Puncte de rugăciune | SEPTEMBRIE 2020

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic!

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

După un august confuz și zbuciumat, intrăm într-o lună cu mari provocări la nivelul națiunii noastre:

  • Starea poporului Domnului, a Bisericii, cu obstrucționări, limitări, căutări ale unor forme noi în lucrare;
  • Începerea școlii; vindecarea copiilor de efectele psihologice ale izolării

  • Alegerile locale

  • Probleme economice tot mai mari

  • Situația sanitară și starea de sănătate a populației

  • Instabilitate internă,tensiuni politice și sociale, creșterea nivelului de violență în comunități

  • Multă nesiguranță, confuzie, descurajare în rândul populației, dar și în poporul Domnului.

Dar chiar dacă… “Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule şi nu vor mai fi boi în grajduri, Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!
Domnul Dumnezeu este tăria mea; El îmi face picioarele ca ale cerbilor şi mă face să merg pe înălţimile mele.” (Habacuc 3:17-19)

Pentru noi – oameni ai rugăciunii – mesajul este clar: Chiar dacă veștile sunt rele, știm că Dumnezeu este atotputernic, este plin de îndurare, știm că iubește oamenii, dar urăște păcatul și că ne-a dat soluția de izbăvire – prin jertfa Domnului Isus. Știm că avem de luptat cu puterile întunericului (Efeseni 6: 12). De aceea, Domnul ne cheamă să fim treji, vigilenți, să fim echipați (Efeseni 6:10- 18).

Cu cât vedem că întunericul crește, să ne ridicăm capetele spre EL (Luca 21:28) – în rugăciune, în laudă, să chemăm Numele Domnului și puterea Duhului Sfînt peste țara noastră. Avem armele luminii – Cuvântul, rugăciunea, postul, lauda, puterea Sângelui Domnului Isus Hristos care curățește, sfințește, eliberează, vindecă, protejează! (2 Corinteni 10:4-5)

Să nu abandonăm lupta în rugăciune, să nu obosim! Acum, cu atât mai mult, Domnul ne cheamă să ne ridicăm, să stăm umăr la umăr și să acoperim națiunea noastră, teritoriul României cu cuvintele inspirate de Duhul Sfânt prin rugăciuni pasionate.
Să fim dintre cei care stau tari și prin care Domnul face mari isprăvi (Daniel 11:32).
Să ne întoarcem la “Vechile cărări “ (Ieremia 18:15) – întoarcere la calea Domnului, fără idoli, fără compromisuri, fără ‘foc strain.”

Mă rog ca Domnul să binecuvânteze pe fiecare dintre voi care ați ales să stați în spărtură pentru România! Mă rog ca Domnul să ridice oboseala, neputințele, temerile, să ne dea pace, putere, revelație, curaj, inimi pline de pasiune pentru El, o dragoste pentru Domnul, pentru Cuvânt și rugăciune cum n-am mai experimentat încă. Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste Rețeaua de rugăciune pentru România și să ne dea pacea, să ne extindă hotarele de impact și influență în lumea spirituală, în bătălia pentru România, să ne protejeze și să ne dea mult rod – suflete salvate, țara transformată, închinată Domnului Isus!

Vă chem să continuăm SĂ NE RUGĂM NEÎNCETAT:
În fiecare seară la ora 21,
să NE UNIM într-un timp de rugăciune pentru Biserică și România – până la VENIREA DOMNULUI
pentru TREZIRE SPIRITUALĂ și TRANSFORMAREA ROMÂNIEI, pentru PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI ROMÂNIEI
pentru alinierea României și a Bisericii Domnului la VOIA lui Dumnezeu pentru noi
pentru un NOU ÎNCEPUT pentru Biserică și pentru România
Să ne unim în POST în fiecare VINERI pentru România și Biserica Domnului din țara noastră.

Avem chemarea de a sta între un popor plin de păcate și Dumnezeu, ca mijlocitori. Să ne cerem iertare pentru păcatele care afectează țara și să cerem îndurare, har și milă de la Domnul, să cerem mântuire pentru oameni și binecuvântarea Domnului peste țara noastră. Să ne rugăm în acord cu Cuvântul din Daniel 9:3-19 pentru România!
Pentru că este scris: „Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

CHEIA VINDECĂRII ROMÂNIEI ESTE LA NOI, poporul Lui – SĂ NE SMERIM, să ne rugăm! Să lucrăm cât mai este zi- vine noaptea când nimeni nu va mai putea lucra (Ioan 9:4).

ROMÂNIA Ne smerim, ne pocăim, ne cerem iertare pentru STAREA NOASTRĂ, pentru păcatele noastre și ale NAȚIUNII NOASTRE (Daniel 9:1-19). Să ne rugăm ca Domnul să ne curățească ca popor al Lui, ca națiune, să ne aducă într-o stare după Voia Lui. Ne dedicăm pe noi, familiile noastre și națiunea noastră lui Dumnezeu.

Înălțăm Numele Domnului Isus peste România și ne rugăm: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ – în România. Ne rugăm ca Domnul să ne ierte, să ne dea pâinea cea de toate zilele și să ne izbăvească de cel rău (Matei 6:9-13).
• Ne rugăm pentru TREZIRE, pentru un seceriş uriaş de suflete pentru Domnul în România. Să cerem viață din Dumnezeu în locuitorii țării și mulți să vină la mântuire.
• Ne rugăm pentru PACEA INIMILOR, răbdare, perseverență, curaj, înțelepciune, bunătate, creativitate. Ne rugăm pentru ELIBERARE de frică, de depresie, disperare.

• Ne rugăm stăruitor pentru PACEA și PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI, STABILITATE, SIGURANȚĂ. Cerem protecția Domnului de atacurile întunericului – a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam, tensiuni sociale, și să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României. Să ne rugăm pentru protecție de dezastre naturale (furtuni violente, cutremure mari, fenomene extreme), incendii, explozii mari, alte epidemii, ruperi de poduri mari, baraje. Să ne rugăm pentru protecția podurilor, barajelor, căilor ferate, a drumurilor, porturilor țării (mai ales Constanța).
RESURSELE NATURALE ale României – pământurile, pădurile, apele, zăcămintele – să nu mai fie de jaf (Isaia 1:7) și să fie restituite națiunii toate resursele care au fost înstrăinate abuziv.

COPIII României – pentru protecția lor, mântuirea lor, pentru eliberare și vindecare de influenţele izolării și a însingurării. Ne rugăm pentru începerea ȘCOLII – să fie cât mai multă interacțiune directă între copii și dascăli. Ne rugăm pentru cadre didactice înţelepte, cu creativitate și pricepere, pentru reforme constructive, întelepte în sistemul de învățământ. Ne rugăm pentru nimicirea reţelelor de trafic de persoane, de pedofilie, pentru oprirea legilor care permit educația sexuală a copiilor în forme pervertite, care aduc pervertirile ca normalitate! Punem Numele Domnului peste toți copiii țării. (Numeri 6: 24-27)
FAMILIILE  din România – mântuire, frică de Domnul, cunoaşterea Voii Domnului pentru familii. Ne rugăm împotriva fricii, a apăsării, a depresiei, a confuziei, a disperării care încearcă să paralizeze țara. Ne rugăm pentru resurse (locuri de muncă, ajutoare) pentru susținerea familiilor.

OPRIREA VIOLENŢELOR din comunități și din familii, destructurarea rețelelor de trafic de persoane, a clanurilor violente. Reforma și curățirea de corupție a sistemului de protecție a populației (poliție, jandarmerie, servicii de informații, armată). Să ne rugăm pentru oameni competenți, necorupți, cu frică de Domnul în aceste structuri.
ALEGERILE locale din România – să fie aleși oameni cu frica de Domnul, integri, competenți, cu dragoste de țară, necorupți. Să ne rugăm ca cei ce merg la vot să fie inspirați de Domnul pe cine să voteze. Să ne rugăm pentru anihilarea oricăror forme de fraude electorale, de manipulări. 
Alegerea viitorului preşedinte al Statelor Unite– este nevoie de omul hotărât de Dumnezeu pentru că va afecta situația politică din lumea întreagă.
CONDUCEREA țării (Parlament, Preşedinte, Guvern) – să fie inspirați de Domnul în orice decizie, să nu poată lua nicio decizie care nu e după Voia Domnului pentru țară. Ne rugăm pentru lideri dupa Voia lui Dumnezeu în structurile de autoritate ale țării, pentru schimbarea celor corupți, incompetenți, sau a celor care nu susțin interesele țării.

LEGILE țării care se pregătesc – să fie legi drepte, care să fie în favoarea populației și a țării. Ne rugăm stăruitor ca orice forme de abuz, control, restrângeri ale exprimării credinţei creștine să nu poată fi legiferate. Ne rugăm pentru păstrarea libertăților fundamentale, pentru păstrarea libertăților de exprimare a credinței creștine în țara noastră, ca forme de cenzură, abuz de putere, persecuție, să fie oprite. Ne rugăm ca orice plan al celui rău, făurit împotriva României și a locuitorilor țării, să fie expus și nimicit, în Numele Domnului Isus Hristos.
• Ne rugăm pentru relațiile internaționale ale țării – ca România să fie poziționată după Voia Domnului în aceste relații- cu UE, NATO, organizații internaționale de sănătate, Israel, Orientul Mijlociu.
OPRIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI Covid 19, STINGEREA PANDEMIEI, să cerem protecția Sângelui Domnului Isus Hristos peste toți locuitorii țării. Să cerem îndurarea Domnului peste România și să chemăm Numele Domnului ISUS HRISTOS, Izbăvitorul nostru, peste România, ca să oprească nimicitorul și viețile oamenilor să fie cruțate. Să cerem viață și vindecare pentru cei contaminați. Să cerem creşterea rezistenţei la acest virus pentru locuitori. Ne rugăm pentru echipele medicale – protecție, înțelepciune divină, curaj, soluții înțelepte, sănătate, resurse, pace.

ECONOMIA țării. Ne rugăm pentru oprirea colapsului economic, pentru repornirea economiei, a vieții sociale, pentru consecințe minime a acestei pandemii la nivel economic și social. Să cerem soluții dumnezeiești în economia României! Să ne rugăm pentru dezvoltarea economiei româneşti, pentru industrii noi, româneşti, pentru locuri de muncă, pentru resurse financiare care să ajute relansarea economiei.
• Să ne rugăm împotriva spiritului de sărăcie de peste locuitori, să rupem legăturile sărăciei de peste România!

AGRICULTURA României – ne rugăm pentru dezvoltarea ei, pentru binecuvântarea roadelor pământului, pentru binecuvântarea fermelor de animale. Ne rugăm pentru resursele necesare populației – să fie păzite și multiplicate supranatural de Domnul (hrana, resurse medicale, alte resurse necesare).
• Ne rugăm pentru ÎNTOARCEREA GRABNICĂ A ROMÂNILOR ACASĂ – a celor ce nu au fost trimiși de Domnul în alte țări!

BISERICA Domnului din România: TREZIRE și PREGĂTIRE! – restaurare urgentă a relației cu Domnul pentru fiecare creștin, restaurarea altarelor de RUGĂCIUNE din familii, separare de spiritul lumii, ieșire dintre ziduri – extinderea Împărăției lui Dumnezeu în țară, vigilență, întelepciune, DISCERNĂMÂNT.

UNITATEA în Trupul lui Hristos, anihilarea efectelor fragmentărilor în relații provocate de izolare, restaurarea părtășiei reale, dincolo de conexiuni prin internet

Mass-media creștină (TV, radio, internet, cărți) – protecție, resurse, legi care să permită libertate de exprimare.

ISRAEL – protecție, mântuirea locuitorilor, întoarcerea evreilor din toată lumea în Israel. Mântuire, protecţia locuitorilor, a ţării, pentru stabilitate internă, pacea Ierusalimului. Israelul tocmai a semnat un nou acord de pace cu o țară musulmană (Emiratele Arabe)… să ne rugăm insistent pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu (1 Tesaloniceni 5:3)! Ne rugăm ca România să aibă o relație bună cu Israelul, Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *