Puncte de rugăciune | MAI 2024

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.”

CONTINUĂM să ne rugăm INTENS pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României

ZILNIC de la ORA 22. Ne unim în fiecare zi de VINERI în POST pentru România!

Să ne rugăm neîncetat pentru PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI, a țării și a populației!

De acum, trebuie să fim pregătiți pentru situații deosebite, ce vor veni DEODATĂ! Să fim tot timpul conștienți că DOMNUL este ÎN CONTROLUL istoriei. Să nu ne lăsăm copleșiți de vești rele și mai ales de FRICĂ! Să veghem la PACEA inimilor noastre – să nu ne lăsăm tulburați. (Psalmul 27) Doar prin EL și puterea tăriei LUI vom avea PACE în INIMILE NOASTRE. Doar prin puterea și îndurarea LUI vom avea PACE în ȚARA NOASTRĂ!

Cuvântul Domnului pentru națiuni – primit de Cindy Jacobs în 19.04.2024:

Să nu credeți că oamenii care protestează și cer fondarea unui stat Palestinian doar protestează pentru Palestina. Fie că ei înțeleg sau nu, se formează o insurecție, asemănătoare cu preluarea puterii de către comuniștii din Rusia pentru căderea țarilor, numai că de data aceasta, ei vizează națiunile din Canada, SUA și națiunile lumii.

Printre celelalte națiuni, Europa în special este o țintă.

Acesta e un plan de preluare a controlului, nu doar ideologic, ci și național. Este infiltrat în armate și câștigă putere.

În momentul de față, ei planifică în liniște. Sunt reprezentați pe străzi și prin proteste.

Nu este vorba doar de fondarea statului Palestinian în Orientul Mijlociu, ci și a unui stat Islamic în America de Nord și alte națiuni. Ei sunt rebeli și se folosesc chiar de studenți îndrumați greșit, însă mișcarea este la o scară mult mai mare și mai răspândită.

Acest stat islamic palestinian face parte dintr-o alianță mai mare, cu Iranul la conducere, și un califat alcătuit din Irak, Siria și Yemen. Hezbollah va face parte din acest exces al răului și, în cele din urmă, Afganistan, Egipt, Iordania, Arabia Saudită, Maroc și alte națiuni din Orientul Mijlociu nu vor putea să rămână neutre, fiindcă într-o zi se vor afla în vizorul acestui califat sau al acestei preluări de putere din Orientul Mijlociu, iar independența lor va fi amenințată.

Africa, alege tabăra corectă! Nu te poziționa împotriva Israelului, în această bătălie.

Rusia veghează ca un devorator, ca să se năpustească asupra Europei prin Ucraina.

China e împiedicată prin rugăciune să nu înghită Taiwanul, Coreea și Asia.

Chiar dacă aceste alianțe funcționează ca un exces al răului, islamul va rupe aceste alianțe pentru a prelua controlul.

Rebelii sunt stabiliți în Paris, Londra și alte orașe europene, precum și în Australia și America Latină.

Cu toate acestea, mâna lui Dumnezeu așteaptă să acopere națiunile care se pocăiesc și se sfințesc.

Judecata a început de la Casa lui Dumnezeu, și va crește. E posibil ca această curățare a Bisericii să pară severă.

Nu va exista negociere pentru cei care cred că nu vede nimeni!

Această judecată e pentru a curăța Casa lui Dumnezeu, pentru a da Bisericii autoritatea în rugăciune de a opri ce vine.

Păcatele ascunse vor fi descoperite.

ʽCei implicați în mișcarea de rugăciune vor fi primii, pentru că unii dintre ei au stat în fața Meaʼ, spune Domnul,

ʽși au adus necurăția și amestecul înaintea Tronului. Acest lucru nu va fi tolerat.

Este timpul să vă mărturisiți înainte de a fi expuși și să strigați la Mine să vă ajut în timp ce treceți prin consecințe.

Pe cei care Mă iubesc mai mult decât să-și ascundă păcatul îi voi ajuta! Chiar dacă va fi dificil, puteți alege să mergeți pe calea grea, adică calea sfințeniei și pocăinței.

Căci sunt gelos pentru trezirea Mea și vreau să ridic reformatori pentru națiunile voastre!

Inimile celor care fac parte din această mișcare a lui Dumnezeu nu trebuie să fie zdrobite și întunecate de păcatul Bisericii.

Eu sunt „focul care purifică”ʼ, spune Domnul! ʽEu sunt sfințenie! Chemați-Mă ca să vă sfințesc și să vă fac curați!

Sfințenia este a Meaʼ, spune Domnul, ʽnu voi tolera amestecul!

Chiar dacă pare că nu am văzut păcatul unora din Biserică, Eu cunosc toate lucrurile și voi dezvălui o latură a Mea pe care mulți nu au văzut-o în timpul vieții lor.

Dacă Biserica se pocăiește, Mă voi îndura. Voi proteja națiunile voastre.

Dacă Biserica se pocăiește, Mă voi ocupa de consecințele mondiale care vor veni și le voi da înțelepciune conducătorilor națiunilor voastre, fiindcă guvernarea nesăbuită este o consecință a păcatului.

Dacă oamenii îi aleg pe cei care disprețuiesc principiile biblice, liderii lor vor fi ca niște orbi și vor face greșeli grave.

Întoarce-te la Mine, Bisericăʼ, spune Domnul, ʽfiindcă doresc să vă ofer milă, nu judecată. Întoarceți-vă la Mine cu post și rugăciune! Întoarceți-vă de la căile voastre rele! Eu așteptʼ, spune Domnul, ʽsă vă aud strigătele și să vă vindec țara.ʼ

CHEIA ESTE SMERIREA NOASTRĂ, POCĂINȚA NOASTRĂ PENTRU STAREA DE PĂCAT DIN VIEȚILE NOASTRE, DIN FAMILIILE NOASTRE, DIN BISERICILE NOASTRE, DIN ȚARA NOASTRĂ. Domnul vrea sfințirea noastră. Este o chemare radicală, fără timp de pierdut! Să ne pocăim, să mijlocim, să cerem îndurarea Domnului peste România.

CHEMAREA PRINCIPALĂ PENTRU NOI ESTE SĂ NE PREGĂTIM, SĂ FIM GATA ORICÂND PENTRU VENIREA DOMNULUI.

Să avem în atenție constant câteva puncte de rugăciune:

 • Să ne rugămINTENS pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEAși STABILITATEA României în interior și de jur împrejur, pentru protecția granițelor, pentru deciziile liderilor țării – să fie sub călăuzirea Domnului, pentruanihilarea oricăror forme de agresiune asupra României, ca nicio acțiune de război să nu pătrundă pe teritoriul României, ca Româniasă fie păzită de destabilizări, atacuri, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Protecție față de atacuri teroriste împotriva României – armate, informatice, economice, media sau la nivelul comunicațiilor.
 • INTEGRITATEA TERITORIALĂ a țării. Să proclamăm NUMELE Lui, Isus Hristos, Domnul PĂCII, PACEA LUI – SHALOM – peste țară și populație.
 • Domnul să ridice SCUTURILE LUI de protecție de jur împrejurul României și să închidem PORȚILE ROMÂNIEI în fața RĂZBOIULUI, în Numele lui Isus Hristos! Să-L chemăm pe Domnul să fie El un zid de foc în jurul României. (Zaharia 2:5)
 • Războiul din Ucraina să înghețe, ca România să nu fie afectată teritorial de războiul din țara vecină, și ca RĂZBOIUL SĂ NU SE EXTINDĂ în alte țări.
 • VERTICALITATE în decizii în contextul relațiilor internaționale – SUA, UE, NATO, decizii bune pentru interesele României.
 • În contextul ISLAMISMULUI RADICAL care se ridică – PĂZIREA ȚĂRII NOASTRE de forme de TERORISM, DE INVAZIE, ȘI PENTRU DECIZII ALE CONDUCERII ROMÂNIEI CARE SĂ PROTEJEZE ȚARA ȘI POPULAȚIA ȚĂRII, PENTRU VERTICALITATE ÎN APĂRAREA INTERESELOR NAȚIONALE ÎN RELAȚIILE CU PUTERILE LUMII – UE, SUA, NATO.
 • CURĂȚIREA BISERICII, INIMI CURATE, MÂINI NEVINOVATE, INTEGRITATE, LOIALITATE, CREDINCIOȘIE.
 • Păstrarea LIBERTĂȚII DE EXPRIMARE A CREDINȚEI CREȘTINE în România – să nu fie restrânse.
 • Revărsarea SLAVEI DOMNULUI – TREZIRE în România, împlinirea planurilor Domnului pentru România.
 • UNITATE în și între bisericile Domnului, indiferent de confesiuni, UNITATEA creștinilor, STRÂNGEREA RÂNDURILOR în poporul Domnului, pentru relații dumnezeiești, pentru întoarcerea creștinilor la dragostea dintâi. (Fapte. 2:42-44, 47)
 • Foame și sete după Cuvânt, după Adevăr, DUPĂ DREPTATE, pentru CURAJUL de a merge împotriva curentului acestei lumi și de a trăi după standardele lui Dumnezeu, AUZIREA VOCII DOMNULUI, DISCERNĂMÂNT spiritual deosebit.
 • Pentru ÎNȚELEGEREA VREMURILOR, mai ales în context Israel și pentru a sta împotriva antisemitismului.
 • RELAȚIILE ÎNTRE GENERAȚII – ca Biserica să opereze în putere, știind cine suntem în Hristos, prin credință, în unitate, prin dragoste sacrificială, în smerenie, cu inimi de slujitori, TOATE GENERAȚIILE ÎMPREUNĂ (Maleahi 4:6).
 • Ne rugăm pentru FIII RISIPITORI – ÎNTOARCEREA LOR LA DOMNUL.
 • Ne rugăm pentru siguranța energetică, pentru siguranța alimentară a țării.
 • Ne rugăm pentru protecția țării și a populației de dezastre naturale, epidemii.

În contextul alegerilor, ne rugăm:

 • Oameni cu frică de Domnul, integri, în Parlamentul European și în administrațiile locale și județene (primării, prefecturi) – care vor fi aleși în 9 iunie.
 • Viitorul Președinte al României, viitorii parlamentari ai României, să fie persoane pregătite de Domnul pentru vremea care vine, oameni cu frică de Domnul, curajoși și competenți, cu înțelepciune de la Domnul, gata de decizii și acțiuni favorabile țării și populației, care să poată spune NU la orice amestec din afară în bunul mers al țării, care să vegheze atent la siguranța națională și la interesele națiunii noastre, mai ales în contextul ridicării islamului radical, al migrațiilor de populații, și al războaielor din jur (Ucraina, Israel). Ne rugăm pentru cerneri și decantări la toate nivelele de conducere în societatea românească, ca Domnul să ridice oameni în structurile de conducere ale țării, după voia Lui.
 • Declarăm dreptatea și înțelepciunea lui Dumnezeu peste toate structurile de conducere din țară. Să mergem înaintea Tronului de Har, în Numele lui Isus Hristos și să cerem Domnului dezrădăcinarea corupției, expunerea liderilor corupți și neloiali țării și schimbarea lor! Să cerem Domnului expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României, anihilarea structurilor ascunse de putere, care afectează integritatea țării și siguranța națională.
 • Să ne rugăm pentru alegători – să fie călăuziți de Domnul – și cei din țară, și cei din diaspora. Să legăm duhurile de manipulare, de confuzie, influențele oculte, care încearcă să-i afecteze pe alegători. Să cerem protecția Domnului peste mintea și voința celor care vor vota și ca Domnul să-i călăuzească, oamenii să meargă la vot, să nu fie deturnați sau indiferenți. Să ne rugăm ca voia Domnului să se împlinească!

Rugăciune pentru Israel

 • în 14 mai Israelul celebrează 76 de ani de la înființare lui ca stat. Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu. E o vreme de separare radicală între națiunile lumii, în contextul acestui război.
 • NE RUGĂM CA ACEST RĂZBOI SĂ NU SE EXTINDĂ SPRE AL 3-LEA RĂZBOI MONDIAL!
 • Să ne rugăm pentru oprirea antisemitismului din lume (și din România) și pentru întoarcerea evreilor din lume în Israel.
 • Ne rugăm pentru mântuirea masivă a evreilor (Romani 11:25-26), dar și a musulmanilor din zonă. Să ne rugăm pentru vizitări ale Duhului Sfânt, prin vise și vedenii cu Domnul Isus Hristos. Ne rugăm pentru izbăvirea ostaticilor.
 • Pentru liderii guvernului, ai armatei, ai serviciilor de informații – pentru înțelepciune deosebită, curaj, călăuzire de la Domnul, tenacitate, strategii divine în luptă, pentru armata israeliană.
 • Pentru miracolele Domnului manifestate în Israel, Domnul să trimită armatele de îngeri în ajutorul poporului și al armatei.
 • Ne rugăm ca România să ajute cât de mult se poate și mai ales să fie o țară care să stea de partea Israelului.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *