MASS-MEDIA: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer | Episodul 7/ 52

Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Matei 24:14)

Când eram tânăr, obișnuiam să gândesc astfel: „Nu trebuie să-mi fac griji! Pentru că, înainte ca ultima țară de pe pământ să audă „Evanghelia Împărăției”, timpul meu va fi sfârșit și voi fi de mult plecat de aici! Asta nu se va întâmpla în zilele vieții mele!”

Dar apoi fiica noastră cea mare, care a fost în Asia Centrală de mai mulți ani pentru misiuni creștine și lucrări de dezvoltare, ne-a spus într-o zi: „Adesea am întâlnit anumiți creștini în unele sate, pe care i-am întrebat: „Cine a fost misionarul care a venit aici să vă propovăduiască Evanghelia?” Uneori răspundeau: „Nu a fost aici niciun misionar. Dar am ascultat radioul în limba noastră și am auzit despre Isus. Asta ne-a schimbat radical viața!”

Apoi mi-am dat seama brusc că deja se întâmplă! Pentru prima dată în istorie! În fiecare zi, sute de ore, se propovăduiește Evanghelia. Sateliți, canale radio și de televiziune, internet, Facebook, alte medii sociale; undele electronice ajung în întreaga lume. Și aceste mijloace de comunicare nu pot fi oprite. Sute de ore în fiecare zi, undele cuprind întregul glob, transmițând mesaje către toate națiunile de pe Pământ, în aproape toate limbile lumii – chiar și în zonele în care misionarii nu pot veni sau nu li se permite să vină. O mărturie către toate națiunile! Este un lucru de neoprit. Se întâmplă pentru prima dată în istorie, și asta la nivel mondial.

Domnul Isus spune: „Atunci când se întâmplă acest lucru, când toate națiunile lumii sunt atinse de „Evanghelia Împărăției”, atunci va veni sfârșitul. Nu sfârșitul lumii, ci sfârșitul acestei părți a istoriei lumii.

El folosește cuvântul grecesc „aióon”, care înseamnă un ciclu de timp prin care trec omenirea și lumea, o epocă, o perioadă de timp în istoria lumii. Această fază a istoriei lumii va ajunge la un final. Apoi va începe următoarea fază a istoriei lumii.

Ceea ce spune Isus în mod literal este că Evanghelia va fi propovăduită în întreaga lume ca mărturie pentru toate națiunile. El nu spune că fiecare persoană de pe pământ o va auzi mai întâi în mod personal și că atunci va veni sfârșitul. El spune că toate națiunile vor fi atinse cu Evanghelia și o vor putea, vor putea să aibă acces și să se conecteze cu Evanghelia.

El spune că, mai întâi, „Evanghelia Împărăției” va fi vestită în întreaga lume, pentru ca națiunile să știe că Împărăția se apropie, pentru ca oamenii să știe cine va fi Singurul Rege al acelei Împărății. Ce este Împărăția? Împărăția lui Dumnezeu este prezentă acolo unde Isus domnește și guvernează cu toată puterea și autoritatea.

Această Împărăție a lui Dumnezeu se va desfășura în trei etape/faze.

Prima etapă a început când Isus a fost prezent în mod personal pe pământ, în Israel. Apoi, semnele Împărăției au devenit vizibile în jurul Lui. Aceasta a fost etapa întâi a Împărăției lui Dumnezeu pe pământ.

Când S-a înălțat la cer ca să Se așeze la dreapta Tatălui, El L-a rugat pe Tatăl să trimită Duhul Sfânt (Ioan 14: 16-17; 16:7). El a promis ucenicilor Săi că aceleași semne vor deveni vizibile nu numai în Israel, ci și în întreaga lume. După ce au așteptat la Ierusalim revărsarea Duhului Sfânt, El a trimis pe prietenii Săi evrei în lume, la toate popoarele (Luca 16:15-18), ca să predice Evanghelia Împărăției. Așadar, a doua etapă are loc în zilele noastre. Astăzi, Duhul Sfânt domnește în inimile credincioșilor, în biserica Lui. Isus, prin biserica Lui, manifestă aceleași semne ale Împărăției lui Dumnezeu pe care le-a manifestat în Israel, dar nu numai în Israel, ci și în întreaga lume. El a făcut acest lucru prin Duhul Sfânt acum aproape 2 000 de ani. Aceasta este etapa a doua a Împărăției Lui.

Etapa a treia este aceasta: curând, El va veni să stea pe tronul tatălui Său, David, în Ierusalim, pentru a domni peste întreaga lume în mijlocul lui Iacov, adică Israel. Atunci pacea va izvorî din Ierusalim și va acoperi pământul, iar națiunile nu se vor mai pregăti pentru război (Isaia 2:2-4). Aceasta va fi etapa a treia a Împărăției lui Dumnezeu. Poate că această a treia fază va avea două părți: etapa 3A și etapa 3B. Mai întâi va veni Împărăția Păcii și a Neprihănirii din Ierusalim, care acoperă întregul pământ, urmată de reînnoirea tuturor lucrurilor.

În cele din urmă, în faza finală a Împărăției, etapa 3B, creația însăși va fi eliberată de puterea păcatului și a morții (Romani 8:18-23). În final va exista un cer (Univers) nou și un pământ nou, în care neprihănirea va exista pentru totdeauna, iar Dumnezeu va fi totul în toate. Chiar și Noul Ierusalim se va coborî pe pământ (Apocalipsa 21:1-5)!

Când Isus va veni în slavă, din acel moment până la sfârșit: „… Împărăția Lui nu va avea sfârșit…” (Luca 1:32-33). Aleșii Lui vor merge din slavă în slavă, pentru toată veșnicia! „Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” (1 Corinteni 2:9, Isaia 64:4).

Deci, într-o zi, se va întâmpla ceea ce e greu de conceput: învierea glorioasă a trupului. Nu Îl vom vedea doar așa cum este El, ci vom fi ca El. Ce ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit și ceea ce nicio minte umană nu a conceput: lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care Îl iubesc – reînnoirea tuturor lucrurilor.

Îl cunoști pe Isus personal? Dacă da, te îndrepți spre un viitor incredibil de glorios!

preluare din cartea Semnele vremurilor, scrisă de Rev. Willem J.J. Glashouwer, Președinte Christians for Israel International

Preț: 25 lei | Alfa Omega Publishing click aici pentru comandă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *