Puncte de rugăciune | AUGUST 2020

 

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

În luna ianuarie, în primele 3 zile ale lunii (1-3 ianuarie), a fost un apel la rugăciune și post pentru noi personal, pentru Biserica Domnului din țara noastră și pentru România, pentru:

 • întoarcerea noastră, a Bisericii, a locuitorilor spre Dumnezeu. Un post de smerire și rededicare, în care ne pocăim de căile noastre rele și chemăm Numele Domnului peste noi, peste Biserică și țară: Tată vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în viețile noastre și în România ÎN ACEST AN

 • poziționarea și alinierea inimilor creștinilor, pentru alinierea țării în acord cu planurile lui Dumnezeu – pentru acest nou an. STABILITATEA țării, pentru PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI, în interior și la granițe!

 • desprinderea inimilor de valorile lumii acesteia, care ne țin legați (Luca 21:34) (îmbuibări-materialism, îngrijorări-frica).

 • perseverență, răbdare în încercări (anduranță) pentru poporul Domnului

 • loialitate față de Domnul și în relații (în familii și Biserica lui Hristos). Anul acesta va fi un an de test al loialității noastre

 • sfințirea inimilor și vorbirii noastre – va fi foarte important ce vorbim, cum Îl mărturisim pe Isus Hristos!

 • revărsarea Duhului Sfânt peste noi și țara noastră un an al trezirii

Începând cu luna martie, au fost 7 săptămâni înainte de Paști (6 martie-17 aprilie) și 7 săptămâni între Paști și Rusalii (20 aprilie-7 iunie), în care ne-am rugat stăruitor pentru izbăvire de pandemie, pentru protecție, pentru țară și Biserică.

Au fost săptămâni în care ne-am rugat la ora 21, cât mai mulți, în unitate! Ne amintim că sărbatoarea Paștelui a fost una în singurătatea caselor noastre-așa cum au fost evreii la scoaterea lor din Egipt.

După această perioadă, când restricțiile au început să fie ridicate, ne-am găsit cu toții în efervescența de a ne relua activitățile, viețile, ca înainte de martie. S-a dat drumul la circulația între localități din iunie, și am început să alergăm.

Domnul m-a făcut să înțeleg că relaxarea măsurilor de restricție din țară au dus la RELAXAREA noastră spirituală și am lăsat garda jos în ce privește rugăciunea!

Vedem consecințe ale nevegherii noastre în jur și este doar harul Domnului care nu a îngăduit situații mai grele în România. (Au fost furtuni violente în țară, epidemia se extinde din nou, economia țării suferă mari pierderi- situație care afectează pe toți locuitorii țării, bisericile se confruntă cu limitări mari)

În luna iulie, în situația votării legii carantinării, Domnul a îngăduit o întârziere în procedura de votare și ne-a dat un timp de mobilizare la rugăciune (zilele de 16-17-18 iulie) pentru ca legea să fie corectată și să fie o lege mai bună. Dar a fost pentru noi un AVERTISMENT major, ca pe fondul nevegherii Bisericii, apar situații nedorite cu repeziciune și cu consecințe grele pentru toți (legi abuzive, situații grele în țară). Domnul ne cheamă la ACȚIUNE (rugăciuni care să împiedice ridicarea unor astfel de situații), nu la a REACȚIONA la o situație dificilă.

Apelul Domnului pentru noi, Biserica lui Hristos din România, este că NU AVEM VOIE SĂ NE RELAXĂM ÎN VIAȚA DE RUGĂCIUNE și ÎN STRÂNGEREA CUVÂNTULUI ÎN INIMILE NOASTRE! Să nu mai lăsam garda jos! SĂ strângem rândurile, în UNITATE!! Suntem chemați înapoi, pe zidurile națiunii, în veghere, în rugăciune și post, cu atât mai mult că vedem că Ziua Domnului se apropie! SĂ NE RUGĂM NEÎNCETAT!!

Prin călăuzirea Duhului Sfânt, am relansat apelul de rugăciune pentru România, în fiecare seară, la ora 21:

În fiecare seară la ora 21,

să NE UNIM într-un timp de rugăciune pentru Biserică și România – pâ la VENIREA DOMNULUI

pentru TREZIRE SPIRITUALĂ și TRANSFORMAREA ROMÂNIEI, pentru PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI ROMÂNIEI

pentru alinierea României și a Bisericii Domnului la VOIA lui Dumnezeu pentru noi

pentru un NOU ÎNCEPUT pentru Biserică și pentru România

Vă chem să CONTINUĂM să ne UNIM în rugăciune, în casele noastre, cu toții, în fiecare seară la ora 21 (Ioel 2:15-17). Vă chem să ne unim în POST în fiecare VINERI pentru România și Biserica Domnului din țara noastră.

Vă chem să continuăm să îngenunchem înaintea Domnului și Dumnezeului nostru, Domnul Isus Hristos. Este vremea să strângem rândurile, este vremea unității noastre în Hristos, indiferent de denominație creștină!

CHEIA VINDECĂRII ROMÂNIEI ESTE LA NOI, poporul Lui – SĂ NE SMERIM, să ne rugăm! Apoi Domnul promite vindecarea țării (2 Cronici 7:13-14)! Să lucrăm cât mai este zi – vine noaptea când nimeni nu va mai putea lucra (Ioan 9:4)

 

 • Ne smerim, ne pocăim, ne cerem iertare pentru STAREA NOASTRĂ, pentru păcatele noastre și ale NAȚIUNII NOASTRE (Daniel 9:1-19). Să ne rugăm ca Domnul să ne curățească ca popor al Lui, ca națiune, să ne aducă într-o stare după Voia Lui. Ne dedicăm pe noi, familiile noastre și națiunea noastră lui Dumnezeu.

 • Înălțăm Numele Domnului Isus peste România și ne rugăm: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ – în România. Ne rugăm ca Domnul să ne ierte, să ne dea pâinea cea de toate zilele și să ne izbăvească de cel rău (Matei 6:9-13).

 • Ne rugăm pentru TREZIRE, pentru un seceriș uriaș de suflete pentru Domnul în România. Să cerem viață din Dumnezeu în locuitorii țării și mulți să vină la mântuire. Ne rugăm pentru pacea inimilor, răbdare, perseverență, curaj, înțelepciune, bunătate, creativitate.

 • Ne rugăm stăruitor pentru STABILITATEA, SIGURANȚA, PACEA și PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI. Pentru protecția Domnului de atacurile întunericului – a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam, tensiuni sociale, și să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României. Să cerem îndurarea Domnului peste noi și să ne rugăm pentru protecție de dezastre naturale (furtuni, cutremure, inundații mari, temperaturi extreme, alunecări de pământ), incendii, explozii mari, alte epidemii, ruperi de poduri mari, baraje.

 • Ne rugăm Psalmul 91 peste familiile noastre și peste locuitorii țării.

 

 • Ne rugăm pentru LEGILE țării care se pregătesc-să fie legi drepte, care să fie in favoarea populației și a țării. Ne rugăm, stăruitor, ca orice forme de abuz, control, restringeri ale exprimării credinței creștine să nu poată fi legiferate. Să ne rugăm pentru păstrarea libertăților de exprimare a credinței creștine în țara noastră, ca forme de cenzură, abuz, persecuție, să fie oprite. Ne rugăm ca orice plan al celui rău, făurit împotriva locuitorilor țării, să fie expus și nimicit, în Numele Domnului Isus Hristos; orice formă de abuz de putere să fie oprită. Ne rugăm pentru păstrarea libertăților fundamentale în țara noastră.

 • Ne rugăm pentru LEGILE care stabilesc relațiile internaționale ale țării – ca România să fie poziționată după Voia Domnului în aceste relații: cu UE, NATO, organizații internaționale de sănătate.

 • Ne rugăm pentru CONDUCEREA țării (Parlament, Președinte, Guvern) – să fie inspirați de Domnul în orice decizie, să nu poată lua nici o decizie care nu e după Voia Domnului pentru țară și populație. Ne rugăm pentru consilieri după Voia lui Dumnezeu în structurile de autoritate ale țării. Ne rugăm pentru ALEGERILE care se pregătesc- să fie aleți oameni cu frică de Domnul, integri, competenți, cu dragoste de țară, necorupți.

 

 • OPRIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI Covid 19, STINGEREA PANDEMIEI, să cerem protecția Sângelui Domnului Isus Hristos peste noi, peste toți locuitorii țării, peste teritoriul României. Să cerem îndurarea Domnului peste România și să chemăm Numele Domnului ISUS HRISTOS, Izbăvitorul nostru, peste România!

 • Să cerem viață si vindecare pentru cei contaminați. Să cerem creșterea rezistenței la acest virus pentru locuitori.

 • Să ne rugăm ca Domnul să oprească nimicitorul și viețile oamenilor să fie cruțate. Ne rugăm pentru echipele de intervenție medicale – protecție, înțelepciune divină, curaj, soluții înțelepte, sănătate, resurse, pace.

 

 • Ne rugăm pentru ECONOMIA țării. Ne rugăm pentru limitarea perturbărilor în economie, pentru oprirea colapsului economic. Ne rugăm pentru repornirea economiei, a vieții sociale, pentru consecințe minime a acestei pandemii la nivel economic și social. Să cerem soluții dumnezeiești în economia României! Să ne rugăm pentru dezvoltarea economiei românești, pentru dezvoltarea industriei, pentru industrii noi, românești, pentru locuri de muncă, pentru resurse financiare care să ajute relansarea economiei.

 • Să ne rugăm împotriva spiritului de sărăcie de peste locuitori, să rupem legăturile sărăciei de peste România!

 • Ne rugăm pentru AGRICULTURA României – pentru dezvoltarea ei. Ne rugăm pentru binecuvântarea roadelor pământului, pentru binecuvântarea fermelor de animale. Ne rugăm pentru resursele necesare populației – să fie păzite și multiplicate supranatural de Domnul (hrana, resurse medicale, alte resurse necesare).

 • Ne rugăm pentru ÎNTOARCEREA GRABNICĂ A ROMÂNILOR ACASĂ – a celor ce nu au fost trimiși de Domnul în alte țări!

 

 • COPIII țării: protecția lor, mântuirea lor. Ne rugăm pentru nimicirea rețelelor de trafic de persoane, de pedofilie, pentru sistemul de învățământ, pentru oprirea legilor care permit educația sexuală a copiilor în forme pervertite, care aduc pervertirile ca normalitate! Punem Numele Domnului peste toți copiii țării. (Numeri 6:24-27)

 • FAMILIILE din România: mântuire, frică de Domnul, cunoașterea Voii Domnului pentru familii. Ne rugăm împotriva fricii, a apăsării, a depresiei, a confuziei, a disperării care încearcă să paralizeze țara. Ne rugăm pentru oprirea violențelor din comunități si din familii.

 

 • BISERICA Domnului din România: TREZIRE și PREGĂTIRE!restaurare urgentă a relației cu Domnul pentru fiecare creștin, restaurarea altarelor de RUGĂCIUNE din familii, separare de spiritul lumii, ieșire dintre ziduriextinderea Împărăției lui Dumnezeu în țară, vigilență, înțelepciune, DISCERNĂMÂNT.
 • Mass-media creștină (TV, radio, internet, cărți): protecție, resurse, legi care să permită libertate de exprimare.

 

 • ISRAELprotecție, mântuirea locuitorilor, întoarcerea evreilor din toată lumea în Israel. România să aibă o relație bună cu Israelul, Biserica din România să aibă revalația planului lui Dumnezeu cu Israelul și să se depărteze de orice forme de antisemitism, de teologia înlocuirii, să fie o Biserică care se roagă pentru Israel și-l binecuvântează.

 

DOAMNE, BINECUVÂNTEAZĂ ROMÂNIA și ÎNDURĂ-TE DE ROMÂNIA! DOAMNE, AJUTĂ-NE!

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Leave a Reply