Punctele de rugăciune ale lunii octombrie 2019

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” 2 Cr 7:14

Am intrat într-un nou an biblic (5780) și o nouă decadă, din data de 30 sept. În decada aceasta va fi foarte important Cuvântul Lui rostit de noi, va fi importantă vorbirea nostră! Știm că vorbim din ce avem în inimile noastre. Fie ca din inimile noastre să curgă râuri de apă vie!

Cred că în această lună octombrie Domnul va scoate la lumină multe lucruri care au fost în ascuns, în Biserica Lui și în societatea noastră. Septembrie a fost ca o lună specială pentru creștini – timp de reflecție, de pocăință, de curățire. Urmează lucruri care vor fi scoase la lumină și vor fi radical confruntate. Este însă în continuare Har pentru pocăința celor care sunt ai Domnului.

Pentru OCTOMBRIE vă chem să avem zile de post și rugăciune pentru România.

Pe tot parcursul lunii – fiecare să aibă o zi de post săptămânal pentru România – după cum alege fiecare. Recomandarea este ca ziua de vineri să fie o zi de post pentru cât mai mulți dintre noi.

În perioada lunii octombrie se pregătesc prin rugăciune și post lucruri viitoare – alegerile prezidențiale din noiembrie, alinierea și protecția României în interior și la granițe, cerneri și decantări în societatea românească, la nivele de conducere.

Pentru NOIEMBRIE, urmează 3 zile de post și rugăciune în unitate pentru România. Să ne rugăm pentru mobilizare masivă la rugăciune a creștinilor. În Numele Domnului, vă chem să ne ridicăm la luptă – în rugăciune și post.

Apel la post în unitate în zilele de 7-8-9 NOIEMBRIE 2019 pentru alegerile prezidențiale și protecția României.

 

1. BISERICA DOMNULUI DIN ROMÂNIA

Atenționare primită în rugăciune: TIMPUL ESTE SCURT. Domnul ne cere FOCALIZARE, NU DISPERSIE, deși SUNT MULTE OPORTUNITĂȚI. Suntem atenționați SĂ FACEM CE AVEM NOI DE FĂCUT, să ne focalizăm pe ce Domnul ne-a dat să împlinim! Să ne rugăm pentru CLARIFICAREA VIZIUNII și CHEMĂRII – pentru FIECARE creștin, pentru BISERICILE LOCALE, pentru LUCRĂRILE creștine.

– Ne rugăm pentru UNITATE duhovnicească, pentru conectarea în dragoste, în acord, în comunicare și acțiune între generațiile din Biserica Domnului din România, pentru strâgerea rândurilor. Să ne rugăm pentru relații restaurate între părinți – copii, între generații, ca întunericul să nu poată pătrunde prin aceste spărturi în familii, în biserici (Maleahi 4:5-6). Domnul vrea ca să fim ca funia împletită în trei- generații, care lucrează împreună – iar atunci familiile, lucrările nu sunt distruse ușor (Ecl. 4:12).

– Să ne rugăm ca Biserica din România să se ridice în rugăciune și acțiune, ca în cartea Neemia, unde poporul a fost așezat pe familii – în lucrare și în luptă de protejare a cetății. Să ne rugăm pentru bisericile din România – fiecare să intre în locul și lucrarea specifică pe care le are Domnul pentru teritoriul de acțiune dat de Domnul (zona geografică unde este așezată, zone de misiune). Să ne uităm la România ca la o cetate mare, în care bisericile creștine din toate denominațiile creștine sunt așezate pentru a zidi și a apăra! Să ne rugăm pentru UNITATE între bisericile creștine, pentru unitate prin Duhul Sfânt în Trupul lui Hristos din România.

– Ne rugăm pentru cernerea lucrurilor din viețile creștinilor – pentru demolarea întăriturilor de religiozitate, de necredință, de frică, de mândrie din viețile creștinilor, pentru eliberarea creștinilor de toate legăturile care ne țin captivi în trecut și în tradiții, pentru SEPARAREA noastră de valorile lumii acesteia și trăirea în integritatea Cuvântului lui Dumnezeu, pentru REVELAȚIA SFINȚENIEI și a DREPTĂȚII lui Dumnezeu, pentru ruperea legăturilor de amăgire de peste creștini, pentru întoarcere la dragostea dintâi, în sfințenie, în smerenie, întoarcerea la Cuvânt – în trăire și umblare. Să ne rugăm ca fiecare să-și evalueze viața prin lumina Cuvântului. Să ne rugăm ca forme de orbire, amăgire, doctrine false, legături de religiozitate să fie anihilate din viața fiecăruia și Sângele Domnului să curățească pe fiecare de orice minciună a Satanei, care-l ține blocat în necredință, frică sau forme de păcat.

– Ne rugăm pentru REVELAȚIA TIMPULUI în care suntem, că vremea venirii Domnului este foarte aproape și secerișul este așa de mare! Să ne rugam pentru PREGĂTIREA noastră să-L întâlnim pe Domnul!

– Să ne rugăm pentru TREZIREA noastră, a creștinilor, pentru o stare de vigilență, de sensibilitate spirituală accentuată, atenți la ce este în jurul nostru, să fim aliniați la ritmul și timpul Domnului, să recunoaștem vremurile, ca fiii lui Isahar, care nu doar le recunoșteau, dar știau ce trebuie să facă poporul. Să ne rugăm pentru ca fiecare să AUDĂ clar vocea Domnului!

– Să ne rugăm pentru familiile noastre – mântuire, sfințire, protecție, relații dumnezeiești. Să ne rugăm pentru copiii și tinerii creștini – ca întunericul lumii să nu-i prindă în cursă, să fie protejați și întăriți prin Duhul Sfânt și să devină radicali pentru Isus!

– Să ne rugăm pentru creșterea credinței, ca fiecare să răspundem prin credință, prin încredere în El, fără să lăsăm loc fricii, amărăciunii, îngrijorărilor… „Dar când va veni Fiul omului va găsi El credință pe pământ?” (Luca 18:8b)! Să ne lipim inimile de Domnul (Ier 15:19-21), să știm cine suntem în Hristos, să împlinim chemarea Domnului fără teamă, fără compromis.

2. ROMÂNIA – Continuăm rugăciunea pentru România – fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România (Ioel 2:1, 15).

– Domnul continuă să zguduie România – apar tot mai multe cazuri de violență, în care copii și tineri cad pradă puterilor întunericului.

– Domnul ne trezește pe noi, poporul Lui – pentru ca sa ne ridicăm acum să mijlocim pentru oprirea acestui val de violențe, pentru protecția și binecuvântarea copiilor, a tinerilor, a tuturor locuitorilor țării, pentru PROTECȚIA și PACEA țării noastre! „Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara” (2 Cr 7:14).

În Numele Domnului, vă chem să ne ridicăm la luptă. ACUM este vremea ridicării. Acum războiul este la porți – la porțile familiilor, la porțile națiunii (Jud 5:8). Este timpul ca Biserica să se ridice ca Debora în România (Jud 5:7-13). Biserica Domnului are mandatul de a purta luptele Domnului cu arme spirituale, în domeniul spiritual, unde Biserica lui Isus Hristos are acces și are autoritate!

Să declarăm: Tatăl nostru care ești în ceruri, Sfințească-Se Numele Tău, vie Împărăția TA, facă-se voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în ROMÂNIA, în familiile din România!

– Să ne rugăm binecuvântarea aaronică peste țara noastră: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Romania! Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste tine și să Se îndure de tine, România! Domnul să-Și înalțe Fața Lui peste tine și să-ți dea pacea, România! (Num 6:24-26). Punem astfel Numele Domnului peste toate generațiile din România, peste teritoriul întreg al țării!

Să declarăm: Isus Hristos este Domnul României, peste tot teritoriul și peste toată populația României! Să declarăm: România este închinată Domnului Isus Hristos! Să-L chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României.

Să rostim Cuvântul Domnului din PS 91 peste și pentru România!

– Să ne rugăm pentru împlinirea PROMISIUNILOR DOMNULUI pentru România. Să ne rugăm pentru trezirea în masă a românilor.

– Să ne rugăm ca România să devină un GOSEN – un loc de adăpost pentru copii și pentru copiii Domnului, unde Isus, Lumina lumii, domnește (Exod 10:23) și plăgile Egiptului nu pătrund (Exod 8,9,10).

– Să ne rugăm pentru scoaterea la lumina a rădăcinilor cazului Caracal, descoperirea tuturor celor implicați. Să aducem acest caz înaintea Dreptului Judecător, să iertam pe cei ce sunt implicați și să cerem ca Domnul să facă dreptate după Adevăr.

Continuăm rugăciunea:

– Ca popor al Domnului, să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării. Să ne rugăm ca Domnul să vindece țara (2 Cr. 7:14), prin puterea Sângelui Domnului Isus Hristos. Ne pocăim de nepăsarea, egoismul, nevegherea noastră, ca popor al Domnului!

Frică de Domnul în toată societatea noastră, pentru trezire în poporul român și întoarcerea la Isus, o trezire a integrității, a curajului, a intoleranței față de rău, de fărădelege. Flagelul corupției, al trădării să fie nimicite din societatea românească. Reformarea societății noastre – în toate sferele de activitate.

– Pentru autoritățile din România și clasa politică: dezrădăcinarea și anihilarea corupției, curățirea structurilor statului de oameni incompetenți, corupți, fără frică de Domnul, ca Domnul să-i cerceteze cu mare putere, ca oricine este corupt să fie schimbat de Domnul sau schimbat din funcție. Să ne rugam pentru înțelepciune supranaturală, frică de la Domnul, discernământ, corectitudine și curaj în decizii, integritate și loialitate față de țară și popor. Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră – oameni după inima Lui, oameni integri, competenți, cu înțelepciune de Sus, cu frică de Domnul, cu dragoste de țară și loiali țării și poporului român!

Viitorul Președinte al României, să fie persoana pregătită de Domnul pentru vremea care vine. Să ne rugăm pentru alegători – să fie călăuziți de Domnul – și cei din țară, și cei din diaspora. Să legăm duhurile de manipulare, de confuzie, influențele oculte, care încearcă să-i afecteze pe alegători. Să cerem protecția Domnului peste mintea și voința celor care vor vota și ca Domnul să-i călăuzească, oamenii să meargă la vot, să nu fie deturnați sau indiferenți. Să ne rugăm ca voia Domnului să se împlinească!

– Pentru copiii și tinerii României, pentru protecția Domnului pentru ei, ca Domnul să fie scut și pavăză pentru ei. Să ne rugăm ca vrăjmașul să nu-i mai poată atinge. Să legăm puterile întunericului, în Numele Domnului Isus Hristos (duhuri de violență, de ucidere, de respingere, de viol, de minciună, de jaf) și să le interzicem accesul în comunitățile noastre, în țara noastră. Să ne rugăm pentru oprirea violențelor, a abuzurilor din familii.

– Pentru trezirea părinților din această națiune. Să ne rugăm ca Domnul să toarne o dragoste supranaturală pentru copii în inimile părinților și în inimile tuturor românilor.

– Să ne rugăm pentru întoarcerea românilor acasă, a celor plecați la muncă (a părinților, dar și a tinerilor – copiilor), pentru restaurarea familiilor, pentru restaurarea națiunii noastre!

Destructurarea rețelelor de trafic de persoane, de droguri, pentru dezrădăcinarea acestui blestem de peste națiunea noastră, pentru scoaterea la lumină și anihilarea acestor retele de trafic, de sclavie, de crimă și tinerii noștri să nu mai fie de jaf.

Autoritățile române implicate în lupta cu aceste rețele – integritate, frică de Domnul, înțelepciune, protecție, călăuzire, curaj, resurse.

Legi drepte, favorabile copiilor și cetățenilor corecți în ceea ce privește adopția, protecția populației, protecția socială, protecția copiilor.

Oprirea tentativei de legalizare a prostituției. Oprirea intenției de a legaliza parteneriatele civile (concubinajele).

– Un sistem național de educare și prevenire a copiilor, a tinerilor ca să evite capcanele traficanților de droguri, de persoane.

Sistemul de învățământ din România, pentru oprirea violențelor și agresiunilor verbale și fizice asupra copiilor. Să ne rugăm pentru cadrele didactice – să fie oameni cu frică de Domnul și cu dragoste curată față de copii.

–  Învățături nebiblice legate de identitatea sexuală a copiilor să NU poată pătrunde în învățământul din România.

– Să ne rugăm pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României în interior și de jur împrejur, pentru SIGURANȚA ȚĂRII ȘI A LOCUITORILOR și anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României. Să ne rugăm ca România să fie păzită de destabilizări, atacuri, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Să ne rugăm pentru INTEGRITEATEA TERITORIALĂ a țării. Să oprim orice plan al celui rău de a fragmenta teritoriul și populația țării, de a stârni tensiuni interetnice, de a diviza teritoriul țării noastre și de a extinde influențele altor puteri asupra țării noastre! Să-L chemăm pe Domnul să fie El un zid de foc în jurul României și a populație ei (Zaharia 2:5). Să proclamăm pacea Lui – SHALOM – peste țară și populație.

Să declarăm prin rugăciune că ÎNCHIDEM PORȚILE ROMÂNIEI în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam și să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României, la granițele țării și în interiorul țării.

ALINIEREA ROMÂNIEI după planurile Domnului pentru națiunea noastră în alianțele și structurile internaționale în care România este parte (NATO, UE). Orice deviere / deturnare a alinierii țării noastre să fie corectată. Ne rugăm pentru relația ROMÂNIA – ISRAEL, ca România să stea de partea Israelului și să-și mute ambasada la Ierusalim. Să ne rugăm pentru favoarea și protecția Domnului în relatiile internaționale, pentru VERTICALITATE în decizii în relațiile internaționale – cu SUA, UE, NATO, Rusia, Orientul Mijlociu, China – decizii bune pentru populația României și pentru interesele statului național unitar român.

– Cerem protecția Domnului peste teritoriul și populația României față de cutremure mari, dezastre naturale, epidemii.

– Ne rugăm pentru infrastructura țării- autostrazi, căi ferate, baraje, poduri – să fie făcute sau restaurate cele cu probleme, protecție.

 

3. Israel

– Să ne rugăm pentru protecția țării și a populațieieste o amenințare în creștere din toate părțile împotriva Israelului. Să ne rugăm pentru pacea și integritatea Ierusalimului. Să ne rugăm pentru viitorul Guvern si prim-ministru!

Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu!

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *