De ce rugăciunea? (partea III)

Nu-L limita pe Dumnezeu

Am auzit niște credincioși exprimându-și disperarea din cauza a ceea ce comite Satan pe pământ în zilele noastre. Ei simt că nu mai are nici un rost să încerci să te rogi pentru că răutatea este prea mare. Ei întreabă: La ce folos să ne rugăm când păcate ca homosexualitatea și avortul au fost legalizate de către guvernele unor naţiuni? Ce putem face noi, bisericile neînsemnate, în faţa unor determinări așa de convinse a naţiunilor în a neglija legile lui Dumnezeu?

Răspunsul meu la aceasta este: Noi Îl slujim pe Dumnezeul cel Atotputernic! Tronul Său este în ceruri, iar pământul reprezintă așternutul pentru picioarele Lui și toate naţiunile puse la un loc sunt doar un strop de apă în prezenţa Sa. Noi slujim unui Dumnezeu puternic. El nu este doar puternic, ci este puterea însuși! Nimic nu este cu neputinţă pentru El!

Nu trebuie să-L limităm pe Dumnezeul nostru niciodată. Este greșit ca noi oamenii lui Dumnezeu să ajungem să ne concentrăm atât de mult pe lucrarea diavolului în lume încât să pierdem povara rugăciunii. Da, este adevărat că ceea ce se întâmplă este rău, și că situaţia se înrăutăţește în fiecare zi, dar aceasta reprezintă doar una din părţile situaţiei. Cealaltă parte este că Dumnezeu este în control și puterea Sa de a mântui, elibera și de a răsturna situaţii nu s-a micșorat deloc!

Este posibil ca de-a lungul vieţii noastre să vedem voia lui Dumnezeu împlinindu-se pe pământ. Trebuie să ne rugăm. Trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Trebuie să ne ridicăm și să-L chemăm pe Dumnezeu până când El întemeiază orașele și naţiunile noastre și le transformă în laude pe pământ. Este posibil!

Victoria personală

Ieremia 29: 11 spune:
“Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. ”

Dumnezeu are un plan și un scop pentru fiecare dintre noi. Gândurile Lui cu privire la tine ca și persoană sunt să îţi dea un viitor și o nădejde. El dorește pentru tine tot ce este mai bun.

De multe ori nu reușim să vedem lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Ne-ar ajuta dacă am ști că Dumnezeu ne cunoaște pe deplin. El știe ce este cel mai bun pentru noi. Dumnezeu ne ajută în fiecare situaţie cu care ne confruntăm. El deţine versiunea exactă a cum ar trebui să fie fiecare situaţie în parte. Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm pentru că ne cunoaște foarte bine, și de asemenea, El dorește ceea ce este mai bun pentru noi. El dorește să-L căutăm pentru harul Său, ajutorul și sfatul Său pentru că știe că avem nevoie de ele în viaţa noastră. Trebuie neapărat să dăm mai multă atenţie rugăciunii pentru că ne ajută să intrăm mai mult în voia și planul lui  Dumnezeu pentru viaţa noastră. Dumnezeu a promis că dacă ne rugăm, ne va asculta și va împlini ceea ce are în inima Sa pentru noi.

Rugăciunea n-ar trebui să reprezinte o corvoadă pentru noi. Ar trebui să fim nerăbdători să ne rugăm. Este spre binele nostru și al acelora pe care-i iubim și la care ţinem. Domnul Isus a spus ucenicilor Săi în Luca 22:40: “Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită. ” Înfrângerea nu este departe de noi dacă viaţa noastră de rugăciune nu este ceea ce ar trebui să fie. Dumnezeu ne iubește și dorește ceea ce este mai bun pentru noi, dar voia Lui nu se va întâmpla automat. Ucenicii nu au dat prea multă atenţie avertizării Domnului așa că nu după multă vreme au experimentat o înfrângere teribilă. Au căzut într-atât încât atunci când Domnul Isus li s-a înfăţișat după învierea Lui, Petru nu l-a recunoscut la început. El, care a jurat că niciodată nu-L va renega pe Isus, s-a rededicat așa de mult slujbei sale anterioare, cea de pescar, încât nu l-a mai recunoscut pe Isus care stătea pe malul mării până când Ioan a spus, “ Este Domnul”. Dacă Petru și ceilalţi s-ar fi rugat atunci când Domnul le-a spus, ei n-ar fi trecut printr-o astfel de înfrângere și rușine.

Trebuie să ne rugăm. Dacă ucenicii, mari strămoși ai creștinismului erau
nevoiţi să se roage pentru a trăi în victorie, atunci noi nu avem nevoie de
nimic altceva.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *