PROCLAMARE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashower | Episodul 8 /52

“…Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”…”

(Apocalipsa 14:6-7)

În cartea Apocalipsa, apostolul Ioan vede „un alt înger”, primul dintre cei șase îngeri-mesageri care aduc un mesaj al judecăților lui Dumnezeu. Este aici vorba despre ceea ce am auzit în predicarea „Evangheliei Împărăției” din Matei 24:14 sau este vorba despre ceva complet diferit?

Acest înger aduce o Evanghelie veșnică, iar „Evanghelia” înseamnă „Veste bună”. Da, o veste bună pentru cei persecutați și asupriți: „Este de ajuns!”. În cele din urmă, judecata lui Dumnezeu izbucnește! Dar mântuirea voastră este aproape! Aceasta este vestea bună pentru martiri! Dar această „Evanghelie veșnică” adusă de acest înger este destinată altor oameni. Această Evanghelie veșnică este destinată „oamenilor care trăiesc pe pământ”. Un mesaj în mijlocul unor urgii înspăimântătoare care distrug întregul pământ. Este pentru oamenii de pe pământ care nu-L onorează pe Dumnezeu, ci onorează „fiara” = anticristul = omul fărădelege, pentru cei care se închină naturii ca fiind ceva divin, cei care nu doresc să trăiască după legile și poruncile lui Dumnezeu, dar care s-au declarat divini și și-au format propriul lor standard și propria lege, oameni a căror cetățenie nu este în cer (comparați cu Filipeni 3:18-21), ci pe pământ, pentru cei care se închină creației în locul Creatorului. Acești oameni vor auzi și trebuie să audă proclamarea acestei „Evanghelii veșnice”.

Acest mesaj este transmis prin sateliți, prin canale radio și de televiziune, prin internet, prin intermediul rețelelor sociale, ale căror semnale se deplasează prin aer și pot fi recepționate prin antene și cabluri oriunde în lume. Dar este un mesaj care este îndreptat împotriva (traducere literală) „celor care trăiesc pe pământ”.

Acesta este singurul loc din cartea Apocalipsei unde se găsește cuvântul „Evanghelie”, iar semnificația acestui cuvânt, pe care Ioan îl folosește aici, are un înțeles complet diferit. Cuvântul „Evanghelie” se găsește în Noul Testament de șaptezeci și șase de ori. Întotdeauna înseamnă „veste bună”, mesajul harului pentru păcătoșii pierduți, adus și spus de urmașii lui Isus. Un mesaj de mântuire, care poate ajunge la toate popoarele, la toate națiunile, în fiecare limbă.

Dar, în acest moment din cartea Apocalipsa, timpul pentru această Evanghelie, așa cum o știm din epistolele pauline, s-a încheiat. Acesta nu mai este un mesaj despre păcat și har, despre mântuire și mulțumire. Acest mesaj este despre judecățile lui Dumnezeu care vin pe pământ.

De asemenea, este remarcabil faptul că, în limba greacă originală, articolul hotărât lipsește. Se vorbește despre o evanghelie, nu despre „Evanghelia”. Este aproape ca o proclamație din Vechiul Testament, un mesaj din cer, care declară victoria finală a lui Dumnezeu și a lui Hristos, anunțând deciziile și judecățile Sale finale.

Toate celelalte declarații pline de laudă, de mândrie ale omului păcătos și mândru, dispar brusc. Acest mesaj este un mesaj etern, un mesaj veșnic. Conducătorii anticreștini și slujitorii lor, precum și închinătorii și adepții lor înșelați, trebuie cu toții să audă această evanghelie. Este o chemare finală la pocăință, închinare și supunere. O ultimă șansă de a Se închina singurului Dumnezeu: Creatorul cerului și al pământului. Este un ultim avertisment.

Care este conținutul acestei „Evanghelii veșnice”? Această Evanghelie spune următoarele: „Cel puțin, dăruiește Creatorului slava pe care o merită. Cinstește pe Cel Căruia i Se cuvine cinstea. Nu lua slava Lui, eliminându-L din mintea ta și înlocuindu-L cu teoriile creierului tău despre știința și tehnologia rațională, nu-L înlocui pe El cu credința într-o evoluție care a avut loc la întâmplare și în timp sau crezând că materia se organizează singură, fără un design inteligent. Este precum ai crede că un calculator funcționează doar cu hardware-ul său, fără un software adăugat.

Nu pretinde în profunzimile minții și inimii tale că tu însuți ești un „dumnezeu”, că tu ești o ființă divină sau că totul este divin. Nu mai proclama panteismul și panenteismul, care este în esență o combinație a teismului (Dumnezeu este ființa supremă) și panteismul (Totul este Dumnezeu). În timp ce panteismul spune că Dumnezeu și universul coincid unul cu celălalt, sunt unul și același, panenteismul susține că Dumnezeu este mai mare decât universul și că universul este conținut în Dumnezeu. Panenteismul este nebiblic, deoarece neagă natura transcendentă a lui Dumnezeu și susține că Dumnezeu Se schimbă. Acesta confundă creația cu Dumnezeu, neagă miracole și neagă întruparea lui Hristos și jertfa Sa ispășitoare.

Noi, omenirea, nu mai avem timp, deoarece în curând va exista un sfârșit pentru această formă de creație. Apostolul Petru scrie în a doua epistolă, capitolul 3:7: „…cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi…”. Conținutul acestei „Evanghelii veșnice” este acesta: „Teme-te de Dumnezeu și dă-I slavă, pentru că a venit ceasul judecății Lui. Închină-te Lui, Cel care a făcut cerurile, pământul, marea și izvoarele apei”. Smerește-te înaintea Marelui Creator al tuturor lucrurilor, înainte să fie prea târziu.

preluare din cartea Semnele vremurilor, scrisă de Rev. Willem J.J. Glashouwer, Președinte Christians for Israel International

Preț: 25 lei | Alfa Omega Publishing click aici pentru comandă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *