Puncte de rugăciune | SEPTEMBRIE 2021

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

SĂ VENIM ÎNAINTEA TRONULUI DE DREPTATE AL TATĂLUI, ca și copii ai Lui, în Numele Domnului Isus Hristos, să ne smerim inimile și să cerem îndurare pentru noi și țara noastră. (2 Cronici 7:14).

Să ne pocăim pentru:

 • Venim cu smerenie înaintea Tatălui Ceresc și ne cerem iertare, în Numele și prin jertfa lui Isus Hristos, pentru că noi și părinții noștri am păcătuit. Declarăm că vrem să ne întoarcem de la căile noastre rele, de la păcatele noastre, că vrem să ne întoarcem la Dumnezeu și de El să ascultăm!
 • Declarăm că Isus Hristos este Domnul României, Mântuitorul și Izbăvitorul nostru.
 • Declarăm că Isus Hristos este Calea, Adevărul și Viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin El.
 • Declarăm România închinată Domnului Isus Hristos, singurul Nume prin care este mântuire. Ne învoim cu cerul și ne rugăm: „Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ” – în România acestor vremuri.
 • MULȚUMIM din inimă, Doamne, pentru țara noastră și pentru libertatea dată. MULȚUMIM că până aici ai fost cu noi și declarăm că nu vrem să mergem mai departe fără Tine! MULȚUMIM că ești bun și plin de îndurare cu poporul român și cu România!
 • VINO, DOAMNE ISUSE în ROMÂNIA, ca Domn și Mântuitor al neamului românesc! SĂ NE RUGĂM FIERBINTE CA DUMNEZEU SĂ VINĂ DEGRABĂ ÎN AJUTOR! (Psalmul 12). Doamne, ajută-ne!!

Vă invit să continuăm perioada de rugăciune începută în data de 01 august

1 AUGUST – 19 SEPTEMBRIE 2021 | 7 săptămâni de post și rugăciune

pentru România și pentru Biserica Domnului din țara noastră

ÎN FIECARE ZI – SEARA (ora 21:00) ȘI DIMINEAȚA (ora 06:00) – jertfa de seară și de dimineață, să ne rugăm în UNITATE

În fiecare zi de VINERI – zi de POST pentru România!

1. Copiii și adolescenții țării – OPRIREA influențelor nedumnezeiești în educația lor. Oprirea legilor care vor introducerea educației sexuale obligatorii, fără acordul părinților, a ideologiei de gen în școlile și grădinițele din România. Ne rugăm pentru Parlamentul României, pentru toți factorii de decizie, pentru cunoștiința și frica de Domnul.

2. Ne rugăm ca acele recomandări europene care sunt nedumnezeiești în ce privește familia, identitatea de gen, ideologiile de gen să NU pătrundă în țara noastră, în legile și normele de viață din România. Ne rugăm pentru demnitarii țării, pentru verticalitate și tărie în apărarea valorilor moral creștine ale societății românești:
definirea și constituirea familiei naturale, așa cum a creat-o Dumnezeu
educația copiilor nepângărită cu valori contrare Scripturii
Punem Numele Domnului peste toți copiii țării (Numeri 6:24-27) și ne rugăm pentru mântuirea lor.
Cerem sângele Domnului Isus Hristos peste copiii și familiile din România.

3. FAMILIILE din România – pentru păstrarea valorilor creștine în definirea și instituirea familiei. Oprirea legilor care afectează familia naturală. Păstrarea apelativelor de „tată” și „mamă” în legile țării.
– Adoptarea copiilor să fie permisă doar familiilor naturale.
– Oprirea divorțurilor și a violențelor în familii. Unitate între soți, între părinți și copii. Întoarcerea acasă a părinților care au copiii în România, restaurarea familiilor.
Să ne rugăm pentru schimbarea atmosferei spirituale din familii – ca prezența Duhului Sfânt să pătrundă în fiecare locuință, să atingă inimi și oamenii să se întoarcă la Dumnezeu.

4. LIBERTATEA DE EXPRIMARE A CREDINȚEI CREȘTINE fără îngrădiri. Protecția Bisericii Domnului!

5. ALINIEREA și POZIȚIONAREA ROMÂNIEI după Voia Domnului – în relații cu țări și organizații internaționale, cu EU, NATO, ONU. Ne rugăm pentru relația bună România – Israel, de sprijin, fără antisemitism în țara noastră.

6. PACEA și PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI, STABILITATE, SIGURANȚĂ, în interior și la granițe. Cerem protecția Domnului de atacurile întunericului și să ne rugăm ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României. Protecția țării și a populației de orice rău legat de fluxul de imigranți.

7. Să cerem dreptatea lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară, și intervenția LUI în descoperirea și dezrădăcinarea corupției din toate segmentele societății.

8. OPRIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID-19, STINGEREA PANDEMIEI, protecția locuitorilor față de acest virus, creșterea rezistenței la acest virus pentru locuitori.
Sistemul sanitar – rugăciune pentru personalul medical și resurse medicale, pentru autoritățile care iau măsuri în pandemie – înțelepciune și frică de Domnul.

9. Păstrarea libertății în decizia de a se vaccina sau nu, dupa încredințarea fiecăruia. Găsirea de tratamente eficiente pentru cei ce se îmbolnăvesc. Să CEREM VIAȚĂ și PROTECȚIE PESTE POPULAȚIA ȚĂRII.
Protecția populației de frică, de atacuri de depresie și panică, de violență – în familii, în comunități. Oprirea sinuciderilor. RESTAURAREA UNITĂȚII în familii, în biserici, care au fost dezbinate de pandemie.

10. ECONOMIA țării – oprirea declinului economic; RESTAURAREA ECONOMIEI; MĂSURI ÎNȚELEPTE ȘI RESURSE DE SUSȚINERE A ECONOMIEI;

Sunt tot mai dese atenționările că DOMNUL ISUS VA VENI FOARTE, FOARTE CURÂND, mai repede decât ne imaginăm. Domnul ne avertizează să fim pregătiți oricând pentru Venirea Lui! Să ne pocăim, să ne punem viețile în rânduială, cu Domnul și cu oamenii, să fim vigilenți și să ducem Evanghelia la oamenii nemântuiți.

NE RUGĂM:

 • Să cerem UN DUH DE POCĂINȚĂ reală în viețile creștinilor din țara noastră. Ne rugăm împotriva autoneprihănirii, a apatiei, a lipsei de veghere; să ne rugăm pentru DISCERNĂMÂNT, pentru o stare de trăire intensă a vieții de credință.
 • STARE DE VIGILENȚĂ – lucrurile se schimbă DEODATĂ – SĂ FIM PREGĂTIȚI, gata pentru schimbările pe care le face Domnul în viețile noastre.
 • AUZIREA VOCII DUHULUI SFÂNT, călăuzire precisă pentru copiii Domnului.
 • Să cerem UN DUH DE CURAJ, DE CHIBZUINȚĂ să vină în inimile creștinilor, să fie toți siguri în inimile lor că sunt copiii lui Dumnezeu.
 • ÎMPOTRIVA FRICII, A CONFUZIEI, A DEZNĂDEJDII, a duhului de amăgire, a lipsei de speranță care i-a afectat pe foarte mulți. Să declarăm, în NUMELE LUI ISUS, că NU NE TEMEM.
 • MÂNTUIREA MASIVĂ a familiilor, a locuitorilor României – ca țara noastră să devină cu adevărat creștină.
 • MÂNTUIREA COPIILOR, PROTECȚIA LOR. Cerem binecuvântarea Domnului peste copii și tineri în noul an școlar.
 • UNITATE între CREȘTINI, STRÂNGEREA RÂNDURILOR între TOATE confesiunile creștine.
 • Creșterea CREDINȚEI, pentru întărire în duhurile noastre prin CUVÂNT, RUGĂCIUNE, POST.
 • APROPIERE DE DOMNUL – să ne lipim inimile de Domnul, să avem o stare de veghere în vederea POCĂINȚEI – să nu ne lăsăm întinați de nimic. DRAGOSTE și DOR DE DUMNEZEU să fie în inimile credincioșilor și FRICĂ DE DOMNUL.
 • DEZLIPIREA INIMILOR DE BOGĂȚIILE LUMII, de posesiunile materiale. Întoarcerea inimilor creștinilor spre cei lipsiți.
 • ÎNTOARCEREA ROMÂNILOR ACASĂ.
 • ÎMPLINIREA PLANULUI LUI DUMNEZEU CU ROMÂNIA – ca țara noastră să fie plină de cunoștința Domnului, un GOSEN în care Slava Domnului să fie prezentă și România să fie o mărturie a puterii Domnului.
 • PROTECȚIA ȚĂRII DE VALURI NIMICITOARE DE ÎNTUNERIC DEMONIC: de pandemie, de haos economic, social, de violențe în societate.
 • Să ne ridicăm în Numele Domnului Isus Hristos și să declarăm OPRIRE ȘI NIMICIRE PESTE ASALTURILE DEMONICE ASUPRA SĂNĂTĂȚII POPORULUI și ASUPRA COPIILOR ȚĂRII NOASTRE. Ne rugăm pentru anihilarea planurilor întunericului făcute împotriva României, pentru confuzie în tabăra vrăjmașilor care țes lucruri rele împotriva României și a populației ei. NE RUGĂM ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRILOR MEDICALE, a restricțiilor abuzive.
 • Ne rugăm pentru INTEGRITATEA TERITORIALĂ A ȚĂRII, pentru PROTECȚIA ROMÂNIEI de planuri rele de fragmentare teritorială, etnică și socială, de învrăjbire a populației – în familii, în comunități.
 • Ne rugăm pentru CONDUCĂTORII ȚĂRIISĂ NU POATĂ DA LEGI ȘI SĂ NU POATĂ LUA DECIZII CONTRARE SCRIPTURII, A VOII LUI DUMNEZEU. Domnul să le lumineze inimile și să-i întoarcă spre El.
 • LEGILE ROMÂNIEI în acord cu voia Domnului, nu a oamenilor.
 • FRICĂ DE DOMNUL în inimile conducătorilor, a celor ce pregătesc legile și le votează, a celor ce au rol în conducerea comunităților – sate, orașe, Capitala țării, România întreagă.

ISRAEL – MÂNTUIRE, ÎNTOARCEREA EVREILOR ÎN ISRAEL, PROTECȚIA ȚĂRII ȘI PACEA IERUSALIMULUI. Ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România, ca România să aibă o relație bună cu Israelul, ca Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze. Să ne rugăm pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu.

AFGANISTAN – pentru creștinii de acolo, pentru populație – ÎNDURARE și MÂNTUIRE.

Pentru CREȘTINII PERSECUTAȚI DIN LUME – din CHINA, COREEA DE NORD, ȚĂRI ISLAMICE.

MARANATA! VINO, DOAMNE ISUSE!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *