Punctele de rugăciune ale lunii februarie 2017

Anul 2017 va fi un an al bătăliei pentru țara noastră, pentru România. Vom lupta în rugăciune pentru stabilitatea financiară și politică, pentru integritatea teritorială a țării. Vom lupta împotriva oricărui asalt al întunericului care ar încerca să fărâmițeze țara – (prin regionalizare nedumnezeiască, prin inflamarea tensiunilor interetnice). Vom lupta pentru PACEA, stabilitatea și protecția României.

Va fi un an al luptei pentru Constituția țării, pentru păstrarea României ca stat național unitar român, pentru păstrarea Zilei naționale a țării – zi profetic aleasă – ziua UNIRII, pentru definiția biblică a familiei, pentru păstrarea drepturilor de exprimare liberă a credinței creștine.

Va fi un an al continuării luptei pentru familii – care vor fi sub un asalt puternic din partea celui rău – atât în interior, prin afectarea relațiilor din familii (părinți – copii, soț – soție), cât și în exterior, prin încercări de schimbări legislative.

Va fi un an al rugăciunii susținute pentru Israel, care va avea un an greu.

Unitatea – cuvântul cheie –  unitate în Biserică și în națiunea română. De rugăciunile Bisericii – în unitate – depinde destinul țării! Avem o mare responsabilitate, ca și Biserică!

 1. Rugăciune pentru România – în FIECARE zi de VINERI să ne unim în POST și RUGĂCIUNE pentru România.
 • Luna februarie este o lună a rugăciunii fervente pentru țara noastră. Când Domnul scutură o națiune, este pentru a rămâne în picioare lucrurile care nu se clatină – Ev. 12:28.
 • Efectele acestor scuturări TREBUIE SĂ FIE trezirea Bisericii, a poporului, unitatea Bisericii și a națiunii. Este un timp unic, un moment KAIROS, o fereastră de har – pe care nu avem voie să o ratăm. Este timpul să avem perspectiva schimbărilor pe care le aduce Domnul – privind de sus – din poziția noastră în Hristos (Ef. 2:6) și să ne rugăm ca VOIA DOMNULUI SĂ SE FACĂ JOS – PE PĂMÂNT – PRECUM E ÎN CERURI, aducând Împărăția cerurilor – prin rugăciune – pe pământ Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România!  
 • SĂ NE RUGĂM PENTRU TREZIRE ȘI UNITATE – ÎN BISERICĂ ȘI ÎN NAȚIUNE- ȘI PENTRU ALINIEREA NAȚIUNII LA VOIA DOMNULUI, CEA  BUNĂ, PLĂCUTĂ, DESĂVÂRȘITĂ, CARE  ESTE  PACE, ADEVĂR, DREPTATE.
 • Să ne rugăm ca țara noastră să meargă pe direcția dorită de Domnul pentru România, să fie o țară în care slava Domnului să coboare cu putere (Habacuc 2:14).
 • Suntem încă într-o fereastră de har. Să nu pierdem timpul, ci să ne grăbim în extinderea Împărăției lui Dumnezeu, ca unii care IUBESC VENIREA DOMNULUI (2 Petru 3:12).
 • Să ne cerem iertare pentru că nu ne-am abătut de la căile noastre rele (2 Cr. 7:14) – ca Biserică și ca națiune. Să ne rugăm fierbinte ca Domnul să ierte păcatele noastre și ale părinților noștri (Daniel 9:1-13), ca națiune, și să ne curățească prin sângele Domnului Isus. Daniel a văzut promisiunea Domnului care trebuia să vină (Daniel 9:2) și nu a stat nepăsător, ci prin rugăciunea de pocăință pentru tot poporul, a deschis calea ca promisiunile Domnului să vină. Așa suntem și noi acum, ca națiune – Domnul pregătește o mare trezire în România – și noi suntem responsabili de pregătirea „terenului”- inimile românilor, ca promisiunile Domnului să se poată împlini. Binecuvântarea și slava Domnului nu pot veni peste un „pământ pângărit”. Creștinii, care cunosc sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu, sunt datori și sunt împuterniciți să ceară iertare, în numele națiunii, pentru păcate, pentru pângărirea țării.
 • Dincolo de ce vedem în lumea naturală, știm că luptele se poartă în domeniul spiritual și împotriva puterilor întunericului din locurile cerești ( Ef. 6:12). Noi suntem chemați să luptăm cu armele luminii: cuvântul mărturisirii noastre (pocăința pentru păcatele personale și ale națiunii), sângele Mielului, jertfa de sine (Ap. 12:11), Numele Domnului Isus Hristos, Cuvântul Scripturii proclamat, rugăciunea, mijlocirea, postul. Domnul ne-a dat autoritate (Luca 10:19), ne-a împuternicit (Matei 16:18-19) să legăm lucrările întunericului, în Numele Domnului Isus și să dezlegăm legăturile puse de cel rău (legături de confuzie, orbire, răutate, ură, violență, ocultism, idolatrie.)
 • Să ne rugăm pentru mila Lui care biruie judecata, pentru har, îndurare și vindecarea țării (2 Cron. 7:14). Să ne rugăm pentru răscumpararea vremii, a timpului pierdut în certuri și dezbinări – ca popor al Domnului și ca națiune.

Rugăciune – declarație:

 • Să declarăm: Doamne, vrem voia Ta în România, primim, Doamne, revărsarea și manifestarea puterii prezenței Duhului Tău Sfânt, după cum Tu dorești să o faci. Nu ne mai împotrivim lucrării Duhului Sfânt prin judecățile noastre, prin criticile noastre, prin religiozitatea noastră. Nu mai vrem să Te întristăm, nu mai vrem să Te oprim, Duhule Sfânt. Iartă-ne, Doamne, pentru că am făcut acest lucru atâția ani! Fii binevenit, Duhule Sfânt, în România, în Biserica Ta, în poporul român și fă-Ți lucrarea după cum dorești Tu. Te chemăm, Doamne Isuse, în ajutorul României! Vino, Doamne Isuse!
 • Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România, și să ne rugăm în baza 91 pentru țară!
 • Să ne rugăm pentru mântuirea națiunii române. Să ne rugăm ca România să se îndrepte spre Isus – spre Viață și Lumină și să iasă din moarte și întuneric. Să cerem un duh de revelație a Fiului lui Dumnezeu – Isus Hristos – în poporul român. Să vorbim cuvintele vieții peste România. Să proclamăm Viața, Adevărul, Lumina lui Isus peste inimile și mințile tuturor românilor. Să proclamăm: Isus Hristos este Domn și Stăpân peste România, România este închinată Domnului. Să ne rugăm ca orice armă făurită de cel rău împotriva țării noastre să fie nimicită (Is. 54:17).
 • În acest ceas de răscruce, să ne rugăm specific: pentru frică de Domnul pentru cei din conducerea României, pentru pace și stabilitate în România, pentru integritatea teritorială a țării, pentru păstrarea libertăților democratice în România, libertate de vorbire, de exprimare, de întrunire, de credință, pentru exprimări pașnice ale diferențelor de opinie, pentru protecția țării și a populației de acțiuni de forță, de violențe, de manipulări, de intimidări,  pentru înțelepciune pentru autoritățile statului, pentru oprirea oricăror acțiuni, decizii, decrete, care pot afecta negativ prezentul și viitorul României,  pentru oprirea oricăror forme de abuz de putere în România, pentru respect instituțional și conlucrare corectă între instituțiile statului, pentru soluții pașnice și înțelepte în rezolvarea situațiilor de tensiune din țară, pentru respectarea principiilor de adevăr, dreptate și integritate la nivelul instituțiilor statului și a persoanelor implicate în aceste instituții.
 • Președintele țării, pentru noul Parlament și Guvern. Să ne rugăm pentru oamenii politici din România – pentru RESPONSABILIZAREA lor față de țara în care Domnul le-a dat autoritatea de a conduce. Să ne rugăm intens pentru guvernarea României – pentru mântuire și frică de Domnul, pentru decizii înțelepte, drepte, spre folosul țării și al poporului.
 • Să proclamăm promisiunile Domnului pentru România: Isaia 62:4 – că țara se va mărita iarăși (trezire masivă în țară = relație de legământ cu Domnul) și Domnul Își va găsi plăcerea în ea, România să fie ce a spus Domnul: o țară de dorit de locuit, un Gosen (Ex. 8:22), țara unde prezența Domnului e puternică, o țară binecuvântată.
 • Este un sezon de restaurare a destinului României, a valorilor puse de Dumnezeu în inimile românilor. ESTE VREMEA să ne rugăm pentru restaurarea identității noastre de români, pentru trezirea conștiinței naționale, pentru un patriotism autentic și curaj civic. Să cerem înapoi tot ce-a furat cel rău din moștenirea noastră: dragostea de Dumnezeu și dragostea de țară, unitatea și solidaritatea românilor, bunătatea și compasiunea, bucuria și blândețea, familia ca valoare, dragostea pentru copii, creativitatea și ingeniozitatea, înțelepciunea și priceperea dumnezeiască, hărnicia și ospitalitatea, dragostea față de natură și față de frumos, bucuria cântecului și a artei.
 • Să ne rugăm pentru  restituirea  integrității, a onestității pentru un popor decimat de corupție, pentru restituirea  sentimentului unității naționale într-o țară fragmentată de dezbinări, pentru restituirea onoarei,  a valorilor morale într-un popor creștin.

Să ne rugăm pentru generația tânără, care să-și găsească identitatea și destinul în Hristos și care să iubească România.

 • REFORMAREA SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI în toate structurile de conducere ale țării. Continuarea procesului de curățire de corupție în structurile statului, la toate nivelele. (2 Cr. 7:13-14), destructurarea și anihilarea structurilor ascunse de putere care periclitează economia țării și siguranța națională, pentru stoparea deturnărilor de fonduri, nimicirea caracatiţelor financiare. Să ne rugăm ca Domnul să dea pe faţă agende ascunse, planuri rele, oameni corupţi si să-i înlăture cu mână tare. ERADICAREA CORUPȚIEI este esențială în planul Domnului DE PROTECȚIE A ȚĂRII.
 • PACEA României – să mulțumim Domnului pentru acest URIAȘ DAR și să ne rugăm zi și noapte pentru pacea și siguranța României în interior și la granițe, pentru protecția țării de război, pentru protectie față de destabilizări interne, de lovituri militare, forme de terorism/sabotaj în România, atacuri informatice, economice, intoxicări prin media. Să ne rugăm pentru protecția Domnului la granițe, în jurul întregii țări, ca Domnul să trimită îngerii Lui la granițele României. Descoperirea și anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme de pe teritoriul României.
 • Protecția României față de șocuri financiare, ca orice tentative de destabilizare a României să fie anihilate . Să ne rugăm pentru mecanisme de protecție pentru sistemul financiar românesc, pentru vigilență, măsuri și acțiuni înțelepte în deciziile guvernamentale. Să ne rugăm pentru STABILITATEA politică, financiară, economică și socială a României.
 • Alianțele strategice și parteneriatele internaționale ale României, în special cu SUA, Anglia, UE, NATO și vecinii țării. În acest context al reașezărilor și realinierilor dintre națiuni, să ne rugăm ca România să fie ALINIATĂ în relațiile internaționale, conform voii Domnului. Să cerem pentru autoritățile României – înțelepciune și vigilență în relațiile internaționale. Să ne rugăm pentru strategii de apărare și de securitate națională care să fie spre binele țării. Să ne rugăm pentru Rusia (ca acțiunile pe care le plănu-iesc împotriva României, să fie zădărnicite), pentru o relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului!
 • Integritatea teritorială a țării si unitate națională, ca locuitorii țării să se ridice în spiritul unității. Să ne rugăm pentru stingerea tensiunilor din inima țării, ca orice manipulare sau acțiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României în interior, să fie nimicite.
 • Continuăm rugăciunea pentru: FAMILIE (referendumul legat de definirea familiei în Constituția României), Modificările Constituției României, Protecția României de asaltul spiritului islamic.
 • Protecția barajelor și podurilor mari , principalele drumuri și căi ferate, protecția spectrului de frecvențe ale țării, al rețelelor de comunicații și de transport al electricității, al sistemului energetic național și siguranța energetică a țării. Să ne rugăm pentru autostrăzile din România – să fie construite rapid, mai ales cele care conectează Transilvania de Muntenia și Moldova și pentru restaurarea căilor ferate.
 • Binecuvântările Domnului peste România( 28:1-14). Să ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze şi să protejeze populaţia, teritoriul (solul, zăcămintele, pădurile, terenurile agricole), apele, recoltele şi turmele de animale. Să cerem îndurarea și protecţia Domnului faţă de epidemii, dezastre naturale,  cutremure mari (Ps. 91). 
 1. Pentru Biserica din România: SFINȚIRE (SEPARARE), DEDICARE, PERSEVERENȚĂ,  CREDINȚĂ, UNITATE,  RUGĂCIUNE ÎN UNITATE.
 1. Israel – Să ne rugăm pentru trezire în Israel și pentru creștinii care locuiesc acolo. Să ne rugăm pentru întoarcerea evreilor în Israel. Să ne rugăm pentru pacea și protecția Israelului, pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului, pentru binecuvântarea Israelului,  pentru liderii ţării, pentru protecția de atacuri teroriste și militare și pentru resursele de care au nevoie. Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Domnul să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze Israelul in 2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *