Punctele de rugăciune ale lunii decembrie 2019

Descarcă punctele de rugăciune în format PDF

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” 2 Cr 7:14

Luna decembrie – o lună a mulțumirii, a laudei. EBEN EZER – Până aici Dumnezeu a fost cu noi! Să recunoaștem ce minuni a făcut Domnul în viața noastră, în țara noastră și să-I mulțumim, mai ales pentru PACEA țării, pentru BINECUVÂNTĂRI, căci e bun și face miracole în România. Să-I mulțumim că suntem copiii Lui! (Rom 8:14-15; Fil 4:6-7).

În luna decembrie națiunea noastră celebrează trei momente importante:

 • Celebrarea Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru. Să nu ne focalizăm pe sărbători, ci pe SĂRBĂTORIT!! Domnul Isus este darul lui Dumnezeu pentru noi, care ne dă cu bucurie Împarația, în care am intrat prin jertfa Domnului Isus!

 • Eliberarea de sub opresarea comunistă – decembrie 1989. Să-I mulțumim Domnului pentru că ne-a dat aceste uși deschise ale istoriei (1 decembrie 1918 și decembrie 1989), uși de libertate și tranformare pentru România, uși de izbăvire. Să ne rugăm pentru păstrarea acestor uși deschise pentru viitorul țării. Să ne împotrivim tendințelor de fragmentare teritorială, etnică și socială a României și să ne împotrivim tendințelor de confiscare a libertăților câștigate în ’89.

 • 1 Decembrie – Sărbătoarea Unirii din 1918. Românii au ales, profetic, ziua Marii Uniri ca sărbătoare națională. Unitatea – cheie pentru Biserica Domnului și pentru viitorul națiunii noastre! Să ne rugăm ca România, românii să intre în această binecuvântare a unității, ca popor, ca Biserică a Domnului Isus Hristos. Am celebrat Centenarul de la marea Unire, când, la 1 Decembrie 1918, s-a născut România ca stat național unitar român. Suntem o națiune născută și păstrată de Dumnezeu de-a lungul timpului! Este un miracol al lui Dumnezeu modul în care am fost creați și păstrați ca români! Pâna aici Dumnezeu a fost cu noi! 1 Decembrie 2019 – Acum suntem în primul an din noul secol – cum era menționat pe panouri în Alba Iulia. Este un nou început pentru România!

 • Ne îndreptam spre 2020, o nouă decadă în istoria noastră! În decada aceasta va fi foarte important Cuvântul Lui rostit de noi, va fi importantă vorbirea nostră! Fie ca din inimile noastre să curgă râuri de apă vie!
 • Să continuăm să mulțumim Domnului Isus Hristos pentru România, că până aici Dumnezeu a fost cu NOI, cu România, că Domnul ne-a născut români, că ne-a dat o țară așa de minunată. Să cerem binecuvântările Domnului peste România, să declarăm domnia lui Isus Hristos peste țara noastră, să încredințăm destinul, viitorul României în mâna Domnului!

 

BISERICA DOMNULUI DIN ROMÂNIA– continuăm să ne rugăm:

 • FOCALIZARE, fără DISPERSIE, deși sunt multe oportunități. Să ne focalizăm pe ce Domnul ne-a dat să împlinim, în ascultare de EL! Ne rugăm pentru CLARIFICAREA VIZIUNII și CHEMĂRII – pentru FIECARE creștin, pentru BISERICILE LOCALE și LUCRĂRI creștine.
 • STRATEGII NOI, inspirate de Duhul Sfânt pentru biserici, lucrări creștine, pentru extinderea Împărăției lui Dumnezeu în țara noastră.
 • UNITATE duhovnicească, pentru conectarea în dragoste, în acord, în comunicare și acțiune între generațiile din Biserica Domnului din România, indiferent de denominație creștină, pentru strâgerea rândurilor.
 • FAMILII – RESTAURAREA ALTARULUI DE RUGĂCIUNE ÎN FAMILII , relații restaurate în familii (părinți- copii), în biserici, ca întunericul să nu poată pătrunde prin aceste spărturi în familii, în biserici (Mal. 4:5-6). Domnul vrea ca să fim ca funia împletită în trei – generații care lucrează împreună – (Ecl. 4:12). Să ne rugăm pentru familiile creștinilor – mântuire, sfințire, protecție, relații dumnezeiești, pentru copii și tineri – ca întunericul lumii să nu-i prindă în cursă, să devină radicali pentru Isus!
 • Să ne rugăm ca Biserica din România să se ridice în rugăciune și acțiune, ca în cartea Neemia. Să ne rugăm pentru bisericile din România – fiecare să intre în locul și lucrarea specifică pe care le are Domnul pentru teritoriul de acțiune dat de Domnul (zona geografică unde este așezată, zone de misiune). Să ne uităm la România ca la o cetate mare în care bisericile creștine din toate denominațiile creștine sunt așezate pentru a zidi și a apăra! Să ne rugăm pentru UNITATE în și între bisericile creștine din România. UNITATE în POCĂINȚĂ, în RUGĂCIUNE și ACȚIUNE.
 • Fie acest decembrie o lună a cercetării poporului Domnului în mod deosebit, o lună a deciziilor după călăuzirea Duhului Sfânt în ce privește viitorul fiecaruia, a așezării din nou a temeliilor credinței în viețile și familiile noastre. Ne rugăm pentru cernerea lucrurilor din viețile creștinilor, ca fiecare să-și evalueze viața prin lumina Cuvântului.
 • Ne rugam pentru eliberarea creștinilor de toate legăturile care ne țin captivi în trecut și în traditii, pentru SEPARAREA de valorile lumii acesteia și trăirea si umblarea în integritatea Cuvântului lui Dumnezeu, pentru REVELAȚIA SFINȚENIEI și a DREPTĂȚII lui Dumnezeu, pentru întoarcere la dragostea dintâi, în sfințenie, în smerenie. Să ne rugăm pentru creștini: demolarea întăriturilor (religiozitate, necredință, frică, mândrie), pentru ruperea legăturilor de orbire spirituală și amăgire (autoneprihanire, doctrine false), pentru eliberare de orice minciună a Satanei, care-i ține blocati în necredință, frică sau forme de păcat.
 • REVELAȚIA TIMPULUI în care suntem, că vremea venirii Domnului este foarte aproape și secerișul este așa de mare! Să ne rugam pentru PREGĂTIREA noastră să-L întâlnim pe Domnul! Să ne rugăm pentru LUCRĂTORI pentru SECERIȘ.
 • TREZIREA creștinilor, pentru vigilență, sensibilitate spirituală, ca fiecare să AUDĂ clar vocea Domnului, să fim aliniați la ritmul și timpul Domnului, să recunoaștem vremurile, ca fiii lui Isahar, care știau ce trebuie să facă poporul.
 • Să ne rugăm pentru creșterea în credința, ca fiecare să răspundem prin credință, prin încredere în El, fără să lăsăm loc fricii, amărăciunii, îngrijorărilor„Dar când va veni Fiul omului va găsi El credință pe pământ?” (Luca 18:8b)! ne lipim inimile de Domnul (Ier 15:19-21), să știm cine suntem în Hristos, să împlinim chemarea Domnului fără teamă, fără compromis.

 

2. ROMÂNIA – Continuăm rugăciunea pentru România (fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România (Ioel 2:1, 15).

 • Să ne rugăm pentru o lună de cercetare profundă a populației României!! O lună în care semințele trezirii să înceapă să încolțească în inimile locuitorilor. O lună a prezenței Duhului Sfânt copleșitoare peste Romania- să ne rugăm pentru un nou început pentru țara noastră – și acest nou început nu poate fi decât cu Isus Hristos! Fie această lună începutul trezirii pe care o așteptam!

 • Să rostim: Tatăl nostru care ești în ceruri, Sfințească-Se Numele Tău, vie Împărăția TA, facă-se voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în ROMÂNIA, în familiile din România! Isus Hristos este Domnul României, peste tot teritoriul și peste toată populația României! Să declarăm: România este închinată Domnului Isus Hristos! Să-L chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României.
 • Ca popor al Domnului, să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării. (Daniel 9 – noi și părinții noștri am păcătuit!):

 • Ne pocăim de: nepăsarea, egoismul, nevegherea noastră, ca popor al Domnului!, de sângele vărsat pe teritoriul țării- prin crimele facute în trecut și acum pe teritoriul țării, ( holocaustul evreilor si rromilor, avorturi, crime, uciderea conducătorilor țării în istoria noastră), de lipsa fricii de Domnul, idolatrie, violență, ură, vrăjitorie, manipulare și control, corupție, lipsa de loialitate si trădari, ruperea legămintelor, lipsa de onestitate, lipsa dragostei de țară, de vorbirea rea a locuitorilor, de înnegrirea țării prin păcatele comise și prin vorbe de blestem rostite peste țară, dezbinare în familii, divorțuri, violență în familii, copii abandonați, trăire în necuratie (concubinaj) și ce Domnul vă mai arată. Să ne rugăm ca Domnul să ne ierte, să ne curățească și să ne vindece țara prin puterea Sângelui Domnului Isus Hristos. (2 Cr. 7:14).
 • Să ne rugăm pentru ruperea legăturilor de blestem de peste români și România. Să ne rugăm pentru IZBĂVIREA țării de influențe rele, de lăcustele care devorează țara (sărăcia, corupția, fărădelegea), sărăcind-o de locuitorii care pleacă, mai ales tinerii.

 • Să ne rugăm pentru împlinirea PROMISIUNILOR DOMNULUI pentru România, că țara noastră „se va mărita iarăși” (Isaia 62:4), că România va fi din nou coșul de pâine al Europei – și spiritual și natural, că românii vor fi cunoscuți pentru credința lor în Dumnezeu (Rom. 1:8), că Dumnezeu nu va mai lăsa țara să alunece în comunism, că rădăcinile corupției sunt smulse din România și țara va fi cunoscută pentru dreptatea și integritatea ei. Să ne rugăm pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România! Să ne rugăm pentru trezirea conștiințelor, pentru ruperea oricăror forme de orbire spirituală, manipulare și control. Să ne rugăm pentru restaurarea identității creștine la nivelul populației, pentru frică de Domnul în toată societatea noastră, ca românii să se întoarcă masiv la Dumnezeu, recunoscându-L pe Isus ca Domn și Mântuitor, o trezire a integrității, a curajului, a intoleranței față de rău, de fărădelege. Să ne rugăm pentru schimbarea mentalității oamenilor.

 • Să ne rugăm pentru îndurarea Domnului pentru țara noastră, pentru HAR, pentru un NOU ÎNCEPUT pentru România. Să cerem viață, binecuvântare, propășire peste locuitori, peste localități, peste pământurile României, peste recolte.

 • Să ne ridicăm în autoritatea Numelui Domnului Isus Cristos și să cerem dreptatea lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară, să mergem înaintea Tronului de Har, în Numele lui Isus Cristos și să declarăm că nu mai vrem corupție în România, ci dreptate și adevăr! Să cerem dezrădăcinarea corupției, expunerea liderilor corupți și schimbarea lor, expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României, să cerem anihilarea structurilor ascunse de putere, care afectează integritatea țării și siguranța națională. Să cerem intervenția RADICALĂ a Domnului în țara noastră.

 • Pentru autoritățile din România și clasa politică: ne rugăm pentru RESPONSABILIZAREA lor față de țară, să aibă frică de Domnul, pentru înțelepciune supranaturală, discernământ, corectitudine și curaj în decizii, integritate și loialitate față de țară și popor. Să ne rugăm ca Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră – oameni după inima Lui.
 • Să ne rugăm pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României în interior și de jur împrejur, pentru SIGURANȚA ȚĂRII ȘI A LOCUITORILOR și anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României. Să ne rugăm ca România să fie păzită de destabilizări, atacuri, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Să ne rugăm pentru INTEGRITEATEA TERITORIALĂ a țării. Să oprim orice plan al celui rău de a fragmenta (diviza) teritoriul și populația țării, de a stârni tensiuni interetnice, și de a extinde influențele altor puteri asupra țării noastre! (Zaharia 2:5). proclamăm pacea Lui – SHALOM – peste țară și populație.
 • ALINIEREA ROMÂNIEI după planurile Domnului pentru națiunea noastră în alianțele și structurile internaționale. Orice deviere/ deturnare a alinierii țării noastre să fie corectată. Ne rugăm pentru relația ROMÂNIA – ISRAEL, ca România să stea de partea Israelului și să-și mute ambasada la Ierusalim. Să ne rugăm pentru favoarea și protecția Domnului in relatiile internaționale, pentru VERTICALITATE în decizii în relațiile internaționale, decizii bune pentru populația României și pentru interesele statului național unitar român.
 • Protecția FAMILIEI biblice în România; OPRIREA oricăror legi care se pregătesc legate de educația de gen a copiilor. Oprirea asaltului grupurilor de interese asupra familiei biblice, a Bisericii lui Hristos, a legilor țării, a integritatii nationale si teritoriale a Romaniei
 • Oprirea valului de violențe, pentru protecția și binecuvântarea copiilor, a tinerilor, a tuturor locuitorilor țării,
 • Destructurarea rețelelor de trafic de persoane, de droguri, anihilarea acestor rețele de sclavie, de crimă și tinerii noștri să nu mai fie de jaf.
 •  Autoritățile române implicate în lupta cu aceste rețele – integritate, frică de Domnul, înțelepciune, protecție, călăuzire, curaj, resurse. Trezirea Bisericii si constientizarea ei pentru a se implica in rugaciune si actiune in acest domeniu. Să ne rugăm pentru scoaterea la lumina a rădăcinilor cazului Caracal, descoperirea tuturor celor implicați și măsuri radicale.
 • Copiii țării. Să ne rugăm pentru mântuirea copiilor din România, de la cele mai fragede vârste!

 • Păstrarea drepturilor și libertăților de exprimare a credinței creștine. Să mulțumim pentru această libertate și să ne rugam pentru păstrarea ei!

 • LEGILE ȚĂRII- Să ne rugăm pentru oprirea fărădelegilor care pătrund în legile țării! Să ne rugăm pentru legi drepte, bazate pe valori creștine, un sistem juridic integru, cu oameni integri, în elaborarea și aplicarea legilor. Domnul protejează o națiune și prin legile care o guvernează. Să cerem Domnului dezrădăcinarea corupției din sistemul juridic!

 • Strategii înțelepte de apărare și de securitate națională, resurse pentru protejarea țării; creșterea capacității de apărare a țării.

 • Dezvoltarea ECONOMIEI românești, a sectoarelor vitale pentru țară: industrie, agricultură, sistem energetic, tehnologii înalte (IT), transporturi, comunicații, apărare, invenții-inovații. Resursele naturale ale țării: zăcăminte, (minerale-aur, petrol, gaze, sare), păduri, ape, ape minerale – pentru protecția și valorificarea lor în interesul țării. Să ne rugăm pentru restaurarea proprietății românilor asupra terenurilor din țară, pentru OPRIREA EXODULUI POPULAȚIEI din România, pentru întoarcerea românilor acasă.

 • Cerem protecția Domnului peste teritoriul și populația României față de cutremure mari, dezastre naturale, epidemii.
 • Ne rugăm pentru infrastructura țării – autostrazi, căi ferate, baraje, poduri să fie construite sau restaurate rapid, protecție.

3. Israel

 •  Să ne rugăm pentru protecția țării și a populației – este o amenințare în creștere din toate părțile împotriva Israelului.
 • Să ne rugăm pentru pacea și integritatea IerusalimuluiSă ne rugam pentru mântuirea locuitorilor prin recunoașterea lui Isus Hristos- Mesia pe care-L așteaptă. Să ne rugăm pentru viitorul Guvern si prim-ministru!

Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu!

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *