Puncte de rugăciune | DECEMBRIE 2020

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic!

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.”  (2 Cronici 7:14)

VĂ REAMINTESC 1 NOIEMBRIE – 20 DECEMBRIE 2020

7 săptămâni de post și rugăciune

pentru România și pentru Biserica Domnului din țara noastră

ÎN FIECARE ZI- LA ORA 6 DIMINEAȚA ȘI LA ORA 21 (9 seara),

În fiecare zi de VINERI – zi de POST pentru România!

FOCALIZAREA ÎN RUGĂCIUNE VA FI:

 1. ALEGERILE PARLAMENTARE DIN ROMÂNIA din 6 decembrie.

 2. ALINIEREA și POZIȚIONAREA ROMÂNIEI după voia Domnului – în relații cu țări și organizații internaționale. Protecția relațiilor cu Israel. Protecția parteneriatul strategic de apărare al României cu SUA. Să ne rugăm ca România să NU fie atrasă în alianțe greșite, să ne rugăm pentru păstarea relațiilor strategice benefice țării și pentru poziționarea României conform intereselor suverane ale țării, în relație cu state mai puțin prietene.

 3. LIBERTATEA DE EXPRIMARE A CREDINȚEI CREȘTINE fără îngrădiri; libertatea de a ne întâlni, de a ne putea închina împreună; mass media creștină – protecție, resurse, legi care să permită libertatea de exprimare.

          Să continuăm să luptăm pentru LUCRURILE CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE, care sunt sub mari atacuri: CREDINȚA CREȘTINĂ și BISERICA DOMNULUI din România, FAMILIA BIBLICĂ, TERITORIUL ȚĂRII și IDENTITATEA NAȚIONALĂ, de cetățeni ai României.

 1. PACEA și PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI, STABILITATE, SIGURANȚĂ, în interior și la granițe. Cerem protecția Domnului de atacurile întunericului – a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam, tensiuni sociale, și să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României. Să ne rugăm pentru anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României.

 2. OPRIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI Covid 19, STINGEREA PANDEMIEI, protecția locuitorilor față de acest virus, creșterea rezistenței la acest virus pentru locuitori. Sistemul sanitar – pentru personalul medical și resurse medicale, pentru autoritățile care iau măsuri în pandemie – înțelepciune și frică de Domnul.

 3. Protecția populației de frică, de atacuri de depresie și panică, de violență – în familii, în comunități. Oprirea sinuciderilor.

 4. COPIII țării – protecție și sănătate, păstrarea echilibrul psihic, ca duhurile și mințile lor să nu fie atacate de frică/panică. Sistemul de învățământ, școala prin internet-protecția copiilor de pedofili pe internet; resurse pentru copii; măsuri înțelepte. Punem Numele Domnului peste toți copiii țării (Numeri 6:24-27). Să ne rugăm pentru mântuirea copiilor din România, de mici.

 5. ECONOMIA țării – oprirea declinului economic; HAR și soluții dumnezeiești în restaurarea ei. Protecția resurselor naturale ale țării; OPRIREA EXODULUI POPULAȚIEI din România; întoarcerea românilor acasă.

SĂ VENIM ÎNAINTEA TRONULUI DE DREPTATE AL TATĂLUI, ca și copii ai Lui, în Numele Domnului Isus Hristos, să ne smerim inimile și să cerem îndurare pentru noi și țara noastră. (2 Cronici 7:14) Să cerem dreptatea și legile LUI în țara noastră, să cerem alegeri drepte, oameni după Voia LUI în viitorul parlament.

Să cerem dreptatea lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară și intervenția LUI în dezrădăcinarea corupției, în expunerea liderilor corupți și schimbarea lor!

Să cerem expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României, a structurilor ascunse de putere, care afectează integritatea țării și siguranța națională, care încearcă îndepărtarea valorilor creștine din societate, care afectează identitatea națională a românilor și resursele naturale ale țării.

SĂ NE RUGĂM FIERBINTE CA DUMNEZEU SĂ VINĂ DEGRABĂ ÎN AJUTOR! (Psalmul 12)

Ca și ambasadori ai Împărăției LUI pe pământ, declarăm România și toți locuitorii ei închinați Domnului Isus Hristos!

Ne învoim cu cerul și ne rugăm și cerem: „Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ” – în România acestor vremuri.

Chemăm Numele Domnului Isus Hristos – IZBĂVITORUL NOSTRU, DOMNUL VIEȚII, MÂNTUITOR ȘI DOMN PESTE ȚARA NOASTRĂ și peste locuitorii ei.

Acest DECEMBRIE este o lună de răscruce pentru țara noastră – pe fondul pandemiei, avem 3 momente de CELEBRARE și 1 TEST. Să ne rugăm ca în Faptele apostolilor 4:25-31!

 1. Celebrăm Nașterea Domnului Isus Hristos!

Este o sărbătoare sub restricții, sub limitările provocate de pandemie. Va fi o sărbătoare ALTFEL, la fel ca Paștele- când vom avea prilejul de a realiza ce înseamnă pentru noi, departe de agitația zilelor de altădată.

Să mulțumim Domnului pentru bunătatea Lui, pentru credincioșia Lui, pentru aceste zile de HAR, că ne ocrotește și ne iubește ca popor. Căci este BUN și în veac ține bunătatea Lui!

Să ne rugăm:

 • ca populația României să-L caute pe Isus Hristos, să primească revelația Domnului Isus în inimile lor și să-L vadă, nu ca Pruncul din iesle, ci ca Mântuitorul și Regele care vine.

 • ca Isus să fie primit în foarte multe inimi și astfel viețile oamenilor să fie schimbate, ca oamenii să se întâlnească cu bunătatea lui Dumnezeu și să fie eliberați de legăturile religiei și de frica morții.

 • Să cerem revărsarea Duhului Sfânt peste România, ca DUHUL SFÂNT să fie TURNAT peste locuitorii țării noastre ( Faptele apostolilor 2:17-21) – care să aducă convingere in inimi – de păcat, de neprihănire, de judecată. Duhul Sfânt este Cel care convinge!

 • Să ne rugăm pentru foame și sete după Cuvânt, după Adevăr în națiunea noastră, pentru întoarcerea locuitorilor la valorile creștine în trăire, la dragoste de Dumnezeu

 • Pentru familiile națiunii noastre – să fie familii puternice, ancorate în Dumnezeu și Adevărul Scripturii, pentru UNITATE în FAMILII

 • Pentru CURAJUL de a merge împotriva curentului acestei lumi și de a trăi după standardele lui Dumnezeu.

                   2. Celebrăm 1 Decembrie – Ziua Națională a României!

Este ziua întregirii României în teritoriul actual. Să multumim Domnului pentru HARUL de a fi români, de a trăi într-o vreme ca și aceasta în țara aceasta superbă, binecuvântată, plină de frumusețea creației lui Dumnezeu, plină de bogății așezate de Dumnezeu în țara noastră, în bunătatea Lui față de noi!

Să-I mulțumim pentru pace, pentru protecția Lui extraordinară, pentru bogățiile așezate în inimile românilor. Să-I mulțumim pentru că ne-a creat cu dor de Dumnezeu, cu atâta sensibilitatea spirituală.

Anul acesta este o sărbătoare uitată”, acoperită de stigmatul pandemiei și de propaganda alegerilor.

Să ne rugăm:

 • Pentru UNITATEA românilor, pentru dezrădăcinarea spiritelor de dezbinare de trădare din neamul nostru

 • UNITATE în bisericile Domnului, UNITATE între bisericile Domnului, indiferent de confesiuni, pentru STRÂNGEREA RÂNDURILOR – ca și creștini, ca și locuitori ai României.

 • Pentru dragoste de țară, pentru trezirea identității naționale și a patriotismului autentic în inimile locuitorilor. Pentru dragoste de țară și frică de Dumnezeu pentru cei ce sunt în conducerea țării (la nivel local, regional și național)

 • Pentru CURAJUL de a ne recunoaște identitatea de creștini și de români și de a lupta pentru ele.

 • Pentru integritatea teritorială a țării, pentru nimicirea planurilor de fragmentare a teritoriului țării și a populației, prin tensiuni inter-etnice

 • Pentru întoarcerea românilor acasă – acelor care nu au fost trimiși de Domnul în alte țări.

              3. Celebrăm LIBERTATEA primită prin Harul Domnului în decembrie 1989.

Am primit eliberarea din captivitatea sistemului comunist și nu am prețuit-o destul, iar acum ACEST HAR este APROAPE UITAT! Și ușa aceasta de Har nu va mai fi mult timp deschisă!

Să ne pocăim:

 • de indiferența noastră față de un HAR așa de mare, de nepăsarea noastră și de rapiditatea cu care am început să aleargăm după idolii acestei lumi (case, lucruri materiale, bani, putere în societate)

 • că nu ne-am împotrivit destul păcatelor care au inundat societatea nostră (avorturi, corupție, relații nesfinte, familii destrămate, copii furați prin rețele de trafic, dar și prin nepăsarea părinților care i-au abandonat la rude, în fața calculatorului.)

Ne rugăm pentru :

 • păstrarea libertăților primite ca și cetățeni, cu mulțumire și smerenie înaintea Tronului de Dreptate a lui Dumnezeu, care încă mai ține ușa Harului Său deschisă pentru România, ca Evanghelia să fie vestită fără restricții.

 • păstrarea libertății de exprimare și de trăire a credinței creștine în societatea noastră, în familii, în școli, în instituții.

 • Instituțiile statului – să nu ia măsuri de limitare a drepturilor cetățenești, pentru legi bune după standardele lui Dumnezeu, favorabile țării și locuitorilor

 • Un mare TEST pentru noi toți- ALEGERILE din 6 decembrie, pentru viitorul Parlament:

Ne rugăm pentru :

 • Alegeri fără fraude, fără manipulări, fără mită electorală. Fără oameni corupți în viitorul Parlament, ci oameni cu frică de Domnul, indiferent de partid politic.

 • Ne rugăm pentru oameni iubitori de Dumnezeu, de dreptate, de țară, care să introducă principiile creștine în legile țării și să nu permită ca fărădelegile să intre în legile țării. Oameni care să lupte pentru binele țării în context intențional, care să apere valorile creștine în educația copiilor, care să susțină familia biblică.

 • Pentru cei ce vor vota, ne rugăm pentru DISCERNĂMÂNT, ca Domnul să-i călăuzescă să voteze pe cei care susțin viața, credința creștină, interesul național, familia biblică, valorile moral-creștine în societate și în educația copiilor, integritate.

– Ne mai rugăm pentru

 • împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru România și pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România!

 • protecția țării și a populației de dezastre naturale (cutremure mari, fenomene extreme), incendii, explozii mari, alte epidemii, ruperi de poduri mari, baraje.

 • protecția podurilor, barajelor, căilor ferate, a drumurilor, porturilor țării (mai ales Constanța).

– ISRAELmântuirea locuitorilor, întoarcerea evreilor din toată lumea în Israel, protecția locuitorilor, a țării, pentru stabilitate internă, pacea Ierusalimului. Să ne rugăm pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu. Ne rugăm ca România să aibă o relație bună cu Israelul, Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Leave a Reply