Cererile de rugăciune ale lunii aprilie 2015

Reiau din gândurile împărtășite la început de an.

Peste România Dumnezeu a deschis o fereastră de har, care nu va rămâne mult timp deschisă. Să intrăm cu năvală în această fereastră de har, să nu pierdem timp, oportunități de a lucra pentru Domnul. Să ne focalizăm pe extinderea Împărăției lui Dumnezeu în România prin mântuirea și transformarea în masă a românilor de toate vârstele.

În România vom fi ca în cartea Neemia – poporul așezat pe familii (bisericile din România), care participă la reconstruirea cetății (România) – așezați strategic, cu o mână pe mistrie și una pe suliță. (Neemia 4). Vremea de restaurare va fi o vreme de vigilență, de unitate (la sunetul trâmbiței se strâng toți împreună), de muncă asiduă. România se reconstruiește sub asaltul continuu al vrăjmașului, dar e timpul să luăm România pentru Hristos. Să ne rugăm pentru alinierea României la planul Domnului!

Unitatea – cuvântul cheie pentru sezonul ACESTA:în Trupul lui Hristos și în națiunea română.

Unitatea spirituală în Biserica lui Hristos se va reflecta în lumea naturală, va influența unitatea națiunii. Porțile României au ca străjer Biserica lui Hristos din România. E timpul să ne trezim!

Continuăm apelul la mobilizare generală la post și rugăciune pentru România și lucrarea Domnului în țara noastră.

[alert type=”warning”]

FIECARE BISERICĂ LOCALĂ SĂ ALEAGĂ O ZI A SĂPTĂMÂNII- DE LUNI PÂNĂ SÂMBĂTĂ – ÎN CARE SĂ SE ROAGE PENTRU ȚARĂ! Duminica va fi ziua de închinare și de mulțumire înaintea Domnului pentru țară.

Bisericile sunt familiile pe care Dumnezeu le-a așezat pe zidurile României – pentru a fi cu o mână pe mistrie (lucrarea Domnului) și cu o mână pe suliță (post și rugăciune – armele luminii).

[/alert]

1. Pentru România:

 • În luna celebrării Sărbătorii Învierii Domnului nostru Isus Hristos, să ne rugăm pentru trezirea României. Să ne rugăm pentru risipirea norului de frică, depresie și apăsare de peste România! Să ne rugăm ca Lumina Vieții – Isus Hristos prin Duhul Sfânt – să pătrundă în fiecare inimă din România cu speranță, bucurie, pace.

Să proclamăm porțile României deschise pentru Împăratul Slavei, pentru Domnul Isus Hristos! (Ps. 24:7 – 10).
Să proclamăm: Isus Hristos este Domn peste România!
Să proclamăm Puterea Învierii Domnului Isus Hristos peste România!
Să proclamăm: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România!

 • Să ne rugăm ca revelația jertfei Domnului Isus Hristos să penetreze inimile românilor, ca oamenii să fie eliberați de spiritul religios și să ajungă să-L cunoască pe Isus Hristos ca Mântuitor și Domn personal. Să ne rugăm pentru slujitorii Domnului din toate bisericile (evanghelice, ortodoxe, catolice, protestante) – pentru propovăduirea Adevărului, a mesajului crucii cu putere. Să mijlocim ca promisiunile Domnului să se împlinească (țara noastră „se va mărita iarăși” (Isaia 62:4) și România – (cosul de pâine al Europei) să devină o națiune creștină cu adevărat. Să declarăm – România închinată Domnului.
 • Foame după Dumnezeu și Cuvânt în inimile românilor de toate vârstele. Să ne rugăm pentru eliberare de religiozitate, să ne rugăm împotriva idolatriei, a păgânismului, a superstițiilor și tradițiilor păgâne, și ca valul care orbește mințile românilor să fie nimicit (2 Cor 4:4). Să ne pocăim pentru păcatele comise pe teritoriul țării (Daniel 9), în special de idolatrie – care depărtează protecția Domnului de la granițele țării (Jud 5:8). Să ne rugăm pentru har și îndurare și pentru ca Domnul să ne vindece țara (2 Cr 7:14).
 • Ne rugăm pentru cer deschis peste România – ca Duhul Sfânt să fie revărsat peste țara noastră, ca România să fie plină de cunoștința slavei Domnului și oamenii să-L cunoască pe Isus ca Domn și Mântuitor (Habacuc 2:14, Isaia 11:9)
 • Unitate – între creştini, între toţi locuitorii ţăriiAvansarea Împărăției lui Dumnezeu cu putere și rapid în România Să ne rugăm pentru extinderea accelerată a Împărăției lui Dumnezeu în toate sferele sociale ale României. Să ne rugăm pentru oameni noi, cu frică de Domnul, ridicați în structurile de conducere ale țării.
 • Pentru STABILITATEA politică, economică și socială a României. Să ne rugăm ca oricetentative de destabilizare a României să fie anihilate și să ne rugăm pentru vigilență maximă pentru cei chemați să vegheze la aceasta! Să ne rugăm pentru măsuri și acțiuni înțelepte pentru protejarea intereselor României.
 • Să mulțumim Domnului pentru PACEA României și să ne rugăm intens pentru păstrarea păcii și a libertății în România, pentru protecția, pacea și securitatea țării în interior și la granițe, pentru protecția populației. Să ne rugăm pentru oprirea oricăror forme de agresiune militară, de provocări, de tehnici de manipulare, de forme de intoxicări cu informații eronate care pot afecta România. Să ne rugăm pentru protecția țării de tehnici de agresiune neconvenționale. Să ne rugăm pentru unitate națională și teritorială a țării, ca dezbinările care au fragmentat societatea românească să fie anihilate și românii să se ridice în spiritul unității.Să ne rugăm pentru stabilitate în Republica Moldova. Să ne rugăm pentru oprirea conflictului din Ucraina. Să ne rugăm pentru vecinii noștri – Ungaria și Bulgaria – pentru relațiile României cu aceste state și ca tensiunile ce apar să fie stinse. Să ne rugăm pentru oprirea tendințelor de expansiune ale Rusiei.

Pentru România, continuăm să ne rugăm:

 • Să ne rugăm ca România să devină ce a spus Domnul: o țară de dorit de locuit – o țară în care mulți vor dori să locuiască, țară unde prezența Domnului e puternică, o țară binecuvântată. Să ne rugăm ca românii să recunoască binecuvântările Domnului care sunt peste țara noastră, cu inimi mulțumitoare. Să ne rugăm pentru schimbarea mentalității românilor, de la cârtire la mulțumire pentru ca Dumnezeu ne-a născut români!
 • Restaurarea familiilor, pentru întoarcerea românilor acasă, a celor ce trebuie să se întoarcă în România în această vreme. Să ne rugăm pentru restaurarea valorile familiei creștine în România. Să ne rugăm pentru legi, măsuri economice care să încurajeze familiile în țara noastră. Să ne rugăm pentru oprirea avorturilor, a violențelor din familii, a abuzurilor asupra copiilor. Să ne rugăm pentru anihilarea rețelelor de trafic de persoane, de trafic de droguri. Să ne rugăm pentru copiii și tinerii României – protecție și întoarcere la Dumnezeu.
 • Modificările Constituției României care se pregătesc pentru păstrarea libertăților fundamentale pentru cetățeni, pentru definirea corectă a statului român, pentru definirea biblică a familiei, pentru libertatea credinței creștine – în esență și în forme de manifestare, pentru recunoașterea prin Constituție a bazelor și valorilor creștine ale României, pentru echilibru între puterile statului. Să ne rugăm ca toate modificările să fie spre binele țării și al populației, pentru mecanisme care să asigure stabilitatea și integritatea națională și teritorială a României. Să ne rugăm ca legile țării să asigure exprimarea deschisă și necenzurată a credinței creștine – inclusiv prin mijloacele media. România să păstreze valorile creștine în legile țării indiferent de presiunile care vin din afara țării sau din partea unor grupe de interese.
 • Pentru alianțele strategice și parteneriatele României, în special cu UE, NATO și vecinii țării. Să ne rugăm pentru strategii de apărare și de securitate națională care să fie inspirate de Domnul și să fie spre binele țării și al poporului român.
 • Să ne rugăm pentru relații bune cu Israelul, pentru ca România să fie un sprijin pentru Israel! Să ne rugăm ca nici o formă de antisemitism să nu se ridice în România!
 • Pentru președintele României, pentru Parlament, Guvern – pentru protecție, înțelepciune și pricepere în toate aspectele, pentru călăuzire supranaturală, pentru decizii înțelepte și corecte în aceste vremuri.
 • Pentru ca procesul de curățire de corupțieîn structurile statului să continue cu putere iar, oameni noi pentru aceste vremuri noi, să fie ridicați în autoritate. Să ne rugăm pentru destructurarea structurilor ascunse de putere care periclitează economia țării și siguranța națională.
 • Protecție față de atacuri teroriste împotriva României armate, informatice, economice, media sau la nivelul comunicațiilor. Să ne rugăm pentru descoperirea și anihilarea celulelor teroriste de pe teritoriul României sau care tranzitează țara noastră, pentru vigilența și protecția celor ce lucrează în serviciile secrete, poliție, jandarmerie, armată.Rugăciunile noastre pentru protecția României, pentru stăvilirea asaltului spiritului islamic asupra României sunt vitale!
 • Pentru siguranța și independența energetică a țării.
 • Pentru protecția resurselor naturale ale României și administrarea lor pentru binele țării și a populației (terenuri, păduri, zăcăminte – Roșia Montană, gaze de șist, resurse din Marea Neagră). Să ne rugăm pentru oprirea jafurilor, a fraudelor și abuzurilor făcute în aceste sectoare. Să ne rugăm ca toate restituirile frauduloase din patrimoniul României (terenuri, păduri, zăcăminte, clădiri) să fie recuperate de statul român.
 • Să ne rugăm pentru creșterea investițiilor în toate domeniile economice, pentru locuri de muncă. Să ne rugăm pentru investiții binecuvântate în agricultură, ca România să redevină grânarul Europei – să fie hrană în țară și o sursă de binecuvântare pentru România. Să ne rugăm pentru binecuvântarea recoltelor și a resurselor naturale ale țării (în special apele țării).
 • Pentru protecția populației și a țării de epidemii, de calamități. Să ne rugăm pentru protecția României de furtuni destructive, de inundații, de secetă sau fenomene meteo extreme, de cutremure mari sau activități vulcanice. Să continuăm să proclamăm Psalmul 91 peste țara noastră. Să continuăm să ne rugăm pentru oprirea epidemiei de EBOLA.

2. Pentru Biserica din România, continuăm să ne rugăm:

 • Restaurarea relațiilor în familiilecreștine, între soți și între părinți și copii.
 • Unitate, dedicare, sfințire, foame după Domnul și după Cuvânt, separare de valorile lumii, curajul de a trăi drept. Să ne rugăm pentru LOIALITATEA și INTEGRITATEA creștinilor. Să ne rugăm împotriva compromisului oricât de „nevinovat” pare. Să ne rugăm pentru ca frica de Domnul – frica de a mai păcătui să pătrundă inimile. Cine e sfânt, să se sfințească! (Apoc 22:11).
 • Să ne rugăm pentru creșterea cunoștinței de Dumnezeu, a principiilor Împărăției (poporul piere din lipsă de cunoștință de Dumnezeu – AMOS 4:6). Să ne rugăm pentru eliberarea de frică. Frica, lipsa de cunoaștere a lui Dumnezeu, fac ravagii în Trupul lui Hristos.
 • Să ne rugăm pentru ieșire din letargie, nepăsare, autoamăgire și autoneprihănire pentru TREZIREA CREDINCIOȘILOR și pocăință reală (Ap 3:1-3), pentru maturitate spirituală, revelație și înțelegerea vremurilor, pentru creșterea credinței, pentru pregătirea fiecăruia de a sta în fața Domnului și Mântuitorului nostru! Este vital să fim fecioare înțelepte, cu ulei în candele! Este vital să fim pregătiți pentru lucrurile viitoare! Să ne rugăm pentru intensificarea vieții de rugăciune personală, în familii, în grupe mici, în biserici. Să ne rugăm pentru o determinare nouă în rândul creștinilor de a sta cu perseverență acolo unde Domnul i-a chemat și fiecare să se țină de chemarea încredințată lui.
 • Trezirea copiilor, a adolescențilorimplicarea lor în rugăciune, în slujire.Să strângem copiii în jurul Domnului!
 • Călăuzirea Duhului Sfânt pentru fiecare creștin – în rugăciune, în acțiune, în umblare. Nu ne mai putem permite să mergem fără călăuzirea LUI!
 • Restaurarea relațiilorîntre creștini, în biserici și între biserici.Trebuie să strângem rândurile degrabă!
 • Lideri – protecție, înțelepciune, discernământ, viziune proaspătă, înviorare spirituală, curajul de a merge în dimensiuni noi cu Domnul, aliniere și conectare cu lucrări și lideri după voia Domnului în acest sezon nou.
 • Pentru creștinii persecutați din lume. Pentru stoparea avansării statului Islamic radical. Să ne rugăm pentru creștinii din Siria, Irak, Iran, Afganistan, Nigeria care sunt persecutați și martirizați pentru credința lor.

3. ISRAEL să-l binecuvântăm.

 • Să ne rugăm ca în Sărbătoarea Pesach (Paşti) Duhul Sfânt să cerceteze pe evreii de pretutindeni, ca mulți să vină la Hristos. Să ne rugăm pentru trezire masivă în Israel. Să ne rugăm pentru evreii care trebuie să se întoarcă în Israel – ca Domnul să-i convingă și să se poată desprinde din țările unde sunt. Să ne rugăm pentru pacea, binecuvântarea și protecția Israelului, pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului. Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.Ce este scris se va împlini, dar să ne rugăm ca aceste lucruri să nu poată fi grăbite sau întârziate de cel rău.
 • Să ne rugăm pentru Biserica Domnului din România – să primească revelația despre planul Domnului cu Israelul și să se roage serios pentru Israel. Să ne pocăim de antisemitismul românilor și de teologia înlocuirii care a pătruns și în Biserică.
 • Să ne rugăm pentru conducerea României – să ia decizii de a ajuta Israelul. Să ne rugăm ca România să fie în continuare un sprijin pentru Israel.
 • În perioada 27 ianuarie – 8 mai 2015 este inițiativa mondială a celor 100 de zile de post și rugăciune pentru relațiile statelor lumii cu Israelul. Să ne rugăm și noi, creștinii români, pentru relația bună a României cu Israelul (www.prayernet.ro)

Domnul să vă binecuvânteze și să binecuvânteze România și Israelul în 2015!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *