Puncte de rugăciune | IANUARIE 2021

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic!

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

La acest nou început, fie binecuvântarea Domnului peste fiecare care a ales să stea în spartură pentru România. Domnul să răsplătească fiecaruiă această slujire și să extindă cât mai mult această rețea de rugăciune pentru România. Fără Domnul, fără rugăciunile fierbinți ale sfinților pentru România, destinul națiunii noastre ar fi diferit.
Vă chem să începem acest nou an cu 21 zile de post și rugăciune, pentru noi personal, pentru Biserica Domnului din țara noastră și pentru România: 1-21 ianuarie 2021.

Să căutăm Fața Domnului în post și rugăciune pentru:

să-L chemam pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României. Să punem Numele Domnului Isus Hristos peste România și locuitorii ei în acest an, 2021. Deschidem porțile României pentru Domnul Isus Hristos – Împăratul Slavei, Domnul cel tare în lupte, Domnul oștirilor (Psalmul 24:7-10).
întoarcerea noastră, a Bisericii, a locuitorilor României spre Dumnezeu. Un post de smerire și rededicare, în care ne pocăim de căile noastre rele și chemăm Numele Domnului peste noi, peste Biserica și țară: Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în viețile noastre și în România în acest an
poziționarea și alinierea inimilor creștinilor, pentru alinierea țării în acord cu planurile lui Dumnezeu- pentru acest nou an. STABILITATEA țării, pentru PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI, în interior și la granițe! Să cerem protecție angelică la granițe și în interiorul țării!
desprinderea inimilor de valorile lumii acesteia, care ne țin legați (Luca 21:34). Separarea va continua, cernerea va fi tot mai puternică.
sfințirea inimilor și vorbirii noastre – cine-i sfânt, să se sfințească
biruirea uriașilor din Țara Promisă: frica, confuzia, necredința, descurajarea, resemnarea, boala
perseverență, răbdare în încercări (anduranță) pentru poporul Domnului
credincioșie si credință față de Domnul și în relații (în familii și Biserica lui Hristos). Va fi un an cu multe furtuni și răsturnări de situații. Să ne deprindem mâinile la luptă! (Psalmul 18)
revărsarea Duhului Sfânt peste noi și țara noastră – un an al trezirii, al manifestării prezenței lui Dumnezeu în viețile oamenilor – ca mulți să vină la mântuire. Nu va fi spre confortul Bisericii, ci spre slujirea în puterea Duhului Sfânt, ca în Faptele Apostolilor.
să fim gata să plătim prețul credinței noastre, gata să dăm socoteală oricui de credința din inima noastră („..dar când va veni El, va mai găsi credință pe pământ?” (Luca 18:8)
unitatea credincioșilor, strângerea rândurilor în poporul Domnului, viața de umblare prin credință și nu prin vedere
• pentru un duh alert, vigilenți în ce ne arată Domnul și vedem în jurul nostru, gata pentru a face față provocărilor neobișnuite, care apar deodată. Să cerem o creativitate și o îndrăzneală neobișnuite, în vremuri neobișnuite – ca să putem birui!
pregătiți în duhurile noastre – continuu – prin Cuvânt, rugăciune, post. Acest mod de viață nu mai este o opțiune, ci o necesitate vitală! Trezește-te Biserică!
• să avem ulei în candele – rezerve de cuvânt, rugăciune, plinătatea Duhului Sfânt – pentru a putea traversa situații dificile, adversități neobișnuite.
• să avem urechea deschisă la ce ne spune Duhul Domnului să facem, unde să mergem și unde nu. ASCULTAREA DE DUHUL DOMNULUI este esențială în vremea care vine.
• știm că suntem în vremuri grele – dar Dumnezeul nostru este pe tron și lucrează dincolo de ce putem înțelege sau anticipa. Noi să fim cu inima trează la îndemnurile Duhului Sfânt și să fim grabnici în a-L asculta, împlinind ce ne spune!
e vremea credinței ca de copil în Tatăl nostru ceresc! Vor fi multe tulburări în societate, ca o mare în furtună. Multe lucruri ies la suprafață când este furtuna pe mare.
suntem chemați să ne rugăm, să legăm, să dezlegăm ce Domnul ne arată, să fim mereu vigilenți – să nu ne dăm bătuți. Resemnarea și descurajarea vor fi dintre uriașii cu care vom lupta continuu! Domnul ne cheamă la PERSEVERENȚĂ, să rămânem tari în credință-si vom vedea mari isprăvi (Daniel 11:32)
• să fim conștienți că suntem în vreme de RĂZBOI în plan spiritual, iar în război, trebuie să fii mereu în alertă, pregătit pentru atacuri neașteptate, atent pe unde mergi, ca să nu cazi în cursa dușmanului.
esențială este COMUNICAREA – cu Domnul și cu frații. Păstrați părtășia fraților (direct, în grupe mici, prin telefon – dar VORBIȚI unii cu alții, NU VĂ IZOLAȚI). Păstrați o comunicare a vieții, a credinței (să vorbim între noi cu Cuvintele Domnului). Să fim atenți la mesajele lumii, care aduc frică și întuneric – să fim informați, în vederea rugăciunii, dar să nu ne lăsăm prinși în sistemul de comunicare al lumii.

cuvintele noastre, inspirate de Duhul Domnului – sunt pline de putere, de viață. Noi trebuie să vorbim – nu să tăcem și să ascultăm doar ce spune lumea. Este vremea să VORBIM CU ÎNDRĂZNEALĂ – viață, sănătate, protecție, propășire, mântuire!
Anul 2020 a fost un an de pregătire, de antrenament – de a vedea cum ne putem replia – trecând de la părtășia reală la părtașia în mediul virtual. Avem unelte virtuale pregătite, dar să NU NE BAZĂM pe ele!! Să ne facem PROVIZII de Cuvânt în inimi, de Duh Sfânt în duhurile noastre, de materiale creștine în casele noastre (cărți, muzică de închinare care să nu depindă de internet). Să extindem părtășia cu frații în casele noastre, să ne putem întâlni, să știm unii de alții, să ne putem vizita.
Anul 2021 este un an impredictibil – nu știm cu ce ne vom confrunta! Dar îl percep ca pe un an cu schimbări bruște, majore, surprinzătoare, care ne vor lăsa perplecși, dacă nu suntem pregătiți! Va trebui să fim pregătiți pentru orice fel de situație – ca la război! Dar Domnul știe, e în control și ne spune – strângeți ulei în candele! Să aveți lumina și să fiți lumina! Cred că Domnul ne va da și niște indicații – lumini de poziție – pentru acțiuni de prăgătire pe care să le facem preventiv. (schimbări de locație, de priorități, pregătirea unor resurse). Esențial este să nu mergem din obișnuință, inerțial.
Factorul TIMP va juca un rol cheie – trebuie să fim ca fiii lui Isahar care au știut ce trebuia să FACĂ POPORUL – în fiecare situație! Vor fi acțiuni specifice în situații specifice!
• Să ne rugăm pentru o ungere a revelației, pentru ochi deschiși, pentru înțelepciune de sus, pentru claritate, pentru CURAJ în situații dificile. Este scris – Domnul nu ne dă mai mult decât putem duce! Ne putem baza pe EL în orice situație!!
• În acest context al acestor ani care ne stau în față, esența este să NU NE TEMEM! Domnul ne spune – „Nu te teme, turmă mică, căci cu plăcere îți dau Împărăția” (Luca 12:32). În acest război, suntem de partea BIRUITORULUI! Să nu uităm acest lucru, să nu ne luăm ochii de pe Domnul… și vom merge pe ape! Și așa vom fi dintre cei ce iubesc și grăbesc VENIREA LUI (2 Petru 3:12).

1. Pentru Biserica Domnului din România:
TREZIRE și PREGĂTIRE! UNITATE și VEGHERE! ASCULTARE de Domnul și ACȚIUNE.
Ridicarea bisericii Domnului în autoritatea și mandatul primite – de a vesti Puterea Evangheliei, de a veghea asupra țării în post și rugăciune, pentru oprirea planurilor rele ale puterilor întunericului, pentru schimbarea atmosferei spirituale în țară, pentru mântuirea oamenilor.
Oprirea confuziei, a panicii în popor; demascarea lucrurilor ascunse ale întunericului și anihilarea lor prin rugăciune și post.
Demascarea formelor de amăgire, a lupilor îmbrăcați în piei de oaie, îndrăzneală în vestirea Adevărului în orice situație.

2. Pentru România (fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România. (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protecția țării)

• Chemăm Numele Domnului peste România și populația ei, la acest început de an, și să cerem puterea sângelui Domnului Isus Hristos peste România, peste teritoriul ei, peste popor. Să ne rugăm pentru îndurarea Domnului pentru țara noastră, pentru HAR, pentru un NOU ÎNCEPUT pentru România… Tată vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în România în 2021!
Să cerem viață, binecuvântare, propășire peste locuitori, peste localități, peste pământurile României, peste recolte. Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România și să ne rugăm în baza Psalmului 91.
• Să ne rugăm pentru o revărsare covârșitoare a puterii Duhului Sfânt, pentru o explozie a trezirii în România. Să-I mulțumim Domnului că până aici a fost cu noi – ca națiune. Să ne rugăm pentru ruperea oricăror forme de orbire spirituală, pentru trezirea conștiințelor și schimbarea mentalității oamenilor, ca românii să se întoarcă masiv la Dumnezeu, recunoscându-L pe Isus ca Domn și Mântuitor.
• Continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării: doar așa Domnul poate vindeca țara (2 Cronici 7:14).
• Ne rugăm pentru noul Parlament al țării – și pentru legile care se pregătesc – să fie legi favorabile locuitorilor, în acord cu Scriptura.
Va fi un an al luptei pentru LEGILE ȚĂRII!
• Să ne rugăm pentru STABILITATEA țării, pentru PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI, în interior și la granițe! Să cerem protecție angelică la granițe și în interiorul țării! Să ne rugăm pentru anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României. Să declarăm, prin rugăciune, că închidem porțile țării în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam. Să cerem expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României, să cerem anihilarea structurilor ascunse de putere, care afectează integritatea țării și siguranța națională.
Să continuăm să luptăm pentru LUCRURILE CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE: CREDINȚA CREȘTINĂ, FAMILIA BIBLICĂ, TERITORIUL ȚĂRII – integritatea teritorială a țării
• Să ne rugăm pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru România, pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România!
ALINIEREA ROMÂNIEI conform Voii Domnului – în relația cu națiunile. România să NU fie atrasă în alianțe greșite, să ne rugăm pentru păstarea relațiilor strategice benefice țării și pentru poziționarea României conform intereselor suverane ale țării.
Protecția FAMILIEI biblice în România; OPRIREA oricăror legi care se pregătesc legate de educația de gen a copiilor. Să ne rugăm pentru mântuirea copiilor din România, de la vârste mici.
• Păstrarea drepturilor și libertăților de exprimare a credinței creștine. Să mulțumim Domnului și să ne rugam pentru păstrarea acestora!
• Protecția populației și a țării de dezastre naturale, de fenomene meteo extreme, de cutremure mari, de epidemii (Psalmul 91).

3. ISRAEL

mântuirea locuitorilor, întoarcerea evreilor din toată lumea în Israel, protecția locuitorilor, a țării, pentru stabilitate internă, pacea Ierusalimului. Să ne rugăm pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu. Ne rugăm ca România să aibă o relație bună cu Israelul, Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Leave a Reply