Puncte de rugăciune | MARTIE – APRILIE 2023

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

7 martie – 15 aprilie 2023
40 zile de post și rugăciune
de POCĂINȚĂ, smerire și de mijlocire pentru popor și țară!

ÎN MOD SPECIAL, VĂ CHEMĂM LA 3 ZILE DE
POST ȘI POCĂINȚĂ ÎN ZILELE DE 13-14-15 APRILIE,
În care să postim cu toții, CA ESTERA ȘI POPORUL, pentru POPOR ȘI ȚARĂ, 
smerindu-ne profund, mulțumindu-I Domnului și lăudându-L:

    • cerând VIAȚĂ DIN DUMNEZEU ÎN NOI prin REVĂRSAREA SLAVEI DOMNULUI ÎN ȚARA NOASTRĂ
    • pentru REVĂRSAREA PUTERII DOMNULUI PESTE TOT POPORUL DIN ȚARĂ 
    • pentru TREZIREA POPORULUI, TUTUROR LOCUITORILOR
    • pentru MÂNTUIREA, VINDECAREA, PROTECȚIA și PACEA ȚĂRII ȘI A POPORULUI.

Dragi mijlocitori pentru România,
Începem o nouă perioadă de post și rugăciune de 40 de zile înaintea Sărbătoririi Învierii Domnului nostru Isus Hristos. Am experimentat și în trecut o astfel de chemare din partea Domnului, o chemare la POCĂINȚĂ profundă. Acum am perceput că această chemare este deosebit de intensă și importantă!
     Ne vom ruga focalizat, pe anumite teme în cele 6 săptămâni (7 martie – 15 aprilie)
    Dar dincole de subiectele fiecărei săptămâni în parte, pe toată perioada celor două luni, martie și aprilie, să avem în atenție constant câteva puncte de rugăciune:
    • pocăință, sfințirea poporului Domnului, trezirea noastră, tânjire după Domnul; Domnul să-Și reverse slava Sa peste noi!  
    • pacea, siguranța, protecția României în interior și la granițe; protecția țării față de orice forme de agresiune (militară, economică), de manipulare. Protecția României față de război, față de provocări care tind să tragă țara noastră în conflictul din Ucraina.
    • alinierea României după voia Domnului în alianțe și parteneriate strategice care să fie favorabile țării; România să stea de partea Israelului. Atitudine înțeleaptă față de conflictul din Ucraina.
    • integritatea teritorială a țării; unitatea poporului și trezirea conștiinței naționale a românilor; anihilarea formelor de fragmentare socială, pe criterii etnice, a populației
    • protecția și restaurarea familiilor din națiune; protecția copiilor și tinerilor țării. Oprirea asaltului ideologiei de gen asupra generațiilor tinere, chiar prin legislație și sistem de învățământ.
    • împlinirea promisiunilor Domnului pentru țara noastră: mare seceriș pentru Împărăția lui Dumnezeu în România
    • intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România! 
    • chemăm dreptatea lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară, să mergem înaintea Tronului de Har al lui Dumnezeu, dreptul Judecător, în Numele lui Isus Hristos și să declarăm că NU MAI VREM CORUPȚIE în România, ci DREPTATE și ADEVĂR! Să cerem intervenția lui Dumnezeu în dezrădăcinarea corupției, să cerem expunerea liderilor corupți și schimbarea lor!
    • siguranța energetică a țării
    • siguranța alimentară a țării
    • protecția țării și a populației de dezastre naturale, cutremure mari, epidemii 
    • Israel: pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului, pentru pacea, binecuvântarea și protecția Israelului. Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu, pentru protecția Israelului și a creștinilor din zonă.

Perioada de 40 de zile înaintea sărbătorii Paștelui, când celebrăm jertfa Domnului Isus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre, și Învierea Lui, este o perioadă în care DOMNUL NE CHEAMĂ SĂ NE POCĂIM, să ne ÎNTOARCEM la EL cu toată ființa noastră, în post și rugăciune pentru noi, familiile noastre, Biserica Lui din România, pentru țara noastră, România. Este chemarea Domnului de a ne ÎNTOARCE la El – din starea ca a bisericii din Laodiceea (Apocalipsa 3:14-22), la starea smerită a bisericii din Filadelfia (Apocalipsa 3:7-13), de a ne sui pe muntele Lui sfânt (Psalmul 24:3-6, Psalmul 15).

Vă chemăm să ne unim în această perioadă de post și rugăciune, în care esența este POCAINȚA noastră de păcate personale, în care să ne cerem iertare pentru păcatele și fărădelegile comise de alții, făcând această slujire de a fi mijlocitori între oamenii pierduți și Dumnezeu.

Cartea Daniel 9:1-19, ne arată un model de rugăciune în care noi, cei ce-L cunoaștem pe Domnul, ne cerem iertare pentru păcatele comise pe teritoriul României de către locuitorii țării – cum spune Daniel – “noi și părinții noștri am păcătuit.” O altă rugăciune pentru poporul care a păcătuit a făcut-o și Neemia (Neemia 1:4-7), în care Neemia, trezit de Duhul Domnului, cere iertare Domnului pentru păcatele poporului.

Domnul Isus – pe cruce – s-a rugat pentru cei ce L-au răstignit: “Tată, iartă-i că nu știu ce fac.”

Noi, astăzi, cei ce-L cunoaștem pe Domnul, suntem chemași să ne POCĂIM de păcate personale, ale Bisericii, ale națiunii!

2 Cronici 7:14 – „Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – atunci îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.”

Perioada aceasta de 40 de zile de rugăciune și post ar trebui să aibă aceste 4 caracteristici:

Pocăință intensă – să ne doară păcatele noastre, să tânjim să ne curățim inimile, să fim plini de Duhul Sfânt.

Tânjire după Domnul– apropiere de El, dor după Dumnezeu, foame și sete după Cuvânt și Duhul Sfânt.

– Rugăciune fierbinte – o comunicare pasionată, din dragoste, cu Creatorul universului și Mântuitorul nostru, mijlociri fierbinți pentru oameni, pentru țară. E vremea revărsării Duhului Sfânt, vremea TREZIRII, a marelui SECERIȘ!– Durere pentru cei pierduți – să ne doară pentru oameni, să luptăm ca sufletele lor să nu ajungă în iad!

FIE CA STRIGĂTUL INIMILOR NOASTRE SĂ FIE AUZIT SUS:

Doamne Isuse, AVEM NEVOIE DE TINE, ne arde inima în noi de dor după tine, TU EȘTI PÂINEA VIEȚII și APA VIE, TU EȘTI ÎNVIEREA și VIATA – în Tine avem ființa, viața și mișcarea, despărțiți de Tine nu putem face nimic și nici nu mai vrem să facem ceva fără Tine! Vrem să ne predăm total Ție și Tu să preiei controlul deplin al vieților noastre, al destinelor noastre. Botează-ne cu focul sfințeniei Tale!

Ne cerem iertare pentru încăpățânarea cu care am stat de atâtea ori împotriva lucrării Duhului Sfânt. Ne pocăim de indiferența noastră, de religiozitatea noastră, de necredința noastră, de vorbirea noastră ușuratică, de aroganța cu care am judecat ce nu am înțeles, de toate limitările pe care le-am pus noi lucrării DUHULUI SFÂNT. Spunem acum, cu inimi deschise – ești binevenit Duhule Sfânt, în viețile noastre, în familii, în Biserică, în țara noastră. Ne deschidem inimile și viețile pentru Tine, Cel ce ne călăuzești în tot Adevărul și ne înveți toate lucrurile, ne sfințești și pregătești Mireasa lui Isus Hristos.

Iar Duhul si Mireasa zic: Vino, Doamne Isuse!

Perioada de 40 zile este împărțităîn săptămâni – în care ne vom focaliza pe anumite puncte de rugăciune:

Săptămâna 1: 7 martie – 12 martie – Personal

Săptămâna 2: 13 martie – 19 martie – Familii

Săptămâna 3: 20 martie – 26 martie – Biserică

Săptămâna 4: 27 martie – 2 aprilie – Națiune/populație

Săptămâna 5: 3 aprilie – 9 aprilie(Florii) – Țară

Săptămâna 6: 10 aprilie – 15 aprilie – Laudă, închinare, mulțumire

ÎN ZILELE DE 13-14-15 APRILIE – SĂ NE UNIM CU TOȚII ÎN POST ȘI RUGĂCIUNE

Cum postim?
Cum are încredințare fiecare, dar ar fi bine măcar 1-2 zile pe săptămână.

Cine poate, ar fi bine ca în acest interval să ia 21 zile de post, sau 7 zile sau 3 zile de post, odată sau de mai multe ori în timpul celor 40 de zile. Se poate posti doar cu legume și fructe (21 zile, 7 zile, 3 zile), sau cu o masă pe zi seara (21 zile, 7 zile, 3 zile). Alegem mâncăruri simple, ușoare. Dar este după încredințarea fiecăruia.

Esențială este atitudinea inimii noastre și dorința de a ne înfrâna firea noastră care poftește împotriva Duhului!

Cu toții putem posti de:

 • obiceiuri care fură timp și ne împiedică în relația cu Domnul (mers excesiv la cumpărături, timp pierdut prin magazine, timp pierdut în activități neesențiale, timp pierdut în discuții inutile, în părtășii care nu zidesc)
 • timp petrecut inutil la televizor (se pot vedea scurt știrile importante sau programe creștine)
 • post de Facebook, alte rețele sociale, lecturi care nu zidesc
 • mâncăruri neesențiale (mâncăruri grele, sofisticate), forme de îmbuibare.

Săptămâna 1 | 7 martie – 12 martie
Personal (ne rugăm pentru noi și familia noastră)

 • Pocaință de orice formă de păcat din viața personală:
  1. păcate ascunse – cu care ne luptăm, dar nu ieșim din ele. Tot ce este în ascuns, va ieși la lumină – e o vreme când Domnul dă pe față păcate ascunse! Fără pocăință, ne înșelăm singuri dacă vom crede că putem fi bine.
  2. relațiipăcătoase – bazate pe manipulare, control, poftă a ochilor, “prietenii” din interes.
  3. păcate de comportament cu scuza “eu așa sunt”(lipsă de respect, de răbdare, comportament dur, încăpățânare excesivă, izbucniri de mânie) – care justifică faptele firii și nu lasă loc roadei Duhului (caracter transformat). E o formă prin care ne împotrivim lucrării Duhului Sfânt în inimile noastre și NU vrem să ne lăsăm transformați.
  4. păcate aparent neimportante – cu care ne-am obișnuit și nu realizăm că întristăm pe Domnul: (de ex: vorbire ușuratică, sau atitudini aspre, forme de mânie, agresivitate, lipsă de răbdare cu copiii, cu familia).
 • curățirea inimii noastre în relația cu Domnul, pocăință de lipsa pasiunii pentru Domnul, pentru Cuvânt, pentru rugăciune. Pocăință pentru înșelarea Domnului – nu am dat zeciuiala; lipsa dărniciei, a facerii de bine din viața noastră.
 • curățirea inimii noastre de neiertare. Pocăință de faptul că nu am vrut să iertăm! Decizia DE A IERTA pe TOȚI cei ce ne-au greșit, ne-au ofensat, ne-au făcut rau, ne-au batjocorit, ne-au trădat, ne-au înșelat. Să renunțăm să ne justificăm ca să nu iertăm, să renunțăm să ne facem singuri dreptate. Să cerem Domnului ajutor să putem ierta. Dar mai întâi contează DECIZIA noastră de a IERTA. Apoi, Domnul ne va ajuta să fim eliberați de neiertare, amărăciune.
 • Relații în familie – restaurarea lor. Curățire de neiertare, mânie, amărăciune. Curățirea și restaurarea relațiilor între soți, a relațiilor cu copiii, cu rudele apropiate sau depărtate.
 • relații cu frații din Trupul lui Hristos. Pocăința de invidie, gelozie, dispreț, indiferență, egoism, condamnare, bârfă, calomnie, judecată față de poporul Domnului și mai ales față de lideri.
 • Pocăință de lipsa mărturiei creștine – nu vorbim altora de Domnul, din indiferență, egoism!
 • Pocăință de orice forme de antisemitism sau antisionism (ura față de evrei sau față de Israel) din inimile noastre.
 • pocăință de lăcomie, de zgârcenie, de frica zilei de mâine (nu ne încredem în Domnul pentru pâinea noastră), lipsa de înțelepciune în administrarea finanțelor, investiții fără călăuzirea Domnului
 • pocăință pentru alegeri greșiteîn ce privește locul de muncă (unde se fac mai mulți bani), alergare după bogățiile lumii, părăsirea familiei pentru a lucra în altă țară. Pocăință pentru orice forme de compromis în relații financiare – munca la negru, plata la negru, mită.
 • Relația personală cu colegii de muncă. Pocăință de atitudini greșite la locul de muncă!
 • Pocăință de compromis, înșelăciune, mită în relația cu institutiile societății. Pocăință de atitudini greșite în instituțiile în care mergem (primării, bănci, administrația financiară, școli, unități medicale, etc). Să nu călcăm legile! Să fim lumină, sare! Să mergem fără frică, binecuvântând locurile unde mergem și rugându-ne pentru oamenii din aceste instituții. Pocăință de orice batjocură, vorbire de rău la adresa oamenilor din instituțiile statului, din conducerea țării. Suntem datori să ne rugăm pentru ei, nu să-i judecăm – judecata este a Domnului.
 • Pocăință pentru orice formă de încălcare a legilor (legi de circulație, legi fiscale, legi comerciale, etc)
 • Pocăință de vorbirea de rău despre România, de faptul că înnegrim țara prin vorbirea noastră.
 • Pocăință de tot ce Domnul vă va arăta personal!

Săptămâna 2 | 13 martie – 19 martie
Familii (Familia proprie și extinsă)

 • Pocăință pentru lipsa noastră de rugăciune pentru familia extinsă.
 • Rugăciune pentru relațiile dintre soți, dintre părinți și copii. Pocăințe pentru relații defectuoase și restaurarea lor
 • Rugăciune intensă pentru copiii și tinerii din familie – relația lor cu Domnul, mântuire, protecție, relația lor cu părinții. Mântuirea celor nemântuiți din familie (familia apropiată și familia extinsă).
 • Pocăință pentru greșelile membrilor familiei extinse; rugăciune pentru pocăință și mântuirea lor.
 • Relațiile cu membrii familiei noastre și cu membrii familiei extinse – restaurarea relațiilor, a comunicării în pace și înțelepciune, iertarea celor care ne-au supărat.
 • Tot ce Domnul vă mai arată legat de familia proprie și familia extinsă.

Familiile din România

 • Să ne rugăm pentru legi care să sprijine familia biblică, să o protejeze, care să încurajeze creșterea copiilor. Să nu obosim în rugăciunea pentru sacralitatea familiei – așa cum a creat-o Dumnezeu.
 • Pentru puritatea inimilor copiilor noștri, pentru oprirea oricăror forme de educație sexuală nebiblică a copiilor, pentru legi bune care să protejeze copiii din România de abuzuri fizice, emoționale, de educație sexuală denaturată, de politicile educaționale agresive ale unor grupuri.
 • Să ne rugăm pentru copiii și tinerii din țara noastră – pentru care nu se roagă nimeni (din familii nemântuite, copii abandonați, copii prinși în rețele de trafic de persoane).
 • Pocăință pentru abandonarea copiilor de părinții plecați la muncă în străinătate (orfanii cu părinți). Pocăință pentru abandonarea copiilor în orfelinate, pentru neglijarea copiilor de părinții prea ocupați, care nu își fac timp pentru copiii lor – e tot o formă de abandon! Să ne cerem iertare pentru părinții cu inimi împietrite față de copiii lor. Să ne rugăm pentru întoarcerea inimilor părinților spre copiii lor. Să ne rugăm pentru vindecarea inimilor copiilor abandonați și reîntregirea familiilor.
 • Să ne rugăm pentru oprirea sinuciderilor în rândul copiilor. Să ne rugăm pentru ca Domnul să aducă vindecare inimilor acestor copii și tineri și ca ei să-L întâlnească personal pe Isus – Mântuitorul!
 • Pocăință de AVORTURI, de sângele nevinovat vărsat în România, avorturi comise chiar de cei ce se numesc creștini.
 • Copiii din școli – pentru protecția și creșterea lor la adăpostul Domnului. Pentru păstrarea credinței creștine în educația copiilor în școli.
 • Vindecarea și reîntregirea familiilor – a celor afectate de sărăcie, violență, de plecarea unuia dintre soți la muncă, vindecarea relațiilor dintre cei doi soți, dintre copii și părinți.
 • Pocăință pentru rata mare a divorțurilor. Să ne rugăm pentru stoparea DIVORȚURILOR, împotriva cauzelor care duc la divorț(sărăcie, violență, alcool, imoralitate, etc).
 • Pocăință pentru rata mare a concubinajelor dinRomânia – când foarte mulți aleg sătrăiască „fărăobligații” și nu știu că intră sub blestem – blestem care se extinde și asupra copiilor rezultați din astfel de relații. Să ne pocăim de acest flagel și să ne rugăm pentru trezirea acestor oameni. Să ne rugăm ca legea parteneriatelor civile să nu fie aprobată de Parlament.

Săptămâna 3 | 20 martie – 26 martie
Biserica Domnului din România

Pocăință pentru:

 • lipsa dragostei agape
 • lipsa de pasiune în biserici; lipsa rugăciunii; limitarea lucrării Duhului Sfânt prin programe stricte
 • lipsa de unitate în biserici și între biserici; divizări între biserici; judecăți, condamnări ale altor frați/ biserici
 • lipsa de cooperare în Biserica din România
 • dezbinări; religiozitate – doctrine, obiceiuri mai presus de Domnul
 • idolatrie – încredere în oameni, în bogății sau relații; idolatrizarea copiilor, a carierei profesionale, a unei activități
 • vânzarea fraților – denunțuri, calomii; trădări – lipsă de loialitate
 • mândrie spirituală, competiție, rebeliune; nesocotirea principiilor de autoritate spirituală în biserici
 • fățărnicie, lipsă de sinceritate, răceală, lipsa compasiunii pentru oameni, indiferență
 • imoralitate, păcate sexuale, pornogrfie
 • folosirea greșită a fondurilor; egoism, materialism
 • pocăință de planuri, activități, acțiuni, programe făcute fără călăuzirea Duhului Sfânt
 • lipsa de împlinire a mandatului dat de Domnul: evanghelizare, ucenicizare. Pocăință pentru egoismul și indiferența noastră față de cei pierduți
 • pocăință că nu trăim o viață de mărturie în sfera noastră de influență
 • pocăință de ignorarea Israelului de către biserici, de forme de anti-semitism din biserici, de teologia înlocuirii din biserici (care spune că Israelui a căzut din Har și acum doar Biserica contează; este o doctrină greșită care neagă alegerea lui Dumnezeu, care a declarat că Israelul este poporul Lui ales de El)
 • pocăință că suntem ca biserica din Laodiceea în foarte multe privințe. Să ne întoarcem spre dependența totală de Domnul (biserica din Filadelfia – Apocalipsa 3:7-13), să ne întoarcem la dragostea dintâi (Apocalipsa 2:4)
 • pocăință de tot ce Domnul vă va arăta!
 • Să ne rugăm pentru o trezire a sfințeniei, a pocăințeiîn biserici! E vreme de cernere serioasă, de alegeri pentru fiecare – cui vrea să slujeascăși cum! În timpul acesta de har să ne rugăm ca toti creștinii să-și alinieze inimile cu Domnul, în smerenie, în curăție de inimă, în integritate, în dragoste agape, în pasiune pentru Domnul – iubind și grăbind venirea Lui!

Săptămâna 4 | 27 martie – 2 aprilie
Națiune/populație

Pocăință pentru:

 • Idolatrie (închinare la alți dumnezei, nu la Dumnezeu); religii false, care au fost practicate de strămoșii neamului nostru – dacii, romanii. Să ne pocăim de orice forme de religii false care sunt în România de azi.
 • Religia dacilor era însoțită de închinare prin jertfe umane (jertfirea tinerilor); acum, forma de închinare prin jertfe umane o reprezintă AVORTURILE. Să ne rugăm ca legăturile morții să fie rupte de peste națiunea română de Domnul Isus Hristos, prin puterea sângelui Său. Să ne pocăim de cultul morților.
 • Pentru traficul de persoane, de copii, care se face pe teritoriul țării. Să ne rugăm pentru oprirea acestor rețele de trafic de suflete.
 • Trădări – în familii, societate; trădarea conducătorilor; uciderea conducătorilor în istoria noastră – mai depărtată dar și recentă (chiar Ceaușescu).
 • Ură, violentă; ucideri, avorturi.
 • Corupție, hoție, minciună, mită, materialism, goana după bani, lipsa de integritate.
 • Lipsa de milă, de compasiune, egoism, nepăsare.
 • Vrăjitorie, ocultism.
 • Dezbinarea societății între grupuri sociale, grupuri etnice. Ura între grupuri etnice (români-maghiari; români- romi).
 • Imoralitate, forme de păcate sexuale care sunt o urâciune în Scripturi; trăire în concubinaj.
 • Familii destrămate; divorțuri; dispreț față de părinți; nepăsare față de copii.
 • Să ne pocăim de orice forme de antisemitism la nivelul țării și să ne rugăm ca acest spirit antisemit să nu-și ridice capul în România.
 • Să ne pocăim de forme de șovinism, de naționalism extrem, dar să ne rugăm pentru trezirea conștiinței naționale, pentru patriotism real, pentru trezirea dragostei de țară în inimile românilor.
 • Să ne pocăim de vorbirea de rău a țării, de toate cuvintele de dispreț și blestem care au fost spuse de cetățenii țării peste România.
 • Să ne rugăm pentru DIASPORA românească, ca cei ce trebuie să se întoarcă acasă, să o facă.
 • Pocăință de tot ce Domnul vă va arăta!

Domnul îi poate trezi/conștientiza pe fiecare. Noi însăsuntemchemați să ne rugăm pentru ei, cerându-ne iertare pentru ei! Tată, iartă-i și adu vremuri de cercetare deosebite în viața fiecăruia!

Săptămâna 5 | 3 aprilie – 9 aprilie
Țară

Pentru România

– Pocăință pentru păcatele comise în sistemele în care este organizată societatea noastră:

 • sistemul politic
 • sistemul economic – industrie, agricultură, transporturi, comunicații, sistemul fiscal
 • sistemul de învățământ
 • sistemul de sănătate
 • sistemul juridic
 • sistemul de siguranță – armată, poliție, jandarmerie, servicii de siguranță națională
 • media/cultură/artă/sport

Să ne pocăim:

 • de fărădelegi, abuzuri comise prin institutii, pocăință pentru modificarea unor legi care favorizează corupția și fărădelegea din sistemele societății;
 • pentru mită, corupție, trafic de influență, cu periclitarea siguranței naționale;
 • pentru vânzarea de resurse ale țării fără a se ține cont de interesul național;
 • pentru decizii greșite la nivel național și local, cauzate de corupție;
 • pentru relații defectuoase între segmentele societății – lipsa de unitate națională;
 • pentru trădarea interesului național în relația cu alte state prin lipsa de atitudine a autorităților țării în situații critice pentru țara noastră – în relații economice, politice, de siguranță națională;
 • pentru incitarea la ură între grupuri etnice și sociale, prin manipulare, prin dezinformare, prin pasivitatea autorităților față de abuzuri ale unor grupuri care acționează agresiv pe teritoriul României, încercând să destabilizeze și să fragmenteze România, chiar ca și teritoriu;
 • de dispreț în relația instituțiilor cu oamenii – relație de dispreț în școli, spitale, mediu de afaceri față de oamenii simpli, modești, nepăsarea autorităților față de durerile și nevoile reale ale societății;
 • pentru neglijarea populației vârstnice și a celei defavorizate (celor săraci) de către autorități și instituții, inclusiv de către Biserica Domnului!
 • de toate schimbările defectuoase care s-au făcut în învățământ, sănătate, în sistemul fiscal, în economie, în gestionarea patrimoniului țării – terenuri, ape, păduri, clădiri, zăcăminte. Să ne rugăm pentru îndreptarea rapidă a acestor greșeli, care pot afecta siguranța și dezvoltarea țării.
 • de corupția din învățământ, din sistemul de sănătate, din justiție, din mediul politic, din mediul de afaceri, din sistemele de siguranță națională;
 • pentru lipsa de loialitate față de țară, lipsa de integritate, de vigilență pentru factorii de decizie din structurile de conducere si de securitate ale țării;
 • pentru compromisuri și alianțe defavorabile României, făcute în plan intern și internațional, în relațiile internaționale;
 • pentru acțiuni defavorabile României în dezvoltarea economiei, a infrastructurii țării, pentru decizii fiscale care nu încurajează investițiile;
 • pentru lipsa de verticalitate și curaj a autorităților române în relația cu instituții internaționale în ce privește apărarea familiei, a valorilor creștine ale societății noastre;
 • pentru toate fărădelegile și greșelile făcute în ce privește siguranța energetică si alimentară a țării, siguranța națională;
 • pentru compromisurile și fărădelegile comise în construcția de căi ferate și de autostrăzi;
 • pentru națiune, pentru nepăsarea față de sufletele vândute prin rețele de trafic de oameni, prostituție, pedofilie, prin rețele de trafic de droguri, de arme. Să ne rugăm pentru protecția și binecuvântarea copiilor acestei națiuni.
 • pentru cei care lucrează în mass-media (rețele de televiziune, radio, rețele de socializare) – pentru manipulări și dezinformări, pentru știri false, pentru promovarea imoralității, a corupției, a compromisului, a violenței, a minciunilor, a calomniilor, afectând sistemul de valori al unei națiuni creștine;
 • pentru corupția din domeniul artei, al sporturilor, care influențează negativ societatea.
 • Continuăm să chemăm dreptatea lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară, să mergem înaintea Tronului de Har al lui Dumnezeu, dreptul Judecător, în Numele lui Isus Hristos și să declarăm că NU MAI VREM CORUPȚIE în România, ci DREPTATE și ADEVĂR! Să cerem intervenția lui Dumnezeu în dezrădăcinarea corupției, să cerem expunerea liderilor corupți și schimbarea lor! Să cerem expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României, să cerem anihilarea structurilor ascunse de putere, care afectează integritatea țării și siguranța națională. Să cerem intervenția RADICALĂ a Domnului în țara noastră si IZBĂVIREA țării de influențe nedumnezeiești. Să ne ridicăm împotriva acțiunilor de trădare a interesului național, pentru oprirea deciziilor economice, fiscale, legislative dăunătoare intereselor țării. Să declarăm că vrem LEGI DREPTE bazate pe valori creștine, un sistem juridic integru. Să ne rugăm pentru oprirea fărădelegilor care pătrund în legile țării! Domnul protejează o națiune și prin legile care o guvernează. Să cerem Domnului dezrădăcinarea corupției din sistemul juridic!
 • Să ne rugăm pentru trezirea și curățirea conștiințelor acestor oameni de influență în națiune, a celor cu putere de decizie care guvernează țara (la nivel național, regional, local, pe sfere de activitate), pentru mântuire, teama de Domnul în inimile lor, înțelepciune, integritate, curaj, claritate în decizii, competență și viziune pentru interesele esențiale ale României.

Săptămâna 6 | 10 aprilie – 15 aprilie
Laudă, închinare, mulțumire

ÎN ZILELE DE 13-14-15 APRILIESĂ NE UNIM CU TOȚII ÎN POST ȘI RUGĂCIUNE

 • Să-I mulțumim Domnului pentru jertfa Lui de pe cruce pentru noi. Să-L adorăm pe Cel ce este Mielul lui Dumnezeu, dar și pe Cel ce este Leul din Iuda. Să-L lăudăm pe Domnul „… căci e bun și în veac ține îndurarea Lui”.
 • Să ne rugăm pentru curățirea păcatelor națiunii noastre, pe care le-am mărturisit și ne-am pocăit de ele. Să ne rugăm ca sângele Domnului Isus să curățească țara noastră, ca Dumnezeu să ne vindece țara.
 • Să ne rugăm ca Domnul să rupă blestemele de moarte, de idolatrie, de sărăcie, de frică, de comunism de peste țara noastră și ca El să mustre lăcustele care au mâncat familiile noastre, țara noastră (Ioel 2:23-28).
 • Să ne rugăm pentru întoarcerea inimilor locuitorilor țării spre Domnul nostru, pentru revelația stării de păcat, pentru deschiderea ochilor celor orbiți de cel rău și pentru pocăința locuitorilor țării noastre.
 • Să ne rugăm pentru România, cu foc, pentru: protecție, binecuvântare, pace, stabilitate, integritate teritorială.
 • Să ne rugăm ca Domnul să-și aducă aminte de rugăciunile noastre și ale înaintașilor noștri care au mijlocit pentru România și să ne rugăm pentru trezirea României, pentru revărsarea slavei Domnului peste țara noastră, pentru împlinirea promisiunilor Lui pentru România. Și fie ca Domnul să aducă vremurile de înviorare, de transformare a unei națiuni prin lucrarea puterii Duhului Sfânt, după care tânjim. Fie ca România să intre deplin în voia lui Dumnezeu pentru țara noastră, să se alinieze cu cerul: „Tată, vie Împărăția TA, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ – în România, acum!”
 • Să ne rugăm ca România să fie de partea Israelului, ca România să fie o națiune care va fi între națiunile oi la judecata finală (Matei 25:31-46).

Porți ale României, ridicați-vă capetele, ca să intre Împăratul Slavei, Domnul cel viteaz în lupte,
Domnul Vieții, Domnul Păcii, Mântuitorul și Regele nostru!

(Psalmul 24)

Chemăm Numele Domnului Isus Hristos peste poporul și teritoriul României!

Isus Hristos este Domnul României!
Si Duhul si Mireasa zic: Vino, Doamne Isuse!
MARANATA
!

Domnul să binecuvânteze România și Israelul!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *