Puncte de rugăciune | IANUARIE 2024

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

ZILNIC de la ORA 22:00, ne rugăm INTENS pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României.

Ne unim în fiecare zi de VINERI în POST pentru România!

 • Ne încredințăm – pe noi, ca popor și tara noastră, în mâna Domnului la acest început de an!
 • Rostim binecuvântarea din Numeri 6:24-27 peste poporul român.
 • Declarăm DOMNIA și AUTORITATEA lui ISUS HRISTOS în/și peste ROMÂNIA.
 • Declarăm: România este închinată Domnului Isus Hristos – DOMNUL, MÂNTUITORUL ȘI REGELE nostru! Să-L chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României!
 • Ne rugăm: Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în viețile noastre și în România!
 • Ne rugăm pentruRețeaua de Rugăciune pentru România – binecuvântarea Domnului peste fiecare.
 • Extindere majoră.
 • RIDICAREA STRĂJERILOR RĂZBOINICI pentru a împlini nevoia de rugăciune intensă pentru România.
 • Ne rugăm Daniel 11:32 pentru mijlocitori, pentru creștinii din România.
 • Anul 2024 este un an de răscruce – un an al alegerilor, pentru poporul Domnului – (relaționarea creștinilor față de Israel va fi un test puternic). Va fi un an de cerneri, de curățire pentru biserică, de judecată a Domnului asupra Casei LUI. Este un an de turbulențe mari, de situații dificile, de mari scuturări.
 • Anul 2024 – este anul când Domnul cheamă Biserica Lui să fie O CASĂ DE RUGĂCIUNE pentru toate POPOARELE- iar aceasta va aduce schimbări importante în dinamica Bisericii LUI. Chemarea are legătură cu starea noastră care trebuie să fie după voia LUI, ca să putem sta în mijlocire pentru România, dar și pentru alte popoare!
 • Cuvântul pentru acest an, 2024, este Psalmul 24.
 • Ne rugăm pentru creștini
 • Psalmul 24:1-4CURĂȚIREA BISERICII, INIMI CURATE, MÂINI NEVINOVATE, INTEGRITATE, LOIALITATE, CREDINCIOȘIE – FĂRĂ MINCIUNĂ, ÎNȘELĂTORIE
 • Psalmul 24:5-6CĂUTAREA FEȚEI DOMNULUI, Binecuvântarea Domnului – STARE DUPĂ VOIA LUI – parte de moștenire pentru cei ce-L caută
 • Psalmul 24:7-10Tari în ȚĂRI în CONFRUNTĂRI puternice, Revărsarea SLAVEI DOMNULUI–TREZIRE în România

Ridicarea STRĂJERILOR ÎN RUGĂCIUNE – pentru ROMÂNIA – armata Domnului se ridică, urmând pe Domnul Oștirilor.

 • Ne rugăm pentru accentuarea ungerii profetice peste copiii Domnului (Faptele apostolilor 2:17, Ioel 2:28-29), mai ales peste cei chemați la mijlocire.
 • pentru a se ruga tot mai călăuziți și în puterea Duhului Sfânt!
 • pentru a ROSTI cuvintele SCRIPTURII peste ȚARĂ și popor sub călăuzirea Duhului Sfânt.
 • pentru AUZIREA VOCII DOMNULUI – este esențial!
 • Pentru DISCERNĂMÂNT spiritual deosebit.
 • Pentru ÎNȚELEGEREA VREMURILOR, mai ales în context Israel și pentru a sta împotriva antisemitismului.
 • UNITATE în bisericile Domnului, UNITATE între bisericile Domnului, indiferent de confesiuni, UNITATEA creștinilor- ca TRUP al lui Isus Hristos din România, ca fiecare să realizeze ce înseamnă Domnul Isus pentru noi. Ne rugăm pentru STRÂNGEREA RÂNDURILOR în poporul Domnului. Ne rugăm pentru relații dumnezeiești, pentru întoarcerea creștinilor la dragostea dintâi. (Faptele apostolilor 2:42-44, 47)
 • foame și sete după Cuvânt, după Adevăr, DUPĂ DREPTATE în națiunea noastră, pentru CURAJUL de a merge împotriva curentului acestei lumi și de a trăi după standardele lui Dumnezeu, pentru întoarcerea locuitorilor la valorile creștine în trăire, la dragoste de Dumnezeu. (Psalmul 89:14-18, Psalmul 85:10-13)
 • RELAȚIILE ÎNTRE GENERAȚII – ca Biserica să opereze în putere, știind cine suntem în Hristos, prin credință, în unitate, prin dragoste sacrificială, în smerenie, cu inimi de slujitori, TOATE GENERAȚIILE ÎMPREUNĂ, într-o sinergie a generațiilor (Maleahi 4:6).
 • Ne rugăm pentru FIII RISIPITORI – ÎNTOARCEREA LOR LA DOMNUL
 • Pentru familiile națiunii noastre – să fie familii puternice, ancorate în Dumnezeu și Adevărul Scripturii, pentru UNITATE în FAMILII
 • Pentru COPIII țării–OPRIREA ASALTULUI drogurilor, al pornografiei, al rețelelor de trafic de persoane, protejarea copiilor și adolescenților de influențele rele ale rețelelor sociale (Internet).

RUGĂCIUNE PENTRU ROMÂNIA

Fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România – Ioel 2:1, 15).

 • Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră – oameni după inima Lui la conducerea țării, pregătiți de Domnul pentru vremea care vine.
 • An de ALEGERI în România – Domnul să ridice oameni noi la vremuri noi, oameni cu teamă sfântă de Domnul, care să iubească legile Domnului, țara și poporul român, oameni integri, competenți, onești.
 • Expunerea CORUPȚIEI la toate nivelele, îndepărtarea ei și a oamenilor corupți din sistemele țării. Dezrădăcinarea și anihilarea rețelelor de trafic de influență, a formelor de control extern în interesele suverane ale României.
 • Să ne rugăm INTENS pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEAși STABILITATEA României în interior și de jur împrejur, pentru deciziile liderilor țării – să fie sub călăuzirea Domnului, pentruanihilarea oricăror forme de agresiune asupra României, ca Româniasă fie păzită de destabilizări, atacuri, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Protecție față de atacuri teroriste împotriva României – armate, informatice, economice, media sau la nivelul comunicațiilor.
 • INTEGRITATEA TERITORIALĂ a țării. Să-L chemăm pe Domnul să fie El un zid de foc în jurul României și a populației ei. (Zaharia 2:5) Să proclamăm PACEA LUI – SHALOM – peste țară și populație. Să ne rugăm intens ca Domnul să închidă PORȚILE ROMÂNIEI în fața războiului, să ridice SCUTURILE LUI de protecție de jur împrejurul României. Să ne rugăm pentru protecția granițelor, ca nicio acțiune de război să nu pătrundă pe teritoriul României.
 • războiul din Ucraina să înghețe, ca România să nu fie afectată teritorial de războiul din țara vecină. Să ne rugăm specific pentru granița de răsărit – Marea Neagră si Dunăre.
 • VERTICALITATE în decizii în contextul relațiilor internaționale – SUA, UE, NATO, decizii bune pentru populația României și pentru interesele statului național unitar român, în acord cu principiile Scripturii.
 • ÎN CONTEXTUL ISLAMISMULUI RADICAL CARE SE RIDICĂPĂZIREAȚĂRII NOASTRE DE FORME DE TERORISM, DE INVAZIE, ȘI PENTRU DECIZII ALE CONDUCERII ROMÂNIEI CARE SĂ PROTEJEZE ȚARA ȘI POPULAȚIAȚĂRII, PENTRU VERTICALITATE ÎN APĂRAREA INTERESELOR NAȚIONALEÎN RELAȚIILE CU PUTERILE LUMII – UE, SUA, NATO
 • alinierea şi alianţele României în contextul actual. Să ne rugăm pentruALINIEREA ROMÂNIEI la planurile Domnului pentru națiunea noastră. Orice deviere/ deturnare a traiectoriei țării noastre să fie corectată. România să fie o țară care stă de partea Israelului!
 • Protecția populației și a țării de pandemii și dezastre naturale. Oprirea oricăror planuri rele față de populație.

Ne rugăm:

 • pentru UNITATEA românilor, pentru dezrădăcinarea spiritelor de dezbinare, de trădare din neamul nostru.
 • pentru STRÂNGEREA RÂNDURILOR – ca și creștini, ca și locuitori ai României.
 • pentru dragoste de țară, pentru trezirea identității naționale și a patriotismului autentic în inimile locuitorilor.
 • pentru CURAJUL de a ne recunoaște identitatea de creștini și de români și de a lupta pentru ele.
 • pentru întoarcerea românilor acasă – a acelora care nu au fost trimiși de Domnul în alte țări.
 • păstrarea libertăților primite ca cetățeni, cu mulțumire și smerenie înaintea Tronului de Dreptate a lui Dumnezeu.
 • păstrarea libertății de exprimare și de trăire a credinței creștine în societatea noastră, în familii, în școli, în instituții
 • instituțiile statului – să nu ia măsuri de limitare a drepturilor cetățenești, pentru legi bune după standardele lui Dumnezeu, favorabile țării și locuitorilor.

RUGĂCIUNE PENTRU ISRAEL

 • Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu. E o vreme de separare radicală între națiunile lumii, în contextul acestui război dintre Israel și grupări teroriste. Domnul să toarne un duh de rugăciune peste Biserica Lui, ca în aceste vremuri grele să ne rugăm și să știm ce avem de făcut. E un timp în care Domnul ne mobilizează în rugăciune – pentru Israel, dar și pentru România.
 • NE RUGĂM CA ACEST RĂZBOI SĂ NU SE EXTINDĂ SPRE AL 3-LEA RĂZBOI MONDIAL!
 • ne rugăm ca împietrirea (Romani 11:25-26) pentru o vreme a evreilor să se topească, pentru mântuirea masivă a evreilor, dar și a musulmanilor din zonă. Să ne rugăm pentru vizitări ale Duhului Sfânt, prin vise și vedenii cu Domnul Isus Hristos – ca foarte mulți să vină la mântuire.
 • ne rugăm pentru izbăvirea ostaticilor.
 • pentru unitatea poporului evreu în fața acestei agresiuni uriașe.
 • pentru liderii guvernului, ai armatei, ai serviciilor de informații – pentru înțelepciune deosebită, curaj, călăuzire de la Domnul, tenacitate, strategii divine în luptă.
 • pentru miracolele Domnului manifestate în Israel, Domnul să trimită armatele de îngeri în ajutorul poporului și al armatei.
 • pentru soldații israelieni, care își apără țara și luptă pentru dreptul de a trăi liberi în țara lor.
 • pentru ajutorarea Israelului cu resurse de hrană, medicamente, resurse materiale pentru acoperirea tuturor nevoilor.
 • ne rugăm ca România să ajute cât de mult se poate și mai ales să fie o țară care să stea de partea Israelului.
 • să ne rugăm ca propaganda teroriștilor să nu poată să se extindă în medii online și ca oamenii să nu fie amăgiți.
 • să ne rugăm ca media din România să reflecte corect situația din Israel și Orientul Mijlociu.
 • să ne rugăm impotriva antisemitismului – să nu se ridice în România, nici în alte țări.
 • ne rugăm pentru creștinii din Israel – să fie protejați și să fie lumină între cei din jurul lor.
 • ne rugăm pentru protecția locuitorilor, mai ales a copiilor, fizică dar și emoțională, de traumele provocate de război.
 • ne rugăm ca țările din zonă și marile puteri să aibă o atitudine înțeleaptă și să nu contribuie la extinderea conflictului.
 • ne rugăm pentru confuzie între dușmanii Israelului, pentru descoperirea planurilor vrăjmașilor Israelului și anihilarea lor.
 • ne rugăm ca îndurările Domnului să fie peste Israel și locuitorii din zonă, pentru populația din Fâșia Gaza.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *