Punctele de rugăciune ale lunii mai 2018

 1. Pentru România ( fiecare zi de vineri- post și rugăciune pentru România (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protecția țării).

Anul 2018 este an pivot pentru România. Este anul celebrării a 100 de ani de existență  a țării noastre iubite, România, pe harta lumii.  Este anul în care sunt mari  presiuni pentru ciuntirea moștenirii noastre, a identității noastre naționale, a drepturilor noastre date de Dumnezeu pe acest teritoriu. Știm că Domnul stabilește hotarele unei națiuni. Să ne rugăm pentru protecția hotarelor noastre și pentru anihilarea  oricărei încercări de ciuntire a teritoriului României!

 • Avraam a primit promisiunea lui Dumnezeu, pe fiul promis, Isaac, la vârsta de 100 de ani, printr-o minune, în mod supranatural (Gen. 21:5)
 • Ca țară, acum, la celebrarea a 100 de ani de la nașterea României independente și autonome, în hotarele date, să ne rugăm pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru România: că țara noastră „se va mărita iarăși” (Isaia 62:4) – România să devină o națiune creștină cu adevărat, că România va fi din nou coșul de pâine al Europei – și spiritual și natural, că românii vor fi cunoscuți pentru credința lor în Dumnezeu (Rom. 1:8), că Dumnezeu nu va mai lăsa țara să alunece în comunism, că rădăcinile corupției sunt smulse din România, și țara va fi cunoscută pentru dreptatea și integritatea ei. Să ne rugăm pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România.
 • ROMÂNIA este la răscruce! Să ne rugăm ca ROMÂNIA să NU POATĂ FI DESTABILIZATĂ sau SCOASĂ DIN ALINIERILE  ÎN CARE TREBUIE SĂ FIE PARTE.  Să ne rugăm pentru ALINIEREA NAȚIUNII conform  VOII DOMNULUI pentru România.
 • În acest context, să ne rugăm pentru mutarea ambasadei României din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, în cel mai scurt timp – este un pas foarte important care va declanșa o revărsare de binecuvântare peste România. Domnul mi-a arătat că această decizie este o cheie care deschide uși de favoare pentru România. Domnul este credincios și binecuvântează pe cei ce binecuvântează Israelul! Prin mutarea ambasadei, România recunoaște Ierusalimul ca și capitală a Isrelului – adică recunoaște ce spune Dumnezeu despre Ierusalim! Este mult mai mult decât un gest politic, este o decizie de care atârnă destinul României, fără nicio exagerare! Luna mai este extrem de importantă – în data de 14 mai 2018 Israel împlinește 70 de ani de la nașterea lui (Is. 66:8) – țara care s-a născut într-o zi! Nu este doar o coincidență că România împlinește 100 de ani în același an – 2018. Domnul vrea ca națiunea noastră să fie de partea Israelului – să fie două națiuni care să intre în noi nivele ale promisiunilor Domnului pentru ele.
 • Să ne rugăm pentru dezrădăcinarea antisemitismului din România (ura împotriva evreilor și a Israelului)
 • În baza rugăciunilor de pocăință făcute, mai ales în perioada 27 februarie – 7 aprilie, de idolatrie, de păcate comise de noi și părinții noștri, să ne rugăm pentru un nou început pentru România, pentru IZBĂVIREA țării de influența comunistă. Comunismul a adus frică, manipulare, control, L-a scos pe Dumnezeu din viețile oamenilor, făcându-i pe oameni să se încreadă în oameni (conducătorii – statul – care asigură cele necesare vieții). Să ne rugăm pentru ca acest blestem al încrederii în om (Ier. 17:5) să fie rupt de peste populația României și oamenii să se întoarcă la Domnul, să intre în binecuvântarea Domnului (Ier. 17:7-8). Să ne rugăm pentru anularea influențelor manipulative, de control de peste popor și ca ochii românilor să se deschidă și să-L vadă pe Domnul Isus ca unica sursă și resursă de viață, pentru schimbarea mentalității oamenilor, pentru izbăvirea și protecția țării de lucrările întunericului .  
 • Să luptăm pentru LUCRURILE CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE, care sunt sub mari atacuri: CREDINȚA CREȘTINĂ (atacuri asupra

SCRIPTURII, liderilor creștini, Bisericii), FAMILIA BIBLICĂ, TERITORIUL ȚĂRII – integritatea teritorială a țării.

 • SăL chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României. Să ne rugăm ca Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră – oameni după inima Lui. Să ne rugăm pentru schimbarea inimilor celor care sunt în autoritate în țara noastră!

Să ne rugăm… Tată, vie Împărăția TA, facă-se voia TA, precum în cer, așa și pe pământîn România

    Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România, și să ne rugăm în baza Ps. 91.

 • În acest mai sărbătorim Rusaliile. Să ne rugăm pentru o revărsare covârșitoare a puterii Duhului Sfânt, pentru o explozie a trezirii în România. Strigătul de la Revoluția din 1989 a fost „EXISTĂ DUMNEZEU!” Să-I mulțumim Domnului că până aici a fost cu noi – ca națiune și să ne rugam ca revelația Domnului Isus, existența lui Dumnezeu să fie descoperite cu putere în inimile locuitorilor țării.
 • Să ne rugăm pentru unitate în Biserică și în națiunea română.  Să ne rugăm ca românii să intre în această binecuvântare a unității, ca popor, ca Biserică.  Să ne împotrivim tendințelor de fragmentare teritorială, etnică și socială a României.
 • Să ne rugăm pentru conducătorii țării – ca fiecare să aibă revelația Domnului Isus, ca fiecare să aibă frică de Domnul și să nu mai acționeze sau să voteze contrar jurământului depus – de a sluji și apăra țara. Să ne rugăm pentru ca această trezire a integrității, a dorinței de dreptate, care a început în 2017, să cuprindă conducătorii României. Să ne rugăm pentru schimbarea inimilor celor aflați la conducerea țării, pentru RESPONSABILIZAREA lor față de țară, să NU voteze legi care NU sunt în interesul țării. SĂ NU ABANDONĂM LUPTA ACEASTA, căci de binele cetății (al țării) depinde și binele nostru. Să ne uităm la CEL ce poate să schimbe o națiune, la Cel este în control! Este timpul să-L chemăm pe Domnul Atotputernic să lupte cu aceste principalități demonice de minciună, control, corupție, care afectează pe așa mulți oameni. Să ne smerim, să ne cerem iertare pentru ceea ce fac greșit cei ce sunt în autoritate și să ne rugăm pentru cercetarea și curățirea inimilor lor, pentru mântuirea lor. Pe fondul atâtor frământări legate de oamenii politici – vă chem să mijlocim pentru ei, să-i binecuvântăm, să legăm puterile întunericului care-i afectează, să binecuvântăm România, să credem în promisiunile Domnului, știind că El ce a promis împlinește. Așteptăm o mare revărsare a slavei Lui peste România, așteptăm revărsarea puterii Lui, a lucrărilor cu semne și minuni. Dar El caută credință… când va veni El, va găsi credință pe pământ?
 • Restaurarea standardelor Domnului de integritate, loialitate, de credință și caracter creștin, de credincioșie față de țară, în conducerea țării și în societatea românească.  Să ne rugăm pentru restaurarea  integrității, onestității pentru un popor care a fost decimat de corupție, pentru restituirea  sentimentului unității naționale într-o țară fragmentată de dezbinări, pentru restituirea onoarei, integrității, valorilor morale într-un popor creștin.
 • Să ne rugăm pentru curățirea de corupție, pentru scoaterea fărădelegii din legile țării (Zaharia 5:1-11), din toate structurile statului. REFORMA JUSTIȚIEI – păstrarea independenței justiției față de puterea politică, pentru legi drepte cu respectarea principiilor de dreptate și adevăr. LEGILE JUSTIȚIEI – să fie legi bune, drepte, care să NU deschidă uși pentru manipulări și control. Să ne rugăm ca frica de Domnul să trezească pe parlamentarii și guvernanții țării.
 • LEGILE  ȚĂRII. Avem nevoie de legi drepte, bazate pe valori creștine, de un sistem juridic integru, de oameni integri în elaborarea și aplicarea legilor. Modificările Constituției României, care se pregătesc – pentru definirea corectă a statului român (stat național unitar român), pentru definirea biblică a familiei, pentru libertatea credinței creștine și a libertății de exprimare a valorilor creștine în public. Domnul protejează o națiune și prin legile care le guvernează. Daca prin legile României se deschid uși pentru fărădelege, (acceptarea – prin lege – a unor păcate numite uriciuni de Domnul), țara noastră va fi expusă atât asaltului întunericului, într-un mod greu de imaginat, cât și judecăților Domnului!
 • Să ne rugăm și pentru alte proiecte de legisă fie oprite cele care vor să oprească vocea societății civile și să controleze resursele financiare ale asociațiilor și fundațiilor (toate organizațiile creștine vor fi afectate).
 • Familii – continuăm rugăciunea pentru organizarea referendumului și definirea biblică a familiei în Constituția țării, pentru restaurarea familiilor destrămate, oprirea  violenței în familii, eradicarea sărăciei, reîntregirea familiilor afectate de plecarea părinților la muncă în alte țări. Conștientizarea celor ce trăiesc în concubinaj, a faptului că trăiesc în păcat și întoarecerea lor spre Dumnezeu; să ne rugăm ca PARTENERI – ATELE CIVILE SĂ NU FIE LEGIFERATE în România.
 • Protejarea copiilor de educația sexuală demonică, de educație nebiblică; legi care să asigure protejarea și dezvoltarea copiilor conform identității de gen (băiat, fată) cu care s-au născut; păstrarea valorilor creștine în educația copiilor – în familii și în sistemele de învățământ; învățământ bazat pe norme de biblice; legi favorabile adopției copiilor orfani sau abandonați în familii constituite biblic. Protecția copiilor de atacurile demonice prin pedofilie, trafic de copii, abuzuri fizice, sexuale și emoționale asupra lor.
 • Mântuirea copiilor din România – de la copii mici la preadolescenți. DOMNUL ADUCE O EXPLOZIE A TREZIRII LA COPII. SĂ NE RUGĂM ȘI PENTRU PROTECȚIA LOR – cel rău vrea să fure vieți de copii în națiunea noastră.
 • PACEA, UNITATEA NAȚIONALĂ și INTEGRITATEA TERITORIALĂ a României, PROTECȚIA țării în interior și la granițe. PREGĂTIREA ANIVERSĂRII Centenarului – 100 de ani de la reîntregirea României în 1 dec 1918. Să ne rugăm pentru recunoașterea și respectarea suveranității statului român peste TOT pe teritoriul țării, pentru restaurarea istoriei reale a României, pentru stingerea tensiunilor interetnice din inima țării, ca orice manipulare, orice acțiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României în interior, să fie nimicite. Să ne rugăm pentru anularea planurilor de fragmentare a populației și a teritoriului țării!
 • Parteneriatul cu NATO, UE, SUA, țările vecine. România să fie ALINIATĂ în relațiile internaționale,  conform voii Domnului. Relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului!
 • Protecție față de acțiuni agresive și tendințele expansioniste, față de România, ale Rusiei, Ungariei, Turciei și OPRIREA lor (vor extindere peste România în baza vechilor imperii). Să ne rugăm ca acțiunile pe care le plănuiesc împotriva României, să fie zădărnicite.
 • Strategii înțelepte de apărare și de securitate națională, resurse pentru protejarea țării; pentru armata română și industria de apărare a țării,  pentru creșterea capacității de apărare a țării, pentru investiții importante în apărarea țării; pentru serviciile de securitate ale țării – să fie alerte și să vegheze la siguranța națională a țării. Să ne rugăm pentru INTEGRITATE în aceste sisteme de protecție ale țării, pentru curățirea de corupție. Să ne rugăm pentru oameni noi, bine pregătiți, integri, care să intre în aceste sisteme.
 • Anihilarea structurilor ascunse de putere și de trafic de influență care afectează economia și siguranța națională.
 • Protecţie față de destabilizări interne economice, sociale, de lovituri militare,  forme de terorism/sabotaj în România, atacuri cibernetice;   protecţie față de tensiuni interne generate prin manipulări; anihilarea manipulărilor și intoxicărilor informaționale, a răspândirii de informații false prin media (internet, știri); anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme;  protecție față de atacuri și destabilizări financiare, economice și șocuri financiare
 • Protecția  țării de asaltul spiritului islamic (val de refugiați, moscheea din București). Să ne rugăm pentru mântuirea musulmanilor din România.
 • Dezvoltarea ECONOMIEI românești, a sectoarelor vitale pentru țară: industria, agricultura, sistem  energetic, tehnologii înalte (IT),  transporturi, comunicații, apărare, invențiiinovații. Să ne rugăm pentru resursele naturale ale țării: zăcăminte (minerale – aur, petrol, gaze, sare), păduri, ape, ape minerale- pentru protecția și valorificarea lor în interesul țării, pentru investiții corecte.  Să ne rugăm pentru oprirea distrugerilor din economie,  pentru restaurarea proprietății românilor asupra terenurilor din țară, pentru OPRIREA EXODULUI POPULAȚIEI  din România, pentru locuri de muncă, pentru întoarcerea românilor acasă. Bătălia se dă pentru resurse, care fac ca o națiune să poată avansa. Să ne rugăm pentru creștere economică, pentru ca să fie hrană în țară. O ȚARĂ SĂRĂCITĂ, CU POPULAȚIE DIMINUATĂ,  POATE FI UȘOR DE CUCERIT, de DIVIZAT, de CONTROLAT! Să ne rugăm ca acest PLAN DEMONIC DE DESTRĂMARE A ȚĂRII SĂ FIE ANIHILAT ȘI DOMNUL SĂ ADUCĂ RESTAURAREA ROMÂNIEI
 • Protecția barajelor, podurilor mari, a  principalelor drumuri și căi ferate (care să fie restaurate rapid),  protecția spectrului de frecvențe ale țării, al rețelelor de comunicații,  al sistemului energetic național și siguranța  energetică a țării. Să ne rugăm pentru autostrăzile din România – să fie construite rapid, mai ales  cele care traversează munții.
 • Protecția țării și a populației de epidemii, dezastre naturale – furtuni violente, inundații și cutremure mari – Ps. 91.
 1. Pentru Biserica Domnului din România, continuăm să ne rugăm pentru:
 • POCĂINȚĂ ȘI ALINIEREA INIMILOR ȘI VIEȚILOR NOASTRE CU VOIA LUI DUMNEZEU (Is. 60:1-4); SFINȚIRE, TREZIRE, INTEGRITATE, VIGILENȚĂ  la starea noastră, creștere în credință, ÎNȚELEGEREA VREMURILOR – pregătire pentru VENIREA DOMNULUI – extinderea ÎMPĂRĂȚIEI LUI DUMNEZEU, întoarcere la Scripturî, radicali pentru Isus. MOBILIZAREA creștinilor la rugăciune. Restaurarea părtășiei cu frații în grupe, în comunitatea creștină și atenție la pericolul părtășiei virtuale – prin internet,  care duce la izolare, care fură timp și putere. E o chemare la pocăință, la unitate, la întoarcere la dragostea dintâi, la rugăciune necurmată, la tânjire după Domnul, la foame și sete după Dumnezeu! Dumnezeu ne cheamă să FIM GATA!  
 • Trezirea copiilor, a adolescențilorimplicarea lor în rugăciune, în slujire. Să strângem copiii în jurul Domnului!
 • Unitate între generații, restaurarea relațiilor în Trupul lui Hristos și mobilizare corporativă în credință și acțiune pentru a impacta lumea. Reforma în Biserica din România – ca Biserica să iasă dintre ziduri, să fie gata pentru marele seceriș.
 • Lucrarea Duhului Sfânt în Biserica Domnului din Români Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt și să ne rugăm pentru revelație și putere pentru Biserica Domnului (Ef.1:17-21; Ef3:16-21). Să ne rugăm pentru lucrarea în putere a Duhului Sfânt prin Biserica, prin semene și minuni, pentru activarea lucrării darurilor spirituale prin poporul Domnului.
 • Eliberarea prinșilor de război. Să ne rugăm pentru creștinii persecutați din lume.
 • Să ne rugăm pentru dezrădăcinarea teologiei înlocuirii din Biserica Domnului din România (Cea care spune că Israelul nu mai este în planul Domnului acum, ci doar Biserica lui Hristos).
 1. Israel SUA au recunoscut, în 6 dec 2017, Ierusalimul ca fiind capitala Israelului. În această lună, mai 2018, pregătesc mutarea ambasadei SUA în Ierusalim. Este un pas extrem de important în evoluția situației din Israel. E tot mai imperios necesar să ne rugăm pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului. Nori de război se adună din nou asupra Israelului. Iranul, alte state, organizații teroriste vor anihilarea Israelului. Să ne rugăm pentru trezire în Israel, pentru pacea, protecția și binecuvântarea Israelului, pentru liderii ţării, pentru protecția de atacuri teroriste și militare și pentru resursele de care au nevoie, pentru întoarcerea evreilor în Israel, conform Scripturii. Mulțumim Domnului pentru relațiile economice și politice tot mai bune dintre România și Israel – e un răspuns la rugăciune! Să continuăm să stăruim pentru ca România să fie o țară care să fie de partea Israelului – o națiune oaie! (Mat. 25: 31-34). Să ne rugăm intens ca România săși mute ambasada din Israel la Ierusalim, cât mai repede.

Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *