TĂCERE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer | Episodul 37 /52

„Când a rupt Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Şi am văzut pe cei şapte îngeri, care stau înaintea lui Dumnezeu; şi li s-au dat şapte trâmbiţe.” (Apocalipsa 8:1-2)

Tăcerea, liniște… calmul dinaintea furtunii. Înainte ca evenimentele din timpul sfârșitului să se desfășoare și îngerii să sufle din cele șapte trâmbițe, în ceruri va fi TĂCERE. Înainte ca această fază a istoriei lumii să fie dezvăluită și finalizată, există o perioadă de tăcere timp de aproximativ o jumătate de oră, de parcă cerul și pământul și-ar ține respirația, iar îngerii, puterile, forțele și conducătorii întunericului cad brusc în tăcere. Evanghelia Împărăției s-a răspândit și a fost o mărturie pentru toate neamurile și pentru o parte din Israel, iar cei o sută patruzeci și patru de mii de evrei mesianici au fost pecetluiți.

„Rămăşiţa lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, care nu se bizuie pe nimeni şi nu atârnă de copiii oamenilor.” (Mica 5:7) „După cum aţi fost un blestem între neamuri, casa lui Iuda şi casa lui Israel, tot astfel vă voi mântui, şi veţi fi o binecuvântare. Nu vă temeţi, ci întăriţi-vă mâinile!” (Zaharia 8:13).

De la Neamuri vor ieși mulțimi de oameni care nu se pot număra. „După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini; şi strigau cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!” Asuprirea credincioșilor s-a terminat. „… ziua de răzbunare a Dumnezeului nostru” a început (Isaia 61:1-2).

Dar înainte de aceasta, în ceruri are loc o perioadă de tăcere, o liniște de mormânt. Toată lumea își ține respirația. Ce se va întâmpla acum, când mânia lui Dumnezeu este pe punctul de a izbucni? Un lucru este sigur: copiii lui Dumnezeu sunt în siguranță, ascunși de această mânie, iar slujitorii lui Israel sunt pecetluiți.

Omul a invocat judecata lui Dumnezeu asupra lui însuși. Sângele martirilor de sub cea de-a cincea pecete descrisă în Apocalipsa 6, întreabă și chiar cer acest lucru. Avortul în masă, sinuciderea/eutanasia, poluarea pământului, a aerului și a apei, armele de distrugere ABC (atomice, biologice și chimice), fărădelegea și stricăciunea, turnurile Babel ale științei și tehnologiei și anticriștii: „… Dar mai întâi ţara va fi pustiită din pricina locuitorilor ei, în urma faptelor lor rele” (Mica 7:13). Ziua Domnului vine, dar din acea oră, jumătate de ceas va fi tăcere.

Dumnezeu tace. Hristos tace. Cântările corurilor cerești nu mai răsună. „Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu! Căci ziua Domnului este aproape…” (Țefania 1:7a; 14-18). „Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El S-a şi sculat din locaşul Lui cel sfânt!” (Zaharia 2:13). Ce urmează să se întâmple?

Toate rugăciunile sfinților din toate veacurile, inclusiv sufletele martirilor de sub altar, vor primi acum răspuns: „Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?” (Luca 18:7-8). Religia există din plin, dar există și credința adevărată, care salvează vieți?

Evrei 3:7-13 vorbește Israelului și nouă: „De aceea, cum zice Duhul Sfânt: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde părinţii voştri M-au ispitit şi M-au pus la încercare şi au văzut lucrările Mele patruzeci de ani! De aceea M-am dezgustat de neamul acesta şi am zis: „Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile Mele! Am jurat, dar, în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” Luaţi seama, dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel Viu. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului”.

Nu lăsați pe mâine ce puteți face azi. Împăcați-vă cu Dumnezeu chiar acum! „Astăzi” este ziua de milă pentru voi! Predați-vă lui Dumnezeu și lui Hristos, ca să trăiți pe veci!

preluare din cartea Semnele vremurilor,  de Rev. Willem J.J. Glashouwer Președinte Christians for Israel International 

Preț: 25 lei | Alfa Omega Publishing – click aici pentru comandă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *