Puncte de rugăciune | OCTOMBRIE 2023

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

VĂ ÎNDEMN SĂ VĂ ABONAȚI LA CANALUL REȚEAUA DE RUGĂCIUNE pentru ROMÂNIA” – PE TELEGRAM.

Acolo vom pune motive de rugăciune pentru România, pentru Israel, după cum ne călăuzește Domnul. Nu va fi un canal de transmitere pentru cereri personale, ci ne vom ruga pentru țara noastră, pentru situații specifice care afectează țara noastră și Israelul.

Ne rugăm INTENS pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României ZILNIC de la ORA 22. Și ne unim în fiecare zi de VINERI în POST pentru România!

1. Biserica Domnului din România:

RUGĂCIUNE PENTRU ISRAEL în contextul situației din Israel și Orientul Mijlociu, ca popor al Domnului, suntem chemați să ne rugăm intens pentru pacea Israelului, a Ierusalimului. Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Acest război este motivat religios – forțele întunericului vor distrugerea Israelului – țara aleasă de Domnul și capturarea Ierusalimului – orașul marelui Împărat, care va veni curând în Ierusalim, pe Muntele Măslinilor, așa cum este scris. Dar Domnul Isus Hristos va veni la ai Săi – adică poporul evreu, care trebuie să locuiască în Israel, țara primită de la Domnul.

Prin acest război, forțele întunericului care sunt în spatele terorismului vor să împidice revenirea Domnului Isus. Ceea ce este imposibil – conform Scripturii.

Dumnezeul lui Israel este credincios promisiunilor Lui pentru poporul evreu, la fel cum este și în relația Lui cu creștinii – cei ce au intrat în legământ cu Domnul prin jertfa Domnului Isus Hristos. Iar evreii sunt și vor fi mântuiți doar prin credința în Domnul Isus Hristos!

Domnul să toarne un duh de rugăciune peste Biserica Lui, ca în aceste vremuri grele să ne rugăm și să știm ce avem de făcut. E un timp în care Domnul ne mobilizează în rugăciune – pentru Israel, dar și pentru România.

Acest război este un semnal că vremea neamurilor se apropie de final și vine vremea Israelului.

 • ne rugăm ca împietrirea în care au fost puși evreii pentru o vreme să se topească și ei să Îl primească de Domnul Isus ca Mesia pe care-L așteaptă (Romani 11:25-26)
 • pentru mântuirea masivă a evreilor, dar și a musulmanilor din zonă. Să ne rugăm pentru vizitări ale Duhului Sfânt, pentru vise și vedenii cu Domnul Isus Hristos – prin care foarte mulți să vină la mântuire.
 • ne rugăm pentru cei luați ostatici – pentru izbăvirea lor (copii, femei, tineri, soldați)
 • pentru cei răniți și pentru cei ce au pierdut membri de familie în aceste zile – pentru vindecarea și mângâierea lor
 • pentru unitatea poporului evreu în fața acestei agresiuni uriașe
 • pentru liderii guvernului, ai armatei, ai serviciilor de informații – pentru înțelepciune deosebită, curaj, călăuzire de la Domnul, tenacitate, strategii divine în luptă
 • pentru miracolele Domnului manifestate în Israel – în acest context al atacului furibund declanșat împotriva Israelului de către dușmanii poporului ales de Domnul
 • pentru ca Domnul să trimită armatele de îngeri în ajutorul poporului și al armatei
 • pentru soldații israelieni, care își apără țara și luptă pentru dreptul de a trăi liberi în țara lor
 • pentru ajutorarea Israelului cu resurse de hrană, medicamente, resurse materiale pentru acoperirea nevoilor celor refugiați din zonele de graniță
 • ne rugăm pentru ajutorarea Israelului din partea statelor lumii. Să ne rugăm și ca România să ajute cât de mult se poate și mai ales să fie o țară care să stea de partea Israelului.
 • să ne rugăm ca propaganda teroriștilor să nu poată să se extindă în medii online și ca oamenii să nu fie amăgiți
 • să ne rugăm ca media din România să reflecte corect situația din Israel
 • să ne rugăm pentru ca antisemitismul să nu se ridice, nici în Romania, nici în alte țări
 • ne rugăm pentru creștinii din Israel – să fie protejați și să fie lumină între cei din jurul lor
 • ne rugăm pentru protecția locuitorilor, mai ales a copiilor. Protecție fizică dar și emoțională de traumele provocate de război.
 • NE RUGĂM CA ACEST RĂZBOI SĂ NU SE EXTINDĂ SPRE AL 3-LEA RĂZBOI MONDIAL!
 • ne rugăm ca țările din zonă și marile puteri să aibă o atitudine înțeleaptă în acest context și să nu contribuie la extinderea conflictului
 • ne rugăm pentru confuzie între dușmanii Israelului. Ne rugăm pentru descoperirea planurilor vrăjmașilor Israelului și anihilarea lor.
 • ne rugăm ca îndurările Domnului să fie peste Israel și locuitorii din zonă – și cei din Fâșia Gaza.

CONTINUĂM RUGĂCIUNEA

 • Să proclamăm pe Isus Hristos ca Domn al României, peste teritoriul și populația României!
 • Să declarăm: România este închinată Domnului Isus Hristos!
 • SăLchemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României. Ne rugăm: Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în viețile noastre și în România!
 • Să ne rugăm pentru TREZIREA Bisericii! „… e vremea să vă treziți în sfârșit din somn.” Romani 13:11

Domnul ne spune: Eu vin curând! Pregătiți-vă! Fiți gata! Vremea este tot mai aproape! Acest război din Israel este un semnal major și pentru creștini – de a se trezi! „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.(Luca 21:28)

Ne rugăm pentru pregătirea Bisericii Domnului, a noastră:

 • Este un SEZON RAPID de separare, de curățire a noastră, să nu tânjim după lucrurile lumii (încredere în sistemele lumii).
 • Să ne rugăm pentruALINIEREAnoastră după planul Domnului cu noi – ca locație, ca slujire. Să fim gata la schimbări importante pe care le vrea Domnul acum. Ca o armată – să fim fiecare pe poziția și în locul (localitatea) unde ne vrea Domnul, deschiși pentru lucruri noi, într-o dinamică accelerată, gata de a merge oriunde și oricând ne spune Domnul.
 • Este vremea evaluării noastre. Să ne rugăm pentru cercetarea puternică a Domnului în viețile creștinilor.
 • Ne rugăm pentru ieșirea din tiparele de rutină, de religiozitate, pentru ASCULTARE totală și grabnică de DOMNUL! Ne rugăm pentru ruperea legăturilor de religiozitate care ne opresc în relația cu Domnul, în creșterea spirituală.
 • Domnul își întregește TRUPUL acum. EL NU VINE DUPĂ O MIREASĂ FĂRÂMIȚATĂ. Să ne rugăm pentruRELAȚIILEnoastre – curățire, restaurare, întregire. Avem nevoie unii de alții. E o vreme a luptei corporative în rugăciune, a acțiunilor credinței în care să fim împreună.
 • UNITATEA duhovnicească este esențială – e vital să fim conectați cu frații în vederea încurajării, rugăciunii, să veghem unii asupra altora, să nu părăsim adunarea sfinților, să respectăm autoritatea spirituală (în familie, în biserică, în slujiri).
 • Ne rugăm pentru modul de operare, ca Biserică: știind cine suntem în Hristos, prin credință, în unitate, prin dragoste sacrificială, în smerenie, cu inimi de slujitori, TOATE GENERAȚIILE ÎMPREUNĂ, într-o sinergie a generațiilor (Maleahi 4:6).
 • E vremea VIGILENȚEI – atenți la GLASUL DOMNULUI, împlinind poruncile LUI. Să NU fim cu garda jos – prin neiertări, mânii, amărăciuni, izolați, cu relații rupte sau afectate, încălcând autoritatea spirituală.
 • Să fim atenți la ce vorbim – despre noi, despre cei din jur, despre autorități (Iuda 10 – să nu batjocorim ce nu cunoaștem).
 • Cuvântul LUI în noi, focul Duhului Sfânt în noi, auzirea VOCII DOMNULUI, călăuzire, SFINȚIRE și POCĂINȚĂ continuă și profundă, viață de rugăciune și post, pasiune pentru Domnul în noi, smerenie, veghere asupra gândurilor, vorbelor și faptelor noastre.
 • Îndrăzneală să-L mărturisim pe Domnul – oricui, oricând, fără teamă (Apocalipsa 12:11), punem în acțiune talanții primiți și LUCRĂM cât este zi (Ioan 9:4), acționăm deschis ca și creștini – nu ne ascundem.
 • Să fim ca fiii lui ISAHAR care cunoșteau vremurile și ȘTIAU ce trebuie făcut. Să cerem DISCERNĂMÂNT, REVELAȚIE și ÎNȚELEPCIUNE supranaturală de la Domnul, să avem o viață de DISCIPLINĂ spirituală și naturală, respectând autoritatea spirituală.
 • Să ne rugăm pentuPACEA inimilor și minților creștinilor, să stea neclintiți în furtunile care vin. Să ne pregătim mințile pentru vremurile care vin, în împlinirea accelerată a profețiilor biblice, care înseamnă multe situații dificile prin care vom trece.
 • Să ne rugăm pentru stategii la nivel de comunități și familii – să ne pregătim și practic pentru situații dificile, neașteptate.
 • Biserica Domnului este ca DEBORA (Judecători 4). Și războiul este la porțile țării – războiul din țara vecină, războiul pentru familii, pentru copii, pentru credința creștină. Să ne ridicăm la luptă în UNITATE, ca ARMATA DOMNULUI – prin pocăință, laudă la adresa Domnului, prin rugăciuni precise călăuzite de Duhul Sfânt, prin RUGĂCIUNE NEÎNCETATĂ.

2. Pentru România (fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România – Ioel 2:1, 15):

 • Noi, ca popor al Domnului, să continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării. Să ne rugăm ca Domnul să vindece țara (2 Cronici 7:14), prin puterea Sângelui Domnului Isus Hristos.
 • Să ne rugăm pentru împlinirea PROMISIUNILOR DOMNULUI pentru România (Isaia 62:4 – țara cu oameni mântuiți), O ȚARĂ DE DORIT DE LOCUIT, o țară ca un GOSEN! Să cerem VIAȚĂ din Dumnezeu și PROTECȚIE peste POPULAȚIA ȚĂRII.
 • Străpungerea și risipirea întunericului spiritual de peste România. Să ne rugăm pentru trezirea în masă a românilor.
 • Să declarăm că DESCHIDEM PORȚILE ROMÂNIEI pentru Domnul Isus Hristos – Împăratul Slavei, Domnul cel tare în lupte, Domnul oștirilor (Psalmul 24). Să ne rugăm pentru cunoștința slavei Domnului care să inunde România (Habacuc 2:14).
 • Să declarăm, prin rugăciune, că ÎNCHIDEM PORȚILE ROMÂNIEI în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam și să cerem ca Dumnezeu să trimita oștile Lui de îngeri în ajutorul României. Să ne rugăm ca planurile rele făurite împotriva României să fie descoperite și anihilate. Domnul să trimită confuzie în tabăra vrăjmașilor țării noastre.
 • Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră – oameni după inima Lui la conducerea țării, pregătiți de Domnul pentru vremea care vine.
 • Să ne rugăm INTENS pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEAși STABILITATEA României în interior și de jur împrejurși anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României, pentru deciziile liderilor țării (Președinte, Guvern, Parlament) – să fie sub călăuzirea Domnului. Să ne rugăm ca România să fie păzită de destabilizări, atacuri, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Protecție față de atacuri teroriste împotriva României – armate, informatice, economice, media sau la nivelul comunicațiilor.
 • Să ne rugăm pentru INTEGRITEATEA TERITORIALĂ a țării. Să-L chemăm pe Domnul să fie El un zid de foc în jurul României și a populației ei. (Zaharia 2:5) Să proclamăm PACEA LUI – SHALOM – peste țară și populație.
 • Să ne rugăm ca războiul din Ucraina să înghețe, ca România să nu fie afectată teritorial de războiul din țara vecină. Să ne rugăm pentru protecția granițelor, ca nicio acțiune de război să nu pătrundă pe teritoriul României. Să ne rugăm specific pentru granița de răsărit – Marea Neagră si Dunăre.
 • Să ne rugăm pentru VERTICALITATE în decizii în contextul relațiilor internaționale – SUA, UE, NATO, decizii bune pentru populația României și pentru interesele statului național unitar român, în acord cu principiile Scripturii.
 • Să ne rugăm pentru alinierea şi alianţele României în contextul actual. Să ne rugăm pentruALINIEREA ROMÂNIEI la planurile Domnului pentru națiunea noastră. Orice deviere/ deturnare a traiectoriei țării noastre să fie corectată.
 • Protecția țării de spiritulislamic. Să ne rugăm ca Domnul să protejeze România de decizii greșite în acest domeniu și de presiuni internaționale. Să ne rugăm pentru mântuirea musulmanilor din România.
 • Protecția populației și a țării de pandemii și dezastre naturale.

Să ne rugăm pentru copiii României – protecție, mântuire, creșterea și educarea lor în acord cu principiile creștine. Să ne rugăm pentru familiile din România – restaurare, întregire, pace și unitate între soți. Să ne rugăm împotriva violențelor din familii, a concubinajelor, a divorțurilor.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *