RĂZVRĂTIRE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer | Episodul 51 /52

„Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.” (Apocalipsa 20:7-8)

            Un binecunoscut expert al Noului Testament a spus odată: „Când, într-un anumit pasaj, se menționează două învieri, unde anumite „psychai edzesan” (sufletele revin la viață), iar restul „nekroi edzesan” (morții revin la viață) numai la sfârșitul unei anumite perioade după acea primă perioadă – atunci, în astfel de pasaje, unde acea primă înviere trebuie înțeleasă ca fiind o înviere spirituală cu Hristos, în timp ce a doua înviere este învierea trupească din mormânt – am ajuns la sfârșitul înțelesurilor limbii, iar Scriptura este înlăturată ca martor a vreunui lucru!”.

   Două învieri: una la începutul domniei lui Hristos și a doua la sfârșit.

Se va întâmpla ceva înainte ca a doua înviere să aibă loc: Satana va fi eliberat din abis! Ce se va întâmpla acum? Cum vor reacționa oamenii, națiunile? Vor spune noilor ispite ale Satanei: „Nu, mulțumim, inima noastră Îl alege pe Domnul și Unsul Său, a Cărui împărăție, cu toate binecuvântările Sale, am fost privilegiați să o trăim în această ultimă mie de ani” ? „Nu, mulțumim, dar șase mii de ani de istorie mondială au fost suficienți pentru a învăța că o ființă umană nu este „dumnezeu” în gândurile sale profunde și nici nu ar dori să fie”? „Nu, mulțumim. Babilonul și anticristul și tot ce vine odată cu acestea, sunt mai mult decât suficiente pentru noi. Istoria ne-a făcut înțelepți și nu trebuie să repetăm”?

Absolut nu! L’histoire se répète (Istoria se repetă). Oamenii cad din nou pradă Satanei. Poate că se duce în cele patru colțuri ale pământului, deoarece aceste „zone periferice” sunt mai îndepărtate de Ierusalim. Acesta a fost și locul unde cele patru „vânturi de distrugere” trebuiau ținute, ca să nu bată (Apocalipsa 7:1). Marginile pământului sunt asociate, uneori, cu distrugere și dezastru. „De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită şi zic: „Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!” (Psalmul 61:2). „Eretz” poate fi tradus ca „țară” și „pământ”. Intrarea în locuința morților este la marginea mării (Psalmul 139: 7-12).

Se referă aici la „națiuni periferice” care trăiesc din punct de vedere geografic departe de centrul guvernului mesianic? Probabil e vorba de prefăcuții care s-au supus, într-adevăr, de formă, doar la exterior, dar nu și în interior, domniei lui Hristos și a credincioșilor, Israelului și Bisericii înviate.

Solomon scrie: „El va stăpâni de la o mare la alta, şi de la Râu până la marginile pământului. Locuitorii pustiului îşi vor pleca genunchiul înaintea lui, şi vrăjmaşii vor linge ţărâna. Da, toţi împăraţii se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji.” – Psalmul 72 – un psalm cu adevărat regal! Un alt psalm spune: „Cât de înfricoşate sunt lucrările Tale! Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşesc.” (Psalmul 66:3). „Cei ce-L urăsc pe Domnul ar da înapoi în faţa Lui, iar soarta le-ar fi pecetluită pe vecie. ” (Psalmul 81:15 NTR) – națiunile care sunt pedepsite – acum și atunci – pentru că au refuzat, sub domnia lui Hristos,  să vină la Ierusalim și să celebreze Sărbătoarea Corturilor. Dacă vreunul dintre popoarele pământului nu se va urca la Ierusalim să se închine Împăratului, Domnul cel Atotputernic, ei nu vor avea ploaie: „Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele.” (Zaharia 14:17).

Numele „Gog” și „Magog” sunt pronunțate imediat după aceea – națiuni de la „periferie”; din nordul îndepărtat: Gog, te voi aduce de departe, din nord, și te voi trimite împotriva munților lui Israel. Eu voi trimite foc ostroavelor [departe de Israel] (Ezechiel 39:2). Ezechiel vorbește despre națiunile din nordul îndepărtat și aliații lor, iar aceste națiuni provin din cele patru colțuri ale pământului, de la marginile pământului. Atât înclinația inimii lor, cât și înclinația diavolului, care, după o mie de ani în abis, nu a învățat nimic, trebuie să iasă la lumină, pentru ca fiecare gură să tacă și toată lumea să fie trasă la răspundere față de Dumnezeu (Romani 3:19) în ceea ce privește dreptatea judecăților lui Dumnezeu. Răzvrătirea va dura doar o perioadă scurtă de timp. Oamenii care înăbușă adevărul nu au nicio scuză (Romani 1:20).

preluare din cartea Semnele vremurilor,  de Rev. Willem J.J. Glashouwer Președinte Christians for Israel International 

Preț: 25 lei | Alfa Omega Publishing – click aici pentru comandă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *