Cererile de rugăciune ale lunii iunie 2015

Voi care aduceți aminte Domnului de România – nu vă opriți de loc! Mulți au obosit, au renunțat să mai creadă, să mai spere în transformarea țării noastre, dar… cei ce-L cunosc pe Domnul vor rămânea tari și vor face mari isprăvi! (Daniel 11:32).

Armata lui Ghedeon nu a fost mare dar Domnul a făcut-o biruitoare. Așa și noi – despărțiți de El nu putem face nimic, dar putem totul în ăristos care ne întărește! Peste România Dumnezeu a deschis o fereastră de har, care nu va rămâne mult timp deschisă. Să intrăm cu năvală în această fereastră de Har, să nu pierdem timp, oportunități. Să ne focalizăm pe extinderea Împărăției lui Dumnezeu în România. Să lucrăm cât este zi! (Ioan 9:4)

[alert type=”warning”]

Continuăm apelul la mobilizare generală la post și rugăciune pentru România și lucrarea Domnului în țara noastră.

FIECARE BISERICĂ LOCALĂ SĂ ALEAGĂ O ZI A SĂPTĂMÂNII – DE LUNI PÂNĂ SÂMBĂTĂ – ÎN CARE SĂ SE ROAGE PENTRU ȚARĂ! Duminica va fi ziua de închinare și de mulțumire Domnului pentru țară.

[/alert]

În România suntem ca în cartea Neemia – poporul așezat pe familii (bisericile din România), care participă la reconstruirea cetății (României) – așezați strategic, cu o mână pe mistrie și una pe suliță. (Neemia 4). Vremea de restaurare va fi o vreme de vigilență, de unitate, de muncă asiduă. România se reconstruiește sub asaltul continuu al vrăjmașului, dar e timpul să luăm România pentru Hristos.

1. Pentru Biserica din România: E o chemare la pocăință, la întoarcere la dragostea dintâi, la rugăciune necurmată, la tânjire după Domnul, la dor de Dumnezeu!

 • Pocăința creștinilor, separarea de orice formă de păcat, de orice formă de compromis, separare de valorile lumii, întoarcere la dragostea dintâi față de Domnul (Apoc. 2:2-5). Să ne rugăm pentru focul Duhului Sfânt să fie turnat în noi toți. Să ne cerem iertare că de atâtea ori L-am întristat pe Duhul Sfânt, că nu am ascultat, că nu I-am dat acces deplin în viețile și bisericile noastre.
 • Unitate, dedicare, sfințire, foame după Domnul și după Cuvânt, curajul de a trăi drept. Să ne rugăm pentru LOIALITATEA și INTEGRITATEA creștinilor. Să ne rugăm pentru ca frica de Domnul – frica de a mai păcătui să pătrundă inimile. (Apoc. 22:11).
 • Creșterea cunoștinței de Dumnezeu, a principiilor Împărăției (poporul piere din lipsă de cunoștință de Dumnezeu – AMOS 4:6). Să ne rugăm pentru eliberarea de frică. Frica, lipsa de cunoaștere a lui Dumnezeu, fac ravagii în Trupul lui Hristos.
 • Maturitate spirituală, revelație și înțelegerea vremurilor, pentru creșterea credinței, pentru pregătirea fiecăruia de a sta în fața Domnului și Mântuitorului nostru! Este vital să fim fecioare înțelepte, cu ulei în candele! Este vital să fim pregătiți pentru lucrurile viitoare! Să ne rugăm pentru intensificarea vieții de rugăciune personală, în familii, în grupe mici, în biserici – să nu ne oprim, chiar dacă e vară! Să ne rugăm pentru creștini pentru ascultare, credincioșie și perseverență în chemarea primită de la Domnul.
 • Este esențială continuarea rugăciunii intense pentru România. Altfel, această fereastră de Har începe să se închidă și vom fi responsabili de talantul dat! Suntem într-un sezon în care parcă fiecare s-a întors la preocupările lui, fără să vadă ce vine la orizont! Domnul ne cheamă să ridicăm capetele, să strângem rândurile, să ne rugăm fierbinte, ca să putem avansa în noaptea tot mai densă! E o vreme când nu vom putea răzbi fără rugăciune serioasă.
 • Restaurarea relațiilor în familiile creștine, între soți și între părinți și copii. Mântuirea membrilor din familii care sunt nemântuiți.
 • Trezirea copiilor, a adolescențilorimplicarea lor în rugăciune, în slujire. Să strângem copiii în jurul Domnului!
 • Călăuzirea Duhului Sfânt pentru fiecare creștin – în fiecare clipă. Nu ne mai putem permite să mergem fără călăuzirea LUI!
 • Restaurarea relațiilor între creștini, în biserici și între biserici. Trebuie să strângem rândurile degrabă!
 • Lideri – protecție, înțelepciune, discernământ, viziune proaspătă, înviorare spirituală, curajul de a merge în dimensiuni noi cu Domnul, aliniere și conectare cu lucrări și lideri după voia Domnului în acest sezon nou.
 • Vigilență ridicată în administrarea resurselor (finanțe, bunuri) pentru biserici, lucrări creștine, asociații și fundații creștine.Ridicarea nivelului de rugăciune de protecție pentru resurse și intensificarea rugăciunii pentru relațiile cu organismele statului.
 • Pentru creștinii persecutați din lume. Pentru stoparea avansării statului Islamic radical. Să ne rugăm pentru creștinii din Siria, Irak, Iran, Afganistan, Nigeria care sunt persecutați și martirizați pentru credința lor.

2. Pentru România, continuăm:

 • Ne rugăm pentru trezirea României, pentru cer deschis peste România – ca Duhul Sfânt să fie revărsat peste țara noastră, ca România să fie plină de cunoștința Slavei Domnului și oamenii să–L cunoască pe Isus ca Domn și Mântuitor (Habacuc 2:14, Is. 11:9). Duhul Sfânt e Cel ce convinge fiecare inimă. Să ne rugăm ca revelația jertfei Domnului Isus Hristos să penetreze inimile românilor, pentru foame după Dumnezeu și Cuvânt în inimile românilor de toate vârstele. 

  Să proclamăm porţile României deschise pentru Împăratul Slavei, pentru Domnul Isus Hristos! (Ps. 24:7–10). 

  Să proclamăm: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România! Să ne rugăm pentru alinierea României la planul Domnului!

 • Să mijlocim ca promisiunile Domnului să se împlinească (țara noastră „se va mărita iarăși” (Isaia 62:4) și România – coșul de pâine al Europei) și România să devină o națiune creștină cu adevărat. Să declarăm – Isus Hristos este Domn peste România! Să ne rugăm ca România să devină ce a spus Domnul: o țară de dorit de locuit – o țară în care mulți vor dori să locuiască, țara unde prezența Domnului e puternică, o țară binecuvântată, iar românii să recunoască binecuvântările Domnului care sunt peste România.
 • Să ne rugăm pentru eliberare de religiozitate, să ne rugăm împotriva idolatriei, a păgânismului, a superstițiilor şi tradiţiilor păgâne, și ca valul care orbește mințile românilor să fie nimicit (2 Cor. 4:4). Să ne pocăim pentru păcatele comise pe teritoriul țării (Daniel 9), în special de idolatrie – care depărtează protecția Domnului de la granițele țării. (Jud. 5:8). Să ne rugăm pentru Har și îndurare și pentru ca Domnul să ne vindece țara (2 Cr. 7:14).
 • Să ne rugăm pentru extinderea accelerată a Împărăției lui Dumnezeu în toate sferele sociale ale României. Să ne rugăm pentru oameni noi, cu frică de Domnul, în structurile de conducere.
 • STABILITATEA politică, economică și socială a României. Să ne rugăm ca orice tentative de destabilizare a României să fie anihilate și să ne rugăm pentru vigilență maximă pentru cei chemați să vegheze la aceasta! Să ne rugăm pentru măsuri și acțiuni înțelepte pentru protejarea intereselor României.
 • Să ne rugăm pentru intervenția Domnului în tensiunile care sunt în sistemul politic din România. Să-L chemăm pe Domnul – Judecător drept peste aceste situații tensionate și confuze. Să ne rugăm ca acestea să nu afecteze stabilitatea și siguranța națională a României, și nici relațiile cu partenerii internaționali. Să ne rugăm pentru scutul de protecție al Domnului în jurul țării noastre. Să ne rugăm pentru oamenii politici din România – pentru RESPONSABILIZAREA lor față de țara în care Domnul le-a dat autoritate de a conduce. Să ne rugăm împotriva duhurilor de confuzie și manipulare care afectează țara noastră.
 • Să mulțumim Domnului pentru pacea României și să ne rugăm intens pentru păstrarea păcii și a libertății în România, pentru protecția, pacea și securitatea țării în interior și la granițe, pentru protecţia populației. Să ne rugăm pentru oprirea oricăror forme de agresiune militară, de provocări, de tehnici de manipulare, de forme de intoxicări cu informații eronate care pot afecta România. Să ne rugăm pentru protecția țării de tehnici de agresiune neconvenționale. Să ne rugăm pentru oprirea acțiunilor duhurilor de război, de violență la granițele României.
 • Să ne rugăm pentru unitate națională și teritorială a țării, ca dezbinările din societatea românească să fie anihilate și locuitorii țării să se ridice în spiritul unității. Să ne rugăm împotriva duhurilor de dezbinare, de ură, de frică, de manipulare, de violență, de confuzie, de minciună.
 • Pentru Președintele României, pentru Parlament, Guvern – pentru protecție, înțelepciune și pricepere, călăuzire supranaturală, decizii înțelepte și să nu poată lua decizii sau să dea legi contrare voii Domnului și împotriva intereselor ţării. Să ne rugăm pentru INTEGRITATEA lor, pentru RESPONSABILIZAREA lor față de interesele țării și ale populației, dincolo de interese personale sau de grup.
 • Pentru continuarea procesului de curățire de corupție în structurile statului și oameni noi, pentru aceste vremuri noi, să fie ridicați în autoritate. Să ne rugăm pentru destructurarea structurilor ascunse de putere care periclitează economia țării și siguranța națională. Să ne rugăm pentru dezrădăcinarea corupțieidin toate sectoarele de activitate ale societății noastre: justiție, din sistemul bancar- financiar, învățământ, sănătate, agricultură, transporturi, cultură, industrie, mijloace mass media, armată, servicii speciale, mediu (adică resursele naturale ale țării), resurse de energie (cei ce furnizează, exploatează și distribuie petrol, gaz, cărbune, curent electric – termo și hidrocentrale). E o luptă cu uriași, dar așa cum Domnul i-a spus lui Iosua – Domnul e cu noi în luptă (Iosua 1:6-9)
 • Să ne rugăm pentru stabilitate în Republica Moldova, pentru stabilitate în Transnistria, pentru oprirea conflictului din Ucraina. Să ne rugăm pentru românii din Ucraina – frații noștri români din Ucraina se roagă cu stăruință pentru pace. Să îi susținem și să fim uniți cu ei în rugăciune necurmată pentru pace! Să ne rugăm pentru evreii din Ucraina – ca Domnul să-i ajute să se mute în Israel, așa cum e scris. Să ne rugăm pentru vecinii noștri – Ungaria și Bulgaria – pentru ca tensiunile dintre România și aceste state să fie stinse. Să ne rugăm pentru oprirea tendințelor de expansiune ale Rusiei.
 • Pentru alianțele strategice și parteneriatele internaționale ale României, în special cu SUA, UE, NATO și vecinii țării. Să ne rugăm pentru strategii de apărare și de securitate națională care să fie inspirate de Domnul și să fie spre binele țării.
 • Să ne rugăm pentru relații bune cu Israelul, pentru ca România să fie un sprijin pentru Israel!
 • Restaurarea familiilor, pentru întoarcerea românilor acasă, a celor ce trebuie să se întoarcă în România în această vreme. Să ne rugăm pentru restaurarea valorilor familiei creștine în România, pentru măsuri economice care să încurajeze familiile în țara noastră. Să ne rugăm pentru oprirea avorturilor, a violențelor din familii, a abuzurilor asupra copiilor, pentru anihilarea rețelelor de trafic de persoane, de trafic de droguri. Să ne rugăm pentru copiii și tinerii României – protecție și întoarcere la Dumnezeu .
 • Să ne rugăm pentru oprirea parteneriatelor civileprin care se încearcă legiferarea formelor de conviețuire nedumnezeiască.
 • Modificările Constituției României. Să ne rugăm ca planurile celui rău de a șubrezi România prin modificările aduse Constituției să fie legate și făcute fără putere. Să ne rugăm pentru păstrarea libertăților fundamentale pentru cetățeni, pentru definirea corectă a statului român – ca stat național unitar românpentru definirea biblică a familiei uniunea dintre un bărbat și o femeie, pentru libertatea credinței creștine – în esență și în forme de manifestare, pentru recunoașterea prin Constituție a bazelor și valorilor creștine ale României, pentru echilibru între puterile statului. Să ne rugăm pentru claritate deosebită, ca nimic să nu fie interpretabil în textul legii, ca nimic nedrept sau defavorabil țării și populației să nu poată rămâne în Constituție. Să ne rugăm ca România să păstreze valorile creștine în legile țării – indiferent de presiunile care vin din afara țării sau din partea unor grupe de interese.
 • Să ne rugăm pentru LEGILE care se dau acum sau au fost deja date – să fie legi bune, care să sprijinească dezvoltarea țării, care să fie în favoarea cetățenilor, care să favorizeze corectitudinea, care să protejeze cetățenii și patrimoniul țării. Să ne rugăm pentru oprirea aplicării abuzive a unor legi și pentru remedierea unor legi neclare sau părtinitoare. Legile să fie drepte, corecte, să nu lase uși deschise pentru perpetuarea corupției, a abuzurilor față de persoane sau instituții. Să ne rugăm pentru înțelepciune, integritate, frică de Domnul și protecție pentru cei ce lucrează în aplicarea legilor țării.
 • Protecție față de atacuri teroriste împotriva României armate, informatice, economice, media sau la nivelul comunicațiilor. Să ne rugăm pentru descoperirea și anihilarea celulelor teroriste de pe teritoriul României sau care tranzitează țara noastră, pentru vigilența și protecția celor ce lucrează în serviciile secrete, politie, jandarmerie, armată. Rugăciunile noastre pentru protecția României, pentru stăvilirea asaltului spiritului islamic asupra României sunt vitale!
 • Pentru siguranța și independența energetică a țării. Să ne rugăm pentru protecția resurselor naturale ale României și administrarea lor pentru binele țării și a populației (terenuri, păduri, zăcăminte – Roșia Montana, gaze de șist, resurse din Marea Neagră). Să ne rugăm pentru oprirea jafurilor, a fraudelor și abuzurilor făcute în aceste sectoare. Să ne rugăm ca toate restituirile frauduloase din patrimoniul României (terenuri, păduri, zăcăminte, clădiri) să fie recuperate de statul român.
 • Să ne rugăm pentru creșterea investițiilor în toate domeniile economice, pentru locuri de muncă. Să ne rugăm pentru dezvoltarea agriculturii, ca România să redevină grânarul Europei – să fie hrană în țară și o sursă de binecuvântare. Să ne rugăm pentru binecuvântarea recoltelor și a resurselor naturale ale țării (în special apele țării). Să ne rugăm pentru un an plin de rod.
 • Pentru protecția populației și a țării de epidemii, de calamități. Să ne rugăm pentru protecția României de furtuni destructive, de inundații, de secetă sau fenomene meteo extreme, de cutremure mari sau activități vulcanice. Să continuăm proclamăm Ps. 91 peste țara noastră. Să continuăm să ne rugăm pentru oprirea epidemiei de EBOLA.

3. ISRAEL să-l binecuvântăm. Să ne rugăm pentru trezire masivă în Israel Să ne rugăm pentru evreii care trebuie să se întoarcă în Israel. Să ne rugăm pentru pacea, binecuvântarea și protecția Israelului, pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului. Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu. Să ne rugăm pentru Biserica Domnului din România – să primească revelația despre planul Domnului cu Israelul și să se roage. Să ne pocăim de antisemitismul românilor și de teologia înlocuirii care a pătruns și în Biserică. Să ne rugăm pentru conducerea României – să ia decizii de a ajuta Israelul. Să ne rugăm ca România să fie în continuare un sprijin pentru Israel.

Domnul să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze România și Israelul în 2015!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *