Punctele de rugăciune ale lunii iulie 2019

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” 2 Cr 7:14

Luna iunie a fost o lună a focalizarii rugăciunii pe Biserica Domnului din România. Am avut înțelegerea că Domnul a testat poporul, că a curățit inimi, în scopul pregătirii vaselor Lui pentru lucrările pe care vrea să le facă în vremea care vine.

A fost o lună de teste mai puternice pentru creștini, în care am învățat mai mult ce înseamnă umblarea prin credință, în dependență de Domnul. Perioada de curățire, de testare va continua cât timp vom fi pe acest pământ. Dar a fost vorba de o intensitate crescută a cercetării noastre, pentru a putea fi folosiți de Domnul mai puternic în perioada în care deja am intrat.

Începând cu luna IULIE, suntem într-un sezon nou, de teste pentru cei din jurul nostru – vecini, loc de muncă, comunitate – și pentru țară. Urmează o perioadă mai dificilă pentru România.

Domnul vrea să fim atenți la ce este în jurul nostru, în țara noastră, să ne rugăm și să acționăm.

Vor fi situații în care Biserica Domnului din România va fi mâna de ajutor pentru oamenii aflați în situații limită. Biserica Domnului ajută și acum, dar vor fi situații în care va fi nevoie de mobilizare rapidă pentru ajutorare. Să fim deschiși și să ne pregătim inimile, să fim gata pentru a-i ajuta pe cei din jur, pe cei din țară, după cum Domnul ne va arăta.

Lunile iulie – august sunt luni de vacanță pentru mulți. E tendința de relaxare spirtuală – însă Domnul ne cheamă să fim vigilenți. Vor fi mari atacuri asupra celor care nu veghează. Să ne rugăm pentru VIGILENȚĂ sporită pentru copiii Domnului (să nu meargă în concedii fără călăuzirea Domnului).

Să ne rugăm pentru protecția celor ce călătoresc – se circulă foarte mult în această perioadă. Să ne rugăm în mod deosebit pentru copii și tineri – pentru protecția lor în călătorii, în tabere, în vacanță.

Să ne rugăm pentru protecția liderilor creștini, care sunt implicați în conferințe, tabere, misiuni, în țară și în diaspora.

Pentru această perioadă, Domnul mi-a pus pe inimă să ne rugăm pentru finanțe chibzuință, atenție la cheltuieli și mai ales ieșire din datorii (credite mai mici, împrumuturi). Să ne rugăm pentru creștini să fie liberi de datorii care nu sunt necesare (un credit pentru locuință este o necesitate, mai ales pentru familii tinere. Dar să ne rugăm pentru favoare Domnului și în aceste cazuri).

Să ne rugăm pentru această chibzuință, înțelepciune în administrarea tuturor resurselor, a finanțelor și să fim pregătiți pentru vremuri mai de strâmtorare. Domnul poartă de grijă,noi să ne punem toată încrederea în El și să ne deprindem în a umbla prin credință.

Să ne rugăm pentru ROMÂNIA mai intens ca până acum – vor fi situații explozive la granițe. Să ne rugăm pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României în interior și de jur împrejur. Să ne rugăm pentru SIGURANȚA ȚĂRII ȘI A LOCUITORILOR și anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României.

România este într-o perioadă de vulnerabilitate crescută, cu clătinări și provocări puternice în interior, cu instabilitate crescută în jur. Să ne rugăm ca România să fie păzită de destabilizări, atacuri, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Să ne rugăm pentru INTEGRITEATEA TERITORIALĂ a țării. Să-L chemăm pe Domnul să fie El un zid de foc în jurul României și a populație ei (Zaharia 2:5). Să proclamăm pacea Lui – SHALOM – peste țară și populație.

E nevoie să venim în acord, dincolo de simpatii politice, să ne rugăm pentru cei aflați în fruntea țării. Să ne rugăm pentru autoritățile române, pentru înțelepciune supranaturală în situațiile neobișnuite care vor veni, pentru frică de Domnul, coerență și curaj în decizii, care să fie în acord cu principii de dreptate, integritate și loialitate față de țară și popor. Să ne rugăm pentru discernământ supranatural pentru conducătorii țării, ca ei să primească informații utile și corecte la timp și să știe ce decizii să ia. Să ne rugăm pentru conducătorii actuali și viitori ai țării. Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră – oameni după inima Lui,

 • Să ne rugăm pentru alianțele și structurile internaționale în care România este parte (NATO, UE), pentru ALINIEREA ROMÂNIEI după planurile Domnului pentru națiunea noastră. Orice deviere/ deturnare a traiectoriei țării noastre să fie corectată.
 • Să ne rugăm pentru favoarea și protecția Domnului peste România în aceste vremuri așa de complicate și periculoase, pentru VERTICALITATE în decizii în contextul relațiilor internaționale – SUA, UE, NATO, decizii bune pentru populația României și pentru interesele statului național unitar român.
 • Să ne rugăm pentru Parlament, pentru Guvern (pentru primul ministru, pentru miniștrii finanțelor, ai aparării, ai afacerilor externe), pentru Președinte, pentru serviciile de informații, pentru cei implicați în apărarea țării și a populației, pentru cei ce administrează resursele țării: finanțe, bogății naturale (păduri, ape, zăcăminte) – ca fiecare să lucreze cu înțelepciune și integritate.
 • Să ne rugăm pentru viitorul Președinte al României care va fi ales în noiembrie – să fie cel pregătit de Domnul pentru vremea care vine. Să ne rugăm pentru alegători – să fie călăuziți de Domnul – și cei din țară, și cei din diaspora. Să legăm duhurile de manipulare și influențele oculte, care încearcă să-i afecteze pe alegători. Să cerem protecția Domnului peste mintea și voința celor care vor vota.

 

Prin Cindy Jacobs a venit o descoperire: a fost eliberat un duh de violență pe pământ. Să ne rugăm și să interzicem accesul acestui duh, care va încerca să afecteze familiile, bisericile, populația. Să ne rugăm pentru protecția României de destabilizari interne- prin tensiuni între grupuri de populații

Să ne rugăm și pentru oprirea fenomenelor meteo violente din țara noastră. Luna iunie a fost o perioadă în care Domnul le-a îngăduit, ca niște semnale ale trezirii. Acum însă, cred că Domnul vrea să ne rugăm pentru oprirea lor.

Să ne rugăm pentru oprirea atacurilor violente asupra oamenilor prin animale (urși, câini). Să ne rugăm pentru schimbarea legii, care acum protejează mai mult animalele, chiar dacă sunt periculoase.

Continuăm rugăciunea Pentru Biserica Domnului din România:

 • un duh de pocăință reală să vină peste Biserica Domnului. Să ne rugăm pentru curățirea inimilor, sfințire și smerenie, dedicare și apropiere de El, ASCULTARE de DOMNUL (Ev 12:25-29), de Cuvântul Lui și de călăuzirea Duhului Sfânt, o viață de post și rugăciune, pentru a sta în picioare în această vreme de mari furtuni pentru lume.
 • Lucrarea în putere a Duhului Sfânt prin Biserică, prin semene și minuni, pentru ACTIVAREA DARURILOR SPIRITUALE în poporul Domnului și SLUJIRE ÎN SMERENIE. Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt, să cerem revelație și putere pentru Biserica Domnului! Sa cerem REVĂRSAREA DUHULUI SFÂNT peste noi toți, peste țara noastră!
 • PREGĂTIREA MIRESEI – Biserica Domnului, să fie oricând gata pentru venirea Domnului Isus. Să ne rugăm ca Biserica din România să fie dintre fecioarele înțelepte (Mat 25:1-13), cu candele pline (Cuvânt, Duhul Sfânt), pentru întoarcere la dragostea dintâi, creștere în credință și încredere totală în Domnul, DISCERNĂMÂNT spiritual , înțelegerea vremurilor (1 Tes 5:4-9), INTEGRITATEA creștinilor (în familie, în relații, în finanțe)
 • Revelația identității în Hristos pentru creștini, ridicare în autoritatea cu care am fost investiți în Numele lui Isus Hristos, ruperea legăturilor de frică și necredință de peste creștini, nimicirea blocajelor care țin poporul Domnului timorat și lipsit de eficiență.
 • Curățire de idolatrie – eliberare de sub robia idolilor care aduc închinare falsă, frică, control (forme de religiozitate, frică de moarte, frica pentru ziua de mâine). Isus Hristos este Domnul!
 • TIMPUL nostru să ne rugam ca Domnul să ne arate unde pierdem timp sau suntem furați de timp (prin activități sau relații nepotrivite). Să ne rugăm pentru intrarea în odihna Domnului, pentru eficiență în slujire, pentru ritmul Domnului în viețile noastre, pentru eliberare de agitație și hărțuiala situațiilor „urgente”, pentru înțelepciune, claritate, discernământ.
 • VORBIREA și TRAIREA creștinilor – să fie sare și lumină oriunde sunt sau merg. Să ne rugăm pentru creșterea sensibilității spirituale la călăuzirea Duhului Sfânt, pentru creștere în credință, în dragoste și în răbdare.
 • Alinierea Bisericii și a fiecaruia în parte la direcția și ritmul Domnului, la timpul (sezonul) spiritual în care suntem. Să ne rugăm pentru POZIȚIONAREA creștinilor, a bisericilor, a lucrărilor creștine – în locurile și chemările specifice.
 • Unitate în Biserica vie a lui Isus prin Duhul Sfânt. Strângerea rândurilor, în unitate, în biserici și între biserici. Unitate între generații, restaurarea relațiilor. Reformă în Biserica din România – ca Biserica să iasă dintre ziduri, să fie gata pentru marele seceriș.
 • FAMILII – PROTECȚIA LOR, RESTAURAREA ALTARULUI DE RUGĂCIUNE ÎN FAMILII; restaurarea familiilor (Hagai 1:4), a relațiilor dintre soți, ca orice formă de separare dintre soți- emotională, mentală, chiar fizică – să fie anulată. Restaurarea relațiilor dintre părinți și copii, protecția și trezirea copiilor, a adolescenților. Să ne rugăm pentru mântuirea celor nemântuiți din familii.

Pentru România (fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România (Ioel 2:1, 15).

Noi, ca popor al Domnului, să continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării. Să ne rugăm ca Domnul să vindece țara (2 Cr. 7:14), prin puterea Sângelui Domnului Isus Hristos.

Să ne rugăm pentru împlinirea PROMISIUNILOR DOMNULUI pentru România

Sa proclamăm pe Isus Hristos ca Domn și Rege al României, peste teritoriul și populația României! Să declarăm: România este închinată Domnului Isus Hristos! Să-L chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României. Să ne rugăm ca orice dedicări ale României la alte puteri să fie anulate de puterea sângelui Domnului Isus Hristos. Să proclamăm: Tată, vie Împărăția TA, facă-se voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în ROMÂNIA în acest an! Să ne rugăm pentru cunoștiința slavei Domnului, care să inunde România (Hab. 2:14), să ne rugăm pentru trezire în masă a românilor.

Să declarăm, prin rugăciune, că ÎNCHIDEM PORȚILE ROMÂNIEI în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam și să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României, la granițele țării și în interiorul țării. Să ne rugăm ca profețiile oculte rostite asupra României să fie făcute fără putere.

Protectie față de atacuri teroriste pentru România – armate, informatice, economice, media sau la nivelul comunicațiilor.

Anihilarea planurilor și tacticilor satanice de învrăjbire și de divizare a romanilor, de fragmentare a teritoriului țării.

Să ne rugăm pentru copiii Romanieiprotecție, mântuire, creșterea și educarea lor în acord cu principiile creștine. Să ne rugăm pentru familiile din România – restaurare, întregire, pace și unitate între soți. Să ne rugăm împotriva violențelor din familii, a concubinajelor, a divorțurilor. Să ne rugăm pentru ÎNTOARCEREA ROMÂNILOR ACASĂ.

DEZRĂDĂCINAREA CORUPȚIEI. Să ne rugăm pentru descoperire și anihilarea lucrărilor întunericului (corupție, confuzie, planuri economice ineficiente, legi nedrepte, grupuri de interese care acționează ca nuclee de forță ce târăsc țara spre haos).

LEGILE ȚĂRII să fie drepte. SISTEMUL JURIDIC DIN ROMÂNIA să promoveze adevăr, dreptate după principiile biblice. Legi pentru încurajarea economiei, resurse pentru investiții și agricultură, moduri de ajutarare a celor în nevoie. Să ne rugăm pentru siguranța energetică a țării.

Relație bună a României cu Israelul! Să continuăm să ne rugăm pentru mutarea ambasadei României din Israel la Ierusalim. Sa ne rugăm împotriva spiritului antisemit (ura față de evrei și Israel) care se ridică și în România.

Protecția țării de spiritul islamic. Ieșirea României din pactul ONU pentru migrație. Să ne rugăm ca Domnul să protejeze România de decizii greșite în acest domeniu și de presiuni internaționale. Să ne rugăm pentru mântuirea musulmanilor din România.

Oprirea valului de sinucideri, de violențe, de crime din țară, pentru anihilarea rețelelor de trafic de persoane (copii, femei), pentru oprirea vărsărilor de sânge prin avorturi.

Protectia populației și a țării de epidemii și dezastre naturale (cutremure, radiații, inundații, furtuni violente, incendii). Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România și să ne rugăm în baza Ps. 91.

Israel

 • Israelul este într-o perioadă de vulnerabilitate crescută. Ca niciodată până acum, după alegerile care au fost, nu s-a putut forma un guvern. În consecință, Parlamentul lor a fost dizolvat și vor avea noi alegeri în 17 septembrie. Să ne rugăm pentru protecția țării și a populației în mod deosebit în această perioadă, să ne rugăm pentru pacea și integritatea Ierusalimului (să nu fie împărțit), pentru întoarcerea în Israel a evreilor de pretutindeni și pentru mântuirea lor. Să ne rugăm pentru liderii ţării, pentru protecția țării de atentate teroriste și atacuri militare (Iran, Rusia, Turcia). Profeția biblică din Ezechiel 38-39 este foarte aproape de împlinire. Domnul ne cheamă – Biserica Lui – să stăm în mijlocire necurmată pentru Israel. ne pocăim de antisemitismul românilor. Să ne rugăm pentru liderii României- să ia decizii de a ajuta Israelul. Să ne rugăm ca România să fie în continuare un sprijin pentru Israel.

Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Un comentariu

 1. Amin!Amin!Amin!Aleluiaaa!!!Bine intocmit fiecare punct si motiv de rugăciune …facut sub ungere!Domnul sa izbaveasca ROMANIA si ISRAELUL!!!Aleluiaaa!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *