Cererile de rugăciune ale lunii mai 2015

Reiau din gândurile împărtășite la început de an.

Peste România Dumnezeu a deschis o fereastră de har, care nu va rămâne mult timp deschisă. Să intrăm cu năvală în această fereastră de Har, să nu pierdem timp, oportunități. Să ne focalizăm pe extinderea Împărăției lui Dumnezeu în România.

În România vom fi ca în cartea Neemia – poporul așezat pe familii (bisericile din România), care participă la reconstruirea cetății (României) – așezați strategic, cu o mână pe mistrie și una pe suliță. (Neemia 4). Vremea de restaurare va fi o vreme de vigilență, de unitate (la sunetul trâmbiței se strâng toți împreună), de muncă asiduă. România se reconstruiește sub asaltul continuu al vrăjmașului, dar e timpul să luăm România pentru Hristos. Să ne rugăm pentru alinierea României la planul Domnului!

Unitatea – cuvântul cheie pentru sezonul ACESTA: în Trupul lui Hristos și în națiunea română.

Continuăm apelul la mobilizare generală la post și rugăciune pentru România și lucrarea Domnului în țara noastră.

[alert type=”warning”]

FIECARE BISERICĂ LOCALĂ SĂ ALEAGĂ O ZI A SĂPTĂMÂNII – DE LUNI PÂNĂ SÂMBĂTĂ – ÎN CARE SĂ SE ROAGE PENTRU ȚARĂ! Duminica va fi ziua de închinare și de mulțumire Domnului pentru țară.

Să ne rugăm pentru revigorarea rugăciunii creștinilor. Percepția pe care o am este că după victoria dată de Domnul la alegerile din noiembrie 2014, a venit o stare de relaxare în rugăciune, de neveghere, care ne poate afecta serios. Este esențială continuarea rugăciunii intense pentru România. Altfel, această fereastră de Har începe să se închidă și vom fi responsabili de talantul dat! Suntem într-un sezon în care parcă fiecare s-a întors la preocupările lui, fără să vadă ce vine la orizont! Domnul ne cheamă să ridicăm capetele, să strângem rândurile, să ne rugăm fierbinte, ca să putem avansa în noaptea tot mai densă! E o vreme când nu vom putea răzbi fără rugăciune serioasă.

[/alert]

1. Pentru România, continuăm:

 • În luna celebrării revărsării Duhului Sfânt, să ne rugăm pentru trezirea României. Ne rugăm pentru cer deschis peste România – ca Duhul Sfânt să fie revărsat peste țara noastră, ca România să fie plină de cunoștiința Slavei Domnului și oamenii să–L cunoască pe Isus ca Domn și Mântuitor (Habacuc 2:14, Is. 11:9). Să ne rugăm ca revelația jertfei Domnului Isus Hristos să penetreze inimile românilor, pentru foame după Dumnezeu și Cuvânt în inimile românilor de toate vârstele. Duhul Sfânt e Cel ce convinge fiecare inimă de păcat, neprihănire, judecată. Să ne rugăm ca El să-și facă lucrarea cu mare putere în țara noastră, să ne rugăm pentru focul Duhului Sfânt să fie turnat în noi toți. Să ne cerem iertare că de atâtea ori L-am întristat pe Duhul Sfânt, că nu am ascultat, că nu I-am dat acces deplin în viețile și bisericile noastre. Să proclamăm porţile României deschise pentru Împăratul Slavei, pentru Domnul Isus Hristos! (Ps. 24:7–10). Să proclamăm: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România!

  Să mijlocim ca promisiunile Domnului să se împlinească (țara noastră „se va mărita iarăși” (Isaia 62:4) și România – coșul de pâine al Europei) și România să devină o națiune creștină cu adevărat. Să declarăm – Isus Hristos este Domn peste România!

 • Să ne rugăm pentru eliberare de religiozitate, să ne rugăm împotriva idolatriei, a păgânismului, a superstițiilor şi tradiţiilor păgâne, și ca valul care orbește mințile românilor să fie nimicit (2 Cor. 4:4). Să ne pocăim pentru păcatele comise pe teritoriul țării (Daniel 9), în special de idolatrie – care depărtează protecția Domnului de la granițele țării. (Jud. 5:8). Să ne rugăm pentru Har și îndurare și pentru ca Domnul să ne vindece țara (2 Cr. 7:14).
 • Unitate – între creştini, între toţi locuitorii ţării.
 • Avansarea Împărăției lui Dumnezeu cu putere și rapid în România. Să ne rugăm pentru extinderea accelerată a Împărăției lui Dumnezeu în toate sferele sociale ale României. Să ne rugăm pentru oameni noi, cu frică de Domnul, ridicați în structurile de conducere
 • Pentru STABILITATEA politică, economică și socială a României. Să ne rugăm ca orice tentative de destabilizare a României să fie anihilate și să ne rugăm pentru vigilență maximă pentru cei chemați să vegheze la aceasta! Să ne rugăm pentru măsuri și acțiuni înțelepte pentru protejarea intereselor României.
 • Să mulțumim Domnului pentru PACEA României și să ne rugăm intens pentru păstrarea păcii și a libertății în România, pentru protecția, pacea și securitatea țării în interior și la granițe, pentru protecţia populației. Să ne rugăm pentru oprirea oricăror forme de agresiune militară, de provocări, de tehnici de manipulare, de forme de intoxicări cu informații eronate care pot afecta România. Să ne rugăm pentru protecția țării de tehnici de agresiune neconvenționale Să ne rugăm pentru unitate națională și teritorială a țării, ca dezbinările care au fragmentat societatea românească să fie anihilate și locuitorii țării să se ridice în spiritul unității.
 • Să ne rugăm pentru stabilitate în Republica Moldova, pentru oprirea conflictului din Ucraina. Să ne rugăm pentru vecinii noștri – Ungaria și Bulgaria – pentru ca tensiunile dintre România și aceste state să fie stinse. Să ne rugăm pentru oprirea tendințelor de expansiune ale Rusiei.
 • Să ne rugăm ca România să devină ce a spus Domnul: o țară de dorit de locuit – o țară în care mulți vor dori să locuiască, țara unde prezența Domnului e puternică, o țară binecuvântată. Să ne rugăm ca românii să recunoască binecuvântările Domnului care sunt peste țara noastră, cu inimi mulțumitoare. Să ne rugăm pentru schimbarea mentalității românilor, de la cârtire la mulțumire pentru că Dumnezeu ne-a născut români!
 • Restaurarea familiilor, pentru întoarcerea românilor acasă, a celor ce trebuie să se întoarcă în România în această vreme. Să ne rugăm pentru restaurarea valorilor familiei creștine în România. Să ne rugăm pentru legi, măsuri economice care să încurajeze familiile în țara noastră. Să ne rugăm pentru oprirea avorturilor, a violențelor din familii, a abuzurilor asupra copiilor. Să ne rugăm pentru anihilarea rețelelor de trafic de persoane, de trafic de droguri. Să ne rugăm pentru copiii și tinerii României – protecție și întoarcere la Dumnezeu .
 • Să ne rugăm pentru oprirea parteneriatelor civile – prin care se încearcă legiferarea concubinajul și alte forme de conviețuire nedumnezeiască.
 • Modificările Constituției României care se pregătesc. Să ne rugăm ca planurile celui rău de a șubrezi România prin modificările aduse Constituției să fie legate și făcute fără putere. Să ne rugăm pentru păstrarea libertăților fundamentale pentru cetățeni, pentru definirea corectă a statului român – ca stat unitar național românpentru definirea biblică a familiei, adică uniunea dintre un bărbat și o femeie, pentru libertatea credinței creștine – în esență și în forme de manifestare, pentru recunoașterea prin Constituție a bazelor și valorilor creștine ale României, pentru echilibru între puterile statului. Să ne rugăm pentru claritate deosebită, ca nimic să nu fie interpretabil în textul legii. Să ne rugăm pentru vigilență pentru cei ce o vor analiza și vota, ca nimic nedrept sau defavorabil țării și populației să nu poată rămâne în Constituție. Să ne rugăm ca toate modificările să fie spre binele țării și al populației, pentru mecanisme care să asigure stabilitatea și integritatea națională și teritorială a României. Să ne rugăm ca legile țării să asigure exprimarea deschisă și necenzurată a credinței creștine – inclusiv prin mijloacele media. România să păstreze valorile creștine în legile țării – indiferent de presiunile care vin din afara țării sau din partea unor grupe de interese.
 • Pentru alianțele strategice și parteneriatele internaționale ale României, în special cu UE, NATO și vecinii țării. Să ne rugăm pentru strategii de apărare și de securitate națională care să fie inspirate de Domnul și să fie spre binele țării și al poporului român.
 • Să ne rugăm pentru relații bune cu Israelul, pentru ca România să fie un sprijin pentru Israel! Să ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România!
 • Pentru Președintele României, pentru Parlament, Guvern – pentru protecție, înțelepciune și pricepere în toate aspectele, pentru călăuzire supranaturală, pentru decizii înțelepte și corecte în aceste vremuri și să nu poată lua decizii contrare voii Domnului și împotriva intereselor ţării. Să ne rugăm pentru INTEGRITATEA lor, pentru trezirea conștiinței lor care să nu-i lase să fie corupți. Să ne rugăm ca ei să apere interesele țării, să caute soluții înțelepte în vremuri dificile, să se întoarcă la valorile creștine.
 • Pentru continuarea procesului de curățire de corupție în structurile statului și oameni noi, pentru aceste vremuri noi, să fie ridicați în autoritate. Să ne rugăm pentru destructurarea structurilor ascunse de putere care periclitează economia țării și siguranța națională.
 • Să ne rugăm pentru LEGILE care se dau acum sau au fost deja date – să fie legi bune, care să sprijinească dezvoltarea țării, care să fie în favoarea cetățenilor, care să favorizeze corectitudinea, care să protejeze cetățenii și patrimoniul țării. Să ne rugăm pentru oprirea aplicării abuzive a unor legi și pentru remedierea unor legi care aduc confuzie sau nu sunt corelate cu alte legi (ex.: codul fiscal și legea organizațiilor non profit).
 • Protecție față de atacuri teroriste împotriva României armate, informatice, economice, media sau la nivelul comunicațiilor. Să ne rugăm pentru descoperirea și anihilarea celulelor teroriste de pe teritoriul României sau care tranzitează țara noastră, pentru vigilența și protecția celor ce lucrează în serviciile secrete, politie, jandarmerie, armată. Rugăciunile noastre pentru protecția României, pentru stăvilirea asaltului spiritului islamic asupra României sunt vitale!
 • Pentru siguranța și independența energetică a țării.
 • Pentru protecția resurselor naturale ale României și administrarea lor pentru binele țării și a populației. (terenuri, păduri, zăcăminte – Roșia Montana, gaze de șist, resurse din Marea Neagră). Să ne rugăm pentru oprirea jafurilor, a fraudelor și abuzurilor făcute în aceste sectoare. Să ne rugăm ca toate restituirile frauduloase din patrimoniul României (terenuri, păduri, zăcăminte, clădiri) să fie recuperate de statul român.
 • Să ne rugăm pentru creșterea investițiilor în toate domeniile economice, pentru locuri de muncă. Să ne rugăm pentru dezvoltarea agriculturii, ca România să redevină grânarul Europei – să fie hrană în țară și o sursă de binecuvântare. Să ne rugăm pentru binecuvântarea recoltelor și a resurselor naturale ale țării (în special apele țării). Să ne rugăm pentru un an plin de rod.
 • Pentru protecția populației și a țării de epidemii, de calamități. Să ne rugăm pentru protecția României de furtuni destructive, de inundații, de secetă sau fenomene meteo extreme, de cutremure mari sau activități vulcanice. Să continuăm proclamăm PS. 91 peste țara noastră. Să continuăm să ne rugăm pentru oprirea epidemiei de EBOLA.

2. Pentru Biserica din România, continuăm să ne rugăm:

 • Vigilență ridicată în administrarea resurselor (finanțe, bunuri) pentru biserici, lucrări creștine, asociații și fundații creștine. Ridicarea nivelului de rugăciune de protecție pentru resurse și intensificarea rugăciunii pentru relațiile cu organismele statului.
 • Restaurarea relațiilor în familiile creștine, între soți și între părinți și copii. Mântuirea membrilor din familii care sunt nemântuiți.
 • Unitate, dedicare, sfințire, foame după Domnul și după Cuvânt, separare de valorile lumii, curajul de a trăi drept. Să ne rugăm pentru LOIALITATEA și INTEGRITATEA creștinilor. Să ne rugăm împotriva compromisului oricât de „nevinovat” pare. Să ne rugăm pentru ca frica de Domnul – frica de a mai păcătui să pătrundă inimile. (Ap. 22:11).
 • Să ne rugăm pentru creșterea cunoștiinței de Dumnezeu, a principiilor Împărăției (poporul piere din lipsă de cunoștiință de Dumnezeu – AMOS 4:6). Să ne rugăm pentru eliberarea de frică. Frica, lipsa de cunoaștere a lui Dumnezeu, fac ravagii în Trupul lui Hristos.
 • Să ne rugăm pentru TREZIREA CREDINCIOȘILOR și pocăință reală. (Ap. 3:1-3), pentru maturitate spirituală, revelație și înțelegerea vremurilor, pentru creșterea credinței, pentru pregătirea fiecăruia de a sta în fața Domnului și Mântuitorului nostru! Este vital să fim fecioare înțelepte, cu ulei în candele! Este vital să fim pregătiți pentru lucrurile viitoare! Să ne rugăm pentru intensificarea vieții de rugăciune personală, în familii, în grupe mici, în biserici. Să ne rugăm pentru o determinare nouă în rândul creștinilor de a sta cu perseverență acolo unde Domnul i-a chemat și fiecare să se țină de chemarea încredințată lui.
 • Trezirea copiilor, a adolescențilorimplicarea lor în rugăciune, în slujire. Să strângem copiii în jurul Domnului!
 • Călăuzirea Duhului Sfânt pentru fiecare creștin – în fiecare clipă. Nu ne mai putem permite să mergem fără călăuzirea LUI!
 • Restaurarea relațiilor între creștini, în biserici și între biserici. Trebuie să strângem rândurile degrabă!
 • Lideri – protecție, înțelepciune, discernământ, viziune proaspătă, înviorare spirituală, curajul de a merge în dimensiuni noi cu Domnul, aliniere și conectare cu lucrări și lideri după voia Domnului în acest sezon nou.
 • Pentru creștinii persecutați din lume. Pentru stoparea avansării statului Islamic radical. Să ne rugăm pentru creștinii din Siria, Irak, Iran, Afganistan, Nigeria care sunt persecutați și martirizați pentru credința lor.

3. ISRAEL să-l binecuvântăm. În această lună, Israelul celebrează 67 de ani de la constiuirea lui: 14 mai 1948. Să ne rugăm pentru trezire masivă în Israel Să ne rugăm pentru evreii care trebuie să se întoarcă în Israel. Să ne rugăm pentru pacea, binecuvântarea și protecția Israelului, pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului. Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu. Ce este scris se va împlini, dar să ne rugăm ca aceste lucruri să nu poată fi grăbite sau întârziate de cel rău. Să ne rugăm pentru Biserica Domnului din România – să primească revelația despre planul Domnului cu Israelul și să se roage. Să ne pocăim de antisemitismul românilor și de teologia înlocuirii care a pătruns și în Biserică. Să ne rugăm pentru conducerea României – să ia decizii de a ajuta Israelul. Să ne rugăm ca România să fie în continuare un sprijin pentru Israel.

Domnul să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze România și Israelul în 2015!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *