Cererile de rugăciune ale lunii octombrie 2014

Am intrat într-un sezon nou, periculos, dar și cu mari promisiuni de seceriș pentru Domnul. Mai mult ca oricând, să ne rugăm pentru România. Voi, care aduceți aminte Domnului de ea, nu vă opriți deloc până slava Domnului va inunda țara noastră. Așteptăm veștile Domnului, nu ale lumii, chiar dacă întuneric mare acoperă pământul, slava Domnului răsare peste cei ce se ridică acum în puterea tăriei Lui (Isaia 60:1-3).

Popor al Domnului, Domnul ne spune: PREGĂTIȚI-VĂ PENTRU SECERIȘPregatiți uneltele, hambarele, lucrătorii. Nu vă mai certați pe drum! Secerătorii lucrează cât este zi – timp extins și intens. Fereastra Harului este încă deschisă peste noi- să ne grăbim să lucrăm cât este încă zi și se poate (Ioan 9:4). Nu e vreme de certuri de partide, de mândrie, competiție, ci de unitate, smerenie, compasiune, curaj, sacrificiu. Vin vremuri noi. Să strângem rândurile, popor al Domnului! Să ne pregătim de schimbările de atmosferă spirituală care vin împreună cu judecăți ale Domnului. Să fim cei care așteaptăși grăbesc venirea zilei lui Dumnezeu (2 Petru 3:11-12).

 • 2014- fiecare zi de vineri- chemare extinsă la post și rugăciune pentru România (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protecția țării și pe alegerile prezidentiale.
 • Luna octombrie e o lună a mijlocirii intense pentru alegerile prezidențiale, pentru alinierea României la axe de putere după Voia Domnului.
 • Pentru perioada 31 oct – 2 noiembrie- chemare la 3 zile de post și rugăciune intense, pentru Biserica Domnului din România (Estera 4:14)… pentru o vreme ca aceasta!

(Vă amintesc ca în 31 octombrie e sărbatoarea demonică Haloween, urmată de ziua morților pe 1 noiembrie. Pe acest fond de eliberare amplificată de puteri demonice urmează alegerile din 2 noiembrie. Este o urgență în a ridica scuturi de protecție în rugăciune pentru țara noastră acum.)

 1. Pentru Biserica Domnului din România

 • Continuăm să ne rugăm pentru UNITATE și sfințire – este chemarea Domnului pentru Biserica Lui. Unitate în și între biserici, între denominații creștine. E vremea de strâns rândurile, de a lucra împreună,uniți prin dragostea lui Cristos, la Secerișul cel mare. Să ne rugăm pentru urechi spirituale deschise și ASCULTARE de Domnul pentru fiecare credincios, pentru lideri creștini. Este un drum nou și fără sfințire, credință, dragoste, smerenie, ascultare de Domnul și viață intensă de rugăciune și Cuvânt nu putem avansa.

 • Să ne rugăm pentru aliniere, pentru poziționare rapidă pe locul pe care Domnul Îl are pentru fiecare creștin, biserică, organizație creștina, pentru alinierea poporului lui Dumnezeu ca o armată care se aliniază pentru luptă.

 • Intensificarea, amplificarea și extinderea vieții de rugăciune, care să cuprindă pe fiecare creștin, pe copii și adulti, creștini evanghelici și creștini din cultele tradiționale. Să ne rugăm pentru revărsarea Duhului Sfânt peste Biserica din România (Faptele Apostolilor 2:17-18), pentru foame și sete după Dumnezeu, după Cuvântul Său. Să ne rugăm pentru extinderea lucrărilor de rugăciune în țară, pentru extinderea Rețelei de Rugăciune pentru România.

 • Să ne rugăm pentru unitatea creștinilor din România în rugăciune și ACȚIUNE pentru stăvilirea asaltului întunericului care se ridică (avorturi, homosexualitate, pornografie, trafic de carne vie, violentă, ură, ucideri, corupție la nivel înalt care afectează națiunea). Să ne rugăm pentru ridicarea glasului liderilor creștini din bisericile tradiționaleși evanghelice, în unitate împotriva acestor fărădelegi.

 • Să ne rugăm pentru maturitate spirituală, pentru echiparea spirituală a creștinilor, pentru îndrăzneala de a trăi și mărturisi valorile creștine, fără compromis sau frică (Apocalipsa 12:11). Să ne rugăm pentru un nivel de discernamânt, revelație și vigilență spirituală crescută ca să pricepem vremurile, și pentru înțelepciune de Sus pentru a ști ce să facem în fiecare situație.

 • Ridicarea Bisericii la luptă spirituală împotriva puterilor întunericului și echiparea creștinilor pentru a deveni luptători eficienți în bătăliile spirituale.

 • EVANGHELIZARE ȘI MISIUNE în România- mai ales în zone uscate (în special estul și sudul României). Intensificarea vestirii Evangheliei în țara noastră – să ne rugăm ca Domnul să scoată lucrători la Secerișul cel mare. Să ne rugăm pentru slujitori radicali pentru Domnul, pentru biserici care să meargă corporativ în slujire, evanghelizare, ca bisericile să se focalizeze pe slujirea dincolo de ziduri, pentru câștigarea sufletelor. ne rugăm și pentru extinderea impactului și protecția lucrărilor de media creștine în țara noastră – instrumente în mâna Domnului.

 • Să ne rugăm pentru principiile binecuvântăriiîn Împărăția lui Dumnezeu – pentru revelația zeciuielii, darniciei, semănatului în lucrarea Domnului. Să ne rugăm ca inimile creștinilor să se dezlipească de bogățiile lumii (Hagai 1:4-9).

 • Familii – mântuirea întregii familii (soți,soții, copii), restaurarea relațiilorși unitate între soti, protecție, restaurarea relațiilor între generații (Maleahi 4:6), copii și tineri radicali pentru Cristos. Să ne rugăm pentru întoarcerea fiilor risipitori, pentru evanghelizarea copiilor și a adolescenților. Echiparea copiilor și tinerilor din biserici cu Cuvântul Domnului.

 • Biserica persecutată din lume. Să ne rugăm pentru creștinii persecutați din Irak, Siria, Egipt, Nigeria. Să ne rugămpentru oprirea islamiștilor radicali care au ca scop omorârea creștinilor și a evreilor. Să ne rugăm pentru oprirea acestei violențeși cruzimi demonice pe care o manifestă aceștia.

 • Să ne rugăm pentru Republica Moldova ca Domnul să îi protejeze, în special pe românii din Transnistria. ne rugăm pentru Ucraina, pentru stingerea focarelor de război. Să ne rugăm pentru evreii din Ucraina să poată pleca în Israel.

 1. Pentru România – 2014 este un an de cotitură pentru țara noastră

 • În 23 august 2014 s-au împlinit 70 de ani de la întoarcerea României spre comunism. Chiar dacă din decembrie 1989 țara a fost eliberată de sistemul comunist, influențele acestuia încă sunt prezente și se manifestă prin frică, manipulare, control, intimidare. Ca în Daniel 9:2-3, suntem chemați la un SEZON de POCĂINȚĂ pentru păcatele comise atât de poporul Domnului, cât și de națiunea română care se numește creștină. Să cerem iertare Domnului pentru păcatele românilor de azi şi ale înaintaşilor noştri, mai ales pentru idolatrie şi pentru sângele vărsat pe teritoriul României. Să cerem iertarea și mila Sa care biruie judecata! Să cerem curățire prin sângele Domnului Isus Cristos, ca Domnul să ne ierte păcateleși să ne tămăduiască țara (2 Cronici 7:14), să ne elibereze de legăturile întunericului și ale comunismului și România să intre în destinul pregătit de Domnul pentru noi. Să ne rugăm pentru oprirea formelor de neocomunism și autoritarism care se ridică în România.

SăL chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României Să ne rugăm ca Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră- oameni după inima Lui.  Sa ne rugăm… Tată vie Împărăția TA,  facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ în România.

 • Să ne rugăm pentru PACE și extinderea TREZIRII în România, pentru ca secerișul Domnului să fie strâns. Războaiele aduc seceriș Satanei (morți premature a celor ce nu mai apucă să se împace cu Domnul, blocarea evanghelizărilor, distrugeri în Biserica). reamintesc că Domnul a zis: țara noastră „se va mărita iarași”(Isaia 62:4) – adică relație de legământ cu Mirele ceresc, Domnul Isus Cristos- trezirea României – DE TOATE VÂRSTELE- copii, tineri, adulți.

 • Noul Președinte al Românieisă fie un om pregătit de Dumnezeu pentru România pentru acest nou sezon. Să fie om integru, vertical, competent, cu dragoste de România și cu frică de Domnul. Să ne rugăm ca Voia lui Dumnezeu să se împlinească cu viitorul Președinte al Romaniei– ca omul îngăduit de Domnul să iasă la lumină și să fie validat prin votul populației. Să ne rugăm ca România să nu meargă înapoi, ci să meargă pe drumul cel nou pregătit de Domnul! Să ne rugăm pentru nimicirea valului de minciună, amăgire, manipulare care a inundat țara prin canale media necreștine.

 • Să ne rugăm pentru PROTECȚIA României la granițe și în interior. Sunt avertizări din partea Domnului cu privire la apariția unei stări de război în țară. Să ne rugăm pentru INTEGRITEATEA teritorială a țării, ca acțiunile de fragmentare a țării să fie descoperite și anihilate. Să ne rugăm pentru protecție față de atacuri împotriva României– armate, teroriste, informatice, economice, media sau la nivelul comunicațiilor. Să ne rugăm pentru strategiile de apărare și de securitate națională, să fie spre binele țării și al poporului român. Să ne rugăm pentru serviciile de siguranță națională ale României, pentru a depista la timp orice atentat sau orice formă de terorism, sau alte forme de acte de subminare a siguranței naționale. Să ne rugăm pentru depistarea și oprirea oricăror forme de infiltrare a jihadiștilor islamici în România.

 • Să ne rugăm pentru relaţiile internaționale ale României cu ţările vecine (în special Ungaria), cu UE, NATO și Rusia. Să ne rugăm pentru alinierea şi alianţele României în contextul actual. Să ne rugăm pentru oprirea tendințelor de a alinia România la axe de putere care nu ne sunt favorabile ca țarăși care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru implementarea deciziilor favorabile României luate la întâlnirea NATO de la începutul lunii septembrie 2014. ne rugăm ca țara noastră să își mențină deschiderea pentru Israel.

 • Să ne rugăm pentru anihilarea oricăror manevre și provocări pregătite ca să destabilizeze România. Să ne rugăm pentru autoritățile statului român, pentru decizii înțelepte. Sa ne rugăm ca luptele politice să nu afecteze integritatea și pacea României. Să continuăm să ne rugăm pentru anihilarea planurilor și tacticilor celui rău de învrăjbire și de divizare a locuitorilor țării (tensiuni interetnice și sociale).

 • Parlamentul actual – frică de Domnul, să NU voteze legi care NU sunt în interesul țării. Să ne rugăm ca Domnul să le vorbească! Să ne rugăm pentru LEGI drepte prin care să fie stăvilit valul de întuneric în țara noastră. Să ne rugăm pentru parlamentarii români să recunoască fundamentele creștine ale României și să le introducă în legile țării. Să ne rugăm din nou pentru Constituția României și modificările care se pregătesc.

 • Guvernul țării frică de Domnul în acțiuniși decizii, măsuri economice și financiare coerente și favorabile țării, integritate și chibzuință în administrarea resurselor țării. Să ne rugăm pentru eliminarea oricăror forme de corupție la nivel guvernamental.

 • Relațiile dintre parlament, guvern și președinterelații constructive, în favoarea intereselor României. Să ne rugăm pentru oprirea formelor de abuz de putere sau de uzurpare de autoritate.

 • Pentru protecția structurilor statului care trebuie să rămână în afara jocurilor politice (justiție, servicii de siguranțănațională,armată,poliție,grăniceri, jandarmi).

 • Pentru expunerea și dezrădăcinarea corupției din țară la nivele înalte, pentru stoparea deturnărilor de fonduri, pentru nimicirea caracatițelor financiare care sugrumă țara. Să ne rugăm pentru expunerea și dezrădăcinarea structurilor ascunse de putere plantate în zone vitale ale țării care afectează economia și stabilitatea țării. Să ne rugăm ca Domnul să dea pe față agende ascunse, planuri rele, oameni corupți și să-i înlăture cu mână tare. Să ne rugăm pentru oprirea planurilor celui rau de slăbire a țarii (corupție, confuzie, planuri economice greșite sau incoerente, strategii greșite, legi nedrepte sau confuze, grupuri de interese care acționează ca nuclee de forță ce târăsc țara spre haos).

 • Protecția și dezvoltarea infrastructurii din România și nimicirea corupției din aceste sectoare: autostrăzi, căi ferate, poduri mari, barajele și aeroporturile din România– protecție și dezvoltare. Portul Constanța să fie securizat, în administrare corectă, ca obiectiv strategic național.

 • Să ne rugăm pentru siguranța energetică a țării, pentru noi resurse de energie pentru țara noastră. Să ne rugăm pentru protecția resurselor naturale ale țării (Roșia Montană, păduri, terenuri, zăcăminte) și pentru exploatarea lor în favoarea țării. Să ne rugăm ca proiectul de exploatare prin fragmentare a gazelor de șist, care otrăvește pânza freatică a țării să fie oprit.

 • Să ne rugăm pentru binecuvântarea agriculturii și creșterii de animale că să fie hrană în țară. Să ne rugăm și pentru protecția resurselor de apă ale țării.

 • Să ne rugăm pentru protecția populației de epidemii, de calamități, pentru protecția României de furtuni distructive, de inundații, de secetă sau fenomene meteo extreme, de cutremure mari sau activități vulcanice ( Psalmul 91 peste țara noastră).

 • Să ne rugăm specific pentru OPRIREA EPIDEMIEI DE EBOLA. Dacă nu ne rugăm acum, va ajunge și la noi.

 1. ISRAEL – Pentru protecție și binecuvântare pentru a putea rezista la presiunile uriașe care se fac asupra acestei tări, pentru oprirea atacurilor armate și teroriste. Să ne rugăm pentru pacea și protecția Israelului, pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului. Începând cu 25 septembrie, sărbătoresc cele 3 sărbători ale Domnului din toamnă (sărbătoarea Trâmbițelor, Ziua Ispășirii și Sărbătoarea Corturilor).

 • Să ne rugăm pentru trezire masivă în Israel. Să ne rugăm pentru întoarcerea evreilor în Israel– ca Domnul să-i convingă și să se poată desprinde din țările unde sunt. Să ne rugăm ca Domnul să-i întărească în aceste vremuri așa de grele pentru ei. Să trimitem cuvinte de binecuvântare peste ei prin rugăciuni.
 • Să ne rugăm pantru relaţiile României cu Israelul, ca România să fie o naţiune care stă de partea Israelului.

Domnul să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze România și Israelul în 2014!

Un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *