Puncte de rugăciune | FEBRUARIE 2023

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

VĂ CHEMĂM SĂ CONTINUĂM LANȚUL DE RUGĂCIUNE.
Să ne rugăm ZILNIC pentru Biserica Domnului și pentru ȚARA noastră, de la ora 22 și ne unim în post în fiecare zi de vineri.

Haideți să ne rugăm pentru extinderea Rețelei de Rugăciune pentru România. Rugăciunea fiecăruia contează! Fie binecuvântarea Domnului peste fiecare care a ales să stea în spărtură pentru România!

Acest an este un an de mari turbulențe, dar și de mari biruințe.
Un an de răscruce. Un an în care Domnul ne întinde masa în fața vrăjmașilor noștri. Un an al Psalmului 23. Cu provizii și protecție pentru copiii Lui, chiar în mijlocul strâmtorărilor. 

ROMÂNIA are chemarea de mijlocire pentru națiunile din jur, pentru pace, pentru planurile Domnului pentru vremurile în care trăim.
România este chemată să fie un agent al păcii, prin mijlocire. Domnul ne va inspira rugăciunile pentru avansarea planurilor Lui pe continentul nostru, în Israel și alte zone ale lumii. Este o chemare a Domnului pentru noi, copiii Domnului din România!
Să fim deschiși la a ne ruga neîncetat, pentru PACE în lume, ca al treilea război mondial să fie amânat, ca toate lucrurile să se întâmple în TIMPUL lui Dumnezeu, fără ca puterile întunericului să le poată grăbi. 
Lupta celui rău care vrea să ne separe de prezența Domnului este extremă! Să fim atenți la timpul nostru și la relația noastră cu Domnul!

Să chemăm Numele Domnului peste România.
Să ne rugăm ca tot mai mulți oameni să cheme Numele Domnului și să fie mântuiți!
Să declarăm mereu România închinată Domnului Isus Hristos!

Haideți să ne unim în rugăciune:
Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în viețile noastre și în România, în acest an.

Ne rugăm pentru binecuvântarea țării, punând Numele Domnului peste fiii României: Numeri 6:24-26


I. BISERICA DOMNULUI DIN ROMÂNIA

Să Îi MULȚUMIM DOMNULUI pentru…
– BUNĂTATE, 
– VIAȚA PE CARE NE-A DAT-O, PRIN ISUS HRISTOS
– ȚARA ÎN CARE NE-A PUS
– PÂINE, 
– PACEA ȚĂRII
– NE-A CREAT CU UN DOR DE DUMNEZEU ÎN NOI

Să ne rugăm pentru...

    • ÎNTOARCEREA noastră, a Bisericii, a locuitorilor României spre Dumnezeu, în carene POCĂIM de căile noastre rele și chemăm Sângele Domnului pentru curățire de păcate, protecție, eliberare de întuneric, vindecarea țării. (2 Cronici 7:14)
    • Ne îndreptăm spre sărbătoarea PAȘTELUI, care va fi în aprilie. Domnul ne CHEAMĂ insistent la POCĂINȚĂ- pocăință personală, pocăință pentru starea Bisericii din România, pentru starea națiunii noastre.
    • E o VREME A POCĂINȚEI – să nu o irosim!! Doar prin POCĂINȚĂ PROFUNDĂ ne putem poziționa în acord cu cerul. Și să mijlocim pentru Biserica Domnului din România și pentru România într-un duh al pocăinței profunde!
    • E o VREME a mijlocirii pentru UNITATE – în familii, în BISERICA Domnului din România, chiar în națiunea română. (Să ne rugăm în baza rugăciunii Domnului Isus din Ioan 17:21-24). Ne rugăm pentru nimicirea DEZBINĂRILOR, pentru  STRÂNGEREA RÂNDURILOR în poporul Domnului.
    • E o VREME a RECONCILIERII, a RESTAURĂRII RELAȚIILOR – în familii, în biserici, în țară. O VREME a CURĂȚIRII INIMILOR de NEIERTĂRI, de AMĂRĂCIUNI. Să mijlocim fierbinte pentru acestea.
    • Să cerem TURNAREA DUHULUI SFÂNT (Faptele apostolilor 2:17-18), și CUNOȘTINȚA SLAVEI DOMNULUI să acopere țara noastră (Habacuc 2:14). FOCUL DUHULUI SFÂNT să aprindă pe creștini și pe toți românii, pentru ÎNTOARCEREA INIMILOR SPRE DOMNUL, pentru MÂNTUIRE și ELIBERARE de ORBIRE SPIRITUALĂ, de RELIGIOZITATE, de IDOLATRIE.
    • E un sezon de mare accelerare, în care confruntarea spirituală va crește mult. Să știm mereu că Biserica este biruitoare (Matei 16:18)! Domnul își mobilizează armatele Lui de luptători care vor lupta prin Cuvânt declarat în rugăciuni, prin post, mijlociri, din identitatea și prin autoritatea pe care o avem în Hristos Isus și prin puterea și călăuzirea Duhului Sfânt.
    • Ne rugăm pentru revelația identității și a autorității în Isus Hristos pentru TOTI creștinii. 
    • Ne rugăm pentru TREZIREA și pregătirea Bisericii pentru slujire, pentru jertfă, pentru RĂPIRE – să fim tari în credință, plini de CUVÂNT, restaurarea  RUGĂCIUNII,  înțelepciune de sus, activarea DARURILOR Duhului Sfânt în poporul Domnului,  DISCERNĂMÂNT spiritual, revelație, determinare în umblarea cu Domnul, auzirea Vocii Duhului Sfânt, călăuzire precisă, veghere, chibzuință, dragostea LUI în noi (Efeseni 3:16-21), pentru ÎNȚELEGEREA vremurilor și echiparea noastră pentru vremurile care vin – PACEA lui Hristos în inimi și în gânduri, provizii de Cuvânt în inimile și în casele noastre.
    • FAMILII puternice, ancorate în Dumnezeu, UNITATE în FAMILII, PROTECȚIA lor, RESTAURAREA RELAȚIILOR dintre soți, a relațiilor PĂRINȚI-COPII, restaurarea altarului de rugăciune în familii, întoarcerea fiilor risipitori, mântuirea celor nemântuiți.
    • COPII și TINERI – RADICALI pentru HRISTOS. 
    • Ne ridicăm ÎMPOTRIVA fricii, a confuziei, a deznădejdii. Să cerem UN DUH DE CURAJ, DE CHIBZUINȚĂ să vină în inimile creștinilor, revelația că sunt COPIII LUI DUMNEZEU, iubiți de Tatăl Ceresc care Își ocrotește familia LUI (Psalmul 91). ELIBERARE de FRICĂ  de viitor, de situația economică. Să ne încredem în Tatăl nostru cel bun pentru provizii supranaturale în vremuri dificile (Psalmul 23) (Psalmul 37:18-19).
    • ROMÂNII din DIASPORA – să se întoarcă în țară dacă Domnul le vorbește, fără amânare.

II. ROMÂNIA


Să continuăm să ne rugăm pentru alinierea țării cu planurile lui Dumnezeu – pentru acest nou an.

Să venim în smerenie, în Numele Domnului Isus Hristos, și să-I aducem aminte promisiunile LUI pentru Biserica Lui, pentru România (Isaia 62:4 – țara cu oameni mântuiți, România – coșul de pâine al Europei, România – o oază a Domnului, ca un Gosen).

    • SĂ MULȚUMIM pentru țara în care ne-a așezat Dumnezeu, pentru bogății de resurse și de frumusețe, o țară cu OAMENI DORITORI DE DUMNEZEU.
    • Să MULȚUMIM Domnului pentru PACEA țării! Să ne punem toată încrederea în EL pentru pacea și viitorul României!   Să-L lăudam și să-I mulțumim pentru bunătatea Lui, pentru HARUL PĂCII din țara noastră, pentru PÂINE (este hrană în țară).
    • SĂ ROSTIM BINECUVÂNTĂRILE DOMNULUI PESTE ȚARĂ, PESTE LOCUITORI. Ne rugăm pentru MÂNTUIREA LOCUITORILOR României și intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România. Să ne rugăm ca România să fie un loc al păcii și al protecției, O ȚARĂ DE DORIT DE LOCUIT, o țară ca un GOSEN! Să cerem VIAȚĂ din Dumnezeu și PROTECȚIE peste POPULAȚIA ȚĂRII.
    • SĂ NE POCĂIM de cât de mult am înnegrit țara prin vorbele noastre de ocară și mai ales prin păcate, prin sânge nevinovat vărsat în România, prin avorturi  (Ieremia 16:18). Să ne rugăm pentru RUPEREA BLESTEMULUI SĂRĂCIEI de peste țară, pentru ruperea  legăturilor de NECREDINȚĂ, DE IDOLATRIE, DE RELIGIOZITATE de peste cei ce se numesc creștini.
    • Să ne rugăm pentru BINECUVÂNTAREA ȘI MULTIPLICAREA RESURSELOR DE HRANĂ, DE VIAȚĂ – APE CURATE, PĂMÂNTURI RODITOARE, PLOI BINECUVÂNTATE, RODIRE ÎN TOT CE E BUN ÎN ROMÂNIA.
SĂ BINECUVÂNTĂM:     
    • AGRICULTURA – roadele pământului – să fie ploi blânde și la vreme, oameni care să lucreze, investiții, irigații, legi favorabile distribuției de produse agricole românești. Să binecuvântăm creșterea animalelor și păsărilor, fără epidemii, cu legi favorabile distribuției de produse alimentare românești .
    • INDUSTRIA – creativitate, creștere economică, locuri de muncă, creșterea producției de bunuri românești. 
    • COMERȚ CURAT, cu dezvoltarea distribuției de bunuri românești.
    • REȚELE DE TRANSPORT, autostrăzi, șosele, căi ferate, poduri, baraj – să fie construite noi, optimizate, restaurate
    • SISTEM DE ÎNVĂȚĂMÂNT curat, fără teorii și influențe nedumnezeiești în programele de educație, echilibrat și performant – pentru echipare corectă și înțeleaptă a generației tinere, CU AJUTORAREA COPIILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE
    • SISTEM DE SĂNĂTATE DEZVOLTAT, cu grijă față de oameni
    • STABILITATEA țării, PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI, în interior și la granițe, integritatea TERITORIALA  A ȚĂRII, PROTECȚIA ROMÂNIEI de planuri rele de fragmentare TERITORIALĂ, ETNICĂ ȘI SOCIALĂ, de ÎNVRĂJBIRE A POPULAȚIEI.
    • Să ne rugăm pentru OPRIREA DECLANȘĂRII CELUI DE-AL TREILEA RAZBOI MONDIAL ÎNAINTE DE VREME, pentru OPRIREA/ÎNGHEȚAREA războiului din Ucraina. Să ne rugăm ca să NU fie LOVITURI sau incidente NUCLEARE.
    • OPRIREA EXTINDERII RĂBOIULUI PE TERITORIUL ROMANIEI și Domnul să ne protejeze de orice consecințe ale războiului din Ucraina. Domnul să protejeze țara noastră de orice formă de război – militar, economic, cibernetic, climatic. Să cerem ca TATĂL ceresc să trimită protecție angelică la granițe și în interiorul țării! 
    • Să ne rugăm ca SECERIȘUL DOMNULUI să fie împlinit, iar puterile întunericului să nu poată grăbi evenimentele din vremea sfârșitului, ci Biserica lui HRISTOS să aștepte și să grăbească VENIREA zilei Domnului (2 Petru 3:11-12).
    • Să ne rugăm pentru CONDUCĂTORII ȚĂRII, ca FRICA DE DOMNUL, pentru înțelepciune dumnezeiască, călăuzire de la Domnul și mai ales  înțelepciune divina și echilibru în deciziile care privesc raportarea României la războiul din Ucraina. Ne rugăm să fie oameni integri, onești, cu dragoste de țară. Să-i punem sub puterea Numelui Domnului Isus Hristos și a sângelui Său. Ne rugăm ca ei să SĂ NU POATĂ DA LEGI ȘI SĂ NU POATĂ LUA DECIZII CONTRARE SCRIPTURII!
    •   Dezrădăcinarea și anularea structurilor ascunse de putere, de trafic de influență, dezrădăcinarea CORUPȚIEI din toate structurile societății, OPRIREA ORICĂREI FORME DE ABUZ DE PUTERE ÎN ȚARA NOASTRĂ.  
    • PĂSTRAREA SUVERANITĂȚII și autodeterminării României, fără compromisuri față de presiuni internaționale.
    • ALINIEREA ROMÂNIEI ÎN RELAȚII INTERNAȚIONALE, fără compromisuri, spre binele țării și a populației.
    • SIGURANȚA și independența ENERGETICĂ a României, stabilitatea, securitatea și protecția sistemului energetic.
    • SIGURANȚA ALIMENTARĂ A ȚĂRII, binecuvântarea pământurilor și apelor țării, a RECOLTELOR,  pentru înmulțirea FERMELOR de creștere animale, să fie HRANĂ în țară, pentru măsuri înțelepte în dezvoltarea AGRICULTURII în România, pentru dezvoltarea irigațiilor. Să ne rugăm ca România să redevină coșul de pâine al Europei.
    • ECONOMIA țării – RESTAURAREA ECONOMIEI, MĂSURI ÎNȚELEPTE ȘI RESURSE DE SUSȚINERE A ECONOMIEI; MĂSURI DE LIMITARE a inflației. Să ne rugăm pentru idei creative, pentru STRATEGII ECONOMICE dumnezeiești în România, pentru locuri de munca, pentru noi unități de producție, pentru RESTAURAREA și RESTITUIREA tuturor capacităților de producție.
    • PROTECȚIA LOCUITORILOR și a ȚĂRII de dezastre naturale, de alte epidemii (Psalmul 91).

III. ISRAEL


MÂNTUIRE, ÎNTOARCEREA EVREILOR ÎN ISRAEL, PROTECȚIA ȚĂRII ȘI PACEA IERUSALIMULUI.


Să ne rugăm pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu.
 
Ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România, ca România să aibă o relație bună cu Israelul, ca Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

MARANATA! VINO, DOAMNE ISUSE!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *