Punctele de rugăciune ale lunii ianuarie 2017

Anul 2017 va fi un an al bătăliei pentru țara noastră, pentru România. Vom lupta in rugăciune pentru stabilitatea financiară și politică, pentru integritatea teritoriala a țării. Vom lupta împotriva oricărui asalt al întunericului care ar încerca să fărâmițeze țara- (prin regionalizare nedumnezeiască, prin inflamarea tensiunilor interetnice). Vom lupta pentru PACEA, stabilitatea și protecția României.

Va fi un an al luptei pentru Constituția țării, pentru păstrarea României ca stat național unitar român, pentru păstrarea Zilei naționale a țării- zi profetic aleasă- ziua UNIRII, pentru definiția biblică a familiei, pentru păstrarea drepturilor de exprimare liberă a credinței creștine.

Va fi un an al continuării luptei pentru familii- care vor fi sub un asalt puternic din partea celui rău- atât în interior, prin afectarea relațiilor din familii (parinți- copii, soț- soție), cât și în exterior, prin încercări de schimbări legislative.

Va fi un an al rugăciunii susținute pentru Israel, care va avea un an greu.

Unitatea – cuvântul cheie –  unitate in Biserica si  in  națiunea româna. Unitatea spirituala  în Biserica lui Hristos se va reflecta in lumea naturală,  va influența unitatea națiunii. Porțile României au ca străjer Biserica lui Hristos din România.  Biserica trebuie să stea vigilentă, în rugăciune, pentru România.  În România vom fi ca în cartea Neemia 4 – poporul asezat pe familii (bisericile din România), care participa la reconstruirea cetatii (României) – așezati strategic,  cu o mână pe mistrie și una pe suliță. Vremea de restaurare va fi o vreme de vigilență, de unitate.

Continuam cu  chemarea să ne invoim ca in FIECARE zi de VINERI să ne unim cit mai multi in  POST si  RUGĂCIUNE pentru România.

 1. Rugăciune pentru România
 • Să cerem binecuvintarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România, ca Fața lui Dumnezeu să lumineze peste țara noastră
 • Suntem intr-o fereastră de har, care nu va rămâne mult timp deschisă. Să nu pierdem timp,  oportunități de a extinde Împărăția lui Dumnezeu!   Să ne cerem iertare pentru că nu ne-am abătut de la căile noastre rele (23 Cr 7:14)- ca Biserică si ca națiune. Să ne rugăm pentru Har și mila, care să biruie judecata! Să ne rugăm pentru răscumpărarea vremii, a timpului pierdut in certuri și dezbinari- ca popor al Domnului și ca națiune. Să ne rugăm pentru ruperea legăturilor de ocultism și idolatrie de peste România.
 • Rugăciunea cheie pentru România este: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România! Să ne rugăm pentru  alinierea României după planurile Domnului pentru ţara noastră. Să ne rugăm ca țara noastră să mearga pe direcția dorită de Domnul pentru România, să fie o țara in care Slava Domnului să coboare cu putere (Habacuc 2:14)
 • Să vorbim cuvintele vieții peste România. Să proclamam Viața, Adevarul, Lumina lui Isus peste inimile și mințile tuturor românilor. Să proclamam: Isus Hristos este Domn și Stapin peste România,  România  este închinată  Să proclamăm promisiunea Domnului pentru  România:  Isaia 62:4- ca țara se va mărita iarași ( relație de legământ cu Domnul)- și Domnul iși va găsi placerea in ea. Focul trezirii să cuprinda toata  România!
 • Să ne rugăm ca toate cuvintele, acțiunile, faptele care au înnegrit țara și populația, să fie făcute fără putere prin sângele Domnului, ca  stigmatul care a fost pus peste români și România (de țară, de popor de nimic) să fie anulat prin puterea Domnului și România să fie ce a spus Domnul: o țară de dorit de locuit – un Gosen (Ex 8:22), țara unde prezența Domnului e puternică, o țară binecuvântată.
 • Este un sezon de restaurare a destinului României, a valorilor puse de Dumnezeu in inimile românilor. Să ne rugăm pentru restaurarea identitații noastre de români, pentru trezirea conștiinței naționale, pentru un patriotism autentic și curaj civic. Să cerem înapoi tot ce-a furat cel rău din moștenirea noastră: unitatea și solidaritatea românilor, dragostea de țara  și, mai ales, dragostea de Dumnezeu, bunătatea și compasiunea,  bucuria și blândețea, familia ca valoare, dragostea pentru copii, creativitatea și ingeniozitatea, înțelepciunea și priceperea dumnezeiasca, harnicia și ospitalitatea, dragostea fața de natura și fața de frumos, bucuria cântecului și a artei.   Să ne rugăm pentru  restituirea  integrității, a onestității pentru un popor decimat de corupție, pentru restituirea  sentimentului unității naționale într-o țară fragmentată de dezbinări, pentru restituirea onoarei, a integrității, a valorilor morale într-un popor creștin.
 • FAMILIA-așa cum a fost creată de Dumnezeu. Să ne rugăm pentru curajul și unitatea creștinilor, a Bisericii,  în lupta pentru  protecția familiilor.  Să ne rugăm pentru organizarea referendumului legat de definirea familiei în Constituția României.

Să ne rugăm pentru  oprirea invaziei de intuneric asupra copiilor – prin educație ce pângărește sufletele și identitatea sexuală a copiilor, prin sărbatori oculte. Să ne rugăm pentru copiii României, ca ei să aparțină familiei și NU statului. Să ne rugăm pentru protecția și mântuirea copiilor din România!

 • Modificările Constitutiei Românieipentru păstrarea libertătilor fundamentale pentru cetăteni, pentru definirea corectă a statului român- ca stat național unitar român, pentru definirea biblică a familiei, pentru libertatea credinței creștine, pentru recunoașterea prin Constituție a bazelor și valorilor creștine ale României, pentru echilibru între puterile statului, pentru mecanisme care să asigure stabilitatea și integritatea națională și teritorială a României. Să ne rugăm ca legile țării  să asigure exprimarea deschisă și necenzurată a credinței creștine și  România să pastreze valorile creștine in legile țării. Să ne rugăm ca planurile celui rău de a șubrezi România prin modificările aduse Constituției să fie legate și făcute fără putere.
 • Presedintele țării, pentru noul Parlament și Guvern. Dumnezeu să ridice oameni noi în aceste vremuri noi, izbăvitori în națiune – oameni cu frică de Domnul, cu curaj și integritate, care să stea pentru adevar și dreptate. Să ne rugăm pentru oamenii politici din România – pentru RESPONSĂBILIZAREA lor față de țara în care Domnul le-a dat autoritatea de a conduce.
 • Eradicarea corupției la toate nivelele. (2 Cr. 7:13-14). Să ne rugăm pentru destructurarea și anihilarea structurilor ascunse de putere, interne sau transfrontaliere, care periclitează economia țării și siguranța națională, pentru stoparea deturnărilor de fonduri, nimicirea caracatiţelor financiare. Să ne rugăm ca Domnul să dea pe faţă agende ascunse, planuri rele, oameni corupţi și să-i înlăture cu mână tare. ERADICAREA CORUPȚIEI este esențială în planul Domnului DE PROTECȚIE A ȚĂ
 • Oprirea asaltului grupurilor de interese asupra familiei biblice, a Bisericii lui Hristos,  a legilor țării, a integritații naționale și teritoriale a României.
 • Unitate națională și teritorială a țării, ca locuitorii țării să se ridice în spiritul unității. Să ne rugăm pentru stigerea tensiunilor din inima țarii, ca orice manipulare, orice actiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României în interior, să fie nimicite. Să ne rugăm pentru anihilarea lucrărilor demonice de învrăjbire, de fărâmițare, de instigare la ură a populaței României și să legăm duhurile de ură, de violență, de intoleranță interetnica, de dezbinare, de frică, de  manipulare,  de confuzie, de minciună,  in Numele Domnului Isus!
 • PACEA României – să multumim Domnului pentru acest DAR URIAȘ și să ne rugăm zi și noapte pentru pacea și siguranța României în interior și la granițe, pentru protecția țării de război, pentru protecție fata de destabilizari interne, de lovituri militare, forme de terorism/sabotaj in România, atacuri informatice,  economice, intoxicări prin media. Să ne rugăm pentru protecția Domnului la granițe, în jurul întregii țări,  ca Domnul să trimită îngerii Lui la granițele României.
 • Descoperirea și anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme de pe teritoriul României.
 • Alianțele strategice și parteneriatele internaționale ale României, în special cu SUA, UE, NATO și vecinii țării. Să cerem pentru autoritatile României– întelepciune și vigilență în relațiile internaționale.Să ne rugăm pentru strategii de apărare și de securitate națională care să fie inspirate de Domnul și să fie spre binele țării. Să ne rugăm pentru țarile vecine României. Să ne rugăm pentru președintele Putin și guvernul rus, ca acțiunile pe care le planuiesc împotriva României, să fie zădărnicite. Să ne rugăm pentru oprirea tendințelor de expansiune ale Rusiei față de România

Să ne rugăm pentru o relație buna a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului!

 • Protecția României de asaltul spiritului islamic. Să ne rugăm, în Numele Domnului Isus, pentru închiderea porților țării față de orice formă de asalt al spiritului islamic și orice ușă deschisă de autoritățile române spiritului islamic să fie închisă. Să ne rugăm pentru anularea deciziei Guvernului român de a facilita construcția centrului Islamic(moschee) din Bucuresti. Să ne rugăm pentru ridicarea Bisericii Domnului și a societății românesti  în  protejarea valorilor creștine ale poporului nostru și oprirea extinderii influentei islamului in țara noastră. Să ne rugăm ca  cetățenii României, mai ales cei  ce sunt lideri de opinie, să înțeleagă adevarata strategie a  islamului de a se extinde și de a domina societatea. Să ne rugăm ca orbirea care îi face pe mulți să nu vadă pericolul, să fie dată la o parte. Să ne rugăm pentru liderii țării și pentru serviciile de siguranță națională, să descopere la timp și să opreasca orice forme de infiltrare a islamului radical in România.

Protecția țarii fata de patrunderea unor falși refugiați care au ca țintă crearea de celule de teroare in țara noastră. Să ne rugăm pentru autoritațile țariisă NU accepte condiții impuse de Europa și să stea in fermi, pentru protecția populației și siguranța României.

– Mântuirea musulmanilor din România. Să ne rugăm ca musulmanii de pe teritoriul României să NU se radicalizeze.

 • Pentru creștinii persecutați și martirizați din lume. Să ne rugăm pentru creștinii din taberele de refugiați- protecție, credință, ajutor.
 • Protecția României față de șocuri financiare, ca orice tentative de destabilizare a României să fie anihilate . Să ne rugăm pentru mecanisme de protecție pentru sistemul financiar românesc, pentru vigilență, măsuri și acțiuni înțelepte  în deciziile guvernamentale. Să ne rugăm pentru STABILITATEA politică, financiară, economică și socială a României și. Să ne rugăm pentru pentru protejarea intereselor României.
 • Creștere economică, locuri de muncă, dezvoltarea industriei românești cu investiții românești, pentru invenții, inovații, pentru revitalizarea agriculturii româneşti – prin legi, sprijin guvernamental, investiţii, sisteme de irigații – ca România să redevină coşul de pâine al Europei.
 • Oprirea declinului demografic al ţării, prin creşterea natalităţii, prin oprirea mortalității infantile și a morţilor premature în rândul populaţiei, oprirea avorturilor, prin reformarea sistemului de sănatate in România. Să ne rugăm pentru întoarcerea în ţară a românilor.
 • Să ne rugăm pentru restituirea bunurilor naţionale (terenuri, păduri, imobile, zăcăminte) care au fost înstrăinate abuziv. Să ne rugăm pentru protecţia zăcămintelor, a terenurilor, a pădurilor, a bunurilor din patrimoniul statului ..

Protecția barajelor și podurilor mari ale României, pentru principalele drumuri și căi ferate ale țării, pentru protecția spectrului de frecvențe ale țării, al rețelelor de comunicații, al sistemului energetic național, al rețelei naționale de transport al electricității. Să ne rugăm pentru sistemul de autostrazi din România- să fie construit rapid și pentru restaurarea cailor ferate.

 • Să cerem binecuvintarile Domnului peste România din Deut 28:1-14. Să ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze şi să protejeze populaţia, teritoriul (pământul) şi apele ţării noastre,  recoltele şi turmele de animale. Să cerem protecţia Domnului peste România şi populaţia ei faţă de epidemii, dezastre naturale,  cutremure mari (PS 91).  Să cerem îndurarea Domnului peste România.

2 .Pentru Biserica din România:    ÎNCEPUT DE AN CU POST ȘI RUGĂCIUNE.  E o chemare la pocăință,  la DEDICARE  ȘI  SFINȚIRE,  la unitate, la întoarcere la dragostea dintâi, la rugăciune necurmată,  la dor de Dumnezeu, la foame și sete după Dumnezeu!

Să  cerem o trezire a rugăciunii pentru acest an! Să cerem binecuvântarea Domnului și extindere peste Reţeaua de rugăciune pentru România, să cerem amplificarea şi extinderea mişcărilor de rugăciune din ţara noastră – strajeri pe zidurile României!   

-Vigilență la starea noastră. (Luca:21:34-36). Dumnezeu ne cheama să FIM GATA!  

Să ne rugăm pentru trezirea creștinilor, ca forme de amăgire, de orbire să fie făcute fără putere în viața fiecăruia (Ap. 3:14-22). Să ne rugăm eliberarea creștinilor din robia  neiertarilor,  din  robia fricii, a materialismului, a iubirii de bani,  pentru eliberarea celor prinși de necredință,  pentru întărirea credinței în Domnul.  Neiertările pun un văl greu peste sufletele creștinilor. Să ne rugăm pentru  eliberare de acest păcat ascuns, care îi sufocă.

-UNITATE.  Să ne rugăm pentru nimicirea lucrărilor demonice de dezbinare din biserici. Să ne rugăm pentru unitate în familii, în biserici locale, între biserici, pentru restaurarea unității, a comunicării și a conlucrării între generații – cheie a trezirii din România!

-Să continuăm să ne rugăm pentru revelație și putere pentru Biserica Domnului (Ef.1:17-21 și Ef. 3:16-21).

-Familiile creștine;  pentru  trezirea și protecția copiilor, a tinerilor,  să devină radicali pentru  Hristos.

-Restaurarea relațiilor între creștini, în biserici și între biserici și  în familiile creștine, între soți și între părinți și copii. Mântuirea membrilor din familii care sunt nemântuiți și  izbavirea prinșilor de razboi– intoarcerea lor in familia Domnului (Lev 25:10)

 1. Israel – Să ne rugăm pentru trezire in Israel și pentru creștinii care locuiesc acolo- puterea Domnului să-i insoteasca și să fie plini de indrazneala in marturisirea lui Isus- Mesia.  Să ne rugăm pentru intoarcerea evreilor in Israel. Să ne rugăm pentru pacea și protecția Israelului, pentru pacea și nedivizarea Ierusălimului,  pentru  binecuvântarea Israelului,  pentru liderii ţării,   pentru protecția de atacuri teroriste și  militare și pentru resursele de care au nevoie. Să ne rugăm ca Domnul să-i intareasca in aceste vremuri asă de grele pentru ei. Să continuam să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului in desfasurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Domnul  să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze Israelul in 2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *