Puncte de rugăciune | NOIEMBRIE 2020

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic

1 NOIEMBRIE – 20 DECEMBRIE 2020 | 7 săptămâni de post și rugăciune

pentru România și pentru Biserica Domnului din țara noastră

ÎN FIECARE ZI- LA ORA 6 DIMINEAȚA ȘI LA ORA 21 (9 seara),

să ne rugăm în UNITATE pentru cel puțin 30 minute

În fiecare zi de VINERI – zi de POST pentru România!

Fiecare postește încă într-o altă zi a săptămânii – după cum alege

(între 01.11.2020-20.12.2020)

FOCALIZAREA ÎN RUGĂCIUNE VA FI:

 1. ALEGERILE PARLAMENTARE DIN ROMÂNIA din 6 decembrie

 2. ALINIEREA și POZIȚIONAREA ROMÂNIEI după Voia Domnului – în relații cu țări și organizații internaționale (SUA, Rusia, NATO, EU, ONU, organizația mondială a sănătății). Protecția relațiilor cu Israel. Protecția parteneriatul strategic de apărare al României cu SUA. Să ne rugăm ca România să NU fie atrasă în alianțe greșite, să ne rugăm pentru păstarea relațiilor strategice benefice țării și pentru poziționarea României conform intereselor suverane ale țării, în relație cu state mai puțin prietene.

 3. LIBERTATEA DE EXPRIMARE A CREDINȚEI CREȘTINE fără îngrădiri; libertatea de a ne întâlni, de a ne putea închina împreună; mass-media creștină (TV, radio, internet, cărți) – protecție, resurse, legi care să permita libertatea de exprimare.

 •  Să continuăm să luptăm pentru LUCRURILE CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE, care sunt sub mari atacuri: CREDINȚA CREȘTINĂ și BISERICA DOMNULUI din România, FAMILIA BIBLICĂ, TERITORIUL ȚĂRII și IDENTITATEA NAȚIONALĂ, de cetățeni ai României.
 • Celebrăm ziua națională – 1 DECEMBRIE – și mulțumim Domnului pentru țara noastră!
 1. PACEA și PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI, STABILITATE, SIGURANȚĂ, în interior și la granițe. Cerem protecția Domnului de atacurile întunericului – a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam, tensiuni sociale, și să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României. Să ne rugăm pentru anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României.

 2. OPRIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI Covid 19, STINGEREA PANDEMIEI, protecția locuitorilor față de acest virus, creșterea rezistenței la acest virus pentru locuitori. Sistemul sanitar – pentru personalul medical și resurse medicale, pentru autoritățile care iau măsuri în pandemie – înțelepciune și frică de Domnul.

 3. Protecția populațieide frică, de atacuri de depresie și panică, de violență – în familii, în comunități. Oprirea sinuciderilor.

 4. COPIII țării – protecție și sănătate, păstrarea echilibrul psihic, ca duhurile și mințile lor să nu fie atacate de frică/ panică. Sistemul de învățământ, școala prin internet–protecția copiilor de pedofili pe internet; resurse pentru copii; măsuri înțelepte în desfășurarea învățământului în condițiile acestea grele. Punem Numele Domnului peste toți copiii țării (Numeri 6:24-27). Să ne rugăm pentru mântuirea copiilor din România, de la vârste mici.

 5. ECONOMIA țării – oprirea declinului economic; RESTAURAREA ECONOMIEI; MĂSURI ÎNȚELEPTE ȘI RESURSE DE SUSȚINERE A ECONOMIEI; locuri de muncă; protecția resurselor naturale ale țării; OPRIREA EXODULUI POPULAȚIEI din România; întoarcerea românilor acasă, care nu au fost trimiși de Domnul în alte țări!

SĂ VENIM ÎNAINTEA TRONULUI DE DREPTATE AL TATĂLUI, ca și copii ai Lui, în Numele Domnului Isus Hristos, să ne smerim inimile și să cerem îndurare pentru noi și țara noastră. (2 Cronici 7:14)

Acoperiți în sângele Domnului Isus Hristos, să cerem dreptatea și legile LUI în țara noastră, să cerem alegeri drepte, sub supravegherea LUI și a îngerilor puterii LUI pentru ȚARA NOASTRĂ, să cerem oameni după Voia LUI în viitorul parlament.

Să cerem dreptatea lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară, să mergem înaintea Tronului de Har, în Numele lui Isus Hristos și să declarăm că nu mai vrem corupție în România, ci dreptate și adevăr!

Să cerem intervenția lui Dumnezeu în dezrădăcinarea corupției, să cerem expunerea liderilor corupți și schimbarea lor!

Să cerem expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României, să cerem anihilarea structurilor ascunse de putere, care afectează integritatea țării și siguranța națională, care încearcă îndepărtarea valorilor creștine din societate, care afectează identitatea națională a românilor și resursele naturale ale țării.

SĂ NE RUGĂM FIERBINTE CA DUMNEZEU SĂ VINĂ DEGRABĂ ÎN AJUTOR! (Psalmul 12)

Recunoaștem că despărțiți de EL nu putem face nimic, dar putem TOTUL prin Isus Hristos!

Ca și ambasadori ai Împărăției LUI pe pământ, declarăm România și toți locuitorii ei închinați Domnului Isus Hristos!

Ne învoim cu cerul și ne rugăm și cerem: „Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ”- în România acestor vremuri.

Chemăm Numele Domnului Isus Hristos – IZBĂVITORUL NOSTRU, DOMNUL VIEȚII, MÂNTUITOR ȘI DOMN PESTE ȚARA NOASTRĂ și peste locuitorii ei.

Pentru ALEGERILE din 6 decembrie, ne rugăm pentru viitorul parlament:

 • FĂRĂ OAMENI CORUPȚI, FĂRĂ OAMENI AI FĂRĂDELEGII ÎN PARLAMENT, FĂRĂ FRAUDE ELECTORALE, fără corupție, fără mită electorală

Cerem, în Numele Domnului:

 • OAMENI CU FRICĂ DE DOMNUL, IUBITORI DE DUMNEZEU, DE DREPTATE, DE OAMENI, DE ȚARĂ.

 • OAMENI CARE SĂ CUNOASCĂ ȘI SĂ TRĂIASCĂ PRINCIPIILE VIEȚII CREȘTINE ȘI SĂ LE INTRODUCĂ ÎN LEGILE ȚĂRII;

 • OAMENI CARE SĂ LUPTE PENTRU FAMILIE – AȘA CUM O DEFINEȘTE SCRIPTURA; OAMENI CARE APARĂ valorile creștine în educația COPIILOR, A TINEREI GENERAȚII;

 • OAMENI CARE SĂ STEA ÎMPOTRIVA URÂCIUNILOR ȘI FĂRĂDELEGILOR – să nu intre în legile țării.

 • DISCERNĂMÂNT PENTRU ALEGĂTORI;

 • FRICA DE DOMNUL în procesul electoral

Pentru BISERICA Domnului din România

 • FAMILII – protecția lor (mai ales după declarația controversată a Papei)

 • UNITATE între creștini, în familii, în biserici și între biserici. Să ne rugăm pentru frații din Biserica Ortodoxă – pentru ca să stea tari pe apărarea principiilor creștine în societate. BISERICA DOMNULUI ESTE SUB MARI ATACURI – să ne rugăm fierbinte pentru HAR, să putem lucra cât mai este zi!

 • SĂ STRÂNGEM CUVÂNTUL ÎN INIMI ȘI ÎN CASESĂ NU NE BAZĂM PE INTERNET

 • Intensificarea rugăciunii, a părtășiei frățești. Să nu ne izolăm și să nu ne lăsăm izolati de părtășia frățească în biserici. Să fim conectați cu Domnul și cu frații!

 • Întoarcerea fiilor risipitori și eliberarea prinșilor de război.

 • DISCERNĂMÂNT – Atenție la sursele de informare; Atenție la sursele de hrană spirituală – de pe internet.

 • TIMPUL NOSTRU – să nu ne lăsăm furați de timp – discernământ față de activități nenecesare care ne fură timpul; ATENȚIE la timpul petrecut pe internet!

 • RELAȚIILE – din familii și cu frații – să stăm conectați, în comunicare și sprijin reciproc în rugăciune și fapte de ajutorare

 • Înțelegerea vremurilor – discernământ, revelație. – SFINȚIREA inimilor, pregătirea noastră (2 Petru 3:11-12).

 • Evanghelizarea în condiții de restricții – călăuzire și creativitate pentru creștini, pentru Biserici; BĂTĂLIA ESTE PENTRU SECERIȘ!! – Să cerem Har de a fi lucrători la secerișul cel mare pentru Împărăția Tatălui ceresc!

 • Mărturia creștină în societate – extinderea Împărăției lui Dumnezeu; FOLOSIREA INTERNETULUI – PENTRU A TRANSMITE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU.

 • Stoparea FRICII, a duhurilor de TRĂDARE, DE DEZBINARE, DE CONFUZIE!

ROMÂNIA

 • Ne smerim, ne pocăim, ne cerem iertare pentru STAREA NOASTRĂ, pentru păcatele noastre și ale NAȚIUNII NOASTRE (Daniel 9:3-19).

 • Ne rugăm pentru TREZIRE, pentru un seceriș uriaș de suflete pentru Domnul în România. Ne rugăm pentru PACEA INIMILOR, răbdare, perseverență, curaj, înțelepciune, bunătate, pentru ELIBERARE de frică, de depresie, disperare.

 • FAMILIILE din România – mântuire, frică de Domnul, cunoașterea Voii Domnului pentru familii. Protecția FAMILIEI biblice în România; OPRIREA legiferării concubinajelor și a parteneriatelor civile. OPRIREA oricăror legi care se pregătesc legate de educația de gen a copiilor. Ne rugăm pentru protecția copiilor și adolescenților de asaltul educației sexuale pervertite, a pedofililor, a oricăror forme de abuzuri. Ne rugăm pentru nimicirea rețelelor de trafic de persoane, de pedofilie, pentru oprirea legilor care permit educația sexuală a copiilor în forme pervertite.

 • Să ne rugăm pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru România și pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România!

 • Să ne rugăm pentru protecție de dezastre naturale (furtuni violente, cutremure mari, fenomene extreme), incendii, explozii mari, alte epidemii, ruperi de poduri mari, baraje. Să ne rugăm pentru protecția podurilor, barajelor, căilor ferate, a drumurilor, porturilor țării (mai ales Constanța).

ISRAEL

 • protecție, mântuirea locuitorilor, întoarcerea evreilor din toată lumea în Israel. Mântuire, protecția locuitorilor, a țării, pentru stabilitate internă, pacea Ierusalimului. Să ne rugăm insistent pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu. Ne rugăm ca România să aibă o relație bună cu Israelul, Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *