Puncte de rugăciune | DECEMBRIE 2023

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

ZILNIC de la ORA 22:00, ne rugăm INTENS pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României.

Ne unim în fiecare zi de VINERI în POST pentru România!

Și în acest DECEMBRIE avem 3 momente de CELEBRARE. Sunt 3 mari MIRACOLE pe care le celebrăm! Să recunoaștem intervenția lui Dumnezeu în aceste mari momente din viața națiunii noastre!

Fie acest decembrie O LUNĂ A MULȚUMIRII pentru tot binele pe care Domnul ni l-a făcut și ni-l face! „Căci e bun și în veac ține îndurarea Lui!” (Psalmul 118:1)

* Celebrăm 1 Decembrie – Ziua Națională a României – MIRACOLUL întregirii României!

Este ziua întregirii României în teritoriul actual. Să mulțumim Domnului pentru HARUL de a fi români, de a trăi într-o vreme ca și aceasta în țara aceasta superbă, binecuvântată, plină de frumusețea creației lui Dumnezeu, plină de bogății așezate de Dumnezeu în țara noastră, în bunătatea Lui față de noi!

Să-I mulțumim pentru pace, pentru protecția Lui extraordinară, pentru că ne-a creat cu dor de Dumnezeu, cu atâta sensibilitate spirituală.

Să ne rugăm:

 • Pentru UNITATEA românilor, pentru dezrădăcinarea spiritelor de dezbinare, de trădare din neamul nostru.
 • Pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României, pentru integritatea teritorială a țării
 • Pentru STRÂNGEREA RÂNDURILOR – ca și creștini, ca și locuitori ai României.
 • Pentru dragoste de țară, pentru trezirea identității naționale și a patriotismului autentic în inimile locuitorilor.
 • Pentru dragoste de țară și frică de Dumnezeu pentru cei ce sunt în conducerea țării (la nivel național sau local).
 • Pentru CURAJUL de a ne recunoaște identitatea de creștini și de români și de a lupta pentru ele.
 • Pentru întoarcerea românilor acasă – a acelora care nu au fost trimiși de Domnul în alte țări.

** Celebrăm MIRACOLUL LIBERTĂȚII primite prin Harul Domnului în decembrie 1989

Am primit eliberarea din captivitatea sistemului comunist și nu am prețuit-o destul, iar acum ACEST HAR este APROAPE UITAT! Miracolul izbăvirii din captivitatea comunistă a avut drept scop libertatea transmiterii Evangheliei în România. Și ușa aceasta de Har nu va mai fi mult timp deschisă!

Să ne pocăim:

 • de indiferența noastră față de un HAR așa de mare, de nepăsarea noastră și de rapiditatea cu care am început să alergăm după idolii acestei lumi (case, lucruri materiale, bani, putere în societate)
 • că nu ne-am împotrivit destul păcatelor care au inundat societatea nostră (avorturi, corupție, relații nesfinte, familii destrămate, copii furați prin rețele de trafic, dar și prin nepăsarea părinților care și-au abandonat copiii la rude, în fața calculatorului… )

Ne rugăm pentru:

 • păstrarea libertăților primite ca cetățeni, cu mulțumire și smerenie înaintea Tronului de Dreptate a lui Dumnezeu, care încă mai ține ușa Harului Său deschisă pentru România, ca Evanghelia să fie vestită fără restricții.
 • păstrarea libertății de exprimare și de trăire a credinței creștine în societatea noastră, în familii, în școli, în instituții.
 • protecția copiilor și tinerilor de educația contrară principiilor Scripturii – prin sistemul de învățământ sau alte forme de educație.
 • Instituțiile statului – să nu ia măsuri de limitare a drepturilor cetățenești, pentru legi bune după standardele lui Dumnezeu, favorabile țării și locuitorilor.

DUMNEZEU NU A PUS LA ÎNTÂMPLARE ACESTE MOMENTE CRUCIALE PENTRU ROMÂNIA ÎN LUNA DECEMBRIE.

E o invitație să-L onorăm, să-I mulțumim din adâncul inimilor noastre, să ne TREZIM și ridicăm privirile ca să vedem măreția LUI manifestată prin aceste intervenții miraculoase în viața națiunii noastre.

 • Să proclamăm pe Isus Hristos ca Domn al României, peste teritoriul și populația României!
 • Să declarăm: România este închinată Domnului Isus Hristos!SăLchemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României!
 • Ne rugăm: Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în viețile noastre și în România!

Să nu renunțăm în a crede că Dumnezeu e bun, că are promisiuni mari pentru România, pentru poporul român. Să începem să ne uităm la Domnul cu așteptări mari. CÂND TOTUL PARE IMPOSIBIL – DOMNUL ARE RĂSPUNSURI ȘI FACE MINUNI! Este vremea întoarcerii noastre la EL din adâncul inimilor noastre!

Să-I amintim fără încetare Domnului de țara noastră. El o iubește. Haideți să iubim și noi România, să o binecuvântăm, să ne pocăim de toate pacatele făcute de popor, de noi și înaintașii noștri, așa cum s-a rugat Daniel. (Daniel 9:4-19; 2 Cronici 7:14)

Si să nu-I dăm răgaz Domnului până nu va face din România ceea ce a plănuit – o națiune creștină, o țară binecuvântată, o oază plină de prezența Lui, ca un Gosen, prin care Numele Lui să fie înălțat. Să ne rugăm pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România.

*** Celebrăm MIRACOLUL Nașterii Domnului Isus Hristos!

Este o sărbătoare a BUCURIEI. Să nu lăsăm ca veștile rele să umbrească BUCURIA de a fi copiii lui Dumnezeu.

Să mulțumim Domnului pentru bunătatea Lui, pentru credincioșia Lui, pentru aceste zile de HAR, că ne ocrotește și ne iubește ca popor. Este cel mai mare miracol – MIRACOLUL Nașterii din nou pentru noi, cei ce suntem ai Domnului.

Să ne rugăm:

 • Ca miracolul nașterii din nou să se producă în inimile celor nemântuiți, ca Isus să fie primit în foarte multe inimi și astfel viețile oamenilor să fie schimbate, ca oamenii să se întâlnească cu bunătatea lui Dumnezeu și să fie eliberați de legăturile religiei și de frica morții.
 • Ca populația României să-L caute pe Isus Hristos, să primească revelația Domnului Isus în inimile lor și să-L vadă, nu ca Pruncul din iesle, ci ca Mântuitorul și Regele care vine.
 • Pentru întoarcerea fiilor risipitori la Tatăl ceresc.
 • UNITATE în bisericile Domnului, UNITATE între bisericile Domnului, indiferent de confesiuni, UNITATEA creștinilor – ca TRUP al lui Isus Hristos din România, ca fiecare să realizeze ce înseamnă Domnul Isus pentru noi. Ne rugăm pentru STRÂNGEREA RÂNDURILOR în poporul Domnului. Ne rugăm pentru anihilarea dezbinărilor, a fragmentărilor din biserici, pentru relații dumnezeiești, pentru întoarcerea creștinilor la dragostea dintâi. (Faptele apostolilor 2:42-44, 47)
 • Biserica Domnului – să-L căutăm, să ne punem viețile în acord cu Cuvântul, cu Voia Lui, să fim gata oricând să-L întâlnim, să nu ne lipim inimile de lucrurile lumii acesteia, ci să investim în Împărăția Lui, să vestim Evanghelia celor nemântuiți, să stăm aproape de Domnul prin Cuvânt, rugăciune, post, să ne sfințim viețile.
 • Să cerem revărsarea Duhului Sfânt peste România, ca DUHUL SFÂNT să fie TURNAT peste locuitorii țării noastre (Faptele apostolilor 2:17-21) – care să aducă convingere in inimi – de păcat, de neprihănire, de judecată.
 • Să ne rugăm pentru foame și sete după Cuvânt, după Adevăr în națiunea noastră, pentru întoarcerea locuitorilor la valorile creștine în trăire, la dragoste de Dumnezeu.
 • Să ne rugăm pentru liderii creștini, pastori, preoți, să vestească Cuvântul Evangheliei cu putere, fără teamă și să-i îndrepte pe oameni spre Isus Hristos, spre Scripturi, spre o viață de sfințire, de rugăciune, de post.
 • Pentru familiile națiunii noastre – să fie familii puternice, ancorate în Dumnezeu și Adevărul Scripturii, pentru UNITATE în FAMILII.
 • Pentru COPIII țării, care trăiesc în lipsuri mari – ca Domnul să aducă ocrotire și bucurie în inimile lor. Să ne rugăm pentru ei, să fie păziți și ajutați, ca locuitorii țării să „îi vadă” pe acești copii și să se implice în sprijinirea lor, pentru întoarcerea inimilor creștinilor spre cei lipsiți, cu COMPASIUNE, cu dragostea lui Dumnezeu.
 • Pentru CURAJUL de a merge împotriva curentului acestei lumi și de a trăi după standardele lui Dumnezeu.

RUGĂCIUNE PENTRU ISRAEL

 • Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu. E o vreme de separare radicală între națiunile lumii, în contextul acestui război dintre Israel și grupări teroriste. Domnul să toarne un duh de rugăciune peste Biserica Lui, ca în aceste vremuri grele să ne rugăm și să știm ce avem de făcut. E un timp în care Domnul ne mobilizează în rugăciune – pentru Israel, dar și pentru România.

Acest război este un semnal că venirea Domnului Isus după Biserica Sa este foarte aproape, că vremea neamurilor se apropie de final și vine vremea Israelului. (Romani 11:25-26)

 • ne rugăm ca împietrirea în care au fost puși evreii pentru o vreme să se topească și ei să Îl primească pe Domnul Isus ca Mesia pe care-L așteaptă (Romani 11:25-26)
 • pentru mântuirea masivă a evreilor, dar și a musulmanilor din zonă. Să ne rugăm pentru vizitări ale Duhului Sfânt, pentru vise și vedenii cu Domnul Isus Hristos – prin care foarte mulți să vină la mântuire.
 • ne rugăm pentru cei luați ostatici – pentru izbăvirea lor (copii, femei, tineri, soldați)
 • pentru cei răniți și pentru cei ce au pierdut membri de familie în aceste zile – pentru vindecarea și mângâierea lor
 • pentru unitatea poporului evreu în fața acestei agresiuni uriașe
 • pentru liderii guvernului, ai armatei, ai serviciilor de informații – pentru înțelepciune deosebită, curaj, călăuzire de la Domnul, tenacitate, strategii divine în luptă
 • pentru miracolele Domnului manifestate în Israel, Domnul să trimită armatele de îngeri în ajutorul poporului și al armatei
 • pentru soldații israelieni, care își apără țara și luptă pentru dreptul de a trăi liberi în țara lor
 • pentru ajutorarea Israelului cu resurse de hrană, medicamente, resurse materiale pentru acoperirea tuturor nevoilor
 • ne rugăm ca România să ajute cât de mult se poate și mai ales să fie o țară care să stea de partea Israelului
 • să ne rugăm ca propaganda teroriștilor să nu poată să se extindă în medii online și ca oamenii să nu fie amăgiți
 • să ne rugăm ca media din România să reflecte corect situația din Israel și Orientul Mijlociu
 • să ne rugăm pentru ca antisemitismul să nu se ridice, nici în România, nici în alte țări
 • ne rugăm pentru creștinii din Israel – să fie protejați și să fie lumină între cei din jurul lor
 • ne rugăm pentru protecția locuitorilor, mai ales a copiilor, fizică dar și emoțională, de traumele provocate de război
 • NE RUGĂM CA ACEST RĂZBOI SĂ NU SE EXTINDĂ SPRE AL 3-LEA RĂZBOI MONDIAL!
 • ne rugăm ca țările din zonă și marile puteri să aibă o atitudine înțeleaptă în acest context și să nu contribuie la extinderea conflictului
 • ne rugăm pentru confuzie între dușmanii Israelului, pentru descoperirea planurilor vrăjmașilor Israelului și anihilarea lor.
 • ne rugăm ca îndurările Domnului să fie peste Israel și locuitorii din zonă, pentru populația din Fâșia Gaza.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *