Să continuăm lanțul de rugăciune pentru România | zilnic, la ora 22:00

Rețeaua de rugăciune pentru România și Alfa Omega TV vă cheamă

să continuăm lanțul de rugăciune pentru România, în fiecare seară de la ora 22:00

Să venim înaintea tronului de dreptate al Tatălui, în calitate de copii ai Lui, în Numele Domnului Isus Hristos, să ne smerim inimile și să cerem îndurare pentru noi și țara noastră.

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.”  (2 Cronici 7:14)

Să continuăm rugăciunea pentru:

 • Revărsarea Slavei Domnului peste țara noastră, pentru mântuirea sufletelor.
 • Să chemăm Numele Domnului Isus Hristos peste România.
 • Pacea și protecția țării și a populației, stabilitate, siguranță în interior și la granițe.
 • Legile țării – nicio lege dură, discriminatorie să nu poată fi instaurată, nicio formă de restricționare a libertăților cetățenești să nu poată pătrunde în România.
 • Conducătorii țării – frică de Domnul. Oprirea oricărei forme de abuz de putere în țara noastră.
 • FAMILIILE din România – pentru păstrarea valorilor creștine în definirea și instituirea familiei. Oprirea legilor care afectează familia naturală, așa cum a instituit-o Dumnezeu. Restaurarea unității în familii și în biserici dezbinate de pandemie.
 • Copiii și adolescenții țării – binecuvânatarea și protecția Domnului peste ei.
 • Ne rugăm ca recomandările nedumnezeiești în ceea ce privește familia, identitatea de gen, ideologiile de gen să NU pătrundă în legile și normele de viață din țara noastră.
 • Păstrarea libertății de exprimare a credinței creștine fără îngrădiri. Protecția Bisericii Domnului!
 • OPRIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID-19, STINGEREA PANDEMIEI, protecția locuitorilor față de acest virus, creșterea rezistenței la acest virus pentru locuitori.
 • Folosirea tratamentelor eficiente pentru cei care se îmbolnăvesc.
 • Ne rugăm împotriva discriminărilor medicale, a restricțiilor abuzive, pentru libertatea de a alege, după încredințarea fiecăruia.
 • Să CEREM VIAȚĂ și PROTECȚIE PESTE POPULAȚIA ȚĂRII.
 • Protecția țării de valuri de întuneric demonic: de confuzie, de HAOS economic, social, de violențe în societate.
 • Economia țării – oprirea declinului economic; restaurarea economiei; măsuri înțelepte și resurse de susținere a economiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *