LUCRĂM cât este zi (Ioan 9:4), să acționăm deschis ca și creștini – să nu ne ascundem.
 • Să fim ca fiii lui ISAHAR, care cunoșteau vremurile și știau ce trebuie făcut. Să cerem DISCERNĂMÂNT, REVELAȚIE și ÎNȚELEPCIUNE supranaturală de la Domnul, să avem o viață de DISCIPLINĂ spirituală și naturală, respectând autoritatea spirituală.
 • Să ne rugăm pentru PACEA inimilor și minților creștinilor, să stea neclintiți în furtunile care vin. Să ne pregătim mințile pentru vremurile care vin, în împlinirea accelerată a profețiilor biblice, care înseamnă multe situații dificile prin care vom trece.
 • Să ne rugăm pentru stategii la nivel de comunități și familiisă ne pregătim și practic pentru situații dificile, neașteptate.
 • Biserica Domnului este ca DEBORA (Judecători 4). Și războiul este la porțile țării – războiul din țara vecină, războiul pentru familii, pentru copii, pentru credința creștină. Să ne ridicăm la luptă în UNITATE, ca ARMATA DOMNULUI – prin pocăință, laudă la adresa Domnului, prin rugăciuni precise călăuzite de Duhul Sfânt, prin RUGĂCIUNE NEÎNCETATĂ.

2. Pentru România (fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România – conforfm Ioel 2:1, 15)

 • Noi, ca popor al Domnului, să continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării. Să ne rugăm ca Domnul să vindece țara (2 Cronici 7:14), prin puterea Sângelui Domnului Isus Hristos.
 • Să ne rugăm pentru împlinirea PROMISIUNILOR DOMNULUI pentru România (Isaia 62:4 – țara cu oameni mântuiți), O ȚARĂ DE DORIT DE LOCUIT, o țară ca un GOSEN! Să cerem VIAȚĂ din Dumnezeu și PROTECȚIE peste POPULAȚIA ȚĂRII.
 • Străpungerea și risipirea întunericului spiritual de peste România. Să ne rugăm pentru trezirea în masă a românilor.
 • Să declarăm că DESCHIDEM PORȚILE ROMÂNIEI pentru Domnul Isus Hristos – Împăratul Slavei, Domnul cel tare în lupte, Domnul oștirilor (Psalmul 24). Să ne rugăm pentru cunoștința slavei Domnului care să inunde România (Habacuc 2:14).
 • Să declarăm, prin rugăciune, că ÎNCHIDEM PORȚILE ROMÂNIEI în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență și să cerem ca Dumnezeu să trimita oștile Lui de îngeri în ajutorul României.
 • Protecția țării de spiritul islamic. Să ne rugăm ca Domnul să protejeze România de decizii greșite în acest domeniu și de presiuni internaționale. Să ne rugăm pentru mântuirea musulmanilor din România.
 • Să ne rugăm ca planurile rele făurite împotriva României să fie descoperite și anihilate. Domnul să trimită confuzie în tabăra vrăjmașilor țării noastre.
 • Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră – oameni după inima Lui la conducerea țării, pregătiți de Domnul pentru vremea care vine.
 • Să ne rugăm INTENS pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României în interior și de jur împrejur, pentru deciziile liderilor țării (Președinte, Guvern, Parlament) – să fie sub călăuzirea Domnului și pentru anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României. Să ne rugăm ca România să fie păzită de destabilizări, atacuri, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Protecție față de atacuri teroriste împotriva României – armate, informatice, economice, media sau la nivelul comunicațiilor.
 • Să ne rugăm pentru INTEGRITATEA TERITORIALĂ a țării. Să-L chemăm pe Domnul să fie El un zid de foc în jurul României și a populației ei (Zaharia 2:5). Să proclamăm PACEA LUI – SHALOM – peste țară și populație.
 • Să ne rugăm ca războiul din Ucraina să înghețe, ca România să nu fie afectată teritorial de războiul din țara vecină. Să ne rugăm pentru protecția granițelor, ca nicio acțiune de război să nu pătrundă pe teritoriul României. Să ne rugăm specific pentru granița de răsărit – Marea Neagră si Dunăre.
 • Să ne rugăm pentru VERTICALITATE în decizii în contextul relațiilor internaționale – SUA, UE, NATO, decizii bune pentru populația României și pentru interesele statului național unitar român, în acord cu principiile Scripturii.
 • Să ne rugăm pentru alinierea şi alianţele României în contextul actual. Să ne rugăm pentru ALINIEREA ROMÂNIEI la planurile Domnului pentru națiunea noastră. Orice deviere/ deturnare a traiectoriei țării noastre să fie corectată. România să fie o țară care stă de partea Israelului!
 • Protecția populației și a țării de pandemii și dezastre naturale.
 • Să ne rugăm pentru copiii României – protecție, mântuire, creșterea și educarea lor în acord cu principiile creștine. Să ne rugăm pentru familiile din România – restaurare, întregire, pace și unitate între soți.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul!

MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *