Punctele de rugăciune ale lunii septembrie 2017

Sunt ATACURI MARI  ASUPRA LUCRURILOR CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE:

 • CREDINȚA CREȘTINĂ– ATACURI ASUPRA LIDERILOR CREȘTINI / A BISERICII/ A SCRIPTURII,
 • FAMILIA BIBLICĂ,
 • TERITORIUL ȚĂRII – DREPTUL ROMÂNILOR ASUPRA TERITORIULUI ROMĂNIEI e tot mai contestat Vă chem la câte  3 ZILE DE POST ȘI RUGĂCIUNE PENTRU FAMILII ȘI ȚARĂ la fiecare ÎNCEPUT DE LUNĂ- în zilele de 1,2,3  si în FIECARE zi de VINERI

 1. Rugăciune pentru Româniaîn FIECARE zi de VINERI și la FIECARE ÎNCEPUT DE LUNĂ- zilele de 1,2,3- să ne unim în POST și RUGĂCIUNE pentru România.

Bătălia pentru FAMILII este dincolo de ce vedem  acum. Dacă nu ne mobilizăm ACUM  să câștigăm această bătălie pentru familiile biblice- prin legiferarea  familiei  biblice în legile țării- vom avea de înfruntat legi grele care vor veni și  vor aduce mari limitări in exprimarea  credinței si trăirii creștine în țara noastră!- Daca stăm nepăsători  acum, mâine va fi prea târziu!! TREZEȘTE-TE BISERICĂ!

Familii: legi in favoarea familiei biblice în România,  definirea căsătoriei ca uniunea dintre un barbat și o femeie,

 • REFERENDUMUL legat de definirea familiei în Constituția României să fie organizat și populația să voteze masiv pentru familia biblică.Să ne rugam pentru Parlamentul României- să decidă organizarea referendumului și apoi să aplice in Constitutie rezultatele lui. (Daniel 7:25-trăim vremurile din urmă, când puterile întunericului încearcă schimbarea Legii lui Dumnezeu- și parte din Legea lui Dumnezeu este familia biblică;  Luca 17:26-30-arată ce vedem in jurul nostru acum-  o degradare morală cumplită, care avanseaza rapid încercând să înghită toată societatea, având ca țintă acum copiii)
 • protejarea copiilor de educația sexuală demonică care este în Europa și oprirea pătrunderii acestei educații in România, protejarea copiilor de educatie nebiblica
 • legi care să asigure protejarea si dezvoltarea copiilor conform identitații de gen (băiat, fată) cu care s-au născut
 • păstrarea valorilor creștine in educația copiilor-în familii și în sistemele de învătământ; invatamint bazat pe norme de biblice
 • legi favorabile adopției copiilor orfani sau abandonati- in familii constituite biblic
 • Conștientizarea celor ce trăiesc în concubinaj că trăiesc în păcat și întoarecerea lor spre Dumnezeu ; să ne rugăm ca PARTENERIATELE CIVILE SĂ NU FIE LEGIFERATE în România
 • oprirea violenței  în familii, eradicarea sărăciei, reintregirea familiilor afectate de plecare la munca in vest a parintilor
 • mântuirea copiilor din România – pîna la 12-14 ani, pentru orfanii cu părinți (cu părinți plecați la muncă în Europa), pentru copiii abandonați, pentru orfani, pentru copiii ce urmează să se nască – sa fie doriti, sa nu fie avortați sau abandonați.

ROMÂNIApacea, protecția si integritatea teritorială a țării. NU AVEM VOIE, NU AVEM DREPTUL  SA TACEM! Daca stăm nepăsători  acum, mâine va fi prea târziu!  TREZEȘTE-TE BISERICĂ!

 • Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România, și să ne rugăm în baza Ps. 91.
 • Să ne rugăm pentru mântuirea națiunii române,  pentru trezire. Să ne pocăim pentru păcatele comise pe teritoriul țării (Daniel 9), în special de idolatrie – care depărtează protecția Domnului de la granițele țării (Jud 5:8). Să ne rugăm pentru har și îndurare și pentru ca Domnul să ne vindece țara (2 Cr 7:14).
 • ROMÂNIA SE APROPIE DE UN PUNCT PERICULOS- ECONOMIC, SOCIAL, INTERNAȚIONAL. ESTE PE PUNCTUL SA DEVIEZE DE LA AXA DE ALINIERE CU NATO, UE, de la principii de dreptate și democrație. Să ne rugăm ca ROMÂNIA Să NU POATă FI DESTABILIZATĂ sau SCOASĂ DIN ALINIERILE  ÎN CARE TREBUIE SA FIE PARTE. E vital să ne rugăm cu mare stăruintă, pentru tara noastră! Continuăm rugăciunea strategică pentru țara noastră – VOIA DOMNULUI SĂ SE FACĂ  JOS – PE PĂMÂNT – PRECUM E ÎN CERURI Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România!    
 • SĂ NE RUGĂM PENTRU ALINIEREA NAȚIUNII conform  VOII DOMNULUI, CEA  BUNĂ, PLĂCUTĂ, DESĂVÂRȘITĂ, CARE  ESTE  PACE, ADEVĂR, DREPTATE, ca România, să fie o țară în care slava Domnului să coboare cu putere (Habacuc 2:14).
 • PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI este esențial să ne rugăm zilnic pentru protecția țării de război – în interior și la granițeconvențional,  cibernetic,  economic .  PACEA  României este un DAR de la Domnul! SĂ NU OBOSIM RUGÂNDU-NE! Să ne rugăm ca Domnul să trimită îngerii Lui la granițele României,   să fie El un zid de foc în jurul României. (Zah 2:5 )
 • INTEGRITATEA TERITORIALĂ ȘI UNITATEA NAȚIONALĂȚĂRII,  PREGĂTIREA ANIVERSĂRII UNIRII  (2018) SE CONTESTĂ TERITORIUL ACTUAL al României.  Să ne rugăm pentru recunoașterea si respectarea suveranității statului român peste tot teritoriul țării, pentru restaurarea istoriei reale a României în educația populației, pentru stingerea tensiunilor interetnice din inima țării, ca orice manipulare, orice acțiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României  în interior, să fie nimicite. Sa ne rugam pentru anularea planurilor de fragmentare  a populației si a teritoriului țării!
 • Protecție față de acțiuni agresive ale Rusiei și ale Turciei față de România, țara noastră fiind parte din NATO și UE; protecție față de tendințele expansioniste ale Rusiei, Turciei, Ungariei și OPRIREA  lor (vor extindere peste România în baza vechilor imperii).  Să ne rugăm pentru guvernul rus,  ca acțiunile pe care le plănuiesc  împotriva României,  să fie zădărnicite.
 • Protecția țării de asaltul spiritului islamic (val de refugiați, moscheea din București).
  • Conducătorii țării- pentru RESPONSABILIZAREA  lor față de țară, frică de Domnul,  să NU voteze legi care NU sunt în interesul țării, pentru onestitate, integritate,  discernământ, patriotism,  pentru decizii înțelepte, drepte, spre folosul țării și al poporului,  trezirea si responsabilizarea clasei politice față de pacea și siguranța țării (în INTERIORUL și EXTERIORUL țării), pentru înțelepciunediscernământ și patriotism pentru cei aflați la conducerea  armatei, a instituțiilor de siguranță  naționalăprotecție peste instituțiile statului și oamenii integrați în ele.
 • Să ne rugăm pentru oprirea oricăror forme de abuz de putere sau de uzurpare de autoritate din instituțiile statului
 • Continuarea procesului de curățire de corupție în structurile statului, la toate nivelele. (2 Cr. 7:13-14), destructurarea și anihilarea structurilor ascunse de putere , stoparea deturnărilor de fonduri, nimicirea caracatiţelor financiare.
 • LEGILE TARII. Avem nevoie de legi drepte, bazate pe valori crestine, de un sistem juridic integru, de oameni integri  in elaborarea si aplicarea legilor.
 • REFORMA JUSTITIEIpastrarea independentei justitiei fata de puterea politica, pentru legi drepte cu respectarea principiilor de dreptate și adevăr.
 • Modificările Constituției României, care se pregătesc pentru definirea corectă a statului român (stat național unitar român), pentru definirea biblică a familiei, pentru libertatea credinței creștine si a libertății de exprimare a valorilor crestine în public.
  • strategii de apărare și de securitate națională, măsuri, strategii și resurse pentru protejarea țării ; pentru armata română șindustria de apărare a țării,  pentru creșterea capacității de apărare a țării,  pentru investiții importante în apărarea țării
  • protecţie față de destabilizări interne, de lovituri militare, forme de terorism/sabotaj în România,  atacuri cibernetice
  • trezirea conștiinței naționale și a loialității cetățenilor față de țară, pregătirea populației
  • anihilarea manipulărilor  șintoxicărilor informaționale, a  răspândirii de informații false prin media (internet, știri)
  • protecție față de atacuri si destabilizări financiare, economice și șocuri financiare
  • protecţie față de încercări de destabilizări sociale, tensiuni  interne  generate prin manipulări
 • parteneriatul cu NATO, UE, SUA, țările vecine și relatii bune cu Israelul . România să fie ALINIATĂ în relațiile internaționale,  conform voii Domnului.   Relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului!
 • anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme.
 • Restaurarea identității noastre de români, pentru trezirea conștiinței naționale, pentru un patriotism autentic și curaj civic, restaurarea  integrității, a onestității, a sentimentului unității naționale, a  onoarei,  a valorilor morale în popor.
 • Dezvoltarea economiei românești, pentru agricultura țării, pentru dezvoltarea sectoarelor vitale pentru țară: energetic, tehnologii înalte (IT), industria, agricultura, transporturi, comunicații, apărare, invențiiinovații. Să ne rugăm pentru resursele naturale ale țării: zăcăminte (minerale- aur, petrol, gaze, sare) , păduri, ape, ape minerale- pentru protecția și valorificarea lor în interesul țării, pentru investiții  Să ne rugăm pentru oprirea distrugerilor din economie,  pentru restaurarea proprietătii românilor asupra terenurilor din țara,  pentru OPRIREA EXODULUI POPULAȚIEI  din Romania, pentru locuri de muncă, pentru întoarcerea românilor acasă, pentru ÎNVĂȚĂMÂNTUL  din România- care să formeze  generații de tineri pregatiți pentru dezvoltările actuale al economiei . O ȚARĂ SĂRĂCITĂ, CU POPULAȚIE DIMINUATĂ,  POATE FI UȘOR DE CUCERIT , de DIVIZAT, de CONTROLAT! Să ne rugăm ca acest PLAN DEMONIC DE DESTRĂMARE A ȚĂRII SĂ FIE ANIHILAT SI DOMNUL SA ADUCĂ RESTAURAREA ROMÂNIEI.
 • Protecția barajelor, podurilor mari , a  principalelor drumuri și căi ferate (care să fie restaurate rapid) ,  protecția spectrului de frecvențe ale țării, al rețelelor de comunicații,  al sistemului energetic  național și siguranța  energetică a țării. Să ne rugăm pentru autostrăzile din România – să fie construite rapid, mai ales  cele care traversează munții.
 • Protectia tarii si a populatiei de epidemii, dezastre naturale- furtuni violente,  inundații și  cutremure mari
 1. Pentru Biserica Domnului din România, continuăm să ne rugăm pentru:
 • SEPTEMBRIE- O LUNA DE POCAINTA SI DE ALINIERE A INIMILOR SI VIETILOR NOASTRE CU VOIA LUI DUMNEZEU (Is 60:1-4); SFINȚIRE, UNITATE, TREZIRE, INTEGRITATE, VIGILENTA  la starea noastră, crestere in credintă, ÎNTELEGEREA VREMURILOR – pregatire pentru VENIREA DOMNULUI- extinderea IMPARATIEI LUI DUMNEZEU ;  Viață  intensă de rugăciune și post,  foame și sete după Cuvântul lui Dumnezeu . MOBILIZAREA creștinilor la rugăciune
 • Lucrarea Duhului Sfânt în Biserica Domnului din Români Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt și să ne rugăm pentru revelație și putere pentru Biserica Domnului (Ef.1:17-21; Ef3:16-21).
 • Eliberarea prinșilor  de război. Să ne rugăm  pentru creștinii persecutați din lume.
 • Reforma în Biserica din România – ca Biserica să iasă dintre ziduri, să fie gata pentru marele seceriș.
 • PROTECȚIA liderilor creștini, a bisericilor, a organizațiilor creștine de atacuri teroriste
 1. Israel Să ne rugăm pentru trezire în Israel , pentru pacea, protecția și binecuvântarea Israelului,  pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului,   pentru liderii ţării, pentru protecția de atacuri teroriste și militare și pentru resursele de care au nevoie, pentru întoarcerea evreilor in Israel, conform Scripturii. Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *