Cererile de rugăciune ale lunii mai 2014

APEL / RUGĂCIUNE:

Ridică-te popor al Domnului, sună alarma, nu e timp de pierdut! Ridică-te la post și rugăciune pentru țară, ridică-te din letargie. Este vorba de noi, poporul Domnului, si e vorba de ACUM!

Chemați Numele Domnului peste țară, legați puterile întunericului care încearcă să spulbere România (prin dezbinări, anarhie, confuzie, manipulari, uzurpare de putere).

Vești de război înconjoară România. Ca un val mare, negru, războiul încearcă să intre și în România. Să chemăm Numele Domnului peste țară, să fie El un zid de foc în jurul României (Zah 2:5). Să chemăm pe Prințul Păcii – Domnul Isus în țara noastră. Să declarăm porțile României închise pentru duhurile de război și moarte!

E un apel la luptă spirituală, la rugăciune pentru PACE și UNITATE- în Biserică și între români!

Proclamați pe Isus: Viață și dreptate divină în România, Viată și adevăr, Pace și protecție peste România;

Proclamați Voia Tatălui, precum în cer așa și pe pământ, în țara noastră; Proclamați puterea sângelui Domnului Isus Cristos peste România.

Ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Europa și Orientul Mijlociu!

Ridicați-vă la rugăciune neîncetată, nu e vreme de pierdut! Strângeți untdelemn în candele!

2014- fiecare zi de vineri- chemare extinsă la post și rugăciune pentru România (Ioel 2:1,15)

 1. Pentru Biserică
 • Pocăință, sfințire, unitate – este chemarea Domnului pentru Biserica Lui. Unitate în și între biserici, unitate în Trupul lui Cristos din România, să fim ziditori de spărturi – în biserici și între biserici. Ne rugăm pentru restaurarea și vindecarea relațiilor dintre creștini, eliminarea dezbinărilor și neiertărilor care duc la fragmentare. Biserica trebuiesă fie un străjer pe zidurile țării și să stea în spărtură pentru România.
 • Intensificarea vieții de rugăciune, pentru plinătatea Duhului Sfânt, pentru citirea și memorarea Scripturii pentru creștini. Cernerea continuă și doar cei ce se lipesc de Domnul rămân în picioare. Este vremea alegerii de a-L urma pe Domnul cu toată inima (Ap. 18:4), de a ne întoarce la dragostea dintâi. Să ne rugăm pentru TREZIREA credincioșilor și pocăință reală. (Ap 3:1-3). Să ne rugăm pentru revărsarea Duhului Sfânt peste Biserica din România (FA 2:17-18). Este un drum nou și fără sfințire, fără credință, dragoste, smerenie, nu putem avansa.
 • E o vreme critică pentru națiune și Biserica din România e chemată să fie sare – să oprească degradarea, și lumina – să se ridice împotriva întunericului spiritual. Să ne rugăm pentru unitatea creștinilor din România împotriva asaltului întunericului care se ridică: avorturi, corupție la nivel înalt care afectează națiunea, fărădelegi care sfideaza viața și familia creștină (prostituție, homosexualitate, pornografie, violență, ură, ucideri, trafic de carne vie). Să ne rugăm pentru ridicareaglasului liderilor creștini din bisericile tradiționale și evanghelice, în unitate împotriva acestor fărădelegi.
 • Ridicarea Bisericii la luptă spirituală împotriva puterilor întunericului și echiparea creștinilor pentru a deveni luptători eficienți în bătăliile spirituale. Vin vremuri noi. Să strângem rândurile, popor al Domnului! Vedem ce se întâmplă în Europa. E o urâciune a pustiirii (Matei 24:15) care își ridică capul. Să ne pregătim de schimbările de atmosferă spirituală care vin, împreună cu judecăți ale Domnului. Fereastra Harului este încă deschisă peste noi- să ne grăbim să lucrăm cât este încă zi și se poate (Ioan 9:4). Să fim cei care așteaptă și grăbesc venirea zilei lui Dumnezeu. (2 Petru 3:11-12).
 • Intensificarea vestirii Evangheliei în țara noastră – ca Domnul să scoată lucrători la secerișul cel mare.
 • Extinderea impactului lucrărilor de media creștine în țara noastră (televiziuni, radiouri, medii online). Este un an al mântuirii pentru mulți!
 • Familii – mântuirea întregii familii (soți, soții, copii), restaurarea relațiilor și unitate între soți, protecție, restaurarea relațiilor între generații (Mal. 4:6), copii și tineri – radicali pentru Cristos. Să ne rugăm pentruîntoarcerea fiilor risipitori. Cheia mijlocirii pentru familii: să declaram și să ne rugăm „…Eu și casa mea vom sluji Domnului!” (Iosua 24:15b).
 • Evanghelizarea copiilor, a adolescenților. Echiparea copiilor și tinerilor din biserici cu Cuvântul Domnului.
 • Extinderea revelațiilor despre: identitatea în Cristos, autoritatea spirituală, puterea sângelui lui Isus, despre valorile și cheile Împărătiei lui Dumnezeu, a principiilor binecuvântării Domnului, dimensiunea rugăciunii, a Cuvântului proclamat, a inchinării, a mijlocirii, a luptei spirituale, despre revelația puterii cuvintelor rostite de creștini. Poporul piere din lipsă de cunoștință de Dumnezeu (Osea 4:1, 6).
 • Ne rugăm pentru sfințirea inimilor, a gândirii, vorbirii și faptelor creștinilor. Să ne rugăm pentru integritate, pentru maturizare spirituală și caracter cristic pentru creștini (Gal. 5:22, 1 Tes. 3:12-13). Să ne rugăm împotriva formelor de amăgire – prin autoneprihănire, mândrie, învățături false.Să ne rugăm pentru eliberarea creștinilor de frică, îngrijorare, necredință.

 1. Pentru România – 2014 este un an de cotitură pentru țara noastră.
 • Pe baza versetului 2 Cronici 7:14 și Daniel 9:5-19. Să cerem iertare Domnului pentru păcatele românilor de azi şi ale înaintaşilor noştri, pentru idolatrie şi pentru sângele vărsat pe teritoriul României, pentru păcate și fărădelegi care au înnegrit țara. Să cerem iertare și mila Sa care biruie judecata! Să cerem curățire prin sângele Domnului Isus Cristos și vindecare pentru țara noastră.

 • Să ne rugăm pentru PACE și extinderea TREZIRII în România, pentru ca secerișul Domnului să fie strâns. Războaiele aduc seceriș satanei (moarte prematură a celor ce nu mai apucă să se împace cu Domnul, blocarea evanghelizărilor, distrugeri în Biserică).Vă reamintesc că Domnul a zis: țara noastră „se va mărita iarăși” (Isaia 62:4) – adică relație de legământ cu Mirele ceresc, Domnul Isus Cristos – trezirea României.

 • Să ne rugăm pentru copiii din țara noastră, pentru protecția lor, pentru oprirea traficului de ființe vii, a violenței, a abuzurilor în familii. Să ne rugăm pentru reîntregirea familiilor, pentru copii abandonați sau orfani. Să ne rugăm pentru trezirea copiilor!

 • Să ne rugăm pentru favoarea Domnului pentru România în relaţiile internaţionale, pentru relaţiileRomâniei cu ţările vecine (în special Ungaria), cu EU, cu NATO, Rusia. Să ne rugăm pentru relaţiile internaţionale ale României, pentru alinierea şi alianţele României în contextul actual. Să ne rugăm pentru oprirea tendințelor de a alinia România la axe de putere care nu ne sunt favorabile ca țară. Să ne rugăm ca țara noastră să își mențină deschiderea pentru Israel.

 • Pacea și siguranța țării, pentru protecţia ei în interior și la granițe. Să ne rugăm pentru INTEGRITEATEA teritorială a țării.Protecție față de atacuri împotriva României armate, informatice, economice, media sau la nivelul comunicațiilor.

 • Să ne rugăm pentru anihilarea oricăror manevre și provocări pregătite ca să destabilizeze România. Să ne rugăm pentru autoritățile statului Român, pentru decizii înțelepte, care să evite tensiuni inutile. Să ne rugăm ca luptele politice din perioada de campanie electorală să nu afecteze integritatea și pacea României.

 • Să ne rugăm pentru Republica Moldova – ca Domnul să îi protejeze, în special pe românii din Tiraspol.

 • Să ne rugăm pentru Ucraina, pentru pacea țării, pentru stingerea focarelor de război. Să ne rugăm pentru evreii din Ucraina – să poata pleca rapid în Israel.

 • Alegerile europarlamentare oameni integri, verticali, competenți, cu dragoste de România și cu frică de Domnul. Să ne rugăm pentru ca orice văl de orbire de pe ochii locuitorilor să cadă si oamenii să poată recunoaște pe cei ce sunt necorupți și care vor binele țării.
 • Să ne rugăm pentru nimicirea valului de minciună, amăgire, manipulare care a inundat țara prin canale media necreștine. Să ne rugăm pentru cercetarea Domnului asupra lor (televiziuni, radiouri, internet) și pentru oprirea manipulărilor care se fac prin aceste unelte.
 • Modificările Constituției României – chiar dacă acum au fost puse deoparte, să nu incetăm să ne rugăm pentru
 • ele: pentrupăstrarea libertătilor fundamentale pentru cetățeni, pentru definirea corectă a statului român, pentru definirea biblică a familiei, pentru libertatea credinței creștine- în esență și în forme de manifestare, pentru recunoașterea prin Constituție a bazelor și valorilor creștine ale României, pentru echilibru între puterile statului. Să ne rugăm ca toate modificările să fie spre binele țării și al populației, pentru păstrarea unui echilibru de dreptate între puterile statului, pentru mecanisme care să asigure stabilitatea și integritatea națională și teritorială a României.

 • Noul Președinte al României să fie un om pregătit de Dumnezeu pentru România pentru acest nou sezon. Să ne rugăm cu perseverență în 2014 pentru ca omul ales de Domnul să iasă la lumină și să fie validat prin votul populației.
 • Proiectul organizării adminstrativ teritoriale a României – să fie făcut în timpul și după voia lui Dumnezeu.
 • Pentru expunerea și dezrădăcinarea corupțieidin țarăla nivele înalte, pentru stoparea deturnărilor de fonduri, pentru nimicirea caracatițelor financiare care sugrumă țara. Să ne rugăm pentruexpunerea și dezrădăcinarea structurilor ascunse de putere plantate în zone vitale ale țării, care afectează economia și stabilitatea țării. Să ne rugăm ca Domnul să dea pe față agende ascunse, planuri rele, oameni corupți și să-i înlăture cu mână tare.

 • Parlamentul actual – frică de Domnul, să nu voteze legi care NU sunt în interesul țării. Să ne rugăm ca Domnul să le vorbească!
 • Guvernul țării – frica de Domnul în acțiuni și decizii, măsuri economice și financiare coerente și favorabile țării, integritate și chibzuință în administrarea resurselor țării. Să ne rugăm pentru eliminarea oricăror forme de corupție la nivel guvernamental.
 • Relațiile dintre parlament, guvern și președinte – pentru relații constructive, în favoarea intereselor României. Să ne rugăm împotriva oricăror forme de afectare a intereselor țării, pentru respectarea autorității instituționale și pentru dialoguri civilizate. Să ne rugăm pentru oprirea formelor de abuz de putere sau de uzurpare de autoritate.
 • Pentru protecția structurilor statului care trebuie să rămână în afara jocurilor politice (justiție, servicii de siguranță națională).
 • Strategii economice și strategii de apărare și de securitate națională care să fie inspirate de Domnul și să fie spre binele țării și al poporului român.
 • Să ne rugăm pentru oprirea formelor de neocomunism și autoritarism care se ridică în România.
 • Să continuăm să ne rugăm pentru anihilarea planurilor și tacticilorcelui rău de învrăjbire și de divizare a locuitorilor țării (tensiuni interetnice și sociale); oprirea planurilor celui rău de slăbire a țării (corupție, confuzie, planuri economice greșite sau incoerente, strategii greșite, legi nedrepte sau confuze, grupuri de interese care acționează ca nuclee de forță ce târăsc țara spre haos).

 • Să ne rugăm pentru dezvoltarea agriculturii, pentru creșterea investițiilor în toate domeniile economice.Să ne rugăm pentru binecuvântarea recoltelor, ca să fie hrană în țară. Să ne rugpm și pentru protecția resurselor de apă ale țării.

 • Să ne rugăm pentru siguranța energetică a țării, pentru noi resurse de energie pentru țara noastră. Să ne rugăm pentru protecția resurselor naturale ale țării (Roșia Montana, păduri, terenuri, zăcăminte) și pentru exploatarea lor după voia Domnului și în favoarea țării. Să ne rugăm ca proiectul de exploatare prin fragmentare a gazelor de sist care otrăvește pânza freatică a țării să fie oprit.

 • Să ne rugăm pentru protecția populației de epidemii, de calamități. Să ne rugăm pentru protecția României de furtuni destructive, de inundații, de secetă sau fenomene meteo extreme, de cutremure mari sau activități vulcanice. Să continuăm să proclamăm Ps. 91 peste țara noastră.

 1. Israel –Pentru protecție și binecuvântare, pentru a putea rezista la presiunile uriașe care se fac asupra acestei țări în vederea cedării de teritorii și a unei părți din Ierusalim. Să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Să ne rugăm pentru liderii lor – înțelepciune, protecție, călăuzirea Duhului Sfânt; Să ne rugăm pentru trezire masivă în Israel. Să ne rugăm pentru întoarcerea evreilor în Israel – ca Domnul să-i convingă și să se poată desprinde din țările unde sunt. Să ne rugăm ca Domnul să-i întărească în aceste vremuri așa de grele pentru ei. Să trimitem cuvinte de binecuvântare peste ei prin rugăciuni.

Să ne rugăm pentru relaţiile României cu Israelul – ca România să fie o naţiune care stă de partea Israelului.

Domnul să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze România și Israelul in 2014!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *