40 de zile de post și rugăciune | 27 martie – 5 mai 2024

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.”

– 2 Cronici 7:14

Ne apropiem de sărbătoarea Paștelui, când celebrăm jertfa Domnului Isus Hristos și Învierea Lui

Este o perioadă în care DOMNUL NE CHEAMĂ SĂ NE ÎNTOARCEM la EL cu toată ființa noastră, în post și rugăciune pentru noi, familiile noastre, Biserica Lui din România, pentru țara noastră. Este chemarea Domnului de a ne ÎNTOARCE la El – din starea ca a bisericii din Laodiceea (Apocalipsa 3:14-22), la starea smerită a bisericii din Filadelfia (Apocalipsa 3:7-13), de a ne sui pe muntele Lui sfânt (Psalmul 24:3-6, Psalmul 15).

 • Doar prin El și puterea tăriei LUI vom avea PACE în INIMILE NOASTRE.
 • Doar prin puterea și îndurarea LUI vom avea PACE în ȚARA NOASTRĂ!
 • De acum, trebuie să fim pregătiți pentru situații deosebite, ce vor veni DEODATĂ! Să fim gata, să ne pregătim!

Să fim tot timpul conștienți că DOMNUL este ÎN CONTROLUL istoriei. Să nu ne lăsăm copleșiți de vești rele și mai ales de FRICĂ! Să veghem la PACEA inimilor noastre – să nu ne lăsăm tulburați. (Psalmul 27)

Să TRĂIM prin CUVÂNT – în smerenie, neprihănire, integritate, în iertare și pace între noi, prețuind și mulțumind Domnului pentru că SUNTEM așa de BINECUVÂNTAȚI. Să fim grabnici în a-L mărturisi pe Domnul prin cuvintele și faptele noastre. Să acționăm ca oameni plini de dragostea lui Dumnezeu, cu inimi și mâini curate înaintea Lui. (Psalmul 15)

Și să lucrăm cât este ZI! Să răscumpărăm vremea, căci zilele sunt rele. Să ne SCHIMBĂM PRIORITĂȚILE din viețile noastre după călăuzirea Domnului.

Să prețuim TIMPUL și LIBERTATEA pe care le avem și să lucrăm pentru ÎMPĂRĂȚIA DOMNULUI!

CHEMAREA PRINCIPALĂ PENTRU NOI ESTE SĂ NE PREGĂTIM, SĂ FIM GATA ORICÂND PENTRU VENIREA DOMNULUI.

CHEIA ESTE POCĂINȚA NOASTRĂ PENTRU STAREA DE PĂCAT DIN VIEȚILE NOASTRE, DIN FAMILIILE NOASTRE, DIN BISERICILE NOASTRE, DIN ȚARA NOASTRĂ.

Cartea Daniel 9:1-19 ne arată un model de rugăciune în care noi, cei ce-L cunoastem pe Domnul, ne cerem iertare pentru păcatele comise pe teritoriul României de către locuitorii țării: cum spune Daniel- “noi și părinții noștri am păcătuit”. Daniel s-a rugat pentru restaurare după dărâmarea Ierusalimului (la noi vedem un asalt pentru dărâmarea Bisericii, a țării, a conducerii spirituale – Biserica). Familia, Biserica, națiunea noastră sunt sub asediul puterilor întunericului.

O altă rugăciune pentru poporul care a păcătuit a făcut-o și Neemia (Neemia 1:4-7).

Domnul Isus – pe cruce – s-a rugat pentru cei ce L-au răstignit: „Tată, iartă-i ca nu știu ce fac.

Noi, astăzi, cei ce-L cunoaștem pe Domnul, suntem chemați să ne POCĂIM  de păcate personale și ale națiunii!

2 Cronici 7:14 – „Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – atunciîl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.”

Perioada aceasta de rugăciune și post ar trebui să aibă aceste 4 caracteristici:

– Pocăință intensă – să ne doarăpăcatele noastre, sătânjim să ne curățim inimile, să fim plini de Duhul Sfânt.

– Tânjire după Domnul – apropiere de El, dor după Dumnezeu, foame și sete după Cuvântși Duhul Sfânt.

– Rugăciune fierbinte – o comunicare pasionată, din dragoste, cu Creatorul universului și Mântuitorul nostru, mijlociri fierbinți pentru oameni, pentru țară.

– Durere pentru cei pierduți – să ne doară pentru oameni, săluptăm ca sufletele lor să nu ajungăîn iad!

Cum postim?

– Cum are încredințare fiecare, dar ar fi bine măcar 1-2 zile pe săptămână. Cine poate, să ia 21 zile de post. Cine ia 7 zile sau 3 zile de post, poate să le ia de mai multe ori. Se poate posti doar cu legume și fructe, sau cu o masă pe zi seara, între orele 18.00 -19.00. Esențială este atitudinea inimii noastre și dorința de a ne înfrâna firea noastră care poftește împotriva Duhului!

Cu toții putem posti de:
 • obiceiuri care fură timp și ne împiedică în relația cu Domnul (timp pierdut prin magazine sau în activități neesențiale, timp pierdut în discuții inutile); timp pierdut la televizor (se pot vedea scurt știrile importante sau programe creștine), post de Internet.
 • mâncăruri neesențiale (mâncăruri grele, sofisticate), forme de îmbuibare.

Ne vom ruga focalizat, pe anumite teme în cele 40 zile (27 martie – 5 mai 2024).

Motive de rugăciuneși pocăință

a) Personal (ne rugăm pentru noi și familia noastră)

 • Pocăință de orice formă de păcat din viața personală:
  1. păcate ascunse  cu care ne luptăm, dar nu ieșim din ele. Tot ce este în ascuns, va ieși la lumină – e o vreme când Domnul dă pe față păcate ascunse! Fără pocăință, ne înșelăm singuri dacă vom crede că putem fi bine.
  2. relațiipăcătoase– bazate pe manipulare, control, poftă a ochilor, “prietenii” din interes.
  3. păcate de comportament cu scuza “eu așa sunt”(lipsa de respect, de răbdare, comportament dur, încăpățânare excesivă, izbucniri de mânie) – care justifică faptele firii și nu lasă loc roadei Duhului (caracter transformat). E o formă prin care ne împotrivim lucrării Duhului Sfânt în inimile noastre și NU vrem să ne lăsăm transformați.
  4. păcate aparent neimportante  cu care ne-am obișnuit și nu realizăm că întristăm pe Domnul: vorbire ușuratică, atitudini nepotrivite, obiceiuri nepotrivite.
 • pocăință, curățirea inimii noastre îrelația cu Domnul, lipsa pasiunii pentru Domnul, pentru Cuvânt, pentru rugăciunePocăință pentru înșelarea Domnului – nu am dat zeciuiala; lipsa dărniciei, a facerii de bine
 • curățirea inimii noastre de neiertare. Pocăință de faptul că nu am vrut săiertămDecizia DE A-I IERTA pe TOȚI cei ce ne-au greșit, ne-au ofensat, ne-au făcut rău, ne-au batjocorit, ne-au trădat, ne-au înșelat. Să cerem Domnului ajutor să putem ierta. Domnul ne va elibera de neiertare, amărăciune.
 • Relații în familie – restaurarea lor. Curățire de neiertare, mânie, amărăciune. Curățirea și restaurarea relațiilor între soți, a relațiilor cu copiii, cu rudele apropiate sau depărtate.
 • relații cu frații din Trupul lui Hristos. Pocăință de invidie, gelozie, dispreț, indiferență, egoism, condamnare, bârfă, calomnie, judecată față de poporul Domnului și mai ales față de lideri.
 • pocăință de lipsa mărturiei creștine – nu vorbim altora de Domnul, din indiferență, egoism!
 • pocăință de orice forme de antisemitism sau antisionism (ura față de evrei sau față de Israel) din inimile noastre
 • pocăință de lăcomie, de zgârcenie, de frică (de boală, de moarte), de frica zilei de mâine (nu ne încredem în Domnul pentru pâinea noastră), lipsa de înțelepciune în administrarea finanțelor, investitii fără călăuzirea Domnului
 • pocăință pentru alegeri greșiteîn ce privește alegerea partenerului de viață (stare materială, poziție socială), locul de muncă (unde se fac mai mulți bani), alergare după bogățiile lumii, părăsirea familiei pentru a lucra în altă țară. Pocăință pentru orice forme de compromis în relații financiare – munca la negru, plata la negru, mită
 • Relația personală cu colegii de muncă. Pocăință de atitudini greșite la locul de muncă!
 • Pocăință de compromis, înșelăciune, mită în relația cu institutiile societății. Pocăință de orice batjocură, vorbire de rău la adresa oamenilor din instituțiile statului, din conducerea țării. Suntem datori să ne rugăm pentru ei, nu să-i judecăm – judecata este a Domnului.
 • Pocăință pentru orice formă de încălcare a legilor (legi de circulație, legi fiscale, legi comerciale, etc.)
 • Pocăință de vorbirea de rău despre România, de faptul că înnegrim țara prin vorbirea noastră.

b) Familii

Familia proprie și extinsă

 • Pocăință pentru lipsa noastră de rugăciune pentru familia extinsă.
 1. relațiile dintre soți, dintre părinți si copii. Pocăințe pentru relațiile defectuoase și restaurarea lor.
 2. copiii și tinerii din familie – relația lor cu Domnul, mântuire, protecție, relația lor cu părinții.
 3. mântuirea celor nemântuiți din familie (familia apropiată și familia extinsă).
 4. pocăință pentru greșelile membrilor familiei extinse; rugăciune pentru pocăință și mântuirea lor.
 5. relațiile cu membrii familiei noastre și cu membrii familiei extinse – restaurarea relațiilor, iertarea celor care ne-au supărat.

Familia din România

 • Să ne rugăm pentru legi care să sprijine familia biblică, să o protejeze, care să încurajeze creșterea copiilor. Să nu obosim în rugăciunea pentru sacralitatea familiei – așa cum a creat-o Dumnezeu.
 • Pentru puritatea inimilor copiilor noștri, pentru oprirea oricăror forme de educație sexuală nebiblică a copiilor, pentru legi bune care să protejeze copiii din România de abuzuri fizice, emoționale, de educație sexuală denaturată, de politicile educaționale agresive ale unor grupuri.
 • Să ne rugăm pentru copiii și tinerii din țara noastră – pentru care nu se roagă nimeni (din familii nemântuite, copii abandonați, copii prinși în rețele de trafic de persoane).
 • Pocăință pentru abandonarea copiilor de părinții plecați la muncă în străinătate (orfanii cu părinți). Pocăință pentru abandonarea copiilor în orfelinate, pentru neglijarea copiilor de părinții prea ocupați, care nu își fac timp pentru copiii lor – e tot o formă de abandon! Să ne cerem iertare pentru părinții cu inimi împietrite față de copiii lor. Să ne rugăm pentru întoarcerea inimilor părinților spre copiii lor. Să ne rugăm pentru vindecarea inimilor copiilor abandonați și reîntregirea familiilor.
 • Oprirea influențelor oculte asupra copiilor – mai ales prin jocuri video, prin dependența lor de Internet.
 • Pentru scoaterea copiilor din însingurarea provocată de acces excesiv la Internet (lumea virtuală).
 • Oprirea sinuciderilor în rândul tinerilor. Domnul să îi elibereze ca să-L întâlnească personal pe Isus – Mântuitorul!
 • Pocăință de AVORTURI, de sângele nevinovat vărsat în România, avorturi comise chiar de cei ce se numesc creștini.
 • Copiii din școli – pentru protecția și creșterea lor la adăpostul Domnului. Pentru păstrarea credinței creștine în educația copiilor în școli.
 • Vindecarea și reîntregirea familiilor – a celor afectate de sărăcie, violență, de plecarea unuia dintre soți la muncă, vindecarea relațiilor dintre cei doi soți, dintre copii și părinți.
 • Pocăință pentru rata mare a divorțurilor. Să ne rugăm pentru stoparea DIVORȚURILOR, pentru cauzele care duc la divorț(sărăcie, violență, alcool, imoralitate, etc.).
 • Pocăință pentru rata mare a concubinajelor îRomânia – când foarte mulți aleg sătrăiască „fărăobligații” și nu știu că intră sub blestem – blestem care se extinde și asupra copiilor rezultați din astfel de relațiiSă ne pocăim de acest flagel și să ne rugăm pentru trezirea acestor oameni. Să ne rugăm ca legea parteneriatelor civile să nu fie aprobată de Parlament.

c) Biserica Domnului din România

Pocăință pentru:

 • lipsa dragostei agape!; răcirea dragostei față de Domnul și față de frați; întoarcere la dragostea dintâi
 • lipsa de pasiune în biserici; lipsa rugăciunii; limitarea lucrării Duhului Sfânt prin programe stricte
 • lipsa de unitate în biserici și între biserici; divizări între biserici; judecăți, condamnări ale altor frați/ biserici
 • religiozitate; idolatrie (doctrine, obiceiuri mai presus de Domnul)
 • lipsă de loialitate, de integritate, denunțuri, calomnii
 • mândrie spirituală, competiție, rebeliune; nesocotirea principiilor de autoritate spirituală în biserici
 • fățărnicie, lipsă de sinceritate, răceală, lipsa compasiunii pentru oameni, indiferență;
 • lipsă de integritate morală, imoralitate, pacate sexuale, pornografie
 • folosirea greșită a fondurilor; egoism, materialism
 • pocăință de activități, acțiuni, programe fără călăuzirea Duhului Sfânt, după păreri omenești
 • pocăință pentru egoismul și indiferența noastră față de cei pierduți – că nu ne rugăm și nu acționăm în puterea Duhului Sfânt pentru evanghelizarea și ucenicizarea celor ce sunt dincolo de zidurile bisericilor
 • pocăință că nu trăim o viață de mărturie la locul nostru de muncă, că tăcem de teama de a nu ne face de rușine
 • pocăință de ignorarea Israelului de către biserici, de forme de anti-semitism din biserici, de teologia înlocuirii din biserici (care spune că Israelul a căzut din Har și acum doar Biserica contează)
 • pocăință că suntem ca biserica din Laodiceea în foarte multe privințe. Să ne întoarcem spre dependența totală de Domnul (biserica din Filadelfia – Apocalipsa 3:7-13), să ne întoarcem la dragostea dintâi (Apocalipsa 2:4)
 • Să ne rugăm pentru o trezire a sfințeniei, a pocăințeiîn biserici! E vreme de cernere serioasă, de alegeri pentru fiecare – cui vrea să slujeascăși cum! În timpul acesta de har să ne rugăm ca toti creștinii săși alinieze inimile cu Domnul, în smerenie, îcurăție de inimăîn integritate, în dragoste agapeîpasiune pentru Domnul – iubind șgrăbind venirea Lui!

d) Locuitorii țării

Pocăință pentru:

 • lipsa fricii de Domnul, ignorarea Lui, luarea Numelui Lui în deșert, vorbirea păcătoasă a locuitorilor (înjurături, cuvinte de blestem)
 • idolatrie (închinare la orice altceva, nu la Dumnezeu); religii false, care au fost practicate de strămoșii neamului nostru – dacii, romanii. Să ne pocăim de orice forme de religie falsă care sunt în România de azi
 • Să ne pocăim de idolatrie modernă care afectează așa mult populația țării:

– de încredere în oameni (anumiți conducători, membri de familie), de încredere în bani, bogății sau relații – de forme de a pune altceva pe primul loc în viața noastră: unele persoane (copii), cariera, bunurile materiale

 • Să ne pocăim de cultul morților. Acum, forma de închinare prin jertfe umane o reprezintă AVORTURILE. Să ne pocăim de forme de închinare la morți. Să ne rugăm ca legăturile morții să fie rupte de peste națiunea română de Domnul Isus Hristos, prin puterea sângelui Său. Să rostim VIAȚĂ din Hristos peste oasele uscate ale României!
 • traficul de persoane, de copii. Să ne rugăm pentru oprirea acestor rețele de trafic de suflete.
 • trădări – în familii, societate; trădarea conducătorilor; uciderea conducătorilor în istoria noastră
 • corupție, hoție, minciună, mită, materialism, goana după bani, lipsa de integritate
 • răutatea oamenilor, lipsa de compasiune, egoism, nepăsare; ură, violentă; ucideri; vrăjitorie, ocultism
 • dezbinarea societății între grupuri sociale, grupuri etnice. Ura între grupuri etnice (români-maghiari; români-țigani).
 • imoralitate, forme de păcate sexuale care sunt o urâciune în Scripturi; trăire în concubinaj
 • familii destrămate; divorțuri; dispreț față de părinți; nepăsare față de copii
 • Să ne pocăim de orice forme de antisemitism la nivelul țării.
 • Să ne pocăim de forme de șovinism, de naționalism extrem, dar să ne rugăm pentru trezirea conștiinței naționale, pentru trezirea dragostei de țară în inimile românilor.
 • Să ne pocăim de vorbirea de rău a țării, de toate cuvintele de dispreț și blestem care au fost spuse de cetățenii țării despre România.
 • Să ne rugăm pentru DIASPORA românească, ca cei ce trebuie să se întoarcă acasă, să o facă;

 Să ne rugăm cu compasiune pentru toțiacești oameni, pentru mântuirea sufletelor lor! Noi suntemchemați să ne rugăm pentru ei, cerându-ne iertare pentru ei! Tată, iartă-i și adu vremuri de cercetare deosebite îviațafiecăruia!

e) România

Să ne pocăim pentru decizii greșite ale liderilor țării, din toate instituțiile statului român, la nivel local, regional, național:

 • de fărădelegi, abuzuri comise prin instituții, pocăință pentru modificarea unor legi care favorizează corupția și fărădelegea din sistemele societății;
 • pentru mită, corupție, trafic de influență, cu periclitarea siguranței naționale. Vânzarea de resurse ale țării fără a se ține cont de interesul național;
 • pentru decizii greșite la nivel național și local, cauzate de corupție;
 • pentru relații defectuoase între segmentele societății – lipsa de unitate națională;
 • pentru nesocotirea interesului național în relația cu alte state prin lipsa de atitudine a autorităților țării în situații critice pentru țara noastră – în relații economice, politice, de siguranță națională; pentru compromisuri defavorabile României, făcute în plan intern și internațional; pentru lipsa de loialitate față de țară, lipsa de integritate, de vigilență pentru factorii de decizie;
 • pentru incitarea la ură între grupuri etnice și sociale, prin manipulare, prin dezinformare, prin pasivitatea autorităților față de abuzuri ale unor grupuri care acționează agresiv pe teritoriul României;
 • dispreț în relația instituțiilor cu oamenii – relație de dispreț în școli, spitale, mediu de afaceri față de oamenii simpli, modești, nepăsarea autorităților față de durerile și nevoile reale ale societății;
 • de toate schimbările defectuoase care s-au făcut în învățământ, sănătate, în sistemul fiscal, în economie, în gestionarea patrimoniului țării – terenuri, ape, păduri, clădiri, zăcăminte. Să ne rugăm pentru corectarea rapidă a acestor greșeli și a consecințelor lor;
 • de corupția din învățământ, din sistemul de sănătate, din justiție, din mediul politic, din mediul de afaceri, din sistemele de siguranță națională;
 • acțiuni defavorabile României în dezvoltarea economiei, pentru decizii fiscale care nu încurajează investițiile;
 • lipsa de măsuri înțelepte pentru dezvoltarea economiei, a capacităților de producție naționale (industrie, prelucrarea resurselor, exploatarea zăcămintelor, a pădurilor);
 • lipsa deciziilor înțelepte în dezvoltarea agriculturii, pentru siguranța alimentară a populației;
 • pentru toate fărădelegile și greșelile făcute în ce privește siguranța energetică a țării, siguranța națională;
 • pentru compromisurile și fărădelegile comise în construcția de căi ferate și de autostrăzi, în dezvoltarea infrastructurii țării;
 • pentru lipsa de verticalitate și curaj a autorităților române în relația cu instituții internaționale în ce privește apărarea familiei, a valorilor creștine ale societății noastre;
 • pentru nepăsarea față de sufletele vândute prin rețele de trafic de oameni, prostituție, pedofilie, prin rețele de trafic de droguri, de arme. Să ne rugăm pentru protecția și binecuvântarea copiilor și tinerilor acestei națiuni;
 • pentru cei care lucrează în mass-media (rețele de televiziune, radio, rețele de socializare) – pentru manipulări, dezinformări, știri false, pentru promovarea imoralității, a corupției, a compromisului, a violenței, a minciunilor, a calomniilor, afectând sistemul de valori al unei națiuni creștine;
 • Să ne rugăm pentru trezirea și curățirea conștiintelor acestor oameni de influență în națiune, a celor cu putere de decizie care guvernează țara (la nivel național, regional, local, pe sfere de activitate), pentru mântuire, teama de Domnul în inimile lor, înțelepciune, integritate, curaj, claritate în decizii, competență și viziune pentru interesele esențiale ale României.

Săptămâna 29 aprilie – 5 mai (Paștele) – Laudă, închinare, mulțumire

 • Să mulțumim Domnului pentru jertfa Lui de pe cruce pentru noi. Să-L adorăm pe Cel ce este Mielul lui Dumnezeu, dar și pe Cel ce este Leul din Iuda. Să-L lăudăm pe Domnul „… căci e bun și în veac ține îndurarea Lui”.
 • Să ne rugăm pentru curățirea păcatelor națiunii noastre, pe care le-am mărturisit și ne-am pocăit de ele. Să ne rugăm ca sângele Domnului Isus să curățească țara noastră, ca Dumnezeu să ne vindece țara.
 • Să ne rugăm ca Domnul să rupă blestemele de moarte, de idolatrie, de sărăcie, de frică, de comunism de peste țara noastră și ca El să mustre lăcustele care au mâncat familiile noastre, țara noastră (Ioel 2:23-28).
 • Să ne rugăm pentru întoarcerea inimilor locuitorilor țării spre Domnul nostru, pentru revelația stării de păcat, pentru deschiderea ochilor celor orbiți de cel rău și pentru pocăința locuitorilor țării noastre.
 • Să ne rugăm pentru România, cu foc, pentru: protecție, binecuvântare, pace, stabilitate, integritate teritorială.
 • Să ne rugăm ca Domnul să-și aducă aminte de rugăciunile noastre și ale înaintașilor noștri care au mijlocit pentru România și să ne rugăm pentru trezirea României, pentru revărsarea slavei Domnului peste țara noastră, pentru împlinirea promisiunilor Lui pentru România. Și fie ca Domnul să aducă vremurile de înviorare, de transformare a unei națiuni prin lucrarea puterii Duhului Sfânt, după care tânjim. Fie ca România să intre deplin în voia lui Dumnezeu pentru țara noastră, să se alinieze cu cerul: „Tată, vie Împărăția TA, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ” – în România, acum!
 • Să ne rugăm ca România să fie de partea Israelului, ca România să fie o națiune care va fi între națiunile oi la judecata finală (Matei 25:31-46).
 • Să ne rugăm pentru poporul pe care Domnul l-a ales – și să iubim ce iubește El—Israelul și poporul evreu. Să ne rugăm pentru pacea, protecția și binecuvântarea Israelului și a poporului evreu.

Porți ale României, ridicați-vă capetele, ca să intre Împăratul Slavei, Domnul cel viteaz în lupte, Domnul Vieții, Domnul Păcii, Mântuitorul și Regele nostru!” (Psalmul 24)

Chemăm Numele Domnului Isus Hristos peste poporul și teritoriul României!

Isus Hristos este Domnul României!

MARANATA!

Domnul să binecuvânteze România și Israelul!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *